TAJUK 4 : MASYARAKAT MELAYU

DISEDIAKAN OLEH : SAFAR (KUMPULAN 4)

Masyarakat juga menggambarkan rakyat sesebuah negara.Definisi Masyarakat Secara umum   Masyarakat didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-samadi suatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya Sudut istilah pula menerangkan bahawa. masyarakat merupakan jaringanperhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. .

. bertutur dalam bahasa Melayu serta hidup dalam budaya Melayu.Definisi Masyarakat Melayu  Masyarakat Melayu adalah satu bangsa yang mengamalkan adat resam Melayu.

Bagaimanapun menurut Perlembagaan Malaysia. bukan semua orang yang berketurunan daripada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu.Takrif Melayu ( Etimologi )  Istilah “Melayu” ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. Sebelum itu.  Istilah “Melayu” untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah. Filipina. istilah “Melayu” hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatera sahaja. dan Madagaskar. Walaupun demikian. iaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. istilah “Melayu” hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. . Indonesia. tidaklah sehingga abad ke-17 bahawa istilah “Melayu” yang merujuk kepada bangsa semakin digunakan secara meluas. Thailand. Dengan kata yang lain.

yang merujuk kepada Tanjung Kuantan. . Geographike Sintaxis. sebuah kitab Hindu purba.Takrif Melayu ( Etimologi )  Penggunaan istilah “Melayu” muncul buat pertama pada kira-kira 100 -150 Masihi dalam karya Ptolemy.  G. Gerini menganggap istilah itu berasal daripada perkataan Sanskrit. Sebaliknya. para pengkaji beranggapan bahawa Malaya dvipa ialah Pulau Sumatera. yang ditulis sebelum zaman Gautama Buddha sehingga 500 Masihi. yang menggunakan istilah “maleu-kolon”.di Semenanjung Malaysia. Roland Bradell menganggap tempat itu merujuk kepada Tanjung Penyabung. E. Dvipa bermaksud “tanah yang dikelilingi air” dan berdasarkan maklumat-maklumat yang lain dalam kitab itu. serta juga Sriwijaya yang terletak di daerah Palembang.  Istilah Malaya dvipa muncul dalam kitab Purana.  Istilah “Mo-lo-yu” juga dicatat dalam buku catatan perjalanan pengembara Cina pada sekitar tahun 644645 Masihi semasa zaman Dinasti Tang. Para pengkaji bersependapat bahawa perkataan “Mo-lo-yo” yang dimaksudkan itu ialah kerajaan yang terletak di Jambi di Pulau Sumatera. iaitu malayakom atau malaikurram.

orang Melayu ditakrifkan dalam Perkara 160(2) sebagai seseorang yang beragama Islam.Takrif Melayu    Jika merujuk Perlembagaan Persekutuan. atau ibu atau bapanya lahir di Persekutuan atau di Singapura. mereka ini bercakap dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Lazimnya. . atau pada hari merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura. Seseorang itu dikatakan Melayu apabila :    lahir sebelum kemerdekaan di Persekutuan atau di Singapura.

Perkara ini menjelaskan bahawa takrifan Melayu itu boleh dipecahkan kepada dua. iaitu berdasarkan sosiobudaya dan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan.Takrif Melayu   Melayu turut ditakrifkan di bawah Perkara 89(6) yang menyatakan bahawa seseorang itu disifatkan sebagai seorang Melayu bagi maksud merizabkan tanah di bawah undangundang bagi negeri mereka bermastautin. .

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG BANGSA MELAYU .

tetapi kata sepakat antara para sarjana belum dicapai.Asal Usul Bangsa Melayu  Asal usul bangsa Melayu merupakan sesuatu yang sukar ditentukan. Tetapi pendapat ini masih belum mendapat bukti yang kukuh. iaitu bangsa Ark yang mendarat di muara Sungai Jambi dan Palembang. semasa banjir besar berlaku di bumi. Secara amnya terdapat 2 teori mengenai asal-usul bangsa Melayu iaitu:    Bangsa Melayu berasal dari Yunnan (Teori Yunnan) Bangsa Melayu berasal dari Nusantara (Teori Nusantara) Selain itu ada juga pendapat yang mengusulkan bahawa orang Minangkabau itu berasal daripada pengikut Nabi Nuh. . Walaupun terdapat beberapa kajian dilakukan untuk menjelaskan perkara ini.

J.C Kern. J. Perkara ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Kapak Tua yang mirip kepada Kapak Tua di Asia Tengah ditemui di Kepulauan Melayu. alasanalasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. .H.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]  Teori ini disokong oleh beberapa sarjana seperti R. J.R Logen. Slametmuljana dan juga Asmah Haji Omar. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Assam (berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar). penduduk di Kemboja mungkin berasal dari dataran Yunnan dengan menyusuri Sungai Mekong. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Secara keseluruhannya. Perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunan. Dengan lebih lanjut lagi. 3.H Geldern. 2.R Foster.

[15] adapun menyatakan "nenek moyang" orang Melayu itu berasal dari Yunan. dan juga Melayu Deutro.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]   Teori ini merupakan teori yang popular yakni diterima umum. dalam buku Teks Pengajian Malaysia. yang ditandai dengan perpindahan Orang Negrito. . Contohnya. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Melayu Proto. Berdasarkan teori ini.

Kelantan. serta saiz badan yang pendek. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]   Orang Negrito Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. berhidung lebar. berbibir penuh. Mereka diperkirakan ada di sini sejak 1000 SM berdasarkan penerokaan arkeologi di Gua Cha. . bermata bundar. berambut keriting.

500 SM. .Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]   Melayu Proto Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. Terdapat satu lagi persamaan antara Melayu Proto dimana dikenali sebagai Melayu Negosiddek dimana kebanyakan terdapat disebuah pulau yang dikenali sebagai Pinang. Melayu Negosiddek ini mahir dalam bidang lautan tetapi tidak pandai berenang. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito.

  Melayu Deutro Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. .500 SM.

Perkara ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama.Himly.Crawfurd. K. . Sutan Takdir Alisjahbana dan juga Gorys Keraf. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad ke-19.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Nusantara]  Teori ini didukung oleh sarjana-sarjana seperti J. Teori ini adalah disokong dengan alasan-alasan seperti di bawah: 1. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara.

Baginya. Manusia kuno Homo Soloinensis dan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa.Himly tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa Bahasa Melayu serumpun dengan Bahasa Champa. 4. 5.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Nusantara] 3. K. persamaan yang berlaku di kedua-dua bahasa adalah satu fenomena "ambilan". Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Bahasa di Nusantara (Bahasa Austronesia) mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah (Bahasa Indo- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful