ANALISIS NOTASI (NOTATIONAL ANALYSIS

)

DEFINISI • Sejenis teknologi baru yang digunakan dalam sukan profesional untuk kelebihan berdaya saing. • Permainan dianalisa dengan meneliti taktik dan teknik perlawanan serta pemain dengan menggunakan teknik “NOTATIONAS”. . • Tekonologi ini mengkaji pergerakan kasar atau pola pergerakan dalam sukan berpasukan.

DEFINISI • Analisisi notasi adalah satu cara yang objektif untuk merekod pergerakan prestasi supaya peristiwa-peristiwa penting dapat dikuantitikan dengan cara yang konsisten dan boleh dipercayai. . • Ini membolehkan maklum balas kuantitatif dan kualitatif yang tepat dan berobjektif.

dan 5.PEMBAHAGIAN NOTASI (FUNGSI) 1. Penilaian Taktikal. 3. Pembangunan Pangkalan Data Dan Pemodelan. . 4. 2. Penilaian Teknikal. Untuk kegunaan pendidikan dengan keduadua jurulatih dan pemain. Analisis Pergerakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful