You are on page 1of 42

Anima Christi

Soul of Christ Sanctify me Body of Christ save me

Water from the side of Christ Wash me, Passion of Christ Give me strength

Chorus: Hear me Jesus Hide me in thy wounds That I may never leave thy side

From all the evil that surrounds me Defend me and when the call of death arrives

Bid me come to thee That I may praise thee With thy saints forever (Repeat Chorus)

Chorus: Hear me Jesus Hide me in thy wounds That I may never leave thy side

From all the evil that surrounds me Defend me and when the call of death arrives

Bid me come to thee That I may praise thee With thy saints forever (Repeat Chorus)

One more gift


Refrain: If theres one more gift Id ask of you, Lord it would be peace here on earth as gentle as your childrens laughter All around, all around

Verse 1: Your people have grown weary From living in confusion When will we realize That neither heaven is at peace When we will live not in peace

Verse 2: Grant me serenity within For the confusions around Are mere reflections.. Of whats within.. Whats within in me?

Refrain: If theres one more gift Id ask of you, Lord it would be peace here on earth as gentle as your childrens laughter All around, all around

Refrain: If theres one more gift Id ask of you, Lord it would be peace here on earth as gentle as your childrens laughter All around, all around

Pag-aalaala
KORO: Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin

Bayan ating alalahanin Panahong tayo'y inalipin Nang ngalan Niya'y ating sambitin Paanong di tayo lingapin (KORO)

KORO: Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin

Bayan, walang sawang purihin Ang Poon nating mahabagin Bayan, isayaw ang damdamin Kandili Niya'y ating awitin (KORO)

KORO: Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin

Tinapay ng Buhay
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinatit inialay. Buhay na ganap ang sa amiy kaloob At pagsasalong walang hanggan

Basabasan ang buhay naming handog; naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos Sa mundong sa pag-ibig ay kapos

Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinatit inialay. Buhay na ganap ang sa amiy kaloob At pagsasalong walang hanggan

Marapatin sa kapwa, maging tinapay kagalakan sa nalulumbay katarungan sa naaapi At kanlungan sa bayan Mong sawi.

Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinatit inialay. Buhay na ganap ang sa amiy kaloob At pagsasalong walang hanggan

How lovely is your dwelling place Refrain How lovely is your dwelling place, O Lord mighty God, Lord of all

Even the lowly sparrow finds a home for her brood And the swallow a nest for herself Where she may lay here young In your altars my king and my God

Refrain How lovely is your dwelling place, O Lord mighty God, Lord of all

Blessed are they whose dwelling Is Your own Lord of peace Blest are they refreshed by springs and by rain When dryness daunts and scathes Behold my shield My king and my God!

Refrain How lovely is your dwelling place, O Lord mighty God, Lord of all

I would forsake a thousand Other days anywhere If I could spend one day in Your Courts belong to you alone My strength are You alone My glory, my king and my God!

Panginoon, narito ako


Sino ang aking babalingan? Panginoon ko, tanging ikaw Pagkat taglay mo ang salita ng buhay: Ikaw ang buhay na walang hanggan.

Koro: Panginoon narito ako gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tupdin ang loob mo Panginoon, Narito ako.

Sino ang aking babalingan? Panginoon tanging ikaw Pagkat taglay mo ang salita ng buhay: Ikaw ang buhay na walang hanggan.

Koda: Ito ang tangi kong hangarin; Lumagi sayong piling Makita ka at ibigin paglingkuran ng taimtim!

Koro: Panginoon narito ako gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tupdin ang loob mo Panginoon, Narito ako.

Holy, holy

Holy, holy, holy Lord God of power and might. Heaven and earth are filled with youre glory Hosanna, hosanna on high

Blessed is he who comes In the name of the Lord

Hosanna, in the highest Hosanna, in the highest Hosanna, hosanna on high!

Hesus ng aking buhay


Sikat ng umaga Buhos ng ulan Simoy ng dapithapon Sinag ng buwan Batis na malinaw Dagat na bughaw Gayon ang Panginoon kong Hesus ng aking buhay

Saan man ako bumaling Ikay naroon Tumalikod man sa yo Dakilang pag-ibig mo Sa akiy tatawag at magpapaalalang Akoy iyong iniibig At siyang itatapat sa puso

Tinig ng kaibigan Oyayi ng ina Pag-asa ng ulila Bisig ng dukha Ilaw ng may takot Ginhawa ng aba Gayon ang Panginoon kong Hesus ng aking buhay

Saan man ako bumaling Ikay naroon Tumalikod man sa yo Dakilang pag-ibig mo Sa akiy tatawag at magpapaalalang Akoy iyong iniibig At siyang itatapat sa puso

Seek ye First
Seek ye First the kingdom of God and His Righteousness And all these things should be added unto you A-le-lu. A-le-lu-ya