AZRUL edit Master subtitle style Click to FAHMI BIN AZIZI FARAHWAHEDA BINTI MD RODZI NUR AFIFAH BINTI

MAHAMED PISMP SEM 3 PEMULIHAN

LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN PROGRAM DISLEKSIA

3/20/12

PROSES MENGESAN & MENYARING
3/20/12

PENCALONAN
1.

2. 3.

4.

Pada akhir Tahun 1 (Murid KIA2M) yang gagal Ujian Pelepasan 3) Selepas ujian semester 1 Dicalonkan oleh Guru besar/ Guru kelas/ guru Subjek/ Guru pemulihan disleksia/ ibu bapa. v Pencalonan dibuat melalui :Pengumpulan maklumat
v

Borang latar belakang v Maklumat pencapaian dengan merujuk keputusan peperiksaan dan buku latihan murid.
3/20/12

UJIAN SARINGAN Merupakan mekanisme yang digunakan untuk meninjau pencapaian murid secara am dalam kemahiran asas Bahasa Melayu dan Matematik iaitu menilai semula apa yang telah dipelajari di dalam kelas. Merupakan satu instrumen pengukuhan yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh murid secara individu untuk dicalonkan bagi mengikuti Program Pemulihan Disleksia. Ujian dibentuk untuk mengesan masalah-masalah yang dialami ketika 3/20/12 belajar dan mengenal pasti punca kegagalan murid dalam .

Ujian dijalankan secara individu atau kumpulan kecil dan direkodkan ke dalam borang rekod ujian untuk difailkan. iaitu :- Skor yang lemah - Jenis masalah yang dihadapi oleh murid. Bilangan murid yang diterima masuk ke kelas pemulihan disleksia berdasarkan beberapa faktor .Ujian boleh dijalankan apabila pencalonan sudah diterima. - Ruang yang ada untuk kelas pemulihan disleksia 3/20/12 .

DIAGNOSIS KELEMAHAN MURID 3/20/12 .

q 3/20/12 .UJIAN DIAGNOSTIK Merupakan mekanisme yang diguna pakai untuk membolehkan guru pemulihan disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid secara khusus. q Ujian ini digunakan untuk membantu guru disleksia mengesan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh setiap murid pemulihan.

3/20/12 .

Bantu guru kenalpasti punca kegagalan murid menguasai kemahiran Bantu guru kenalpasti kumpulan mengikut kebolehan dan kesukaran murid Bantu guru rancang pengajaran khusus untuk murid secara sistematik Membolehkan guru merancang dan membina program dan BBM bersesuaian mengikut tahap murid 3/20/12 .Tujuan Ujian Diagnostik Bantu guru kenalpasti kesulitan murid secara khusus.

UJIAN DIAGNOSTIK Waktu pelaksanaan Subjek diuji Selepas dicalon dan hasil ujian saringan Selepas menguasai satu-satu Kemahiran dan bersedia menerima kemahiran baharu Bahasa Melayu dan Matematik Ujian pengamatan pelengkap pengumpulan maklumat yang mempengaruhi pencapaian murid 3/20/12 .

3/20/12 .Pembinaan Ujian Kemahiran yang ingin diuji Kaedah menguji individu/kumpulan. Kemahiran disusun dari aras mudah kepada aras susah. Ujian berbentuk lisan Dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran murid dalam pembelajaran Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum diuji.

Jadual Penentu Ujian (JPU) disediakan berdasarkan senarai kemahiran mengikut subjek. sederhana Dan sukar. Item bagi satu-satu kemahiran disediakan dalam satu muka surat. Jumlah item hendaklah ganjil . 3/20/12 . Aras kesukaran mengikut nisbah 2:2:1 untuk aras mudah.Item dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. lima hingga sembilan perlu ada contoh.

-Pelbagai pilihan atau diskriminasi. 3/20/12 . -Mengisi tempat kosong. -Benar atau salah.Soalan yang dikemukakan berbentuk: -Padanan atau suaian.

- 3/20/12 .Dilaksana selepas ujian saringan atau pemilihan murid. - Secara kumpulan atau individu.Pentadbiran Ujian . pemahaman dan penggunaan. sementara ujian diagnostik bertulis secara kumpulan kecil tidak melebihi 4 orang dalam satu-satu masa. Ujian diagnostik dijalankan secara individu. Disediakan mengikut turutan kognitif paling rendah kepada paling tinggi. aitu pengetahuan. - Dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti ujian bertulis.

Masa yang mencukupi untuk murid menjawab soalan diberikan supaya mereka dapat menjawab dengan selesa Dan tenang. - 3/20/12 .. Markah ujian tidak penting tetapi keterangan atau data yang diperoleh perlu direkod. - Jika murid gagal menjawab 3 kemahiran berturutan. ujian dihenti serta merta.Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkod .

a. 3/20/12 .Rancangan Pengajaran Dua perkara yang perlu diketahui guru pemulihan disleksia sebelum merancang pengajaran. Apakah yang murid ketahui sebelum pengajaran dimulakan? Apakah yang perlu murid ketahui selepas pengajaran Berlaku? a.

Analisis Ujian • Dibuat mengikut setiap kemahiran yang diuji. • Jumlah kesalahan setiap kemahiran direkod dalam Borang Analisis. • Gagal separuh= belum menguasai kemahiran. • Kesalahan murid direkod menjadi panduan kepada guru pada masa lain. • Murid gagal setiap item= tidak menguasai kemahiran. 3/20/12 .

Objektif 3/20/12 .• Penyediaan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Keputusan analisis ujian digunakan untuk merangka objektif pengajaran dan pembelajaran. Dapat menyebut abjad /huruf secara berurutan dengan betul. Contoh:kemahiran Belum menguasai Analisis abjad/huruf kecil mengikut urutan.

UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN 3/20/12 .

RASIONAL UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Dalam proses awal pembelajaran kanakkanak. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. 3/20/12 . Justeru.

Apa itu Pengamatan ?? Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. 3/20/12 .

nombor. kiri ke kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. nombor. suku kata. corak. Memahami dan mengingat sesuatu mengikut urutan 3/20/12 . saiz. perkataan dan ayat. warna. huruf. corak. huruf.OBJEKTIF UJIAN PENGAMATAN Mengecam orientasi kedudukan. persamaan atau perbezaan bentuk. Mengingat kembali. suku kata dan perkataan. Menentukan sesuatu saiz. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan atau ke bawah dan dari bawah ke atas. jarak.

CIRI-CIRI UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN 3/20/12 .

3/20/12 .

KEPENTINGAN UJIAN DIAGNOSTIK Mengumpul maklumat untuk tujuan penempatan Supaya dapat membuat laporan kepada ibu bapa dan juga pakar kesihatan. 3/20/12 . Membuat penilaian awal tentang keupayaan kanak-kanak. Menyediakan suatu rancangan berdasarkan keperluan. Kenal pasti tahap perkembangan semasa dan pendidikan yang diperlukan.

menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam ü Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan. . ü Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu.ü PANDUAN MELAKSANAKAN UJIAN untuk mengesan murid yang sukar Ujian ini sesuai PENGAMATAN komponen pengamatan. ü Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian. ü 3/20/12Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas.

CONTOH UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU 3/20/12 .

CONTOH UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK 3/20/12 .

: Match the figure with the correct numbers of 2 3 5 3/20/12 .Kemahiran 3 : Mengenal nombor 1 -10 To Recognise Numbers 1 to 10 Kemahiran 3. Arahan Instruction bjects.1 : Memadankan angka dengan bilangan benda. : Padankan angka dengan bilangan benda.

SEKIAN. TERIMA KASIH 3/20/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times