You are on page 1of 11

Sistemul logistic în compania

DAACDAAC-Hermes S.A.
Dealer oficial Jaguar Land Rover Moldova Veronica Pîslara Pîslara MM 112M

‡ Colaborarea cu holdingul Jaguar Land Rover. a început în 2005. DAAC±Hermes reu e te s semneze contract pentru a deveni dealer oficial Jaguar în Moldova. În 2011. ‡ În 1997 compania i-a început activitatea în domeniul auto ± Skoda fiind primul salon de automobile deschis. .A. una din ele fiind importul i comercializarea de automobile noi pe pia a MD. are mai multe sfere de activitate. odat cu semnarea acordului privind importul de automobile Land Rover.Descrierea General a Întreprinderii ‡ Compania ÄDAAC±Hermes³ S.

pl tite de Companie la buget. condi ii normale de munc . posibilitatea de a face o carier .  Realizarea speran elor statului (sporirea constant a impozitelor. confort psihologic în interiorul colectivului). . crearea noilor locuri de munc .Sarcinile companiei  Realizarea speran elor angaja ilor Companiei (salarii decente. atragerea investi iilor în economia rii).

deschise centre de comerì si deservire tehnic a automobilelor la Soroca. compania intenìioneaz s dezvolte o reìea regional . Ungheni èi Comrat.5 milioane euro. În total.Strategia companiei În urm torii 5 ani. . pentru dezvoltarea reìelei regionale sunt planificate investiìii în valoare de 5. Vor fi modernizate reprezentanìele comerciale la B lìi èi Cahul. deschizând concomitent câteva centre auto èi SDT în afara Chièin ului.

Automobile de teren Gama de automobile Land Rover Clasa Premium Clasa Medie .

Jaguar XJ Clasa Sport Jaguar XK .Gama de automobile JAGUAR Clasa Executive Jaguar XF Clasa Luxury .

Planul se elaboreaz în comun de c tre dealer èi uzina produc toare. Din toate automobilele importate.‡ La sfîrèit de an se elaboreaz planul de producìie pentru anul viitor. ‡ Automobilele comandate sunt livrate clientului dup 60 de zile lucr toare din momentul semn rii contractului ± acest termen fiind durata asambl rii unui automobil. CLIENTUL SALON AUTO PRODUC TOR . cealalt parte ± aduse la comand . o parte sunt destinate vânz rii în salonul auto.

TRASEUL LIVR RII .

‡ E ± Chièin u.) . Cantemir 14 (DAAC Hermes ± importator Jaguar Land Rover în Moldova. Land Rover destinate pieìei Europei de Est). ‡ C ± Praga (sediul companiei transportatoare ± Helicar).TRASEUL LIVR RII ‡ A ± Solihull (uzina de producere Jaguar Land Rover). D. ‡ B ± Cuxhaven (portul debarc rii automobilelor Jaguar.

alt parte . ‡ Dup perfectarea actelor. maèinile sunt transportate la terminalul vamal Botanica. iar actele aferente acestora sunt transmise companii de brokeraj ± IM Rodanpol SRL. .‡ Maèinile odat importate sunt supuse procedurilor de v muire.sunt depozitate la compania TaxiService SRL. o paret din automobile sunt transportate la salonul auto. Pentru efectuarea acestei operaìiuni.

Multumesc pentru atentie! .