TIP DALAM MENJAWAB SOALAN MATEMATIK KERTAS 2 DALAM UPSR

Tajuk-tajuk penting

Melihat kepada analisis soalan UPSR daripada tahun 2003-2011dapatlah dibuat satu kesimpulan kecenderungan dan kekerapan soalan bertumpu pada beberapa tajuk tertentu :-

 Pecahan perpuluhan Peratus Wang Bentuk dan ruang Terdapat 2 atau 3 soalan dalam topik pengumpulan Data dan purata  Lain-lain topik hanya I atau 2 soalan

1

Pecahan
 Menulis pecahan kepada pecahan setara atau bentuk termudah. Menambah dan menolak nombor bercampur. Darab dan bahagi pecahan dan nombor bercampur. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur atau sebaliknya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan,penolakan, dan operasi bergabung yang melibatkan pecahan.

2 Perpuluhan
Menentukan nilai tempat dan nilai digit
dalam perpuluhan. Menukar pecahan atau peratus kepada perpuluhan dan sebaliknya. Membundarkan nombor perpuluhan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dalam perpuluhan.  Meyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung.

3

Peratus

Menukar pecahan wajar kepada peratus. Penukaran antara peratus dan pecahan atau perpuluhan. Mencari peratusan bagi sesuatu kuantiti. Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratus.

4

Wang

Operasi asas yang melibatkan wang cth mengira wang. Operasi bergabung yang nelibatkan pendaraban dan pembahagian wang. Menyelesaikan operasi bergabung melibatkan wang. Menyelesaikan masalah melibatkan wang.

5

Bentuk dan Ruang

Menamakan bentuk-bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Mencari perimeter bagi bentuk 2 dimensi.  Mencari luas bentuk 2 Dimensi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencari perimeter dan luas bagi bentuk 2 Dimensi.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan mencari isipadu bagi bentu kubus dan kuboid.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencari luas permukaan sesuatu bentuk.

Format bagi Soalan Kertas 2
Ada 3 jenis bentuk soalan dalam Matematik Kertas 2 :
Soalan 1 Markah Soalan 2 Markah Soalan 3 Markah.

Soalan 1 Markah
Selalunya ada 5 soalan. Soalannya mudah. Menggunakan simbol dan nombor sahaja. Aras yang terlalu mudah. Hanya perlu menulis jawapan sahaja. 1 2 3 4 5

Soalan 2 markah.
Selalunya mengandungi 10 soalan. Soalan Direct dan melibatkan penyelesaian masalah. Menggunakan simbol,nombor dan perkataan. Perlu menunjukkan pengiraan.( jalan kerja)  Beri jawapan yang betul dan tepat. Melibatkan penukaran unit. Lebih daripada dua operasi.

1 2

Soalan 3 markah
Selalunya 5 soalan. Soalan Direct dan penyelesaian masalah Menggunakan simbol,nombor dan perkataan. Perlu menunjukkan pengiraan.( jalan kerja)  Beri jawapan yang betul dan tepat. Melibatkan penukaran unit. Lebih daripada dua operasi

1

Bundarkan 27 053 kepada ratus yang hampir. ( 1 markah)

2

Tuliskan Dua ratus tujuh ribu empat puluh lima dalam bentuk angka. ( 1 markah )

3 Tulis 9:05 p.m. dalam sistem 24-jam ( 1 markah )

4

Tukar 17 % dalam bentuk pecahan ( 1 markah )

5 Tunjuukan 14 dalam bentuk termudah 100 ( 1 markah )

1.

Rajah dibawah menunjukkan waktu Husna mula melukis pada suatu pagi.

Husna siap melukis pada pukul 11.20 a.m. Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis ? [ 2 markah ]

Jadual dibawah menunjukkan panjang 4 helai riben yang dibeli oleh Subabahlani
2

Reben Biru Hijau Kuning Merah

Panjang 4∙2 m 1∙15 m 0∙5 m 3∙15 m

Hitungkan purata panjang, dalam m, sehelai riben itu

[2 markah]

1.

Rajah 1 menunjukkan air dalam sebuah bikar.

Diagram 8 Rajah 8

Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 5 biji gelas. Hitungkan isipadu air, dalam m, setiap gelas itu [3 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan berat sebiji betik. Apabila sebiji pisang ditambah di atas penimbang itu, jumlah berat menjadi 650 g.Berapakah berat pisang itu ? [ 3 markah ]

KELEMAHAN DAN KESILAPAN PELAJAR
 Tidak

memahami kehendak soalan secara keseluruhan ( dalam bentuk solving problems mathematics )  Gagal mengaitkan keperluan operasi dengan halatuju soalan matematik  Kurang sempurna dalam membuat kadar pertukaran unit sukatan. ( mass/volume of liquid/length & time )

Gagal membuat anggaran awal keperluan jawapan matematik Tidak menyemak jawapan serta gopoh ketika menjawab soalan Terlalu yakin pada diri sendiri apabila melihat soalan yang mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful