HUBUNGAN ETNIK (WAJ 3106

)
TUTORIAL 9
PERKEMBANGAN PARTI-PARTI POLITIK DI SABAH (1961-1963),SARAWAK (1959-1963) & BAGAIMANA PROSES DAN TINDAKAN POLITIK BOLEH MEMUPUK HUBUNGAN ETNIK YANG HARMONIS DI MALAYSIA

NUR SHAMIMI BT BAT LATIF SITI NOR AISHAH BT MUKHTAR

PERKEMBANGAN PARTI POLITIK DI SABAH
(1961-1963)

PERKEMBANGAN PARTI POLITIK DI SABAH (1961-1963)

Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO)

Persatuan Cina Sabah (SCA)
Pasok Momogun Perikatan Sabah

Ditubuhkan pada bulan Ogos 1961

Satukan Kadazan Dusun dan Bumiputera bukan Islam

Diasakan oleh Donald Stephens (Tun Fuad Stephens)

Parti pertama ditubuhkan di Sabah

PERTUBUHAN KEBANGSAAN KADAZAN BERSATU (UNKO)

Jaga kepentingan dan pelihara hak orang Kadazan Dusun

Matlamat penubuhan
Kuatkan hubungan antara orang Kadazan Dusun agar mereka dapat memperjuangkan 1 ciri dan 1 matlamat dalam politik, ekonomi, sosial

Diasaskan oleh Tun Dato’ Mustapha Dato’ Harun Ditubuhkan pada 23 Disember 1963 Untuk satukan etnik Bajau, Suluk dan etnik lain

Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO)

Tukar nama Borneo kpd Sabah

Matlamat penubuhan

Jadikan Bahasa Melayu bahasa kebangsaan

Perjuangkan agama Islam sebagai agama rasmi Perjuangkan hak kaum Bumiputera Islam

PASOK MOMOGUN

Ditubuhkan pada Januari 1962

Diasaskan oleh :

Orang Kaya-kaya Sedomon

G. S. Sundang

Lindungi kepentingan penduduk di pedalaman Sabah

PARTI BERSATU
+ PARTI DEMOKRATIK

PERSATUAN CINA SABAH (SCA)

Ditubuhkan pada Oktober 1962

Diasaskan oleh :

Khoo Siak Chiew

Peter Chin

Matlamat penubuhan : Lindungi orang Cina

UNKO

PASOK MOMOGUN

USNO

PARTI PERIKATAN SABAH

SCA

Matlamat Penubuhan :  Untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya 1962
Pilihan raya 1962

PERKEMBANGAN PARTI POLITIK DI SARAWAK (1959-1963)

Ditubuhkan pada tahun 1959 di Sarawak

Sebuah parti bercorak pelbagai kaum tetapi majoriti keahliannya terdiri daripada kaum Cina

Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP)

Mendapat galakan daripada pentadbiran kolonial kerana penubuhannya dianggap sebagai persediaan awal ke arah pemerintahan sendiri seperti yang dirancang oleh Inggeris

Objektif SUPP: Untuk mengukuhkan hukum negara iaitu adil dan mewujudkan sikap sama rata bagi semua masyarakat tanpa mengira budaya dan kepercayaan.

Objektif utama perjuangan SUPP

Untuk memajukan kegiatan politik rakyat Sarawak dengan cara perlembangan perlembagaan dan dengan tujuan memperoleh kemerdekaan

Untuk menubuhkan satu kerajaan berasaskan demokrasi berparlimen

Untuk menggalakkan dan memastikan kemajuan ekonomi dan kebudayaan semua kaum dan seterusnya memperbaiki ekonomi pekerja berpendapatan rendah

Untuk mengekalkan perpaduan kaum dan menyatupadukan semua bangsa dan menggalakkan rakyat Sarawak berdikari

Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)

Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP)

Parti yang mewakili etnik Dayak di Sarawak

PARTI KEBANGSAAN SARAWAK (SNAP)

Merupakan parti politik tertua bangsa Iban Sarawak

Ditubuhkan pada 10 April 1961 hasil keputusan perundingan pekerja SHELL berbangsa Iban

Pengerusi yang pertama ialah J.S. Tinker

Setiausaha Agung SNAP pertama ialah Stephen Kalong Ningkan yang kemudiannya menjadi presiden SNAP (Ketua Menteri Sarawak pertama, 1963-1966)

MATLAMAT

Memperjuangkan hak dan kepentingan orang Iban di Sarawak

Mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak

Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)

Ditubuhkan pada Julai 1962 di Lembah Rejang Temenggung Jugah

Merupakan parti politik kedua kaum Iban selepas Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) didaftarkan pada Mac 1961.

Pada 30 April 1973, PESAKA bergabung dengan Parti Bumiputera yang merupakan gabungan Parti Negara Sarawak (PANAS) dan Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA), untuk menubuhkan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB)

Objektif penubuhan
Membantu semua kaum Iban supaya bersatu dalam mengejar matlamat dan kepentingan bersama dan menjana perpaduan antara semua

Memelihara warisan Sarawak yang mempnyai peningkatan berhubung dengan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan

Memastikan kaum Dayak mempunyai hak yang tercatat dalam pembentukan kerajaan persekutuan

Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA)

Parti Negara Sarawak (PANAS) Parti yang mewakili etnik Melayu Melanau di Sarawak

Tujuan: melindungi, memelihara dan memajukan kepentingan politik, pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial dan kebudayaan rakyat khasnya kaum bumiputera. Dipimpin oleh Abang Haji Mustapha

Ditubuhkan pada 9 April 1960 di Sarawak

Parti Negara Sarawak (PANAS)

Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA)

Ditubuhkan pada Disember 1961

Dipimpin oleh Tuanku Haji Bujang, Abdul Taib Bin Mahmud dan Abdul Rahman Ya’akub

Parti ini merupakan parti politik alternatif kepada masyarakat Islam

Mendapat sokongan kuat daripada orang Melayu dan kaum Melanau di Sri Aman dan Sibu

SARAWAK CHINESE ASSOCIATION (SCE)

• Ditubuhkan pada Julai 1962, hasil dua kumpulan peniaga Cina dari suku Teochew dan Foochow

• Fahaman sosialis SUPP dan tentangannya terhadap kerajaan telah menggalakan golongan kaya Cina menubuhkan SCA

• Pengerusi pertamanya ialah William Tan (suku Teochew)

• SCA mendapat sokongan berasaskan kumpulan dialek dan peranannya sebagai parti yang menjaga kepentingan orang kaya

Bagaimana proses dan tindakan politik boleh membentuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia?

PEMBENTUKAN PARTI PERIKATAN

UMNO

MCA

MIC

Pembentukan Parti Perikatan
Parti Perikatan UMNO, MCA dan MIC terus berlangsung sehingga kini walaupun wujud persaingan dengan parti pembangkang yang lain Keahliannya terbuka kepada sebarang parti yang bersifat kebangsaan Membentuk aliran sejarah negara dengan menuntut dan menegakkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 Menunjukkan setiap etnik diwakili kepentingannya dalam pentadbiran negara Penggabungan parti politik di Sabah dan Sarawak mengukuhkan lagi perpaduan politik antara etnik di negeri-negeri tersebut (Parti Perikatan Sabah, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu) Menunjukkan bahawa tiada sekatan untuk etnik-etnik lain selain etnik Melayu menceburkan diri dalam bidang politik

SELEPAS 13 MEI 1969

Parti Perikatan diubah menjadi Barisan Nasional

Pengukuhan kerjasama & perkongsian politik pelbagai kaum membawa kepada perpaduan dan keharmonian

Keahliannya meliputi pelbagai kaum utama di Malaysia

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

1

- Kedudukan, kedaulatan dan kemuliaan Raja-raja Melayu tidak boleh dipersoalkan

- Perlembagaan 1948 mengasaskan konsep raja berperlembagaan

2 - Kedudukan istimewa orang Melayu tidak boleh dipersoalkan

3

- Hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli bagi mereka yang lahir sebelum, semasa dan selepas Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, melalui kuat kuasa undangundang
- Hak kerakyatan juga boleh dipohon melalui cara permohonan dan naturalisasi

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

4

Islam ialah agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan tanpa sekatan

5

Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan tetapi bahasa-bahasa lain tidak dihalang penggunaan, pengajaran dan pembelajarannya

Kesan pembentukan perlembagaan

Semangat kerjasama antara kaum dan persetujuan di atas peruntukan yang disediakan dapat dilihat jelas sehingga ke hari ini dan menjadi asas kepada pelaksanaan sistem kenegaraan negara bangsa Malaysia

Pindaan perlembagaan - cth: menghalang rapat-rapat umum & perbincangan isu-isu sensitif pelbagai kaum (kewarganegaraan, bahasa, dasar pendidikan kebangsaan, hak istimewa Melayu, Agama)

Ketuanan Melayu selaku penduduk dominan di negara ini terpelihara dan kepentingan etnik lain tidak diabaikan sebaliknya wujud toleransi untuk mereka hidup aman dan makmur di negara ini

PENUBUHAN MALAYSIA
Malaysia diwujudkan pada 16 September 1963 apabila Singapura, Sabah dan Sarawak menyertai Semenanjung Malaysia. Lahirnya beberapa parti politik di Sarawak seperti SUPP, PANAS dan SNAP yang mula bersuara untuk rakyat.

Manakala di Sabah, lahirnya parti politik seperti USNO, UNKO dan Pasok Momogun.

Hasil gabungan parti politik dan negeri-negeri ini, Malaysia telah berjaya ditubuhkan. Penubuhan Malaysia ini menunjukkan bahawa hubungan etnik yang harmonis memudahkan proses pembentukan Malaysia.

Rukun negara Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan

Rasional penggubalan rukun negara

Rukun Negara diwujudkan pada 1970 dengan tujuan untuk mencapai persetujuan paling minimum terhadap aspirasi nasional di kalangan rakyat negara ini daripada pelbagai kaum, keturunan dan kebudayaan

Merupakan panduan kepada kita dalam membangunkan negara dan merupakan wawasan dikongsi bersama untuk perpaduan nasional

Prinsip ini berjaya menyatukan rakyat dan menjadi prinsip kenegaraan kita

Dasar pendidikan kebangsaan

Kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia Bahasa Kebangsaan bahasa pengantar utama

Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil

Sistem peperiksaan yg sama

Rasional penggubalan dasar pendidikan

Lahirkan masyarakat yg bersatupadu, berdisiplin & terlatih

Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu serta memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pedalaman

Sediakan pendidikan yg menyeluruh, seimbang & bersepadu

Penggunaan satu bahasa merupakan satu strategi yang amat berkesan bagi memupuk rasa harmoni dan perpaduan antara berbilang kaum Ia dapat membantu semua kaum berkomunikasi dengan baik tanpa sebarang prasangka

Pengenalan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan berupaya memupuk hubungan etnik yang harmonis di negara kita pada hari ini

rujukan
Shamsul Amri Baharuddin. 2007. Modul Hubungan Etnik. Selangor: Gigawise Network Sdn Bhd. Ahmad Nidzamuddin Sulaiman et al.1994. Politik Sarawak. Selangor : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka http://www.scribd.com/doc/50074115/HUBUNGAN-ETNIK-DI-MALAYSIA. Diakses pada 15 februari 2012 http://www.malaysia.gov.my/BM/Main/MsianGov/GovConstitution/HistoryCons titution/Pages/HistoryofConstitution.aspx diakses pada 15 Februari 2012. http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/296perlembagaan-malaysia.html diakses pada 16 Februari 2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful