Terapi Pergerakan Kreatif

Definisi dan konsep
Latihan melakukan pergerakan dan melakonkan aksi ataupun melakukan pergerakan mengikut rentak muzik bagi membantu murid-murid Pendidikan Khas mengekspresikan emosi dan perasaan mereka.

• Terapi pergerakan kreatif memainkan peranan yang penting dalam membantu mengatasi masalah murid pendidikan khas . • Aktiviti terapi pergerakan kreatif ini banyak melibatkan pergerakan motor kasar, motor halus dan aktiviti bersosialisasi. • Kebiasaannya , aktiviti bagi terapi pergerakan kreatif ini dilakukan dengan adanya iringan muzik dan nyanyian.

Kepentingan
•Aktiviti terapi pergerakan kreatif membantu murid-murid mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka sepertiperasaan gembira, marah, keliru dan sedih dan membolehkan kanak-kanak meluahkan emosi dan perasaan mereka sendiri. •Dengan melakukan aktiviti seperti berlari, melompat , berpusing dan sebagainya akan dapat meningkatkan lagi kemahiran murid dalam menguasai kemahiran motor kasar. bagi membantu murid-murid mengatasi masalah yang dialaminya .

• Selain itu juga, kepentingan lain bagi aktiviti terapi pergerakan kreatif adalah dapat merangsang murid untuk bergerakbalas positif terhadap sesuatu tindak balas. • Sebagai contoh, guru meminta murid untuk terbang seperti burung, murid akan dapat bertindakbalas dengan cepat dan melakukan apa yang diminta oleh guru itu.

• Ini menunjukkan aktiviti terapi pergerakan kreatif ini memberikan kesan yang positif dalam diri murid. • Aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantu pertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu mereka memahami konsep muzik yang abstrak • Tambahan pula, melalui aktiviti pergerakan kreatif ini juga dapat memupuk perasaan diterima dan dihargai oleh masyarakat .

• Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. • Aktiviti bergerak secara berkumpulan memberi kesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkan nilai-nilai murni. • Dapat memupuk daya kreativiti muridmurid.

Perancangan aktiviti
Contoh aktivti 1 • bergerak seperti seekor burung semasa muzik perlahan dipasangkan. • Melalui aktiviti sebegini akan dapat meningkatkan lagi konsep kendiri murid. • Dengan melakukan aktiviti yang melibatkan terapi pergerakan kreatif ini, murid akan menggunakan kesemua ruang untuk bergerak.

Contoh aktiviti 2 • Persembahan kanak- kanak khas pada Hari Guru banyak mengaplikasikan aktiviti terapi pergerakan kreatif dan aktiviti terapi muzik dan nyanyian. • Setelah mereka mempersembahkan persembahan mereka, kanak- kanak tersebut akan menerima tepukan yang gemuruh. • Semasa melakukan aktiviti terapi pergerakan kreatif ini juga membolehkan kanak- kanak pendidikan khas merasakan diri mereka dihargai .

Contoh aktiviti 3 • Murid duduk di depan cermin dan membuat air muka yang berlainan. • Selepas itu, berdepan dengan rakan dan meminta rakan membuat air muka yang sama dengannya.

Kesimpulan

• Melalui aktiviti terapi pergerakan kreatif dapat membantu murid dalam mengembangkan fungsi mereka di dalam masyarakat. • Selain itu, aktiviti terapi sebegini juga dapat meningkatkan keyakinan dalam diri dan dapat membantu murid yang mempunyai masalah dalam menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus. • Melalui aktiviti sebegini juga, muri juga akan dapat mewujudkan pergaulan dan interaksi yang sihat sesama sendiri dan di dalam masyarakat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful