MAKSUD PENTAKSIRAN

- Merupakan

proses mengumpul maklumat secara sistematik untuk membuat keputusan
Soalan : Mengapakah pentaksiran begitu penting dalam pelaksanaan pendidikan khas? Perbincangan

MAKLUMAT PERIBADI KANAK-KANAK FIZIKAL DAN PSIKOMOTOR KECERDASAN KEMAHIRAN BAHASA PENCAPAIAN AKADEMIK TINGKAH LAKU & EMOSI KEMAHIRAN SOSIALISASI

TUJUAN PENAKSIRAN

1 2 3
Rumusan Tujuan Pentaksiran

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

CARA PENGUMPULAN MAKLUMAT
SAMPEL-SAMPEL KERJA REKOD-REKOD LAMA DAN LAPORAN PERUBATAN PEMERHATIAN SOAL SELIDIK UJIAN STANDARD UJIAN TIDAK FORMAL PENTAKSIRAN PORTFOLIO

PENTAKSIRAN DINA

PENTAKSIRAN BERDASARKAN

SUMBERSUMBER MAKLUMA T YANG LAIN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful