WAJ 3106 HUBUNGAN ETNIK

TUTORIAL M4 : Faktor yang telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di Malaysia sebelum 1970

PISMP BM 2011 : CHRISTINA SANDANG AK DUAK, FRINDAY BIN MERIKA, SYAFINA MAIDOL

TEMPAT TINGGAL PENDIDIKAN PEKERJAAN POLITIK EKONOMI .

TEMPAT TINGGAL • Orang. • Alasannya adalah untuk mengekalkan corak hidup mereka yang unik dan menarik pada pandangan penjajah. .orang melayu dan penduduk asli dibiarkan terbiar di perkampungan dan di pedalaman seperti sediakala.

orang melayu mendapat pendidikan aliran melayu dan arab. .masing. – hanya golongan atasan sahaja. • Peluang untuk memasuki sekolah Inggeris tidak terbuka kepada semua. • Orang.PENDIDIKAN • Setiap etnik mempunyai pendidikan dan sukatan pelajaran masing.

.orang Melayu dan penduduk asli dibiarkan terus menjalani hidup yang mereka lakukan sejak turun temurun : petani dan nelayan.PEKERJAAN • Orang. • Orang India hanya menjadi pekerja di ladang² getah sahaja. • Pendatang cina digalakkan bergiat dalam sektor ekonomi dan perlombongan.

orang melayu masih belum boleh terlalu bergantung kepada penduduk asli Sabah dan Sarawak untuk membawa majoriti penduduk asli disana sebagai pengimbang kepada kuasa politik orang-orang cina kian meningkat pada masa itu. .POLITIK • Perubahan imbangan kuasa adalah satu kenyataan yang terpaksa diterima oleh orangorang melayu dan penduduk asli. • Orang. • Kerumitan bertambah dengan penyertaan Sabah dan Sarawak di mana kesetiaan politik belum terbina pada awal tempoh kemerdekaan.

menggunakan teknologi moden dan mendatangkan keuntungan besar.EKONOMI • Jurang yang jelas menunjukkan bahawa orangorang melayu dan penduduk asli menguasai bidang mundur iaitu kerja yang banyak menggunakan tenaga dan berteknologi rendah. . • Kelompok cina menguasai sektor yang lebih maju.

Ketidakseimbangan pendapatan berleluasa antara kelompok melayu dan bukan melayu. Begitu juga di sabah dan sarawak.pemilikan syer syarikat kebanyakannya dimiliki oleh rakyat asing iaitu 62. Pemilikan harta berpihak kepada penduduk bukan asli negara. 1969.1%. . 3 jurang pendapatan yang berbeza.

angelfire.scribd.com/on2/Saifulazrulchel ah/MASALAH13MEI.RUJUKAN • http://www.html .com/doc/13589153/kesulit an-mencapai-perpaduan-sebelum-1970 • http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful