You are on page 1of 3

UJIAN

PERSONALITI
UJIAN PERSONALITI
• (1) Warna kegemaran anda ?
Nyatakan 3 perkataan untuk menghuraikan
pilihan anda
(merupakan pandangan terhadap diri sendiri)

(2)Sekiranya anda boleh menjadi sejenis


haiwan, apakah haiwan itu?
Nyatakan 3 perkataan untuk menjelaskan pilihan
anda

(merupakan pandangan terhadap orang lain)


UJIAN PERSONALITI

• (3)Bayangkan suatu air terjun.


• Nyatakan 3 perkataan untuk menerangkan perasaan
anda.
(merupakan pandangan anda tentang seks)

• (4)Imaginasikan warna putih.


• Nyatakan 3 perkataan untuk menyatakan perasaan anda

(merupakan pandangan terhadap kematian)