NILAI-NILAI AGAMA DAN MASYARAKAT

       

ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME

a.W.w.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela.t. bukan terpaksa atau dipaksa.w. tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. patuh. tunduk. . dan patuh kepada Allah S.  Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah. Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s.

” (Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) .w.w. Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang Islam.t. mengeluarkan zakat.a. menjawab: Engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s. “ Rasulullah s. mendirikan sembahyang. puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya.

1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas kepercayaan atau usul aqidah yang saling berkait iaitu KETUHANAN . SYARIAH & AKHLAK. Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH . 2 . KENABIAN & KEAKHIRATAN.

dan tidak pula diperanakkan.“Ia tidak beranak. (4). norma dan sebagainya.1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem. nilai.surah Al-Ikhlas : (1).Katakanlah: “ Dialah Allah yang maha esa” (2).Allah tempat meminta segala sesuatu. 2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam al-Quran. (3).“Dan tiada siapa pun yang setara dengannya” .

Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. 2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul .1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. . Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat.

2 Setiap kehidupan ada akhirnya.. Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan.1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya. apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?. Renungkan … . kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia.

Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. . Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep “ HARI AKHIRAT “.Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan. Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya. amalan manusia perlukan pembalasan. Memandangkan setiap insan inginkan keadilan.

Dari mana kita datang? (2).Ke mana kita akan pergi? .Untuk apa kita dicipta? (3).Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).

‫اإلسالم‬ ISLAM AKIDAH SYARIAH AKHLAK 1 2 3 .

 Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu:  Aqidah .. .ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s.  Syariat atau ibadah .t. Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya.w. muamalat.  Akhlak .ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. munakahat dan jinayat.

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s..w.t. Beriman kepada Malaikat

Beriman kepada Kitab
Beriman kepada Rasul

Beriman kepada hari kiamat
Beriman kepada qada’ dan qadar

IMAN

IHSAN

TAQWA

Iman membawa maksud kepercayaan, tunduk, patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan. Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.w.t. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan

 AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH  SYUMUL  DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT. .  MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN.

SUMBER AKHLAK AL-QURAN AL-HADIS IJTIHAD 1 2 3 .

 PRINSIP ETIKA  BERIMAN KEPADA  KESYUMULAN ETIKA  ETIKA TERHADAP DIRI     ALLAH  PERSAMAAN  KEBEBASAN MEMILIH  AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukan Tuhan menjadikannya sebagai larangan seperti berzina.1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep “Amar Makruf & Nahi Munkar “ 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia. bekerja dll. minum arak dll. 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani. jasmani dan mental. Tuhan menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin. .

kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah. “ (Al-Quran) 2 “ Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan .1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) untuk manusia.

.

‘christos’ yang seerti dengan ‘ Messiah’ yang beerti “Penyelamat” . Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. Nama Kristian diambil sempena pengasasnya. Crist berasal dari bahasa Yunani. Jesus Christ.

 Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai. namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru. .

 Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible.  Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus. . khasnya Perjanjian Baru.

 Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus). Sebagai sumber utama Kristian.  . ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus.

Cintai Tuhan (2). Terdpt sejarah terdahulu. 2 Rukun utama : (1). kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpd Yesus. Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh. Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus.Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya.Cintai Jiran .

 Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri. Rukun dalam ajaran Kristian :  Cintai tuhan dengan sekuat hati. . jiwa raga dan minda.

 EMPAT GOSPEL  Gospel Mark  Gospel Matthew  Gospel Luke  Gospel John  EMPAT TEMA UTAMA  Kemuliaan Tuhan  Imej Christ  Rohaniah Tuhan  Kehidupan Abadi ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

          Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk Jangan salah guna nama Tuhan Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya Hormati ibubapa Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi keterangan palsu Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

Tuhan Anak & Ruh Qudus)  DOSA WARISAN  PENYALIBAN JESUS  PENYELAMATAN  PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN  PANDANGAN ALAM  PERAYAAN  .( Tuhan Bapa.TRINITI .

TRINITI (TRITUNGGAL) TUHAN BAPA TUHAN ANAK ROH KUDUS 1 2 3 .

iaitu TUHAN BAPA. hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum.Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. imej atau personaliti. Berdasarkan konsep TRINITI. Justeru. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . TUHAN ANAK dan ROH KUDUS. Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata.

nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia.Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal. Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan. daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. perlindungan. Bagi membuktikan kebenaran pula. . Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai “Theotokos”. iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan. peraturan. Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia.

menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga.Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. . Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang.

. Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri. Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan. lahir empat tema utama yang menjadi “GAGASAN HIDUP TERBAIK” bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan.Daripada Triniti .

Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa. Untuk mengampunkan dosa tersebut. Ketika keghaiban Yesus. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama. Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga. Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia. Yesus rela untuk mati disalib. .

Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula. Suatu masa setelah diangkat ke langit. . Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati. Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal. iaitu Yesus ke dunia.Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian.

Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia. iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan. Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan. .

Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal. Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa. . Disnilah letaknya “ PERSONALITI TUHAN “.Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Jasad tidak berguna tanpa roh.

Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa Tuhan. .

W/pun kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada setiap 25 Disember .Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia. GOOD FRIDAY HOLY SATURDAY HARI EASTER HARI KRISMAS Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan semula Yesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari) Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus.

.

 Diasaskan oleh Siddharta Gautama (563-483 S. pemakluman atau pengajaran agung .M) yang digelar Buddha iaitu bererti ‘Pemberi Cahaya’ setelah beliau mendapat ilham. .

 Terdapat 3 aliran utama :  (1).Vajrayana  Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350  .Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.Mahayana  (3).Theravada  (2).

penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan. Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun. Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau “PEMAHAMAN”. Sesiapa yang bangun dari “Ketiduran Kejahilan” secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai “ BUDDHA” .

penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut “ Lapan Jalan Mulia” atau “ Jalan tengah” supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan. . iaitu NIRODHA atau NIRVANA.  Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan. Bagi mencapai matlamat ini.

isteri & kemewahan utk mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK. beliau telah menyedari & memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES PEMADAMAN NAFSU. .Tua (2).Penyakit (3).1 2 3 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya ) Umur 29 thn – keluar istana dan melihat 3 peristiwa : (1).Kematian Meninggalkan anak.

4 5 6 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui “JALAN LAPAN LAPIS MULIA” Setelah memahami teori ini. Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-etika kehidupan. . beliau keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini.

.1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada. Vasala. Parabhava. Mangala. Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha.

 TIGA asas utama dalam ajaran Buddha. iaitu :  Jalan Tengah  Jalan Lapan Lapis Mulia  Empat Kebenaran Yang Agung. .

Prinsip Kedua : Untuk mencapainya. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup. usaha yang benar. pemikiran yang benar. kata-kata yang benar. tingkah laku yang benar. penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. kehidupan yang benar. sebab musabab dukka. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar.   . asal-usul penderitaan. manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar.

  HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

.     Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal.

Tidak membunuh 2.JASAD 1.Tidak Tamak 9.Tidak Mencuri 3.Tidak bercakap manis 8.Tidak Berzina MULUT 4.Tidak Membenci 10.Tidak Jahil NIAT .Tidak Bermuka dua 6.Tidak Memaki 7.Tidak Berbohong 5.

Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini. Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga.1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini. Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 .

agama. budaya. manusia. binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal. jantina. Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa. negara dan sebagainya .

.

. Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India. Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S.M. Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia.

Kitab VEDA Sruthi (2).  VEDA asal dari perkataan Sanskrit “VID” bermaksud “ Ilmu Pengetahuan”. Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.Kitab VEDA Smrithi    . Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1).

Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih).  .  Sruthi (“Sru” merujuk kpd “ didengari” ketika dlm keadaan Samadhi)  Rig Veda  Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai  Atharva Veda “ CATUR VEDAS”  Sama Veda.

Ia terdiri dari 2 kelompok :  VEDANGGA  UPAVEDA  . Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya.

Setiap Veda mempunyai empat bahagian iaitu Samhita. Brahmana. Tuhan teragung ialah Brahman. Dalam kitab Veda.   Veda adalah kitab agama yang mengandungi nyanyian dan pujian terhadap Tuhan. . lagenda Tuhan dan lain-lain. Aranyaka dan Upanishad.

Dewa Vishnu (Pelindung) (3).   Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman. Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai “Trimurti” iaitu :    (1). Ini dinyatakan didalam kitab VEDA.Dewa Siva (Pemusnah) .Dewa Brahma (Pencipta) (2).

Falsafah (Tattawa) (2).Etika (Susila) (3).   Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1).Yadnya (Upacara)  .

Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma. Yg baik akan lahir semula sebagai manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Mokhsa Brahman. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.Brahman Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma Keyakinan terhadap hukum karma. Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / (Karma) binatang. Atman .

tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu. Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran .Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar . berguru bersungguh2.

kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana. Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi). Dalam ajaran agama Hindu. . Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat.

 Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara. Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini.  . Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa.

Ia bermaksud sebarisan pelita. Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil.  . Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam.

NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah. Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .

.

Bahasa Pali “Sikkha” (2). .Bahasa Sanskrit “Sisya” bermaksud “ Pengikut / Pelajar. berdemokrasi dlm struktur organisasi. Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas. anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan.“Sikh “ berasal dari (1). menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan. Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu.

Cahaya Yang Menghapuskan Kegelapan. Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU. penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan. bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB.1 “GURU” Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata “GU” dan “RU” “GU” – Kegelapan & “RU” – Cahaya “GURU” . GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh. a living Guru 2 3 .

Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan. . Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib.   Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh.

agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami.1 Politik. Oleh itu. sesama manusia. 2 Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia. beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender. 3 . sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks.

.1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk “ SANGAT “ dan “ PANGAT”.Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta. kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan. 2 3 “SANGAT” – Himpunan Jemaah “PANGAT” .

Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya.

1 2 Lebih dikenali sebagai “ The gateway of the Guru “ merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian. Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh. .

.1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA.

. Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian. Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :    Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai.

sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan). Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi)  . Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong.

.  Kirt Karni ▪ Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat. Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai.  3 AMALAN MULIA Naam Japna ▪ Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan.  Wandke Chakna ▪ Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik.

 

SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI)

melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand.

Dharam Khand ▪ Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri.  Gian Khand ▪ Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan  Saram Khand ▪ Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.

 Karam Khand

▪ Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna.  Sach Khand ▪ Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran, pandangan dan estetika. Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

 kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih)  kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru)  kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut)  kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). kes (rambut yang tidak dicukur). .

Meliputi kesamaan sosial. Mengawal diri secara sederhana. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang.Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani. . Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. tidak kejam atau keterlaluan.

.

Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S.   Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. .M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan.

    Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk. .

. melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga. penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud ‘cara bukan tindakan’. Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana. Ia bermaksud. bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. Untuk mencapai perpaduan dengan Tao.

yang salah ke belakang’. tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian’. ‘jangan meneruskan atas jalan yang jahat’ dan ‘jangan berdosa secara sulit. . ‘jalan yang benar membawa ke hadapan.

Ianya merupakan ajaran tentang moral. Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung.  . berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku.

politik dan agama. Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia. . sosial.

Shu yang meliputi murah hati. Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. kemanusiaan. kebajikan.   . kerelaan dan murah hati terhadap semua orang.

  . budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara. Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan. Li meliputi nilai sopan santun. peraturan dan tingkah laku seseorang.

Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku.  . Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka.

Nilai tradisional 2.Perubahan nilai masyarakat Malaysia .NILAI MASYARAKAT MALAYSIA 1.

Tugasan: Sila baca kertas kerja bertajuk “Penghayatan Nilai-nilai murni alam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia” Ulas dan email semula pada saya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful