ASAS KEJURULATIHAN

Penglibatan dalam sukan oleh individu
a. Berdasarkan teori  Kehendak budaya  Teori sosial  Keagresifan  Kecergasan  Rekreasi  Mengejar kecemerlangan  Keseronokan  Komuniti  Budaya Luar  Ketrampilan  Sebab-sebab kebendaan b. Kesedaran  Kecergasan dan gaya hidup  Penglibatan wanita dalam sukan  Penekanan terhadap program remaja  Mewujudkan hubungan antara negara selain daripada melalui agama, politik dan sebagainya  Peningkatan aktiviti hasil daripada penajaan.

Penglibatan Sesebuah Negara
Kini semakin banyak kerajaan sudah mula melibatkan diri dalam sukan sama ada sebagai penyertaan massa atau prestasi tinggi kerana adanya kelebihan yang dibawa olehnya. Antara sebab-sebab tersebut ialah: Politik Propaganda Persahabatan antarabangsa Pendidikan Kesihatan Ekonomi Rekreasi Ketenteraan

.Konsep Sukan Sukan secara am ialah satu istilah yang menerangkan tentang aktiviti yang boleh jadi dilaksanakan secara kompetitif atau tidak kompetitif. mendaki gunung.  Melibatkan peningkatan fizikal atau kemahiran psycho-motoric dan perancangan strategik b. kembara dsb. Contoh: memancing. Oleh itu sukan bolehlah dikategorikan sebagai berikut: a. Sukan Bukan Kompetitif  Ia lebih kepada berunsur rekreasi dan tidak memerlukan persediaan teknikal yang tinggi. strategi dan nasib. bertujuan untuk menghasilkan pemenang  Melibatkan kemahiran. Sukan Kompetitif (Sukan Elit)  Dianjur dengan rapi  Mempunyai undang-undang yang khusus  Berunsur pertandingan.

pertuturan dan gayanya dalam sukan. Oleh itu falsafahnya ditunjukkan melalui tindakan. bagaimana dia membentuk pendapatnya dan apa yang diharapkan.Membina Falsafah Kejurulatihan Falsafah kejurulatihan ialah apa yang jurulatih itu percaya. Secara ringkasnya falsafah kejurulatihan seseorang itu dapat dilihat seperti berikut: PANDANGAN Belajar/ Refleksi (Belajar dan berfikir) PENILAIAN Tabiat/ Lakuan (Kejurulatihan) FALSAFAH Kepercayaan/ Nilai (Falsafah) BAGAIMANA MEMBENTUK FALSAFAH KEJURULATIHAN . tabiat.

Kualiti jurulatih yang berjaya         Berpengetahuan Bermotivasi Beriltizam (Commited) Objektif – objektif mengikut keutamaannya yang betul Berkemahiran Terancang Boleh mengubahsuai dengan keadaan Emosi yang stabil .Kerjaya Kejurulatihan Kriteria kerjaya ini adalah:     Aktiviti yang berunsurkan intelektual dan praktikal Fakta dan idea baru hasil dari kajian-kajian Terurus dengan sendiri Wujud untuk kebaikan orang lain a.

Gaya Kejurulatihan Terdapat tiga gaya kejurulatihan yang juga merupakan gaya dalam kepimpinan seseorang. Tiga gaya kejurulatihan adalah seperti berikut :  Autokratik (Autoritarian atau gaya arahan)  Laisser-Faire (Bersahaja atau tiada tekanan)  Demokratik (Personal atau kooperatif) .b. Memandangkan seorang jurulatih adalah juga seorang pemimpin maka gaya kepimpinan boleh dijadikan sebagai gaya kejurulatihan.

Faktor yang mempengaruhi Gaya Kejurulatihan      Keperluan atlit Umur Matlamat program yang dirancang Aspirasi jurulatih Falsafah jurulatih sendiri .c.

Proses Kejurulatihan      Mengumpul data Diagnosis Merencana pelan tindakan Pelaksanaan Penilaian .

Mengajar Kemahiran “Satu seni. perniagaan atau teknik yang diperolehi melalui latihan atau pengalaman yang melibatkan penggunaan tangan atau anggota badan” “Kapasiti berjaya mencapai sesuatu melalui pengetahuan khusus. keupayaan atau kecekapan” .

memanah KEMAHIRAN TERBUKA Satu kemahiran yang dilakukan dalam keadaan berubah-ubah mengikut keadaan dan situasi.Semua kemahiran boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu KEMAHIRAN KEMAHIRAN TERTUTUP Satu kemahiran yang dilakukan dalam keadaan terkawal dan tidak berubah-ubah Cth: Ten Pin Bowling. Sepak Takraw . Hasil lakuan tidak dapat diramalkan Cth: Badminton. Terjun papan anjal.

Merancang. menunjukcara c. menerang.Panduan mengajar kemahiran a. Maklum balas Merancang sesi latihan Perkara berikut perlu disediakan:  Persediaan fizikal  Persediaan teknikal  Persediaan taktikal  Persediaan psikologi . Matlamat/ sasaran b.

memudahkan kawalan . sama rata tanpa mengira kemampuan Masa Pembelajaran atlet boleh mempelajari sesuatu yang baru Organisasi perancangan yang baik dapat menjimatkan masa dan penggunaan masa lebih optimum.dalam semua aspek dan pada setiap masa boleh memotivasikan atlet untuk terus gigih berlatih Keselamatan untuk melihat sejauh mana hasil daripada Maklumbalas latihan yang dan dijalankan penilaian PERANCANGAN DAN FOKUS Motivasi ketepatan masa semasa memula dan menamatkan latihan.

KERJA BERPASUKAN KEMAHIRAN KUMPULAN TEKNIK KECERGASAN FIZIKAL PERGERAKAN ASAS MOTIVASI 6 PERKARA YANG PERLU DIAMBIL KIRA DALAM MENGAJAR KEMAHIRAN PERMAINAN .

Bagaimana aktiviti tersebut perlu dilaksanakan? (ORGANISASI) iv. lakukan atau alami dalam sesi tersebut? (MATLAMAT) ii. Perancangan yang rasional adalah berdasarkan 4 soalan asas: i. Apa yang saya mahu pemain saya tahu. Apakah yang patut saya dan pemain saya lakukan agar sasaran tersebut tercapai? (AKTIVITI) iii.Bagaimana boleh saya tahu yang pemain mempelajari sesuatu? (PENILAIAN) .Merancang pengajaran a.

Jurulatih hendaklah mengambil kira faktor-faktor berikut: .Sukatan c.sebahagian besar masa yang ada digunakan untuk sesi latihan ke arah mencapai sasaran latihan iaitu atlit mempelajari sesuatu di samping dapat bermain selepas itu.Pemain .Keselamatan . Pengurusan masa .Masa .Peralatan . .b.

Prinsip-prinsip asas latihan        Penyertaan aktif Pembangunan menyeluruh Pengkhususan Individualisasi Variasi atau pelbagai Latihan progresif (tambah beban) Sistematik .

Tujuh prinsip merancang latihan berkesan:  Latih kemahiran yang betul  Latih kemahiran dalam bentuk ala pertandingan  Pastikan aktiviti ringkas tetapi kerap  Guna masa dengan berkesan  Guna peralatan secara optima  Pastikan pemain mengalami kejayaan dalam setiap sesi latihan  Jadikan latihan menyeronokkan .Ke arah latihan berkesan .

KUALITI KEPIMPINAN JURULATIH .

BERETIKA  Menepati masa  Jujur dan ikhlas  Sikap akauntabiliti  Berkeyakinan diri  Berminat  Bermotivasi tinggi  Berusaha meningkatkan pengetahuan .1.

2. BERPENGETAHUAN  Prinsip kejurulatihan  Prinsip-prinsip latihan  Peraturan / undang-undang  Psikologi kanak-kanak .

3. . keperluan dan emosi kanak-kanak  Interaksi dua hala  Mendengar dan menerima pendapat orang yang lebih berpengetahuan  ‘rapport’ yang baik dengan semua pihak yang berkenaan. BERKEBOLEHAN BERKOMUNIKASI  Memahami kehendak.

BERKEMAHIRAN (AMALI)  Tunjuk cara yang betul dan jelas  Boleh mengenalpasti kesalahan serta membaikinya  Penerangan yang jelas  Berupaya menyesuaikan aktiviti mengikut keadaan. .4.

5. KREATIF DAN BERINOVATIF  Penggunaan alatan  Manipulasi alatan  Modifikasi aktiviti-aktiviti .

6. MEMANTAU DAN MENILAI  Pemerhatian dan penyeliaan yang berterusan  Penilaian dan pemantauan yang berterusan  Menyimpan rekod .

menilai dan membuat keputusan mendengar. menasihat dan membantu memberi ruang dan masa untuk eratkan hubungan menganalisa.Peranan Jurulatih Pengajar (instructor) Guru mengarah aktiviti menyampai pengetahuan dan idea baru menggerak perlakuan mewujudkan ganjaran dan dendaan mengetuai dan mengarahkan atlet berhubung dengan media dan orang awam membimbing. mempelajari dan berfikir untuk kebaikan diri Penggerak (motivator) Pendisiplin (disiplinarian) Pengurus (manager) Agen publisiti Pekerja sosial Rakan Saintis Pelajar - .

Mengenali diri anda • Kekuatan dan kelemahan anda • Kejayaan-kejayaan yang diperolehi • Kekecewaan dan kegagalan • Ilmu pengetahuan B.Jurulatih yang berkesan Bagaimana anda boleh menjadi seorang jurulatih yang berkesan? A. kesihatan. motivasi. objektif. melatih bakat • Penyimpanan profil fizikal dan psikologi • Perhubungan ‘ANDA – ATLET’ . masalah diri dan lainlain. pemakanan. kecerdasan dan lain-lain • Mengenali ‘individu’: emosi dan pemikiran. komitmen. rakan dan keluarga. • Mengecam bakat. Mengenali atlet anda • Mengenali ‘mereka’: pencapaian.

teknik.C. Mengetahui sukan anda • Pengetahuan dan amalan tentang. struktur dan undang-undang. kemahiran dan strategi .

kemajuan dll. Mempengaruhi cara hidup . Mengendalikan kursus-kursus teknikal 7. ujian fisiologi. semasa dan selepas pertandingan 2. Mengawal dan mengendalikan program latihan 3.Tugas-tugas seorang jurulatih 1. Menyediakan program latihan – sebelum. Mengelola latihan yang seimbang 5. 6. Menyimpan rekod atlet . Memberi nasihat mengenai latihan 4. biodata.

Ciri-ciri yang mempengaruhi etika tingkahlaku             Keyakinan Ketabahan Jujur Kehormatan Adil Taat setia Ketekunan Bertanggungjawab Kawalan diri Keikhlasan Semangat Semangat kesukanan .

ASAS KEPEGAWAIAN .

Ikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang khusus untuk setiap permainan yang berkenaan.Asas kepegawaian .nya  Berkemampuan mentafsir undang-undang dan peraturan permainan  Menggunakan kefahaman undang-undang permainan untuk mengendalikan pertandingan  Keselamatan dalam permainan  Langkah-langkah keselamatan dalam permainan  Implikasi undang-undang permainan  Mengenap pasti isu-isu utama dalam permainan yang berkaitan dengan undang-undang  Menyedari akan risiko kecuaian dalam permainan tersebut . FA negeri dsb. FAM. Memahami undang-undang dan peraturan permainan:  Tahu badan induk permainan seperti FIFA.

Perkembangan pertandingan permainan yang terkini  Lawatan ke agensi yang berkenaan  Mencari maklumat dalam homepage  Mencari maklumat melalui internet Kursus-kursus kepengadilan/ kepegawaian  Mengikuti kursus kepengadilan atau kepegawaian permainan yang diceburi mengikut tahap 1 dan ke atas  Menjalani praktikum kepengadilan atau kepegawaian  Menjadi pengadil atau pegawai dalam pertandingan  Mengikuti perkembangan semasa permainan .

 Membuat rayuan/ bantahan sekiranya pertandingan atau keputusan tidak ikut peraturan  Sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluaan dan kebajikan peserta .Pengurusan dan Pengelolaan Pertandingan Pengurusan Pasukan Di antara tugas pengurus pasukan adalah:  Mengadakan perjumpaan dengan peserta dari masa ke semasa untuk memberi makluman terkini  Menyediakan penginapan dan pengangkutan semasa latihan dan semasa pertandingan (jika perlu)  Memastikan makanan untuk peserta sesuai. cukup dan seimbang semasa latihan dan pertandingan  Mencari tajaan untuk memberi insentif kepada peserta  Sentiasa memberi motivasi dan membina semangat kepada peserta.  Menghadiri mesyuarat pengurus pasukan dan memastikan jadual dan peraturan tidak mengganggu persembahan peserta.

Berdasarkan tugas-tugas yang telah diterangkan. apakah ciriciri seorang pengurus pasukan? .

Pegawai-pegawai pasukan yang lain Penolong Pengurus Pasukan Jurulatih Penolong Jurulatih Pegawai Perubatan Juru Fisioterapi * Bergantung kepada saiz pasukan .

.

Sekian. terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful