SCE 3110 TUTORIAL 1

MENGAPA KITA PERLU MEMAHAMI BUMI?
‡ Hampir kesemua aktiviti harian saling berkait rapat dengan tanah, lautan, atmosfera, tumbuhan dan haiwan ‡ Mensyukuri nikmat Tuhan ‡ Untuk meneroka alam semesta- kehidupan ‡ Memberi inspirasi kepada generasi akan datang

‡ Memahami bagaimana bumi berfungsi sebagai satu sistem di mana terdapatnya kehidupan di dalamnya ‡ Mengkaji sistem bumi ‡ Dapat menguruskan sumber dan hasil bumi dengan baik dan berkesan ‡ Mengenalpasti kejadian alam seperti gunung berapi

CUACA
‡ Definisi : sebarang keadaan yang terjadi di dalam atmosfera pada hari dan tempat tertentu ‡ Ramalan cuaca tempatan atau serantau mengandungi : Suhu, kelembapan, angin, ketebalan awan, dan prospek untuk badai atau perubahan lain selama beberapa hari berikutnya

PROSES RAMALAN CUACA
‡ Pemantauan Pencerapan Satelit Menentukan lokasi, jenis dan pergerakan awan hujan, mengenal pasti kawasan tekanan rendah, lekukan tropika, ribut tropika, taufan serta arah pergerakannya ‡ Pencerapan Radar Menentukan lokasi dan pergerakan intensiti hujan ‡ Pencerapan Udara Atas ‡ Menganalisa arah dan kelajuan angin dan menentukan kestabilan atmosfera.

‡ Analisis Menganalisa keadaan cuaca yang lepas ‡ Model Ramalan Angin Meramalkan kelajuan dan arah angin dan meramalkan kawasan-kawasan pencapahan dan penumpuan angin ‡ Model Ramalan Cuaca Numerikal Meramalkan keadaan cuaca, angin pada pelbagai paras ketinggian dan suhu untuk beberapa hari yang akan datang.

Penting untuk industri perikanan, perkapalan, pelayaran, pertanian dan pelancongan.

Untuk persediaan dari segi keselamatan nyawa dan kesihatan manusia, harta benda dan tempat tinggal

KENAPA PERLU KITA MERAMAL CUACA?

Untuk merancang sesuatu perjalanan atau aktiviti.

Untuk mengkaji fenomena alam.

Penting untuk jadual penerbangan kapal terbang.

KEPENTINGAN RAMALAN CUACA
‡ Pertanian Sebarang ketidaknormalan cuaca semasa sesuatu musim , seperti : cuaca yang tidak menentu, terlalu sedikit atau terlalu banyak hujan, kemarau, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menjejaskan pertumbuhan dan hasil tanaman yang akhir

‡ Memberi amaran awal 
bencana seperti kilat , taufan atau cuaca sejuk,angin kuat,banjir,siklon tropika atau jerebu dapat dihebahkan melalui media seperti radio

‡ Trafik udara 
Penting kepada bidang penerbangan - kilat,angin kuat , hujan batu memberi masalah kepada kapal terbang - debu letusan gunung berapi enjin kapal terbang hilang kawalan disebabkan oleh abu gunung berapi

‡ Penggunaan awam dan pensyarikatan  Penting untuk bekalan gas dan elektrik  Musim sejuk elektrik diperlukan untuk meningkatkan suhu sekitar ‡ Sektor swasta  Meningkatkan keuntungan , mengelakan kerugian yang tinggi Pasaraya mengambil stok barangan mengikut keperluan semasa dan cuaca

RUJUKAN
‡ http://www.met.gov.my/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=105&Itemid=183 ‡ http://smgr1991.blogspot.com/2011/03/ramalancuaca.html ‡ http://www.ametsoc.org/policy/weaforc.html ‡ http://www.articleclick.com/Article/The-Importanceof--Knowing-the-Weather/936008 ‡ http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_forecasting ‡ http://www.icrisat.org/vasat/learning_resources/weat her/html/m6l1/resources/2223.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful