UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

ASAS UKURAN

`

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang asas nombor.

`

` `

Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. Membuat penilaian dan keputusan secara efektif

`

Keseluruhan kursus membincangkan tentang:Ukuran Masa Dan Waktu Ukuran Panjang Ukuran Timbang Ukuran Isi Padu Cecair

`

Perincian terhadap topik :Membincangkan tentang konsep ukuran di atas. Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran. Pembinaan PCK bagi setiap konsep. Integrasi bahan, media dan teknologi bagi setiap konsep.

`

Penilaian Berterusan. (60%)
Kuiz : 5 % Ujian : 15 % Tugasan : 15% Laporan : 15% Pembentangan : 10%

`

Peperiksaan Akhir. (40%)

`

Kirakan bilangan saat dalam tahun 2011. Selisih masa Jepun dengan Malaysia adalah 2 jam 30 minit. Jam berapakah di Jepun jika jam 8.45 pagi di Malaysia Jika umur 1 tahun manusia adalah sama dengan 13.7 tahun kucing, berapakah umur kucing jika manusia berusia 1 bulan?

`

`

`

Definisi Masa
Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa masa adalah ketika yang ada permulaan dan batasnya. Ketika; jangka waktu tertentu.

`

Definisi Waktu
Rangkaian saat atau ketika yang telah lampau sekarang dan yang akan datang; masa, tempoh. Ukuran masa yang tentu; jangka masa.

`

Contoh :Masa yang diambil untuk merentas sungai Batu Pahat adalah selama 1 jam 30 minit. Waktu subuh di kawasan Batu Pahat adalah pada jam 6.10 pagi.

`

Contoh soalan berkaitan masa dan waktu
`

Selisih masa antara Kuala Lumpur dengan Jeddah ialah 4 jam 20 minit. Jika waktu di Malaysia ialah jam 8.00 pagi, jam berapakah di Jeddah?

`

Jawapan
Masa di Malaysia = Masa di Jeddah - Selisih Masa = 8.00 pagi - 4 jam 20 minit. = 2000 - 4 jam 20 minit. = 0340/ 3.40 pagi.

`

Pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan
KUMPULAN TAJUK TUGASAN Ukuran Masa & Waktu Ukuran Panjang, Tinggi dan Jarak Ukuran Timbangan Ukuran Isi padu Cecair

Kumpulan 1 & 2 Kumpulan 3 & 4 Kumpulan 5 & 6 Kumpulan 7 & 8

`

Soalan Tugasan adalah :1. Pengertian konsep dan teori tentang ukuran. 2. Instrumen yang digunakan dalam pengukuran. 3. Unit-unit yang digunakan. 4. Contoh-contoh pengiraan yang berkaitan dengan ukuran yang diberi. 5. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam menerangkan tentang ukuran. 6. Soalan latihan berkaitan ukuran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful