You are on page 1of 49

Zihin haritası tekniği (mind map

)
• • • • • • • • • • •

İçerik Beynimiz Zihin haritası nedir? Tarihçesi Özellikleri Bölümleri Kullanım alanları Kullanımı Avantaj ve dezavantajları Somut örnekler ve uygulamalar Değerlendirme
SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU

08.03.2012

1

Mühim olan zekâ değil, onu neyin yönlendirdiğidir (Dosto)

Kapalı Kutumuz: Beynimiz

“Beyin, insan vücudunun %2 si ağırlığında olmasına rağmen, geriye kalan %98’i yönetiyor. Fakat, çoğumuz kafamızın nasıl çalıştığı üzerine fazla kafa yormuyoruz!”

08.03.2012

SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU

2

Beynin Fonksiyonları
Birçok test sonucunda, beynin sol lobunun, konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu, mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edildi. Araştırma sonuçları beynin sağ lobunda da, ritim, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonların icra edildiğini ortaya koymaktadır. Beynin sol tarafı bilgiyi mantıklı ve doğrusal olarak işlemekte, sağ lob ise artistik tarafı oluşturmakta, detaydan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte ve bilgiyi şekil ve hayal gücüyle işlemektedir.

08.03.2012

SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU

3

Sağ beyin yaratıcılığı, duygusallığı, seslere ve renklere, hayal gücüne, sezgilere ve soyut algılamalara daha yatkın çalışırken; sol beyin mantıklı, sistematik ve analitik düşünmeye, yazı ve sayılara, ölçme değerlendirme ve eleştirmeye daha yatkın olarak çalışmaktadır.

08.03.2012

SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU

4

heyecan veren sağ loba sahip olmadığından robottan çıkmışçasına düz konuşmaktadır. coşku. Konuşmaya.• Beyinlerinin bir yarısını diğerine göre daha iyi kullanan kişiler.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 5 . hayal. 08. işleri ve ilişkileri bu boyutta çalışan yarıküre'nin yeteneklerine ihtiyaç duyduklarında zorlanırlar ve başarısız olurlar. Beyninin sağ lobu ameliyatla alınmış bir insanda neler gözlenir? İşte olacaklardan bazıları: Vücudunun sol tarafını kullanamayacaktır.03.

Evinden komşuya gezmeye çıktığında. Hayal ve sezgisel gücünü tamamen kaybetmiştir.03. 08. bir araya getirme– bütünleştirme işini de beceremeyecektir.Matematik hesaplamaları ameliyat öncesinden hiçbir farkı yokmuşçasına aynen yapacak. mantıklı ve doğru cevaplar verecektir. evler arasındaki mekan ilişkisini kuramayacak.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 6 . Basit bir aleti parçalara bölseniz. evine geri dönemeyecektir. hacim ve yerleşim yeteneğini kaybetmiştir. Çünkü boyut.

Kendisini ziyaret eden ve haline gözyaşı döken yakınlarının bu haline bir anlam veremez. tek başına şekilleri ve resimleri hatırlayabilmesi imkansızdır.03.• Küçük parçalara bakarak resmin tanınması beynin sağ lobunun uzmanlığı arasındadır. Sağ lobu sağlamken çok sevdiği müzik kasetindeki melodilere hiç ilgi göstermediğini ve hatta hatırlamadığını göreceksiniz. „Rüya görüyor musunuz. Ameliyat öncesi çok samimi olduğu bir arkadaşının bir resmini gösterseniz hatırlaması mümkün değildir. hayal ediyor musunuz?' sorunuza size hiç ilgisiz cevaplar verecek ya da „O da ne demek?' diyecekti SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 7 08. Çünkü sol lobun.2012 .

03. büyük öğretmen ilham kaynağı olur” bunlardan birisidir.Eğitimle ilgili toplumda yaygınlaşan çarpıcı ifadeler de aslında özellikleri yeni anlaşılan beyin gerçeklerinin somutlaştırılmış ifadeleri olmaktadır. Mesela “Sıradan öğretmen anlatır. yetenekli öğretmen yapar ve gösterir. 08.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 8 . iyi öğretmen açıklar.

söylediklerini yaşar.03. sadece kişilere verilen bilgilerin belleğe kayıt edilmesidir.• Yetenekli ve büyük öğretmen. Bu durum bir öğrenim ya da öğrenme değil. Ayrıca büyük öğretmen. tamamen ezberci ve tekrara dayanan sol beyin ağırlıklı bir öğrenim yöntemine dönüştürülmüştür. yaparak. 08. sağ lobun etkisinde olan insanın duygusal ve ruhsal zekasına da hitap eder. yaşayarak öğreten. Yetenekli öğretmen. deneyen.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 9 . Anadolu liseleri sınavları ve üniversiteye hazırlayacağız diye eğitim. Bu kayıtlar ise inanılmaz bir hızla bellekten silinmektedir (ya da öğrenciler bu kayıtlara ulaşamamaktadır). düşündüren. insanların sağ lobuna hitap etmektedir. usta–çırak ilişkisine dayanan öğrenme eylemine müracaat eder. gerçek hayatı okula getiren öğretmendir. sorgulayan.

Uygulama süreci oldukça basit olan bu teknik. Daudelin. 1996. fikirlerin kağıda aktarılması için geliştirilmiş olan bir sistemdir ve hemen her alanda kullanılabilir. okuma yazma bilen her yaştan. 1996) Zihin Haritası. özel bir öğrenme güçlüğü olmayan.Tony Buzan tarafından geliştirilmiş olan. Zihin haritası tekniğiyle. beyni bütün kapasitesiyle kullanmayı hedefleyen güçlü bir grafik tekniktir (Buzan ve Buzan. Margulies. Hizmet içi eğitimlerde bu tekniğin kullanıldığı ve etkili olduğu çok sayıda çalışma vardır. herkese öğretilebilir.03. Eğitim alanında da zihin Haritası yaygın olarak kullanılmış ve bu uygulamalardan olumlu sonuçlar alınmıştır (Carr. 1997. 08.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 10 Zihin haritası nedir? . hem öğretmenler hem de öğrenciler düşünme becerilerini geliştirebilir ve yaratıcılıklarını daha özgür bir şekilde kullanabilirler. 1991).

03. Geliştirdiği Mind Maps tekniği ile kişilerin daha yaratıcı olup.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 11 .Eğitim sistemlerinin öğrencileri ezbere koşarak yaratıcı zekalarını geliştirmelerini engellediğini belirten Buzan. kitabının 50 ülkede basıldığını ve içindeki tekniklerin 3 günlük seminerlerle British Airways'den IBM'e kadar birçok kurumda uygulamaya konulduğunu söylemektedir. hafızalarını daha kolay kullandıklarını belirten Buzan. bu nedenle 5 yaşındaki bir çocuğun yaratıcı zekasının yüzde 90'nını kullanırken aynı oranın yetişkinlerde yüzde 10'lara düştüğünü açıkladı. 08.

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 12 . Bunu uyguladıkça konseptlerin çoğalacağını göreceksiniz. 08. sayı. etrafına onunla bağlantılı temaları renkli kalemlerle koymaktır. Mind Maps sistemini şöyle anlatır: 'Mind Maps aklın gücünü arttırmaya yönelik grafiksel bir teknik. O zaman şirketin logosunu alıp kağıdın ortasına yazar. ritim. Böylece ortaya çok yönlü bir kompozisyon çıkar. Mind Maps'in ilk kuralı seçtiğiniz bir konuyu kağıdın ortasına yazıp. mantık. ardından o markanın çağrıştırdığı. beceri. Not tutma alışkanlıklarımız bile yukarıdan aşağıya linear doğrultuda. kelime. görüntü. bağlantılı olduğu tüm değerleri etrafına koyarsınız. Sistem. renk ve uzaysal becerilerin tümünü aynı anda kullanmayı öğretir. Okullarda müfredatlar hep ezber üzerine kurulu ve yaratıcılığı engelliyor.03.Buzan. Diyelim ki bir reklam ajansınız var ve bir markaya yönelik yeni bir konsept oluşturmak istiyorsunuz.

Zihin haritalama. o zaman yaratıcılık daha da artar.dahilerin not alma yöntemlerinden esinlenen Tony buzan tarafından ortaya konmuş.03.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 13 . fikir üreten ve düzenleyen beyni bir bütün olarak çalıştıran not tutma metodudur.Dikkat edilmesi gereken nokta Mind Maps'in gruplar halinde değil tek olarak yapılmasıdır. Zihin haritalama bilginin beynimiz ile uyum içinde öğrenilmesini sağlayan bir metotdur 08.

İnsan zihninin çalışma yapısına uygun. akılda kalıcı yöntem ve teknikleri kullanarak zihnimizin düşünme anında gerçekleştirdiği haritalama sistemi esas alınmıştır. İşin arka planında aslında psikoloji ve öğrenme bilimine ait izler taşır.Merkezi bir konu etrafında oluşturulmuş birbirine görsel bağlar ile bağlı diyagrama zihin haritası diyoruz. serbest formatta ve zihin açıcı görsel etmenlere yer verir. zihin ağları ve beynin öğrenme prensipleri üzerine kurulmuş basit ilkeleri vardır.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 14 .03. İdrak. Bu diyagramın çok net kuralları olmamakla birlikte. 08.

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 15 .03.Niçin zihin haritasına ihtiyaç var? • Hızlı değişim • ? 08.

03. sözel olmayan aktivitelerde daha etkin konumdadır: müzik dinlemek. vb. ritim hatırlamak. gibi. yüzleri tanımak. hayal kurmak.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 16 Tarihçesi . beynin sağ yarıküresi. Sperry ve arkadaşları çalışmalarında serebral korteksin iki yarıküresinin birbirinden farklı şekilde işlev gördüklerini keşfetmişlerdir. 08. İnsanların büyük çoğunluğunda. Roger Sperry ve arkadaşlarının beyinle ilgili çalışmalarından almaktadır. temelini 1970‟ li yıllarda Dr. renk kullanmak. resim yapmak.Zihin Haritası tekniği.

Geleneksel eğitim sistemi. sembolleri de kullanır. kişi fikirleri kayıt etmede sadece kelimeleri değil. Sperry ve arkadaşlarının çalışmalarından hareketle. 08. dil kullanımını içeren faaliyetlerde.• Sol yarıküre ise. Böylece. matematiksel problemlerin çözümü gibi akademik faaliyetlerde daha etkindir.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 17 . daha çok beynin sol yarıküresi ile ilgili etkinlikleri temel almakta. kelime ve sembollerin birlikte kullanımı beynin her iki yarıküresini de faaliyete geçirir. 1991). sağ ve sol yarıkürelerin işleyiş süreçlerini birlikte ele almayı ve bütünleştirmeyi temel almaktadır (Margulies. Zihin Haritası tekniğini geliştirmiştir. Tony Buzan. Buzan‟ ın sistemi.03. bu durum da diğer yarıkürenin daha az kullanımına neden olmaktadır. yazı yazmada. Zihin Haritası tekniği kullanılırken.

1960´lı yılların sonuna doğru "Mind Map" yani "Zihin Haritası" denen bir bilgi temsil yöntemi geliştirdi. üniversitede aktarılan ders materyalini geleneksel yöntemlerle çalışmanın bir hayli karmaşık ve yeterince verimli olmayan bir iş olduğunu düşündü.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 18 . Yazdığı kitaplarla "Mind Mapping" (Zihin Haritalama) yöntemini dünyaya tanıtan Buzan pek çok kişinin işini kolaylaştıracak temel bir sistem oturttu.03. Karmaşık ve detaylı bilgi yığınlarını sınırlı bir alanda ve akılda kolayca kalacak şekilde göstermek üzere çalışmalarına başlayan Buzan. 08. hocalarına anlatabilirlerdi. beynin her iki yarısının yeteneklerini aynı anda kullanarak aynı malzemeyi çok daha kolayca öğrenebilir. akıllarında tutabilir ve arkadaşlarına.• 1960´lı yıllarda İngiliz psikolog Tony Buzan. Temelde yaptığı şey geleneksel yöntemleri yaratıcı zihne dayatmaktan vazgeçip insan zihninin işleyişini ortama yansıtmaktı. Buzan´a göre öğrenciler anahtar sözcüklerden. resimlerden ve grafiklerden faydalanarak.

F. 1975 yılında.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 19 . Collins ve E. A. zihin haritası tekniğinin kullanımının düşünme becerilerini geliştirdiğine işaret etmektedir. Bu modele göre insan "kırmızı" gibi bir kavramı düşünür düşünmez zihninde bu kavramla en yakın ilişkili kavramlar canlanıyor ve sonra bu ikincil kavramlar "kırmızı" ile daha uzaktan ilişkili kavramların tetiklenmesine yol açıyordu.03. 08. Yapılan araştırmalar. Bu modele göre insan zihni çok kısa sürede bir kavramdan yola çıkarak yüzlercesine ulaşabiliyor ve yaratıcılık sergileyebiliyordu. Loftus "A Spreading Activation Theory of Semantic Processing" başlıklı önemli makalelerinde bir tür semantik model önerdiler.Bu gelişmeden bir süre sonra. bilişsel psikoloji dalında ve insan zihninde kavramların ne şekilde bağlantılı olduğu konusunda çalışan iki bilim adamı.M.

08. • Problem çözümünde yaratıcılık imkanı sağlayan bir düşünme şeklidir.Özetle • Zihin Haritalama" nedir? Kısaca: • Bilgiyi organize etmek için bir grafik yöntemdir.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 20 . • Beyin fırtınasını depolamak için bir araçtır.03.

beyniniz.Özellikleri Bir sözcük ya da fikri düşündüğünüzde . ilk fikirden başlayıp dışarıya yayılarak sonsuza dek devam eder.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 21 .03. bu düşüncelerle de bağlantılandırılabilecek binlerce başka düşünce vardır. 08. Ve tabii . bu merkezi kavramdan fışkıran ilişkili sözcük ve düşüncelere ulaşır. Süreç.

03. Geleneksel not alma tekniği beynin sözcük.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 22 . Bu teknikte çoğunlukla tek renk ( genellikle mavi.• Bugün bilgi çağında Zihin haritaları . size pek çok yönden yardımcı olabilir. kırmızıyı ) kullanılır. 08. siyah ya da gri. liste çizgi kullanma gibi az sayıda becerisinden ve belli oranda yararlanır.

03. Notlarınızı daha yaratıcı biçimlerde almanızı. daha kolay hatırlamanızı ve üzerinde çalıştığınız konuyu net bir şekilde anlamanıza yardımcı olur.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 23 .Zihin haritaları bir not alma ve yaratıcı düşünme tekniğidir. 08.

Bu yöntemle beyniniz bilgileri daha kolay hafızada tutmanın yanında kolay bir şekilde kağıda aktarmanıza yardımcı olur. Zihin haritaları çok yeni bir teknik değildir. problem çözme. ders planlama. Bu teknik diğer çalışma tekniklerinden tamamen farklı. Yazılım geliştirme ve sistem analizi yapan kişilerin kullandığı karar ağacı bu tekniğin türlerinde birisidir. Bir çok kişi bu tekniği öğrendikten sonra ders çalışma. konuşma hazırlama gibi bir çok konuda çok daha başarılı olduklarını belirtmişlerdir. Zihin haritaları size beyninizde saklanan bilgilerin bir görsel resmini yaratır. yaratıcı düşünceyi ortaya çıkartan ve kişiye zaman kazandıran bir yöntemdir. Bu tekniğin günümüzde kullanıldığı hale gelmesini.Bu teknik beynin bilgiyi algılama ve saklama biçimine en uygun yöntemdir. diğer bir deyimle yeniden keşfi Tony Buzan tarafından yapılmıştır.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 24 .03. özet çıkartma. 08.

ok işaretleri gibi çizimler kullanırlardı.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 25 . İş haritasının ana konusu sayfanın tam ortasında yer alır. Sizinde bildiğiniz gibi Leonardo da Vinci gibi bir çok kişi not alırken renkler.03. şekiller. çizimler.Bu teknikle çok rahat bir şekilde dilediğiniz gibi renkler. 08. şekiller. semboller kullanabilirsiniz.

sözcüklerin yanı sıra renk . Beyaz kağıtlara ve bir düzine kadar renkli kalemle .2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 26 .03.Zaman kazandırır – sadece ana sözcüklerle imgeleri not alır ve okursunuz. boyut ve görsel imge içerirler. Zihin haritaları statik ya da kısıtlayıcı değildir.Zihin haritaları . Zihin haritaları „nın . . sonradan ek veya düzeltme yapılabilir.Beyninizi ve şaşırtıcı yaratıcılık güçlerinizi uyandırır. farklı renklerde işaretleme kalemleri kullanılarak çizilmeleri uygun olur. . En önemli nokta iş haritası yapmaya başlamadan önce önyargılarınızı bir kenara atmanızdır. 08.Önemli konular üzerinde yoğunlaşmanızı sağlar. .Hatırlama gücünüzü arttırır. . geleneksel çizgisel not alma yöntemine göre pek çok avantajları vardır.

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 27 . sayılar.büyük resmin görülmesi. sıralamalar.03. Hafızanın ilişkisel fonksiyonları 08.Dolayısıyla Zihin haritaları tekniği beynin tüm zihinsel fonksiyonlarını kapsamaktadır. analiz gibi sol lob fonksiyonları Beynin renkler.boyutlar. Beynin hayal gücü fonksiyonları Beynin kelimeler.ritim.mantık. listeler.3 boyut kavramı gibi sağ lob fonksiyonlarıdır.görsel şekiller.

bu temelden çıkan oklar (kollar) aracılığıyla şekle eklenir.Bölümleri Zihin Haritası iki temel bölümden oluşur: Üretme ve düzenleme.03.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 28 . Ancak bu süreçte uyulması gereken bazı kurallar vardır: 08. •Temel konuyla ilgili akla gelen her türlü düşünce. İlk bölüm olan üretmede. adımlar şu şekilde sıralanır: •Temel konu ve bu konunun sembolü yatay olarak kullanılan kağıdın tam ortasına çok büyük olmayacak şekilde yazılır ve çizilir ve dikkati bu noktaya çekmek için kalın çizgilerle belirginleştirilir.

Bu şekilde düşüncelerin temel elemanlara indirgenmesi hedeflenmiştir. 08. Soyut kavramların bile sembolle ifade edilmeye çalışılmasına özen gösterilmelidir.03. ancak bu şekilde beynin her iki yarıküresi de aktif olabilir.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 29 . Her kelimeye bir sembol eşlik etmelidir: zihin haritasında kullanılan her kelime mutlaka bir sembolle ilişkilendirilmelidir.Anahtar kelimelerin kullanımı: düşüncenin sadece bir tek kelime ile ifade edilebilmesine özen gösterilmelidir.

Bu düşünceden çıkan yeni düşünceler ise ayrı dallarla çıkarılırlar. Her dalda sadece bir tek kelime ve sembolü bulunmalıdır. Dikkat çekilmek istenen noktalar daha kalın çizgilerle belirginleştirilmeli. Renk kullanımı hem dikkat çekilmek istenen noktaların vurgulanmasında. ana ve yan dallar net olarak ayrıştırılmalıdır.03.Renklerin kullanımına özen gösterilmelidir. 08. hem de sembollerin daha etkin şekilde çiziminde yardımcı bir unsurdur.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 30 .

Bütün düşünceler aktarıldıktan sonra. 08.•Temel konuya eklenen dallara. Bu aşamanın tamamlanmasıyla zihin haritası son halini almış olur. Bu düzeltmeler bazen haritanın yeniden yapılmasını gerektirebilir.03.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 31 . Bu kısımlarda da yukarıda belirtilen kuralların kullanılması gereklidir. zihin haritası incelenerek eğer gerekli görülürse eklemeler veya düzeltmeler yapılır. üretme bölümünün sona ermesiyle başlamaktadır. •Eğer eklenen düşünceler yenilerini getiriyorsa bu işlemlere zihin haritası tamamlanıncaya kadar devam edilir. alt dallar eklenerek zihin haritası geliştirilir. İkinci bölüm olan düzenleme.

..• • • • • • • • • • Zihin Haritaları Hangi Amaçlar İçin Uygulanabilir? Not tutmak için Dil öğrenmek için Anlamak için Öğrenmek için Plan yapmak için Sunum tasarımı için Yaratıcı problem çözmek için Konuşma hazırlamak için Hedefleri belirlemek için Zaman yönetiminde .2012 .....vb SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 32 08..03...........

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 33 Kullanım alanları .03.. özetlerinde. 08. • beyin fırtınası yaparken. pek çok alanda. • kitap. planların yapılmasında.• Zihin Haritası tekniği. Bu alanlardan başlıcaları şu şekilde özetlenebilir: • günlük. • ders çalışırken. vb. makale. düşünmeyi gerektiren her konuda kullanılabilir. vb. • vb. • sunumlarda. aylık. konu. haftalık. • konu anlatımlarına girişte veya sonuçta. yaşamın hemen her alanında. • bir projeyle ilgili strateji belirlemede. • not tutmada.

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 34 .03. karmaşık bilgiyi kolayca erişilebilir kılmanın elzem olduğu hemen her yerde zihin haritalarından faydalanmak mümkündür 08.Bu yöntemi başka nerelerde kullanabilirsiniz? Beyninizin karmaşık ve/veya yaratıcı süreçlerle iş güç yapmak zorunda kaldığı.

aklıma gelen fikirleri. Bir bakışta projenin ana hatlarını görebilmek. Proje Haritası: Bir proje ile ilgili alt projelerin haritası.‟ 08. Haritalama işi bittiğinde yazının da %99´u bitmiş.03. konu ile ilgili kaynaklardan derlediğim kısa kısa notları harita üzerinde gruplandırıp detaylandırdım. Makale Planlama: „Bu yazıyı yazmadan önce FreeMind zihin haritalama yazılımı ile kabataslak bir zihin haritası oluşturdum. Detaylar içinde boğulmamak ama gerektiğinde bunlara kolayca erişebilmek.• Somut olarak birkaç örnek vermek gerekirse: Bilgi Tabanı Oluşturmak: Herhangi bir konuda ana temayı belirleyip bunun alt konularını ve bunlarla ilgili detayları not etmek.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 35 . plan kafamda gayet güçlü ve görsel şekilde canlanmıştı bile. Web bağlantılarını.

Yazılım Belgeleme: Bir yazılım projesinin kavramsal haritası.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 36 .03. detaylarda boğulmama ve istendiğinde detaylarla ilgili verilere ulaşabilme. Hatırlayalım: Hem ormanı. Konu içerikleri nasıl zihin haritası ile gerçekleştirilmişti ve bu uzunca bir süre sonra dahi hatırlanacaktır. 08. Ortaya çıkan görüntü ana işlevleri gösterir.• Sunum Planlama/Gerçekleştirme: Bu konunun başını hatırlayın. bunlarla ilgili detaylar yavaş yavaş belirir. işlevleri bir zihin haritası olarak gerçekleştirilebilir. hem ağaçları aynı anda görme.

tekniği kullanmayı büyük ölçüde öğrendiklerini gösterir niteliktedir. zihin haritası tekniğinin öğretiminden önce yapılması önerilmektedir.Okullardaki kullanım alanı Zihin Haritası tekniğinin okullarda kullanılmasının. öğrenciler zihin haritasının üretim bölümünde yer alan düşüncelerinin serbestçe ifadesi kısmına daha açık olmaktadır. 08. öğrencilerin hem düşünme becerilerini hem de yaratıcılıklarını geliştirmesi açısından etkili ve verimli olduğu düşünülmektedir.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 37 . “Beyin Fırtınası” tekniğinin öğretilmesi ve sınıfta uygulanmasının. Öğrencilerin bu konuyla ilgili çalışma örnekleri.03. Bu şekilde.

özetlerinde. • ünite sonunda. hem konuların açıklanmasında. • öğretmenlerin öğretim etkinliğini değerlendirmelerinde. 08. • güncel bir konunun detaylı incelenmesinde. kitap. • belirli gün veya haftalarda.03.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 38 . vb. konunun bir bütün olarak sunulmasında. hem de plan yapılmasında. • hikaye.• Zihin haritası tekniğinin ilköğretim düzeyinde öğretmenler tarafından kullanım alanları ise başlıca şu şekillerde olabilir: • ünite veya konuya girişte. • öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarında. öykü. konunun özetlenmesinde. • öğrencilerin bireysel veya okul etkinlikleriyle ilgili planlar yapmalarında.

en az A4 boyutunda kağıt (eğer mümkünse A3 boyutunda kağıt tercih edilmelidir).03. Renkli kalemler (mümkünse çok sayıda renkte ve farklı kalınlıklarda keçeli kalemler) 08.Kullanım şekli Zihin Haritası tekniğinin kullanımında iki temel malzemeye gereksinim vardır: Çizgisiz . yatay olarak kullanılmalıdır. Kağıt.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 39 .

harita çiziminde “beyin fırtınası” tekniği kullanılmalıdır. Bu nedenle beyin fırtınası tekniğinin zihin haritasından önce ele alınması gereklidir. Eğer konu bir plan veya proje türü etkinlik ise. kitap. Eğer bu yapılamıyorsa. 08. öykü. özeti ise öncelikle okunması gereklidir). zihin haritasını yaparken düşüncelerin tamamen serbest bırakılmasına ve akla gelen her türlü düşüncenin kaydına özen gösterilmesine dikkat edilmelidir. öncelikle konuyla ilgili verilerin toplanması.• Gerekli malzemenin temin edilmesinden sonra zihin haritasının konusu seçilir.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 40 . bu bilgilerin incelenmesi gereklidir (örneğin bir hikaye. Eğer konu bilgi aktarımı ise.03. vb.

Bir örnek Kağıdın tam ortasına. merkeze. Bunu bir çember ya da elips içine alın.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 41 . Anahtar sözcükler. konuyu ya da problemi özetleyen ve en fazla bir iki sözcükle ifade edilebilen bir şey yazın. 08. üzerinde düşündüğünüz kavramı. Sonra bu konu ile ilgili aklınıza ilk gelen kavramları yine benzer şekilde anahtar sözcüklerle merkezden uzaklaşarak yazın.03. bunların da etrafını çizin ve kalın çizgilerle merkeze bağlayın. resimler ve grafikler kullanmaktan çekinmeyinkaldığını fark edeceksiniz.

çizgi kalınlığınızı incelterek bunları da daha önce oluşturmuş olduğunuz yan kavramlara bağlayın.• .2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 42 .03. Birbirinden uzak iki grup arasında bir ilişki olduğunu düşündüğünde yine renkli bir kalemle bunlar arasında birer çizgi çizerek bağlantıyı vurgulayın. Daha sonra aklınıza gelen detayları biraz daha uzağa yazın ve farklı renkler kullanarak. Yukarıdaki prensipleri takip ederek oluşturacağınız bir zihin haritasının küçük bir alanda geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha fazla bilgi barındırdığını ve kolayca aklınızda 08. Fikirleriniz geliştikçe ya da aklınıza yepyeni şeyler geldikçe zihin haritanızı değiştirmekten ve gerekirse yeni baştan çizmekten çekinmeyin.

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 43 .03. 08..

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 44 .ZİHİN HARİTASI 1 08.03.

Konuları.Sağlayacağı Yarar 1. (Sıradan not tutma yönteminde. kendinize özgü anahtar kelimeler. Tuttuğunuz notları. Çünkü tüm bunları tek bir sayfa üzerinde gerçekleştirebileceksiniz. sıradan insanlar gibi sayfalarca kağıda ihtiyacınız olmayacak. simgeler ve resimlerle ifade edeceğiniz için beyninizin sağ ve sol bölümünü birlikte kullanıyor olacaksınız.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 45 . planlama yaparken ya da bir kitaptan önemli yerleri not ederken. Not tutarken. hem de bütün halinde. yıllar sonra da hatırlıyor olacaksınız. bütünlük sağlanamaz ve hatırlama oranı üzerinden zaman geçtikçe azalır) 08.03. 3. 2.

zihninizin nasıl yapılandığını daha iyi görecek ve yeni bilgileri beyninizin sağ bölümünü de kullanarak kaydetmeyi alışkanlık haline getireceksiniz. Bu yöntemle çalışmaya başladığınızda. Bu yöntemi kullanmanın verdiği özgüveni hissedeceksiniz. 08. 6. Hedeflerinizi belirlerken. Zamandan kazanacaksınız.03. 5.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 46 . konular arasında daha önce hiç fark etmediğiniz ilişkileri göreceksiniz.4.

08.2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 47 .03.

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 48 . fikir üreten ve düzenleyen beyni bir bütün olarak çalıştıran not tutma metodu hangisidir? • 2-Zihin haritaları hangi amaçlar için kullanılır? • 3-Zihin haritaları nasıl kullanılır? 08.Değerlendirme • 1-Dahilerin not alma yöntemlerinden esinlenen Tony buzan tarafından ortaya konmuş.03.

2012 SÖĞÜTLÜ İLKÖĞRETİM OKULU 49 .03.Teşekkürler RAHMİ SEMİZ 08.