Teori dan Proses Pembelajaran

Teori dan Proses Pembelajaran
 

A. Konsep pembelajaran B. Teori Pembelajaran
Behavioris  Kognitif  Sosial  Humanistik  Kontruktivis

Pavlov ingin melihat cecair-cecair yang mengalir dari kilang-kilang di dalam perut anjing apabila makanan sampai kepadanya. Semasa dia asyik mengkaji cecair-ccecair ini, dia ternampak fenomena-fenonema berikut: (1) Cecair dari kilang-kilang yang terdapat di dalam perut sudah keluar sebelum makanan sampai ke kilangkilang tersebut. (2) Cecair mula keluar semasa anjing

Dia kemudian mengkaji kilang mudah air liur di dalam mulut anjing itu. Dengan menunjukkan makanan kepada anjing yang dikajinya didapatinya air liur dari kilang liur anjing mula mengalir. Reaksi seperti ini adalah reaksi semula jadi kerana makanan bagi anjing

Samalah keadaannya buah mangga sebagai rangsangan semula jadi bagi sesetengah orang yang boleh mengeluarkan air liur bila saja buah mangga itu dapat dilihat apatah lagi dihidunya. Rangsangan semula jadi seperti ini dinamakan rangsangan tidak berlazim (RTT). Reaksi atau gerak balas semula jadi juga dan disebutnya gerak balas tidak terlazim (GTT), kerana di dalam keadaan semula jadi, memang makanan atau buah mangga boleh

Makanan (RTT)..............Air liur keluar (GTT) Dia mencari rangsangan lain - loceng dibunyikan beberapa kali, tetapi gerak balas air liur keluar dari kilang liur anjingi tu tidak timbul atau muncul. Hanya kelihatan telinga anjing bergerak dan matanya menghala ke arah bunyi itu datang. Maka jelaslah bahawa bunyi loceng itu bukanlah rangsangan semula jadi untuk anjing mengeluarkan air liur.

Dari sini Pavlov meregukan makanan dan bunyi loceng untuk melihat gerak balas yang akan timbul. Maka dia pun menyusun suatu urutan bunyi loceng.....makanan....hasilnya: air liur keluar, kerana anjing melihat makanan yang disediakan untuknya. Pavlov mengulang pasangan bunyi loceng-makanan beberapa kali, dengan memastikan yang jarak masa antara bunyi loceng dan makanan diunjukkan itu tetap, tekal dan rapat. Dia mendapat hasil yang diperoleh

Pada peringkat permulaan eksperimen didapati hanya apabila makanan ditunjukkan sahaja baharulah terdapat reaksi air liur keluar, tetapi setelah pasangan bunyi loceng makanan diulangulangkan. Pavlov telah cuba membunyikan loceng sahaja tanpa menunjukkan makanan. Alangkah suka hatinya apabila didapatinya sebaik sahaja loceng dibunyikan, anjing tadi telah pun mula mengeluarkan air liur, kerana pada masa-masa yang lalu bunyi loceng itu menandakan makanan akan tiba. Fenomena ini berlaku kerana sudah wujud suatu jangkaan atau harapan pada diri anjing itu yang makanan akan muncul

Didalam ikatan kaitan yang baru ini, rangsangan yang bukan semula jadi sudah menjadi rangsangan terlazim (RT) manakala gerak balas yang terhasil olehnya itu menjadi gerak balas terlazim (GT). Bunyi loceng............makanan..............air liur keluar Bunyi loceng.............makanan............air liur keluar (dilakukan beberapa kali)


Implikasi Teori Pavlov Terhadap Pembelajaran
Betapa berjayanya teori Pavlov dipraktikkan bergantung kepada baiknya sistem saraf seseorang individu itu. Individu yang baik sistem sarafnya lebih senang menguasai gerak balas tertentu melalui pasangan antara ransangan tidak terlazim dengan ransangan terlazim, manakala individu yang mempunyai sistem saraf yang berlazim akan menghadapi kesulitan untuk mengwujudkan katan ransangan-gerak balas. Gerak balas terlazim akan bertambah kukuh melalui latihan. Lebih banyak

Faktor motivasi memainkan peranan yang penting bagi menghasilkan gerak balas tidak terlazim pada mulanya. Misalnya, dalam eksperimen yang melibatkan anjing-anjing itu mestilah dalam keadaan lapar dan makanan merupakan sesuatu ransangan yang telah menyebabkan kilang liurnya bergerak. Demikianlah juga halnya dengan gerak balas yang lain. Bila menjalankan eksperimen atau usaha yang melibatkan penzaliman klasik, istilahistilah yang membawa pengertian subjektif hendaklah dihindarkan. Pengkaji mesti memberi perhatian kepada tingkah laku yang boleh dilihat/diperhatikan, diukur dan dikawal. Pemindahan pembelajaran boleh berlaku melalui proses generalisasi seperti yang di

Skinner (1938)
 

Ilham daripada kajian Thorndike Menggunakan binatang dalam kajiannya (tikus & burung merpati) Mencipta kotak yang dinamakan “peti Skinner”

Kejadian di dalam peti Skinner
  

Peti Skinner mempunyai alat penekan pada dindingnya Jika tertekan alat tersebut, makanan akan keluar Tikus menunjukkan perlakuan rawaknya dan dengan tidak sengaja tertekan alat penekan dan makanan pun keluar Tikus belajar bahawa jika alat itu ditekan maka makanan akan keluar & tikus kemudiannya tidak berhenti-henti menekan alat tersebut

Implikasi kejadian tersebut
   

Menerangkan proses belajar kalangan manusia dan binatang Bagi menghasilkan sesuatu pembelajaran, matlamat itu mesti ada Untuk mencapai matlamatnya, langkah atau peringkatnya perlu ditentukan Bagi mencapai matlamat tersebut, akan melalui proses pembentukan tingkah laku dan pengukuhan tingkah laku

Kemudian, beliau meletakkan lampu di dalam kotak tersebut iaitu LAMPU AKAN MENYALA JIKA TERTEKAN ALAT PENEKAN. Kemudian barulah makanan muncul.

Implikasi

Lampu menyala sebagai prasyarat untuk mendapatkan makanan Beberapa kali menekan alat penekan dalam peti tersebut tetapi makanan tidak muncul kerana lampu tidak menyala Membuat diskriminasi antara keperluan dan kegunaan lampu yang menyala

Penemuan “fenomena penghapusan”
 

Beberapa kali alat penekan ditekan tetapi makanan tidak muncul juga Sehinggalah tikus itu secara perlahanlahan memahami bahawa walau ditekan macam manapun makanan tidak akan muncul Terhapuslah bahawa alat penekan itu tidak akan “menganugerahkan” makanan lagi kepada tikus tersebut

Peneguhan positif

“Peneguhan” berfungsi atau berpotensi meningkatkan atau mengurangkan tingkah laku yang menjadi matlamat Makanan akan diberikan jika alat tersebut ditekan (tikus memperoleh rangsangan dalam bentuk makanan yang diberikan) Tikus mengulang-ulang tingkah lakunya kerana apabila ditekan makanan akan muncul

Bagaimana situasi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan? Bincangkan.

“Peneguhan negatif” Lantai Skinner
 

Mengandungi dawai yang mengalirkan arus elektrik Alat penekan terdapat di dalam kotak tersebut bagi menghentikan arus elektrik yang mengalir di lantai tersebut Tikus kesakitan sehinggalah tertekan alat penekan menyebabkan arus elektrik terhenti

  

Kemudian lampu dimasukkan ke dalam peti tersebut Jika lampu menyala, arus elektrik akan mengalir Tikus mencari ruang yang selamat di dalam kotak tersebut yang tidak mengalirkan elektrik Beberapa kali eksperimen diulang sehinggalah tikus itu mempelajari bahawa jika lampu menyala, tikus akan bersedia mencari tempat yang selamat bagi mengelakkan kesakitan

  

Peneguhan jeda masa - jeda masa tetap - jeda masa tidak tetap Peneguhan mengikut nisbah - jadual nisbah tetap - jadual nisbah tidak tetap

  

 

DAPATAN: - masa yang diambil oleh tikus belajar tentang perkaitan antara cahaya lampu, arus elektrik dan kesakitan lebih cepat berbanding eksperimen peneguhan negatif yang pertama - Organisma lebih cepat mempelajari sesuatu daripada peneguhan negatif berbanding peneguhan positif

Kohler

Pelopor: Wolfgang (1887-1967) dan rakannyaKuri Koffka (1886-1941) Membuat kajian tentang cimpanzi dalam menyelesaikan masalah

Eksperimen Kohler (1925) yang menggunakan cimpanzi untuk kajian teori pembelajaran celik akal

“Celik akal”

Persepsi perkaitan digunakan untuk menyelesaikan masalah (bagi mendapatkan pisang yang tergantung)

Kesimpulan:

1. Haiwan seperti cimpanzi belajar melalui proses kognisi 2. Tindakan cimpanzi bukan membabi-buta tetapi berdasarkan pengalaman dan persepsi tentang perkaitan rangsangan kotak dan pisang serta situasi masalah yang dihadapi

“Celik akal merupakan kebolehan mental yang mendorong manusia mempersepsikan perkaitan unsurunsur dalam persekitaran secara tiba-tiba demi menolongnya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.” - Kohler

J. S. Bruner
 

Brunner (1973) mengklasifikasikan “konsep” kepada 3 kategori: 1. Konsep konjuntif – dua atribut atau beberapa atribut yang tergabung, tidak dapat dipisahkan atau dikurangkan (contoh pensel: plumbum + alat menulis)

Konsep disjuntif – atribut-atribut yang tergabung dalam konsep itu boleh digunakan dalam satu situasi atau situasi yang lain Contoh: servis baik (seorang pemain menghantar bola pingpong dengan betul juga sama dengan pelawan tidak dapat menghantar balik bola kepada pemain yang memulakan servis itu.

Konsep hubungan – atribut-atribut dalam konsep itu mempunyai hubungan khas Contoh: Malaysia terletak antara Thailand & Singapura – mempunyai atribut ruang, iaitu konsep terletak di antara dua buah negara. Konsep ini merangkumi perhubungan peta negara-negara & merangkumi perhubungan negara-negara itu dengan peta dunia

 

Fungsi konsep utama ialah:menyusun maklumat kepada sifat-sifat umum bagi sesuatu kumpulan objek atau idea - Tujuan – memudahkan pengurusan keadaan yang beraneka ragam - alatulis: pembaris, pen, pemadam, pensel, kertas dll

 

Menurut beliau, bahasa ialah perwakilan yang penting dalam perkembangan kognitif manusia Manusia cuba memahami persekitaran dengan mengguna tindakan Jika tidak cukup, mereka menggunakan simbol sebagai bahasa untuk membantu mereka berfikir dan menyelesaikan masalah seperti membentuk konsep dan membuat generalisasi

 

5 tambah 2 bersamaan dengan 7 (5+2=7) TQ  :p ASAP

R.M. Gagne

Mengemukakan teori bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran Menurut beliau, rangsangan daripada persekitaran diterima dalam sistem saraf melalui deriaderia manusia Maklumat ditafsir dalam stor ingatan kemudian dihantar ke stor ingatan jangka masa panjang, akhirnya ke

Menurut Gagne – pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru, demi memudahkan proses pembelajaran baru berlaku

R.M. Gagne – mengenal pasti 8 fasa

Dapatan

Proses pembelajaran bermula daripada rangsangan-rangsangan luar Apabila prestasi atau perubahan tingkah laku dapat diperlihatkan, maka pembelajaran dikatakan telah berlaku Fasa maklum balas yang terakhir penting kerana dapat memperkukuh ilmu pengetahuan

         

Pelopor Teori Kognitif & Prinsip * Kohler * J. S. Bruner * R.M. Gagne * Ausubel Pelopor Teori Konstruktivis & Prinsip * Piaget * Vygotsky Implikasi Teori Kognitif dan Konstruktivis terhadap pengajaran dan pembelajaran daripada aspek kurikulum, pengajaran, dan penilaian

KONTRUKTIVISME

SEJARAH
Revolusi kognitif pada tahun 1960-an Mengubah konsep pembelajaran yang berasaskan pendekatan behaviorisme (Pavlov, Skinner dll)

Konsep pembelajaran selepas 1960-an

Berasaskan Pendekatan Konstruktivisme

bukan pasif, sebaliknya membina kefahaman mereka sendiri bagi maklumat yang mereka terima…

… pembelajaran

Behaviorisme
   

Didokong oleh Skinner, Watson & Edward Thorndike Mereka amat berminat terhadap tingkah laku yang boleh diperhatikan Penyelidikan mereka tertumpu kepada tingkah laku ini Mereka tidak mementingkan struktur mental yang melibatkan pemikiran, idea, impian dan imej mental

Sebaliknya, tindakan dan pola perlakuan individu diberi penekanan Jika kita ingin sesuatu perlakuan itu dilakukan lagi atau diulang, maka kita hanya perlu mengukuhkannya dengan memberi ganjaran Jika kita hendak menghentikannya atau mengurangkannya sesuatu perlakuan, maka kita menghukum atau menghentikan ganjaran.

Implikasi behaviorisme dalam pendidikan amat tinggi kesannya Menurut Gardner (2000), dalam merancang pengajaran sesuatu konsep atau kemahiran, seseorang guru akan menulis objektif untuk perlakuan yang boleh diukur atau diperhatikan pada akhir pengajaran

Guru tidak perlu tahu atau mengambil tahu apakah perubahan yang mungkin berlaku dalam minda muridnya semasa pengajaran Guru hanya mengatur strategi dengan memberi ganjaran kepada murid yang menunjukkan perlakuan yang dikehendaki dengan menekankan kepada latih tubi Guru hanya menekankan kepada apa yang murid boleh lakukan, bukan kefahaman murid

Pelopor Teori Kontruktivisme & Prinsip Piaget & Vygotsky

Kognitivisme

  

Satu lagi pandangan tentang cara manusia belajar dan memperoleh pengetahuan ialah secara kognitivisme Penggerak utama Kognitivisme ialah Jean Paiget Idea utama Kognitivisme ialah perwakilan mental Semua idea dan imej dalam minda individu mewakili struktur mental yang dikenali sebagai skema

Kognitivisme

Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui skema Jika maklumat baru secocok dengan skema, maka maklumat itu diterima. Jika tidak, maklumat itu ditolak atau diubah suai, atau skema diubah suai.

Prinsip Jean Piaget

1896 - 1980

Skema

“Pengetahuan yang sedia ada.” “Tindakan atau perwakilan mental yang membentuk pengetahuan.”

Bagaimana skema diadaptasi?

Melalui proses asimilasi dan akomodasi

Asimilasi

Memasukkan maklumat baru ke dalam pengetahuan yang sedia ada (skema). Menambah maklumat baru atau memperkaya struktur kognitif yang sedia ada.

Akomodasi

“Membuat penyesuaian skema atau pengetahuan yang sedia ada supaya maklumat dan pengalaman baru yang diperoleh difahami.” “Mengubahsuai skema sedia ada untuk memahami maklumat baru.”

Equilibrasi

Proses mengasimilasikan bahan baru dalam struktur kognitif yang sedia ada. Menjelaskan bagaimana peralihan peringkat pemikiran berlaku dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Hal ini disebabkan berlakunya konflik kognitif kanak-kanak untuk memahami dunia.

Skema akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami oleh minda manusia Jika maklumat itu secocok dengan skema yang ada, maka murid akan menyerap maklumat tersebut ke dalam skema ini Sekiranya tidak secocok dengan skema yang ada, maklumat akan ditolak atau diubah suai atau skema akan diubah suai.

Akomodasi – membuat penyesuaian skema

Asimilasi – memasukkan maklumat baru

Skema – pengetahuan sedia ada

Maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan bahan baru dalam struktur kognitif yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik

Akomodasi – membuat penyesuaian skema

Asimilasi – memasukkan maklumat baru

Skema – pengetahuan sedia ada

Maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan bahan baru dalam struktur kognitif yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik

Prinsip Vygotsky

Lebih merujuk kepada perkembangan mental seperti: pemikiran, bahasa dan proses penaakulan. Keupayaan mereka ini dibentuk melalui interaksi sosial dengan orang lain (terutamanya ibu bapa), iaitu gambaran perkongsian pengetahuan mereka dalam lingkungan sosiobudaya.

Kata-kata…kepada Gita L. Vygodskaya

He suddenly become very serious. "You see," he said, “Some people, like our nanny, believe that God exists while others reject the idea. Everyone must decide this for themselves, when you grow up you too

Scaffolding

Menerangkan tentang interaksi pada waktu tutorial antara orang dewasa dan kanak-kanak.

Dengan perkataan lain, menjelaskan bagaimana orang dewasa berbincang dengan kanak-kanak tentang pembelajarannya dan bagaimana pula cara atau tanggungjawab untuk membantu mereka yang tidak boleh belajar sendiri.

Bagi Vygotsky, bahasa mempunyai peranan khusus dalam pembelajaran & perkembangan dengan memperoleh / memanfaatkan bahasa, kanak-kanak menyediakan makna untuk berfikir dengan cara baru & dan memperoleh alat pemikiran baru untuk mengenali dunia.

Bahasa digunakan oleh kanak-kanak sebagai “alat tambahan” dalam menyelesaikan masalah, mengatasi dengan cara / tindakan yang mengikut gerak hati, merancang sesuatu penyelesaian / cara / kaedah sebelum mencuba untuk mengatasi dan mengawal tingkah laku mereka.

Pendekatan Humanis
 

Carl Roger Abraham Maslow

Teori pembelajaran humanis
Mengutamakan pendidikan afektif dan disokong dengan pendidikan berasaskan ilmu pengetahuan  Menekankan fitrah manusia  Pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaan  Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk

Teori pembelajaran Carl Rogers  Pengalaman – dialami & difahami
 

oleh individu itu sendiri Individu berhasrat untuk mencapai kesempurnaan kendiri Individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai & kepercayaan diri yang berbeza dengan individu yang lain Tingkah laku yang ditonjolkan sesuai dengan konsep kendiri dan kepercayaannya Kefahaman tingkah laku manusia dapat difahami melalui proses

Prinsip pendekatan pendidikan Carl Rogers
       

Amat berpengaruh masa kini * BERPUSATKAN PELAJAR * PRINSIP PEMBELAJARAN YANG BERASASKAN KEBEBASAN @ Naluri ingin tahu pelajar @ Bahan pelajaran bermakna @ Suasana kurang “berancam” @ Inisiatif pelajar sendiri melibatkan diri @ Bimbing pelajar membuat refleksi

Abraham Maslow

Hierarki Keperluan Maslow
Dua keperluan tambahan baru

Aktualisasi kendiri

Keperluan Penyuburan

Estetik

Lima keperluan utama

------------------- Kognitif (10%) ----------------------------- Penghargaan Kendiri (40%)  Kasih sayang (50%)  Keselamatan (70%) ---------------------------------------------Keperluan  Fisiologi (85%) asas/primer

Keperluan sekunder

TEORI BERKAITAN DENGAN MOTIVASI
HIERAKI KEPERLUAN MASLOW Abraham Maslow (1970) berpendapat bahawa seseorang individu akan memenuhi keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder.

78

Implikasi teori keperluan Abraham Maslow (1970)

  

Pastikan keperluan asas pelajar dipenuhi Suasana bilik darjah hendaklah kondusif Bersifat kasih sayang Memberi penghargaan Merancang pengajaran mengikut kebolehan pelajar

Teori pembelajaran sosial
 

Neobehavioris – gabungan behavioris & kognitif Menekankan pembelajaran melalui proses permodelan, iaitu pembelajaran melalui proses pemerhatian atau peniruan

 

Meliputi aspek pemikiran dalaman Melibatkan interaksi dengan tiga unsur asas: INDIVIDU PERSEKITARAN TINGKAH LAKU

Menurut teori Bandura: Melalui pemerhatian terhadap proses dan hasil perubahan tingkah laku orang lain, individu secara tidak langsung mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut

Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama iaitu: PERHATIAN MENGINGAT REPRODUKSI PENEGUHAN/MOTIVASI

Implikasi
 

Guru menjadi role model Demontrasi guru jelas & menarik agar ditiru dengan mudah Guru menghasilkan sesuatu seperti lukisan, kraf tangan dll- jadi contoh Guna rakan sebaya sebagai role model Guna teknik main peranan & simulasi

Kontruktivisme

Kontruktivisme

Satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan dan cara bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan telah menarik perhatian para pendidik dunia. Pandangan baru ini menganggap murid bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif daripada gurunya tetapi membina pengetahuannya melalui interaksi

Kontruktivisme
 Pengetahuan

dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada

Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara kontruktivisme Mengikut Kontruktivisme, pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir Individu tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya

Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat yang disampaikan oleh gurunya Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial

Kontruktivisme

“Kontruktivisme ialah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain.” (McBrien & Brandt, 1997)

Kontruktivisme

“Murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang di peroleh dengan binaan intelektual yang sedia

Bagaimana membina pengetahuan sendiri?

RUMUSAN

Kontruktivisme ialah fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk

Pendekatan Konstruktivisme

Berpusatkan pelajar Pelajar mengambil bahagian secara aktif Pembelajaran yang berkesan Pelajar membina kefahaman mereka sendiri

Konstruktivisme dan Pedagogi

Pelajar datang ke kelas dengan world view yang terbentuk melalui pengalaman dan pengetahuan sedia ada World view pelajar menyaring semua pengalaman dan memberi kesan kepada tafsiran dan pemerhatian mereka

 Untuk

mengubah world view pelajar memerlukan proses pembelajaran belajar sesama sendiri dan juga bersamasama guru

 Pelajar

Pelajar belajar dengan berkesan jika mereka melakukannya atau mengambil bahagian. Jika pelajar diberi peluang mempromosikan idea mereka, proses membina (konstruk) fikiran baru akan berlaku.

Prinsip konstruktivisme
 Pelajar

diberi autonomi dan digalakkan mengambil inisiatif sendiri memberi soalan terbuka dan memberi peluang pelajar berfikir

 Guru

 Pemikiran

tahap tinggi adalah digalakkan digalakkan berinteraksi sesama sendiri dan dengan guru

 Pelajar

 Pelajar

digalakkan menggunakan pengalaman yang boleh mencabar hipotesis dan digalakkan berdiskusi menggunakan data mentah, sumber primer, manipulatif dan

 Pelajar

Konstruktivisme

Menggalakka n pengajaran koperatif dan kolaboratif

Kelebihan
 Pelajar

lebih berfikir  Pelajar lebih faham  Pelajar lebih ingat  Pelajar lebih yakin  Pelajar lebih berkemahiran sosial  Pelajar lebih seronok

Cabaran
Guru merasa mereka tidak mengajar  Amalan yang dimajukan dianggap tidak realistik  Guru menganggap penerangan mereka tidak penting  Kawalan kelas agak merosot  Memerlukan sokongan

Terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful