You are on page 1of 27

E-Pazarlama

Nedir?
(What is e-marketing?)

E-Pazarlama , müşterilere veya potansiyel


müşterilere ulaşarak onlara şirket,marka ,ürün ve
servisler hakkında bilgi vermek için internet
üzerinden yapılan aktivitedir. Bu ayrıca
müşterilerin veya potansiyel müşterilerin
İnternet Kullanıcılarının
Profilleri
(Internet Users’ Profiles)

•Kişiler,
•Organizasyonlar,
•Eğitim Kurumları,
•İşletmeler ...
İnternet Kullanıcılarının
Profilleri
(Internet Users’ Profiles)
İnternet Kullanıcılarının
Profilleri
(Internet Users’ Profiles)
İnternet Pazarlama Araçları
(Internet Marketing Tools)

World Wide Web Dosya Aktarım Protokolü


Gopher

Telnet
Posta Listeleri

Elektronik Posta
Haber Grupları - USENET
İnternet Pazarlama Araçları
(Internet Marketing Tools)

•Elektronik Posta

9. İletişimi sağlar
10.Çok amaçlı kullanıma uygundur
11.Tüm internet kullanıcılarının ortak paydası
İnternet Pazarlama Araçları
(Internet Marketing Tools)

•Posta Listeleri

9. Doğru müşteriye ulaşımı sağlar


10.Pazarlama araştırmalarında vazgeçilmez bir
öğedir
11.Pazar hakkında bilgi toplamaya imkan tanır
12.Ürün tanıtımı ya da duyurular yapılabilir
İnternet Pazarlama Araçları
(Internet Marketing Tools)

•Haber Grupları – USENET

7. Üye olmayı zorunlu tutmaz


8. Kendi içinde kategorilere ayrılmıştır
o Biz (business – iş veya ticari konular)
o Comp (computers – bilgisayarla ilgili konular)
o News (usenet hakkında haberler ve tartışmalar)
o Rec (recreation – eğlence)
o Sci (science – bilimsel konular)
o Soc (social – sosyal konular)
o Misc (miscellaneous – muhtelif konular
18.Doğrudan doğruya reklam kullanılmaz
İnternet Pazarlama Araçları
(Internet Marketing Tools)

•Dosya Aktarım Protokolü (FTP – File Transfer


Protocol)

9. Haberler, kataloglar, demolar vs. kullanıma


açıktır
İnternet Pazarlama Araçları
(Internet Marketing Tools)

•Gopher

7. Zengin içerik sağlamak amaçlıdır


8. Çeşitli konularda arama yapmayı sağlar

• Telnet
11.Bir bilgisayardan diğerine doğrudan bağlantı
12.Uzaktaki bir bilgisayarda program çalıştırır
İnternet Pazarlama Araçları
(Internet Marketing Tools)

•Dünya Çapında Ağ (WWW – World Wide Web)

8. Tüm protokolleri (http, ftp ...) tek çatı altında


toplar
9. Maliyetsiz pazarlama için aracıdır
10.Kullanıcısı interneti olan herkestir
Bir Ticaret Aracı Olarak
İnternet
(internet which is a trading tool)

Bağlılık
Organizasyonun Büyüklüğü
Pazar
İnternet Stratejisinin
Geliştirilmesi
(Developing of Internet Strategy)

Virtual Virtual
Information Communication
Gelenek Space
Space
sel Pazar
Alanı

Virtual Virtual
Transaction Distrubution
Space Space
İnternet Stratejisinin
Geliştirilmesi
Yüks
(Developing
Dış
Yönlend ek of Internet Strategy)
iriciler
Müşteri
bağlant
ıları /
Rekabe
t/
Teknolo
ji

D
üşük
diriciler

Maliyet

ihtiyaçl

İşbirliği
sistem
Yönlen

İçeriği

/ bilgi
arı /

ve
İç
Pazarlama Anlayışındaki
Değişim
(Exchange of Marketing Mentality)
&
İnternetin Pazarlama
Üzerindeki Etkisi
(Effects of Internet on Marketing)
Pazarlama Anlayışındaki Değişim (Exchange of Marketing
Mentality)

& İnternetin Pazarlama Üzerindeki Etkisi (Effects of


Internet on Marketing)
Pazarlama Anlayışındaki Değişim (Exchange of Marketing
Mentality)

& İnternetin Pazarlama Üzerindeki Etkisi (Effects of


Internet on Marketing)
Pazarlama Anlayışındaki Değişim (Exchange of Marketing
Mentality)
& İnternetin Pazarlama Üzerindeki Etkisi
(Effects of Internet on Marketing)

İnternet Yüksek Ölçüde Kabul Görülür ve Kullanılır


Çünkü :
Øİnternet her ağ ve kişisel bilgi sistemiyle uyumludur
ØBilgiye dayalı ve etkileşimli iletişim yeteneği fazladır
Pazarlama Karması Elemanlarının
Oluşturulması
2) Ürün Kararları
ü Karşılanmamış tüketici ihtiyaçları çıkartılır
ü Çok para harcamadan önce en aza indirilir

7) Fiyat Kararları Ço
k

Alıcıl
ar

Te
k
Satıcıl
ar Ço
17) Dağıtım Kararları k
18) Tutundurma Kararları
3)Dağıtım Kararları
3)Tutundurma Kararları
-Tutundurma Karmasının
Oluşturulması
-Pazarlama İletişimi ve İnternet

vBilgilendirme
vHatırlatma
vİkna Etme
3)Tutundurma Kararları
-Tutundurma Karmasının
Oluşturulması
-Pazarlama İletişimi ve İnternet

vBilgilendirme
vHatırlatma
vİkna Etme
-Tutundurma Karmasının
Oluşturulması

?
Web
Reklam
Kişisel
Satış
İnternetin Pazarlama Amaçlı Kullanım
Şekilleri
İnternetin Pazarlama Amaçlı Kullanım
Şekilleri
• Pazarlama Araştırması

• Web Sitesi Aracılığıyla Marka


Oluşturma

• Elektronik Ticaret

• E-Organizasyonlar
İnternetin Pazarlamacılara
Sunduğu