Pamantasan ng Lungsod ng Pasig Alcalde Jose Street, Kapasigan Pasig City GRADUATE SCHOOL OF NURSING

DATE: March 9, 2012 TIME: 2-4 pm VENUE: Pasig City Police Headquarters

Mga paksang tatalakayin: • Ano ang altapresyon? • Sino-sino ang maaring magkaroon nito? • Ano ang mga senyales ng altapresyon? • Ano ang mga kumplikasyon ng altapresyon? • Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng altapresyon? .

.Ang ALTAPRESYON ay isang kondisyon na kung saan ang presyon ng dugo (blood pressure) ay mataas sa normal.

Ang blood pressure ay ang puwersang idinudulot ng pagdaloy ng dugo sa ugat sa bawat tibok ng puso .

Normal BP= 120/80 .

Sino-sino ang mayroong mataas na tyansa na magkaroon ng altapresyon? .

Bihirang mag-ehersisyo .Mataas ang iyong tyansang magkaroon ng altapresyon kung ikaw ay: 1. May lahi ng altapresyon sa pamilya 3. May edad na 35 years old pataas 2. Stress 6. Malakas kumonsumo ng alak at sigarilyo 4. Madalas kumain ng matataba at maalat na pagkain 5.

Pagsakit ng ulo o batok Paninikip ng dibdib Panlalabo ng Paningin Pagduduwal o pagsusuka .

.

.TANDAAN!!! Ang aktibidad ng isang tao ay maaring makaapekto sa pagtaas o pagbaba ng BP.

2. sakit sa bato atake sa puso pagkabulag stroke . 4.Ano ang mga kumplikasyon na maaring idulot ng altapresyon? 1. 3.

•Pag-iwas sa matataba at maalat na pagkain at pagkakaroon ng balanseng diet •Pagkakaroon ng regular na ehersisyo •Panatilihin ang tamang timabang. .

•Limitahan ang pakonsumo ng alak. .•Iwasan ang paninigarilyo. •Mag-unwind at iwasan ang stress •Pagbabantay sa presyon ng dugo.

...Bakit mo pa hihintaying ikaw ay magkasakit? Kung mas mura ang prebensyon kaysa sa gamot?..

Disiplina ang kailangan… Altapresyon maiiwasan!!!! Maraming salamat po!!!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.