You are on page 1of 82

QUY TRNH BO DNG BTS

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM

NI DUNG

Quy nh quy trnh bo dng BTS

Mu h s bo dng BTS

QUY NH QUY TRNH BO DNG BTS

Quy nh v an ton

Nhn lc v cng c bo dng

Ni dung chun b

Ni dung bo dng

QUY NH V AN TON

Khi qut chung


Cc quy nh v an ton

Qun o v trang b bo h an ton


phng tnh in

QUY NH V AN TON: KHT QUT CHUNG


Vic bo dng nh k CSHT Trm BTS phi do nhng
ngi c o to y kin thc v an ton, cc
ni dung k thut bo dng cn thc hin, c kim
tra sc kho nu cn thit.
Trch nhim ca mi ngi l phi m bo an ton cho
chnh h, cho ng nghip v cho tt c nhng thit b
lin quan.

(C s h tng (CSHT) Trm BTS Macro ca Vinaphone


bao gm cc H thng thit b ph tr nh: v Trm, Ct
cao (bao gm cu cp, mng cp), Thit b truyn dn,
Ngun in AC, Thit b chng st, Thit b iu ho nhit
, Dy t cng tc).

QUY NH V AN TON: QUY NH (1)


Cc quy nh v an ton sau y c p dng bt buc i vi
nhng cn b k thut thc hin qu trnh bo dng trm
BTS:
Khng ht thuc l trong phng my.
Khng bao gi c phn cch mch in bng cch tho cc cu ch
hoc cc b phn cch trc khi tt cu dao in, bi v nh th s
nguy him d h quang in gy ra.
Kho v ng kn tt c cc im cng tc v u ni, k c cc
chuyn mch t ng hoc iu khin t xa.
Duy tr cc bng bo an ton thch hp, ch di chuyn khi c s cho
php ca ngi ph trch cng vic.
Ch c ln lt ct hoc c lp tng t Accu khi ang lm vic,
khng c php phng qu 50% thi gian d tr tng cng ca
Accu.
Tho b tt c trang sc bng kim loi, ng h, cc vt c khung
bng kim loi trn trnh chp in.

QUY NH V AN TON: QUY NH (2)


Tt c cc dng c phi c bc nha trnh chp in gia
ng dn v kim loi ni t. Khng chp nhn vic dng bng
dnh qun dng c.
S dng cc loi thang khng dn in.
an ton ch ln lt h tng ng dn in thao tc.
Quan st ng cc cc, lun nh du cc dy dn khc nhau bng
cc bng dnh c mu khc nhau.
Trc khi ni ti gi vo h thng Accu phi m bo cng tc ti
gi ang v tr tt .
Lun lun gi cho cc u dy cch in nhau cho ti khi u ni
xong hon ton.
Khng c di chuyn hoc tho ri cc np y v panel truy nhp
ca ngun cung cp v thit b chuyn i trong khi thit b vn
hot ng tr khi tht cn thit trong lc tm li.
Khng c tho cc u giao tip quang khi cc thit b quang
ang hot ng, trnh nhn bng mt thng trc tip vo cc u
giao tip thu pht quang trnh tia lazer lm tn hi n mt.

QUY NH V AN TON: QUY NH (3)


Tt c cc thao tc bn trong phng my phi rt cn thn, trnh
lm nh hng n cc thit b gy mt thng tin lin lc khng
mong mun.
Ch nhng ngi c o to v ct cao, c chng nhn mi
c cng tc trn ct cao.
Khng c s dng cc cht kch thch trc khi cng tc trn ct
cao.
Khng cng tc trn ct trong iu kin thi tit xu (ma, bo,
sm st ....) v ban m.
Khi lm vic trn trn ct cao, phi tht dy an ton, c m bo h,
ti ng dng c thun tin, chc chn, trnh ri vt, dng
c t trn cao xung.
Khi lm vic trong cc iu kin nguy him phi c ngi theo di,
gim st v h tr.
Ghi ch: Ct cao c xem l cc ct c chiu cao trn 20m so
vi mt t.

QUN O V TRANG B BO H AN TON


Khi lm vic vi thit b in phi mc
tt c qun o khng dn in, hoc
c th u phi bc bng vt liu cch
in.
Khi ni hoc tho cc thit b lin kt
vi ngun ang hot ng phi bo v
mt bng mt n, knh.
Khi lm vic vi ngun AC phi eo
gng tay cch in v s dng thm
tri nn nh cch in v chng phi
chu c gi tr in p tng ng.

PHNG TNH IN

Khi lm vic vi cc thit b c


cc b phn cm in p tnh
in phi m bo s dng
dy ni t hp l v thm
tri t.

NHN LC V CNG C BO DNG

Nhn lc bo dng
Dng c bo dng

NHN LC BO DNG

K s vin thng
Nhn vin ngun in, accu, chng st, iu ha

Nhn vin ct cao

NHN LC BO DNG: K S VIN THNG


Ph trch chung cc cng vic ca t bo dng, phn
cng v gim st cng vic bo dng, chu trch nhim
chnh v kt qu bo dng ca T cng tc.
Phi c o to chnh v kin thc thng tin di ng
GSM, cc loi thit b trm BTS mng Vinaphone, thit b
truyn dn viba, c kh nng qun l, nm bt cc cng
vic.
m nhim chnh cc cng vic lin quan n lnh vc
vin thng (thit b trm BTS, thit b truyn dn Viba,
o kim vng ph sng , cht lng dch v trm BTS)...

NHN LC BO DNG: NHN VIN NGUN, ACCU


c o to chnh v thit b ngun, accu, chng st
v in lnh c b tc kin thc c bn v vin
thng, l thuyt c bn v di ng, trm BTS mng
Vinaphone.
Thc hin cng vic bo dng theo s phn cng ca
ngi ph trch.
m nhn chnh cc cng vic bo dng thit b
ngun, h thng accu, thit b chng st, h thng tip
t, chiu sng, thit b iu ho, h thng cnh bo
ngoi (t nhp, nhit , bo khi, bo chy, ...), thit
b phng chng chy n...

NHN LC BO DNG: NHN VIN CT CAO


Phi c o to v cp chng ch ct cao, yu cu
phi m bo sc kho trc khi thc hin cc cng vic
bo dng trn ct cao.(Tuyt i khng c s dng
ru bia khi tro ct cao).
Thc hin cng vic bo dng theo s phn cng ca
ngi ph trch.
m nhn chnh cc cng vic bo dng phn outdoor
nh h thng ct anten, h thng cu cp, b g anten,
anten v feeder, h thng tip t v chng st .....

DNG C BO DNG (1)


My ht bi cm tay.

Gi lau, bn chi mm, cn cng nghip, m cng nghip ...


Giy an ton cho ngi leo ct cao
Tua vt, c l, m lt, thc o gc nghing, lt buc ...

01 M hn v cc vt dng cn thit hn.


02 ng h vn nng (Chauvin arnoux CA 5220, HIOKI Digital
Multimeter).
01 Ampe km ch th s/kim (KYORITSU 2003 Digital Clamp
meter, KYORITSU 237 Digital Clamp meter KYORITSU 2608
Clamp meter, FLUKE 36 Clam Meter).

DNG C BO DNG (2)


01 My o in tr t ( KYORITSU 4105).

01 My o lung truyn dn 2Mbps (HP Prober 2, HP


E7580A, PA 20, Sunset E10).
01 My o cht lng Accu (Midtronics CTM-300).
01 b ti gi 200A DC vi cc bc tng dng 2,5 A v
cp u ni ph hp thc hin bo dng accu.

01 b my nn xch tay c dng ra 150A.

DNG C BO DNG (3)


01 My o nhit bng hng ngoi.

01 My n.
01 My nn kh kh.

My kim tra u connector quang.


01 Bnh ga np kh my lnh.

Dung dch NaC03 (5%).

NI DUNG CHUN B

Lp k hoch bo dng
Cng tc thu thp s liu

Cng tc chun b phng tin, dng c

LP K HOCH BO DNG

Lp k hoch bo dng nh k cc Trm BTS


(tuyn bo dng, danh sch trm BTS cn bo
dng, lch trnh bo dng);
Chun b v phn cng nhn s cho bo dng;
Thng bo k hoch bo dng n cc n v
lin quan gii quyt cc th tc cn thit v
phi hp thc hin bo dng.

CNG TC THU THP S LIU


Chun b y kt qu bo dng ln gn nht ca cc trm BTS
trong danh sch bo dng.
Thng k cc tn ti cn khc phc hin ang c cc trm BTS
trong danh sch bo dng.
Thng k tnh hnh hot ng ca trm trong thi gian k t lc bo
dng gn nht n nay (s c mt lin lc bt thng do ngun,
accu, truyn dn, Alarm List) nh gi cc cng vic cn phi
ch trng x l cc cnh bo.
Thng k cc trm BTS ln cn (km theo cc tham s v tuyn)
c t ln bo dng trc v mi a vo khai thc trong thi gian
gn y ca mi trm BTS.
Thng k phn nh ca khch hng v vng ph sng, cht lng
dch v ca trm BTS trong thi gian 1 thng gn nht.

CNG TC CHUN B PHNG TIN, DNG C


Chun b y cc dng c, phng tin ti thiu phc
v cho cng tc bo dng trm BTS theo quy nh.
Cn c vo s liu thu thp c trn chun b cc
vt t d phng thay th theo yu cu c th ca tng
trm BTS trong tuyn bo dng.
Cn c vo s nhn s, s lng dng c, vt t d
phng cn thit chun b phng tin t vi trng
ti ph hp.

NI DUNG BO DNG

1. BO DNG OUTDOOR
2. QUY TRNH BO DNG T BTS 2G/3G
3. QUY TRNH BO DNG TRUYN DN
4. QUY TRNH BO DNG NGUN
5. QUY TRNH BO DNG THIT B PH TR

BO DNG OUTDOOR

1. Mc ch
2. Nhn s tham gia
3. Thit b s dng
4. Quy trnh thc hin

BO DNG OUTDOOR: MC CH
Kim tra tng qut v chi tit tnh trng h thng,
m bo chc chn, an ton vn hnh.
Pht hin li, h hng, nh hng nguy him n h
thng v khc phc m bo h thng hot ng tt.
a ra quy trnh c bn thc hin bo dng thit b
bao gm:
Ct anten, cu cp, feeder
H thng anten, b g anten
H thng tip t, chng st cho ct anten, cu
cp, feeder

BO DNG OUTDOOR: NHN S THC HIN


Ngi thc hin bo dng thit b outdoor phi nm
r cc quy nh v an ton, c o to v c
chng ch ct cao.
Ngi thc hin bo dng c nng lc chuyn mn
v ni dung thc hin.

BO DNG OUTDOOR: THIT B S DNG

Dy an ton, m an ton cho ngi leo


ct cao.
Tua vt, c l, m lt .
Thc o gc nghing, la bn.
Sn chng g, m b .

ng h o in tr t.
Cc vt t thay th.

BO DNG ANTENA, CU CP, FEEDER


Kim tra tnh trng ct anten t ng, nu anten dy co kim
cng ca dy co, cc im ni dy co (bi m) m bo chc chn.

Kim tra chc chn ca cu cp, kim tra cc im tip t, dy


nhy M50 ti cc im ni cu cp.
Kim ct anten, cu cp c b g hay khng, tin hnh sn chng g.
Kim tra kp cp m bo chc chn ca feeder (cch nhau
1000mm phi c mt thanh kp).
Kim tra cc khp ni feeder, xit cht cc u connector, kim tra
v gia c cc v tr c s dng cao su non, bng keo chng nc,
hi m.
Kim tra un cong ca feeder ti tt c cc im m bo > =
1350, m bo trc khi vo phng my feeder phi c un cong
v pha di nc ma khng chy vo phng.

BO DNG H THNG ANTENA, B G ANTENA

Kim tra anten m bo im mt cao nht ca anten


khng c vt qu phm vi an ton 45 ca kim
chng st.
Kim tra chc chn, chng rung git ca h thng b
g anten, anten (bao gm c anten viba).
Kim tra cao, hng v gc ngng, song song ca
b mt cc anten trong mt sector, khong cch phn
tp anten m bo ng theo thit k ca trm.

BO DNG H THNG CHNG ST, TIP T (1)

Kim tra tnh trng kim thu li Franklin.


Kim tra cc im u ni dy t ca h thng thu li
vi h thng t chung ca trm.

Kim tra tnh trng tip t ca cu cp vi ct anten,


kim tra cc dy nhy ti cc im ni cu cp.
Kim tra cc mi ni gia t t bo v v t cng tc
m bo tip xc tt (nh sch g ri hn bng h
quang hoc Axetylen v qut sn chng g).

BO DNG H THNG CHNG ST, TIP T (2)

Kim tra cc im tip t ca feeder t yu cu (t


nht phi c 3 im trc khi vo trm, trc khi u
vo anten, trc khi ri ct).
Kim tra cc dy tip t phi c d phng co dn
100mm v c un cong xung pha di.
o kim tra in tr tip t ca h thng t.

Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin


kin ca cp qun l cao hn.

BO DNG PHN INDOOR

Phng my

Thit b t ngun, n p, USP


H thng Accu

Thit b ph tr
Truyn dn viba
Thit b trm BTS

BO DNG PHNG MY
V sinh phng my, kim tra trn, tng v trn nh,
ca, kn l feeder.
Kim tra cc yu t xung quanh c th nh hng n
phng my, kim tra h thng thot nc trn trn nh
(nu c).
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin
kin ca cp qun l cao hn.

BO DNG THIT B T NGUN, N P, UPS (1)

V sinh cng nghip cc thit b my nn, n p, UPS


(nu c).
Kim tra cc im tip xc m bo chc chn.

o in p fa, lch pha, p, in p dy trung tnh v


t.
m bo rectifier ca t ngun (bt buc c d
phng) v iu chnh cn ti gia cc rectifier.

BO DNG THIT B T NGUN, N P, UPS (2)


Kim tra v sinh, cc thit b in (h thng cu dao, dy dn,
cng tc, cp in v h thng chiu sng).
Kim tra h thng cnh bo ca thit b ngun, accu (cnh bo
mt in li AC, Rectifier Fail, in p thp LV, in p cao HV,
in p thp ct LVD...).
Kim tra tnh trng tip t cho v my ca tt c thit b in
trong phng my (m bo tt cc tip im gia v my - dy
tip t bng tip t), m bo in tr tip xc phi rt nh.

Bo dng b n p hng nm.


Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca
cp qun l cao hn.

BO DNG H THNG ACCU (1)

V sinh cng nghip h thng accu, kim tra sn nh


t accu.
Kim tra cc tip im (xit c, bi du m).

Kim tra cht lng ( dn in) tng bnh accu.


Thc hin bi phng 30 pht (phng qua thit b i
vi bo dng bo dng 3 thng / 1 ln) hoc 3 gi
(phng qua ti gi i vi bo dng 6 thng / 1 ln)
kim tra cng dng, in p ca tng bnh
accu.

BO DNG H THNG ACCU (2)


Kim tra nhit b mt thch hp ca accu vo nhng khong
thi gian c nh trong sut qu trnh o. Nhng bnh accu c
nhit b mt cao khc thng c th b li cn lu kim
tra k hn qua bc o kim sau y:
o Nu in p bnh no tt xung di 1.75 VPC th phi np li accu

v tin hnh li bi o. Nu xy ra ln th 2 th c th kt lun bnh


accu b hng cn phi c thay th ngay.

Phi m bo tt c cc bnh accu phi c np y trc khi ri


khi trm.
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca
cp qun l cao hn.

BO DNG THIT B PH TR: IU HA (1)


Ni dung bo dng 3 thng:
V sinh tm lc khng kh.
V sinh dn lnh.
o in p v dng khi ng.
o in p v dng lm vic.
Kim tra p lc kh nn v np b xung cho iu ho.
o n nh ca in p.
Kim tra cc im u: u t, u cp AC cm cht cc
jac cm v lm sch cc tip im.

BO DNG THIT B PH TR: IU HA (2)


Ni dung bo dng 3 thng (tip):
Kim tra b cnh bo iu ho.
Kim tra b cnh bo nhit .
Kim tra iu khin Remote ca iu ho.

Kim tra ch chuyn i d phng gia 2 iu ho (khi mt in AC


v c in AC tr li).
Trc khi ri trm phi m bo iu ho chy tt ng ch (ca s
hng gi iu chnh 450 so vi mt phng ngang, nhit phng t
200 250C).
Kim tra kn ca phng my .
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca cp
qun l cao hn.

BO DNG THIT B PH TR: IU HA (3)

Ni dung bo dng 6 thng:


Thc hin cc vic nh bo dng 3 thng v thm cc phn sau:
Lm sch dn ngng
Kim tra ng ng bo n
Thng ng thot nc
Kim tra qut gi
Lm v sinh dn nng
Kim tra c kh: n , cc ting ng bt thng , chc chn
ca gi .
Trc khi ri trm phi m bo iu ho chy tt ng ch .
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca cp
qun l cao hn.

BO DNG THIT B PH TR: CHNG ST

Kim tra v sinh cc thit b ct lc st ngun, cht


lng hot ng (%).
Kim tra cc tip im u ni thit b ct lc st.
Kim tra thit b chng st feeder, chng st truyn dn
(trong trng hp c yu cu trang b).
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin
kin ca cp qun l cao hn.

BO DNG THIT B PH TR: CNH BO

Kim tra v sinh cc thit b cnh bo ngoi (t nhp,


nhit , iu ho, bo nhit, bo chy, thit b cnh
bo trung tm...
Tin hnh th cc cnh bo ngoi, bo nhit, bo chy
trang b m bo t yu cu.
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin
kin ca cp qun l cao hn.

BO DNG THIT B PH TR: CHY N

V sinh bnh cu ho.

Kim tra kp ch nim phong cc bnh cu ho.


Kim tra trng lng C02 ca cc bnh cu ho t yu
cu.
Kim tra tiu lnh cha chy.

Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin


kin ca cp qun l cao hn.

BO DNG THIT B PH TR: KHC

Kim tra v v sinh cc thit b ph tr khc (ni quy


phng my, s ng in, cu hnh truyn dn,
mc treo cha kho, hp cnh bo, s theo di ti sn,
s nht bin, bin bo phng my, qut thng gi...).
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin
kin ca cp qun l cao hn.

BO DNG THIT B TRUYN DN VI BA (1)

V sinh cng nghip thit b truyn dn Viba.

Kim tra trng thi cc n LED trn thit b nu thy c


hin tng bt thng phi kp thi x l.
Kim tra n nh ca ngun DC cung cp cho thit b
Viba.
Kim tra mc thu, mc pht, tn s ca tuyn Viba c
t yu cu theo thit k.

BO DNG THIT B TRUYN DN VI BA (2)

Tin hnh o In- Service lung ang s dng trong 02


gi ng h.
Kim tra xo cc cnh bo trn thit b (cc lung E1
khng dng n phi c u loop trnh cnh bo).
Tin hnh o BER t nht 48 gi ng h (o out-off service trn lung truyn dn E1 cn d ca tuyn
truyn dn ) tu thuc mc cn thit (thng xuyn
mt lin lc, cht lng qu km....).
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin
kin ca cp qun l cao hn.

BO DNG THIT B TRM BTS (1)

V sinh cng nghip thit b trm (b mt t, nc t,


cc, qut gi, ...).
Kim tra v thc hin xit ng, m bo cht (bng
dng c cl, mlt) tt c cc u connector RF (khng
c vn bng tay khng) nhm trnh suy hao cng
sut, pht x sng in t.
Kim tra thit b modul cung cp ngun ca t my
(yu cu c d phng v modul ngun).

BO DNG THIT B TRM BTS (2)


Cn chnh, kim tra cng sut pht cc i ca tng TRX so
vi tiu chun k thut ca nh cung cp thit b, thc hin
cn bng cng sut ca tng DRI theo thit k (lu li kt
qu), yu cu thay th nu cng sut pht cc i o c
u ra ca TRX vt qu ch tiu k thut ca nh cung cp,
hoc cng sut ra cc i o c ti nh cabinet nh hn
42.3 dB (17W) i vi trng hp qua mt tng combining,
45.3 dB (34W) i vi trng hp khng qua tng combining
no.
Cn chnh ng thu (bay level offset tables) ca tng DRI t
yu cu (lu li kt qu), nu khng t yu cu phi thay
th v thc hin cn chnh mi.
Kim tra lch ca ng h GCLK, tin hnh cn chnh ng
h GCLK nu c cnh bo hoc ng h lch ra ngoi gi tr
cho php.

BO DNG THIT B TRM BTS (3)

Sp xp li theo th t ca cc RTF trn cc DRI trong


mi sector.
Kim tra kh nng thm nhp knh, cht lng thoi
trn cc khi thu pht v tuyn.
Phi hp vi Trung tm HTT kim tra v x l cc cnh
bo cn tn ti ca trm trc khi kt thu cng vic bo
dng.
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin
kin ca cp qun l cao hn.

KIM TRA VNG PH SNG V CHT LNG DV (1)

Thc hin driving test kim tra v nh gi cht


lng dch v ca trm sau khi bo dng, lu gi s
liu driving test qun l v so snh vi kt qu cc
ln bo dng trc v sau.
o kim tra vng ph sng theo cc im chun (la
chn 10 im chun ng bin c mc thu khong
80 dBm ca mi sector o kim so snh vi ln bo
dng trc ).
Phi hp vi Trung tm HTT kim tra v khai bo
y cc neighbor cells cn thiu, xo b cc neighbor
cells khng cn thit.

KIM TRA VNG PH SNG V CHT LNG DV (2)

Ly s liu thng k t OMCr ca trm trong 5


ngy (k t Th hai n Th su ca tun
tip theo sau khi bo dng so snh vi
5 ngy cng thi im ca ln bo dng
trc ), c th cc s liu sau y:
Total_Call
Call_Setup_Success_Rate
Call_Success_Rate
Drop_Call_Rate
Handover_Success_Rate
TCH_Congestion_Rate

PHN 2 H S BO DNG BTS

Phn 1: H thng Outdoor


Phn 2: H thng Indoor
Phn 3: Kt qu o ph sng v cht lng dch v

PHIU BO DNG TRM BTS


n v thc hin:.
....................

Cng ho X hi ch ngha Vit nam


c lp - T do - Hnh phc
------------o0o-----------

PHIU BO DNG TRM BTS


(nh k .......... thng/ ln )
Tn trm:
.......................................
Loi trm:
.....................................
Cu hnh:
......................................
Ngy bo dng ......................................
Ngi thc hin :
1 ....(H v tn )........(Ph trch chung)
K tn: .........
2 ...............................
3 ...............................
4.................................

H THNG OUTDOOR: ANTENA


PHN 1: H THNG OUTDOOR
1. ANTEN:
Loi an ten: ................ Gain:............... S lng: .............
cao
(m)

Anten
Tx1A/Rx1A
Sector 1

Tx1B/Rx1B
....

Tx2A/Rx2A
Sector 2

Tx2B/Rx2B
....
Tx3A/Rx3A

Sector 3

Tx3B/Rx3B
....

Gc
ngng
()

Hng
()

Phn
tp
(H/V)

K.cch
phn tp
(m)

B mt
Song
Song
(Ss/k0ss)

Ghi ch

H THNG OUTDOOR: FEEDER

2. Feeder:
di
feeder

Sector 1

feeder 1
feeder 2
...

Sector 2

feeder 1
feeder 2
...

Sector 3

feeder 1

feeder 2
...

H s
Sng ng
(yu cu
< 1,33)

C.sut
phn x
(Ycu
<=5% v
<1w)

im un
cong ln
nht
(yu cu
1350)

S
im
tip
t
(Y.cu
3)

an ton
Feeder
(yu cu
1 kp
cp /1m)

Ghi ch

H THNG OUTDOOR: CT ANTENA, CU CP (1)


3. CT ANTEN & B G & CU CP:
Loi ct: T ng ...........Dy co ...........Phn tn ..........
cao ct: ..............
Dy co: cng .......
Khng cng .....Kt qu x l:........
Bi m...............................
Tnh trng ct: Khng han r: .........
Han r: .........Kt qu x l:.......................
Ct thu li: m bo an ton: .......(Thit b nm trong 450)
Khng m bo an ton: ... Kt qu x l:.........
Tnh trng dy ni vi t t :

H THNG OUTDOOR: CT ANTENA, CU CP (2)

Cu cp:
Khng han r
Han r..Kt qu x l
chc chn..

Tnh trng b g:
chc chn..Kt qu x l:.
Khng han r.
Han r..Kt qu x l..

H THNG OUTDOOR: TRUYN DN

4.Thit b truyn dn OUTDOOR


STT

Ni dung bo
dng
Hng dn Anten viba

Tnh trng b g anten,


outdoor

Tnh trng feeder,


connector (cong, dp,
lng ...)

Tip t thit b, feeder

Trc khi
bo dng

Sau khi bo
dng

Ghi ch

H THNG OUTDOOR: H THNG TIP T


5. H thng tip t
STT

Ni dung cng vic

Kt qu

in tr t

......()

Bng t trong

......()

Bng t ngoi

......()

Kim tra tip xc gia l tip t Feeder vi thn ct

Kim tra tip xc gia l tip t Feeder bng t

Kim tra tip cc mi hn dy t vi kim thu st

Kim tra tip xc dy t vi bng t trong ngoi phng my

Kim tra tip t v BTS

Kim tra tip t t Ngun

10

Kim tra tip t t Accu

11

Kim tra tip t iu ha

12

Kim tra tip t chng st

13

Kim tra tip t Protector-Feeder


Kim tra tieenp t Protector Feeder

(Tt)

Ghi ch

(Xu)

Ghi ch: Yu cu s dng my o 3 im hoc km kp c hiu chnh kt qu theo my o 3


im khi o in tr t (trong trng hp khng s dng c my o ba im)

H THNG INDOOR: THIT B BTS


STT
1

Ni dung cng vic


Cn chnh GCLK(
m tn)

Cc thng s o
Ngy c.chnh
ln cui

Tn s
c.chnh ln
cui

Tn s trc khi
cn chnh

Tn s sau
khi cn chnh

Ghi ch

t yu cu /Khng t yu cu

Cn chnh c.sut
pht TRXs/Cell

C.sut/DRI
trc khi cal
C.Sut/DRI
trc khi cal

C.S max/DRI sau


khi cal

sector1

C.s pht max c t yu cu


khng (DRI khng t yu cu)
C.S pht max c t yu cu
khng(DRI)khng yu cu)
nt

sector3

nt

Cnh bo

Kt qu sau khi
c.chnh

sector1

C
(DRI)/Khng

Tt xu (DRI)

sector2

nt

nt

sector3

nt

nt

M t cnh bo

Cc cnh bo khc
ca thit b (
Khng tnh cnh bo
ngoi)

Ghi ch

sector2

3
Cn chnh ng thu
TRXs/Cell

C.S max sau


khi cn bng

Ghi ch

Ghi ch

1/

X l / Khng x l c

2/

nt

3/

nt

H THNG INDOOR: THIT B TRUYN DN


2. Thit b truyn dn indoor:

Loi thit b truyn dn: ...............................................................


Dung lng tuyn(E1): ..................Hng kt ni:.......................
Tn s phtTn s thu(KHz): ........................................
Cng sut pht (dBm):..............................................................................
Mc tn hiu thu (dBm):.......................................................
Cht lng lung(o c sau 2 gi in-service): ..........
Gi tr BER sau 48 gi o out-service (Nu c thc hin): .....
Cnh bo tn ti:..................................................................
Tn ti v kin ngh
...................................................................................................................

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (1)


3.H thng ngun in:

A/in xoay chiu AC (o trong tnh trng cc thit v ang


hot ng bnh thng)
STT

Ni dung kim tra

Trc n p
Ch tiu

in p pha A
in p pha B
in p pha C

in p pha AB
in p pha BC
in p pha AC

in p trung tnh t

Dng A
Dng B
Dng C

Gi tr o c

Sau n p
Gi tr hin th

Gi tr o c

Ghi ch

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (2)

B. in my n :

Loi my..................Cng sut...................Tn s.........................

Loi cp.................. di cp..................Tnh trng....................


Kin ngh:.......................................................................................
........................................................................................................

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (3)

C. in 1 chiu DC:
STT

Ni dung kim tra

Trc khi bo dng


in p (V)

Rectifier 1

Rectifier 2

Rectifier 3

Rectifier 4

Rectifier 5

Rectifier 6

Dng(A)

Sau khi bo dng


in p (V)

Ghi ch:
Yu cu iu chnh cn ti in p/dng gia c REctifer

Dng (A)

Ghi ch

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (4)

D. ACCU:
Loi: ..................
Dng tiu th: ................................
in p ngng Vngng/cell= 1,77 V.
Ch : Khi c mt trong cc bnh accu c in p nh hn in p
ngng th phi ngng phng t Accu v np b ng thi dnh
du bnh accu bo co lnh o xin kin

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (5)


I. Biu phng Accu 30 pht (Phng qua thit b)
Ni dung
kim tra

Kim tra
Accu:
o ng cc
Hng
o t ccSang cc +

Tng

Dn
bnh
1

in
p
accu
o
trc
khi ct
AC

in
p
accu
o sau
khi ct
in
AC
c 5
pht

in
p
accu
o sau
khi ct
in
AC
c
30
pht

Dn
bnh
2

23

23

24

24

in p
accu o
trc
khi ct
AC

in
p
accu
o sau
khi ct
in
AC
c 5
pht

in
p
accu
o sau
khi ct
in
AC
c
30
pht

Ghi ch

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (6)


II. Biu phng Accu 3 gi (qua ti gi)
Ngy:..Gi thc hin: ..
Nhit :C

1. T s 1:
a/ in p bnh:
Bnh
1
2

23
24

in p t.g
t+10min

t+ 30min

t+ 1.0 hr

t+ 1.5
hr

..

..

t+ 3.0 hr

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (7)


b/ Nhit bnh tiu biu:
Bnh
s ...

0C

Bnh
s ...

0C

Bnh
s ...

0C

Bnh
s ...

0C

c/ in p ri gia cc bnh, gia cc dy:


Bnh Bnh

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

Kt
thc

mVolts
Bnh Bnh

mVolts

H THNG INDOOR: H THNG NGUN IN (8)

d/ nh gi dung lng:
Tng s thi gian phng

= ............... (hours)

Dung lng o c

=................ (Ah)

Dung lng iu chnh

= .............. (Ah)

Phn trm dung lng

= ................(%)

i vi cc trm c 02 t ACCU th cc cng vic thc hin i vi t ACCU


th 2 tng t vi t ACCU th nht

i vi cc trm c 02 t ACCU th cc cng vic thc hin i vi t ACCU


th 2 tng t vi t ACCU th nht.

H THNG INDOOR: H THNG CNH BO NGOI


E. H thng cnh bo ngoi:
STT

Cnh
bo

M t cnh bo

Opto 1

Mains Fail

Opto 2

Power Supply Failure

Opto 3

High Temperature

Opto 4

Intruder

Opto 5

Air Condition 1

Opto 6

Air Condition 2

Opto 7

Low Voltage Alarm

Opto 8

High Voltage Alarm

Th cnh bo
t/Khng t

Ngng cnh bo:


T ngun HV = 58,4 V
Ngng cnh bo nhit cao:

Kt qu x l
t/Khng t

LV = 48,25 V
T = 280C

Ghi ch

LVD = 42 V

H THNG INDOOR: H THNG CNH BO CHY

F. H thng cnh bo chy:


STT

Ni dung cnh bo

Bo chy

Bo nhit

Kt qu th cnh
bo
t/Khng t

Ghi ch
(cnh bo c trang b khng)

H THNG INDOOR: THIT B PH TR (1)


H.Thit b ph tr:
1. iu ha
Loi: ....................S/N................ S lng: .....................
Loi: ....................S/N................
ST
T

Ni dung kim
tra

iu ha 1

iu ha 2

TRc khi
BD

Sau khi BD

TRc
khi BD

Sau khi BD

Dng/p khi
ng

Dng/p lm
vic

iu khin/
Remote

Th cnh bo

Nhit phng
my

Trc khi bo dng

Sau khi bo dng

Ghi ch

H THNG INDOOR: THIT B PH TR (2)

2. Chng st AC :
Loi: ...........................................S hiu: ........................
Tnh trnh: Cnh bo:........................
Kin ngh: ..........................................................................

3. n p:
Loi : ...............Cng sut: .............. S hiu: ....................

Tnh trng : ..........................................................................


Kin ngh: ...........................................................................

H THNG INDOOR: THIT B PH TR (3)

4.H thng chiu sng :


Loi: ...........................................S n chiu sng: ........................
Tnh trnh: Cnh bo:........................
Kin ngh: ..........................................................................

5.H thng cu dao ,cng tc , cm,dy dn in


Loi : ...............Cng sut: .............. S hiu: ....................
Tnh trng : ..........................................................................
Kin ngh: ...........................................................................

H THNG INDOOR: THIT B PH TR (4)

6. Thit b phng chng chy n:


STT

Ni dung kim tra

Khi lng bnh CO 2

Tnh trng gi cho mi


bnh

Tnh trng nim phong kp


ch

Tnh trng ghi chp trn nhn

Bnh 1

Bnh 2

Bnh 3

Ghi ch

H THNG INDOOR: THIT B PH TR (5)

7. Tnh trng nh trm:


STT

Ni dung

Tng ,sn ,trn nh

Ca ra vo, ca s ,kha

L feeder

S , bin bo, logo

Cha kha hp BTS,cnh bo

H thng thot nc sau bo

Xung quanh phong my

Cc vn khc

Hin trng trc


khi bo dng

Hin trng sau


khi bo dng

Ghi ch

H THNG INDOOR: THIT B PH TR (6)


8.V sinh cng nghip:
Ni dung
V
sinh
nh
trm

Trong nh (sn nh ,tng,ca s,ca ra


vo.)
Ngoi nh(Xung quanh phng my,)
Cc thit b ph tr(Trong, ngoi)
TBTS (Lc bi, qut gi cc thit b
card, modul trong t,nc t...)

V
sinh
thit
b

T ngung(Mt trc mt sau xung


quanh)
T accu (V sinh,bi m thanh ni...)
H thng iu ha(Dn nng ,lanh)
Thit b chng st,cnh bo ,n p...

Trc khi bo
dng

Sau khi
Bo dng

Ghi ch

O PH SNG, CHT LNG DCH V (1)


Phn III. Kt qu o vung ph sng v cht lng dch v
I. o kim vng ph sng:
im
chun o
c

a im thc t

Mc thu ln BD
gn y

Mc thu
sau bi
dng

Cht lng dch v ti im


chun(tt/xu)

1
sector 1
(Omni)

10
1

sector 2

10
1

sector 3

10

Ghi ch: Chn 10 im chun ti cc vng bin gii ca cell c mc thu khong>-80dBm
so snh kt qu bo dng.

O PH SNG, CHT LNG DCH V (2)

II. S liu thng k sau khi bo dng:


a/ Ln bo dng gn y nht(ngy .......thng....... nm 200...)
STT

Thi gain o
thng s thng k

Total_Call

Call_Setup_Succ_Rate

Call_Succ_Rate

Drop_Call_Rate

Handover_Succ_Rate

TCH_Congestion_Rate

Th 2
ngy..
.

Th 3
ngy...

Th 4
ngy...

Th 5
ngy...

Th 6
ngy...

O PH SNG, CHT LNG DCH V (3)


b/ Sau khi bo dng(ngy .......thng .......nm 200...)
STT

Thi gain o
thng s thng k

Total_Call

Call_Setup_Succ_Rate

Call_Succ_Rate

Drop_Call_Rate

Handover_Succ_Rate

TCH_Congestion_Rate

Th 2
ngy..
.

Th 3
ngy...

Th 4
ngy...

Th 5
ngy...

Th 6
ngy...

Ghi ch: - Ly s liu thng k trong 1 tun ngay sau khi bo dng.
- Thi gian ly s liu 9h n 10 h hng ngy.

TNG HP TN TI

Tng hp cc tn ti v kin ngh:

..
..
..
..
..
..
..

TRUNG TM O TO BU CHNH VIN THNG I