TAJUK 4 : MASYARAKAT MELAYU

DISEDIAKAN OLEH : SAFAR (KUMPULAN 4)

Definisi Masyarakat Secara umum   Masyarakat didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-samadi suatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya Sudut istilah pula menerangkan bahawa. Masyarakat juga menggambarkan rakyat sesebuah negara. masyarakat merupakan jaringanperhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. .

. bertutur dalam bahasa Melayu serta hidup dalam budaya Melayu.Definisi Masyarakat Melayu  Masyarakat Melayu adalah satu bangsa yang mengamalkan adat resam Melayu.

iaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. istilah “Melayu” hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatera sahaja.Takrif Melayu ( Etimologi )  Istilah “Melayu” ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. . Sebelum itu.  Istilah “Melayu” untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah. Indonesia. Thailand. Walaupun demikian. bukan semua orang yang berketurunan daripada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. tidaklah sehingga abad ke-17 bahawa istilah “Melayu” yang merujuk kepada bangsa semakin digunakan secara meluas. dan Madagaskar. istilah “Melayu” hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. Bagaimanapun menurut Perlembagaan Malaysia. Dengan kata yang lain. Filipina.

Geographike Sintaxis. yang ditulis sebelum zaman Gautama Buddha sehingga 500 Masihi.di Semenanjung Malaysia. yang menggunakan istilah “maleu-kolon”. Roland Bradell menganggap tempat itu merujuk kepada Tanjung Penyabung. Gerini menganggap istilah itu berasal daripada perkataan Sanskrit. Sebaliknya. sebuah kitab Hindu purba. Dvipa bermaksud “tanah yang dikelilingi air” dan berdasarkan maklumat-maklumat yang lain dalam kitab itu.  Istilah Malaya dvipa muncul dalam kitab Purana. yang merujuk kepada Tanjung Kuantan. E. serta juga Sriwijaya yang terletak di daerah Palembang.  Istilah “Mo-lo-yu” juga dicatat dalam buku catatan perjalanan pengembara Cina pada sekitar tahun 644645 Masihi semasa zaman Dinasti Tang.  G. . iaitu malayakom atau malaikurram. para pengkaji beranggapan bahawa Malaya dvipa ialah Pulau Sumatera. Para pengkaji bersependapat bahawa perkataan “Mo-lo-yo” yang dimaksudkan itu ialah kerajaan yang terletak di Jambi di Pulau Sumatera.Takrif Melayu ( Etimologi )  Penggunaan istilah “Melayu” muncul buat pertama pada kira-kira 100 -150 Masihi dalam karya Ptolemy.

mereka ini bercakap dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. atau pada hari merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura. orang Melayu ditakrifkan dalam Perkara 160(2) sebagai seseorang yang beragama Islam. . atau ibu atau bapanya lahir di Persekutuan atau di Singapura.Takrif Melayu    Jika merujuk Perlembagaan Persekutuan. Lazimnya. Seseorang itu dikatakan Melayu apabila :    lahir sebelum kemerdekaan di Persekutuan atau di Singapura.

Takrif Melayu   Melayu turut ditakrifkan di bawah Perkara 89(6) yang menyatakan bahawa seseorang itu disifatkan sebagai seorang Melayu bagi maksud merizabkan tanah di bawah undangundang bagi negeri mereka bermastautin. iaitu berdasarkan sosiobudaya dan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini menjelaskan bahawa takrifan Melayu itu boleh dipecahkan kepada dua. .

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG BANGSA MELAYU .

Walaupun terdapat beberapa kajian dilakukan untuk menjelaskan perkara ini. semasa banjir besar berlaku di bumi. . Tetapi pendapat ini masih belum mendapat bukti yang kukuh. iaitu bangsa Ark yang mendarat di muara Sungai Jambi dan Palembang. Secara amnya terdapat 2 teori mengenai asal-usul bangsa Melayu iaitu:    Bangsa Melayu berasal dari Yunnan (Teori Yunnan) Bangsa Melayu berasal dari Nusantara (Teori Nusantara) Selain itu ada juga pendapat yang mengusulkan bahawa orang Minangkabau itu berasal daripada pengikut Nabi Nuh. tetapi kata sepakat antara para sarjana belum dicapai.Asal Usul Bangsa Melayu  Asal usul bangsa Melayu merupakan sesuatu yang sukar ditentukan.

H Geldern.H. Secara keseluruhannya. penduduk di Kemboja mungkin berasal dari dataran Yunnan dengan menyusuri Sungai Mekong. 3.C Kern. J. Dengan lebih lanjut lagi. alasanalasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. Kapak Tua yang mirip kepada Kapak Tua di Asia Tengah ditemui di Kepulauan Melayu. .Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]  Teori ini disokong oleh beberapa sarjana seperti R. J. Perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunan. Perkara ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Melayu.R Foster. 2. J.R Logen. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Slametmuljana dan juga Asmah Haji Omar. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Assam (berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar).

Contohnya. yang ditandai dengan perpindahan Orang Negrito. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Melayu Proto. Berdasarkan teori ini. dan juga Melayu Deutro. dalam buku Teks Pengajian Malaysia.[15] adapun menyatakan "nenek moyang" orang Melayu itu berasal dari Yunan. .Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]   Teori ini merupakan teori yang popular yakni diterima umum.

Mereka diperkirakan ada di sini sejak 1000 SM berdasarkan penerokaan arkeologi di Gua Cha. berbibir penuh. bermata bundar. Kelantan. berambut keriting.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]   Orang Negrito Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. berhidung lebar. . serta saiz badan yang pendek.

500 SM. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Terdapat satu lagi persamaan antara Melayu Proto dimana dikenali sebagai Melayu Negosiddek dimana kebanyakan terdapat disebuah pulau yang dikenali sebagai Pinang.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Yunan]   Melayu Proto Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Melayu Negosiddek ini mahir dalam bidang lautan tetapi tidak pandai berenang. .

. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar.500 SM.  Melayu Deutro Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1.

Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. .Himly.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Nusantara]  Teori ini didukung oleh sarjana-sarjana seperti J. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad ke-19. K. Teori ini adalah disokong dengan alasan-alasan seperti di bawah: 1. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara.Crawfurd. Sutan Takdir Alisjahbana dan juga Gorys Keraf. Perkara ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana.

Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Bahasa di Nusantara (Bahasa Austronesia) mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah (Bahasa Indo- . 4. 5. Manusia kuno Homo Soloinensis dan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. persamaan yang berlaku di kedua-dua bahasa adalah satu fenomena "ambilan". Baginya.Himly tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa Bahasa Melayu serumpun dengan Bahasa Champa. K.Asal Usul Bangsa Melayu [Teori Nusantara] 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful