 China antică În China antică se realiza o selecție a copiilor care în viitor puteau să exercite funcții în administrația publică. Cei selecționați erau supuși unui program intens de învățare. . la finalul căruia se evalua dacă acumulaseră pregătirea neceară pentru a ocupa posturile care urmau să le fie atribuite.

melancolic) pornind de la patru clase de stări de spirit. Fiziognomia Își are rădăcinile în filosofia greacă și presupune următoarele: caracteristicile psihologice ale unui individ pot fi evaluate prin trăsăturile sale fiziologice. coleric. . La fel teoria lui Hipocrate care promovează patru tipuri (sangvinic. flegmatic.

În partea a doua a acesteia sunt descrise semnele care permit identificarea vrăjitoarelor. cartea ”Ciocanul ereticilor”. în 1486. . Cu scopul de a diferenția subiecții posedați de cai neposedați se publică. Filosofia teologică Aceasta își are exponentul maxim în conceperea nebuniei ca pe o posedare diabolică.

ocupații diferite și tipuri de educație. Juan Huarte din San Juan ”The tryal of wits” Conform operei se consideră că oamenii diferă în ceea ce privește talentul lor și că aceste diferențe trebuie evaluate pentru a se obține o adaptare între abilități. se consideră că mediul influențează învățarea. Astfel. .

e. profile. Frenologia Gall (1758-1828). d. subiect evaluat. Se pune accentul pe diferențele individuale. Se pune accentul pe obiectivitatea datelor. Se propune paradigma de evaluare. Se creează o taxonomie mentală. în funcție de care se pot explica diferențele individuale. c. f. Contribuțiile frenologiei la evaluarea psihologică: a. Se elaborează scale pentru evaluarea unor variabile de personalitate. a contribuit la fixarea ideii conform căreia comportamentul și organismul nu sunt entități independente. diferențiind elementele de evaluator. creatorul frenologie. Se promovează un aspect aplicat al psihologiei. b. ci strâns legate între ele. .

. Psihiatria Încercările de a diferenția și clasifica tulburările mentale au contribuit la inițierea unor tehnici de evaluare pentru a stabili diagnostice diferențiale.

Pearson. Matematica Quetelet este unul dintre fondatorii aplicării statisticii la științele sociale. El a dezvoltat norme și măsuri de tendință centrală. . Spearman. iar metodele sale au avut o mare influență asupra unor autori importanți precum Galton.

Fechner deja utilizează autoraportul subiectului ca instrument de evaluare. . crearea unor noi metode de investigare a acestor elemente și sistematizarea teoretică a acestora. făcându-se legătura dintre experiența subiectivă și măsurile obiective. Odată cu Fechner și Weber apare situația de examen psihologic. Psihofizica Contribuția sa la evaluarea psihologică se poate observa în studiul concret al fenomenelor psihice.

Binet. Acest interes pentru evaluarea în mediul școlar și-a găsit continuitatea la autori precum Throndike. Hall. . Psihologia educativă Odată cu școlarizarea a apărut nevoia de aplicare a principiilor psihologice în școli și cererea unei evaluări a randamentului academic.

. Evoluționismul Baza evoluționismului constă în a recunoaște variabilitatea membrilor aceleiași specii. capacitatea diferită de adaptare se numește inteligență. în care caracteristicile pot fi moștenite. Astfel. în natură se produce o selecție naturală prin intermedul supraviețuirii membrilor celor mai puternici sau mai bine adaptați. La specia umană.

Un alt aport deosebit adus dezvoltării testării psihologice a fost adus de către lucrările lui Cattle. prin elaborarea testelor senzoriale. de către Wundt în 1879.Psihologia experimentală Este legată de către fondarea primului laborator de psihologie experimentală. Galton a fost unul din cei ce a pus fundamentele testării. .

. utilizând serii de silabe fără sens. distragerii atenției. Ebbinghaus a studiat legile memoriei. deschizând astfel calea studierii experimentale a deprinderilor. ca: efectele memoriei. Ferrari în afară de testele fiziologice. surmenajului.Kraepelin a elaborat o serie de teste care măsurau funcții mai complexe. a introdus teste de măsurare a volumului percepției și interpretarea imaginilor.

medicale și industriale.Psihologia diferențială Sa constituit sub influența cerințelor practicii: pedagogice. Esquirol a realizat studii asupra retardului mental. făcând deosebirea dintre bolnavii psihici și retardați. Seguin a fost primul care a utilizat un șir de metode. numite fiziologice în instruirea cu succes a copiilor cu retard mintal. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful