You are on page 1of 31

Ácer campéstre Spaanse aak, Veldesdoorn

inhoud: 2 <E>

7

Acer campestre - Veldesdoorn

Acer campestre bast

kurkbast

inhoud: 2 <E>

6

Acer platanoides/pseudopl atanus

Acer platanoidesNoorse esdoorn

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn

inhoud: 2 <E>

51

klevende knoppen

Aésculus hippocástanum

Witte paardenkastanje

ontluikend

meerdere bladsporen

inhoud: 2 <E>

74

Álnus glutinósa
driehoekig(e) twijg en merg vrouwelijke bloemen Zwarte els

mannelijke bloemen ‘proppen’
95

inhoud: 2 <E>

Amelánchier lamárckii
Krentenboompje

inhoud: 2 <E>

100

Carpínus bétulus Haagbeuk
naar boven gekromde zijtwijgen bloeding

aanliggende knoppen
81

inhoud: 2 <E>

Fagus (Beuk)

Carpinus (Haagbeuk)

napje

schutblad

eironde aanliggende knoppen

spitse, afstaande knoppen gladde bladrand gladde bast dubbel gezaagd gespierde bast
82

inhoud: 2 <E>

Gele kornoelje

Córnus mas

bloemknop

bladknop

inhoud: 2 <E>

70

Córnus sanguínea Rode kornoelje
onderzijde (schaduw)

bovenzijde (zonkant)
73

inhoud: 2 <E>

Gewone hazelaar mannelijke bloemkatjes (naakte knoppen)

Córylus avellána

bladknoppen scheef geplaatst
inhoud: 2 <E>

klierharen op jonge twijg
89

Crataégus monogyýna Eénstijlige meidoorn

inhoud: 2 <E>

40

Euónymus europaéus
Kardinaalsmuts

herfst
inhoud: 2 <E> 95

spitse afstaande knoppen

Fágus sylvática Gewone beuk
napje

inhoud: 2 <E>

13

Frángula alnus
Vuilboom naakte knoppen

inhoud: 2 <E>

86

Fráxinus excélsior es Gewone
ringhout

halve maanvormige sporen

inhoud: 2 <E>

43

Ligústrum vulgáre
Wilde liguster

inhoud: 2 <E>

79

Populus alba – Witte abeel mnl katjes, vruchtpluis

mannelijke katjes

vruchtpluis
82

inhoud: 2 <E>

Pópulus álba
oudere twijg Witte Abeel 5-stralig merg

bladknoppen

jonge twijg wollig behaard tweejarig twijg
inhoud: 2 <E>

bloemknoppen
84

Prúnus ávium
Zoete kers, Limburgse boskriek bladknop

klieren

bloemknoppen a/h einde voorjarige twijg
6

inhoud: 2 <E>

Zomereik meerdere eindknoppen bijeen

Quércus róbur

inhoud: 2 <E>

74

Quercus petraea
spitser

Quercus petraea/robur

Quercus robur
stomper

gesteeld

vrijwel ongesteeld

ongesteeld

hoger

breder

gesteeld
76

inhoud: 2 <E>

Robínia pseudoacácia
Valse acacia knop onzichtbaar, twee bladdoorns

inhoud: 2 <E>

22

Japanse bottelroos, Rimpelroos

Rósa rugósa

inhoud: 2 <E>

36

Sálix álba
Schietwilg

betuining

inhoud: 2 <E>

47

boswilg één knopschub

Sálix cáprea

inhoud: 2 <E>

51

Sambúcus nígra
Gewone vlier

wit merg

inhoud: 2 <E>

73

Sórbus aucupária
Wilde lijsterbes knop en kraag knopkussen gelijk gekleurd

inhoud: 2 <E>

94

Tília x europaéa
Hollandse linde langere internodiën

gevolgen stamopslag waterlot
42

inhoud: 2 <E>

Ulmus minor Veldiep

Vibúrnum ópulus
Gelderse roos hoekige twijgen

inhoud: 2 <E>

75