NILAI-NILAI AGAMA DAN MASYARAKAT

       

ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME

T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela.w. Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s.a. patuh. tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.W. .t.  Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah. dan patuh kepada Allah S. bukan terpaksa atau dipaksa. tunduk.w.

“ Rasulullah s.w. Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang Islam. Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya. mendirikan sembahyang. menjawab: Engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.t.w. puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. mengeluarkan zakat.” (Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) .a.

Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH . SYARIAH & AKHLAK. 2 . KENABIAN & KEAKHIRATAN.1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas kepercayaan atau usul aqidah yang saling berkait iaitu KETUHANAN .

Katakanlah: “ Dialah Allah yang maha esa” (2).Allah tempat meminta segala sesuatu. dan tidak pula diperanakkan.surah Al-Ikhlas : (1).1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem. norma dan sebagainya. nilai. (4). 2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam al-Quran.“Dan tiada siapa pun yang setara dengannya” .“Ia tidak beranak. (3).

1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. . Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat. Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. 2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul .

apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?. Renungkan … .. Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan. kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia.1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya. 2 Setiap kehidupan ada akhirnya.

Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya.Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan. Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep “ HARI AKHIRAT “. amalan manusia perlukan pembalasan. Memandangkan setiap insan inginkan keadilan. .

Untuk apa kita dicipta? (3).Ke mana kita akan pergi? .Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).Dari mana kita datang? (2).

‫اإلسالم‬ ISLAM AKIDAH SYARIAH AKHLAK 1 2 3 .

 Akhlak . Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya. muamalat.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah.w. .. Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu:  Aqidah .t. munakahat dan jinayat.  Syariat atau ibadah .iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s.

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s..w.t. Beriman kepada Malaikat

Beriman kepada Kitab
Beriman kepada Rasul

Beriman kepada hari kiamat
Beriman kepada qada’ dan qadar

IMAN

IHSAN

TAQWA

Iman membawa maksud kepercayaan, tunduk, patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan. Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.w.t. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan

 MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN. AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH  SYUMUL  DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT. .

SUMBER AKHLAK AL-QURAN AL-HADIS IJTIHAD 1 2 3 .

 PRINSIP ETIKA  BERIMAN KEPADA  KESYUMULAN ETIKA  ETIKA TERHADAP DIRI     ALLAH  PERSAMAAN  KEBEBASAN MEMILIH  AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

jasmani dan mental.1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep “Amar Makruf & Nahi Munkar “ 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia. Tuhan menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin. 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani. Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukan Tuhan menjadikannya sebagai larangan seperti berzina. bekerja dll. minum arak dll. .

kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah. “ (Al-Quran) 2 “ Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan .1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) untuk manusia.

.

Nama Kristian diambil sempena pengasasnya. Jesus Christ. ‘christos’ yang seerti dengan ‘ Messiah’ yang beerti “Penyelamat” . Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. Crist berasal dari bahasa Yunani.

. namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru. Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai.

.  Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus. Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible. khasnya Perjanjian Baru.

ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus. Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus). Sebagai sumber utama Kristian.  .

Cintai Tuhan (2). Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh.Cintai Jiran . Terdpt sejarah terdahulu. kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpd Yesus. Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus.Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya. 2 Rukun utama : (1).

. Rukun dalam ajaran Kristian :  Cintai tuhan dengan sekuat hati. jiwa raga dan minda.  Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri.

 EMPAT GOSPEL  Gospel Mark  Gospel Matthew  Gospel Luke  Gospel John  EMPAT TEMA UTAMA  Kemuliaan Tuhan  Imej Christ  Rohaniah Tuhan  Kehidupan Abadi ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

          Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk Jangan salah guna nama Tuhan Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya Hormati ibubapa Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi keterangan palsu Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

TRINITI . Tuhan Anak & Ruh Qudus)  DOSA WARISAN  PENYALIBAN JESUS  PENYELAMATAN  PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN  PANDANGAN ALAM  PERAYAAN  .( Tuhan Bapa.

TRINITI (TRITUNGGAL) TUHAN BAPA TUHAN ANAK ROH KUDUS 1 2 3 .

Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum. hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa. iaitu TUHAN BAPA. Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Berdasarkan konsep TRINITI. Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . Justeru.Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. TUHAN ANAK dan ROH KUDUS. imej atau personaliti. Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata.

nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. peraturan. Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. perlindungan. daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia.Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal. iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan. Bagi membuktikan kebenaran pula. Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai “Theotokos”. . Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan.

. Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang.Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga.

.Daripada Triniti . lahir empat tema utama yang menjadi “GAGASAN HIDUP TERBAIK” bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan. Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri. Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan.

Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia. . Yesus rela untuk mati disalib. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama. Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa. Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga. Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. Untuk mengampunkan dosa tersebut. Ketika keghaiban Yesus. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan.

Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal. Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula. Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati. iaitu Yesus ke dunia. Suatu masa setelah diangkat ke langit. .

iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka. . Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan. Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa.

Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa. Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal. Disnilah letaknya “ PERSONALITI TUHAN “. . Jasad tidak berguna tanpa roh.

Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa Tuhan. .

Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia. W/pun kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada setiap 25 Disember . GOOD FRIDAY HOLY SATURDAY HARI EASTER HARI KRISMAS Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan semula Yesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari) Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus.

.

. pemakluman atau pengajaran agung . Diasaskan oleh Siddharta Gautama (563-483 S.M) yang digelar Buddha iaitu bererti ‘Pemberi Cahaya’ setelah beliau mendapat ilham.

Theravada  (2).Vajrayana  Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350  .Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.  Terdapat 3 aliran utama :  (1).Mahayana  (3).

 Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun. Sesiapa yang bangun dari “Ketiduran Kejahilan” secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai “ BUDDHA” . Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau “PEMAHAMAN”. penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan.

. iaitu NIRODHA atau NIRVANA. Bagi mencapai matlamat ini.  Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan. penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut “ Lapan Jalan Mulia” atau “ Jalan tengah” supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan.

Tua (2). beliau telah menyedari & memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES PEMADAMAN NAFSU.Kematian Meninggalkan anak. isteri & kemewahan utk mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK. .1 2 3 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya ) Umur 29 thn – keluar istana dan melihat 3 peristiwa : (1).Penyakit (3).

Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-etika kehidupan. .4 5 6 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui “JALAN LAPAN LAPIS MULIA” Setelah memahami teori ini. beliau keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini.

Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha. Mangala. .1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada. Parabhava. Vasala.

iaitu :  Jalan Tengah  Jalan Lapan Lapis Mulia  Empat Kebenaran Yang Agung. . TIGA asas utama dalam ajaran Buddha.

manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar. kehidupan yang benar. pemikiran yang benar. Prinsip Kedua : Untuk mencapainya.   . sebab musabab dukka. Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup. asal-usul penderitaan. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. usaha yang benar. kata-kata yang benar. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar. tingkah laku yang benar.

  HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

.     Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal.

Tidak Jahil NIAT .Tidak Tamak 9.Tidak Berzina MULUT 4.Tidak bercakap manis 8.Tidak Bermuka dua 6.Tidak Memaki 7.Tidak Mencuri 3.Tidak Membenci 10.Tidak membunuh 2.JASAD 1.Tidak Berbohong 5.

Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 . Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga. Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini.1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini.

negara dan sebagainya . manusia. Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa. agama. jantina. binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal. budaya.

.

Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia.M. Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S. . Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India.

Kitab VEDA Sruthi (2).  VEDA asal dari perkataan Sanskrit “VID” bermaksud “ Ilmu Pengetahuan”. Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1).Kitab VEDA Smrithi    . Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.

 .Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih).  Sruthi (“Sru” merujuk kpd “ didengari” ketika dlm keadaan Samadhi)  Rig Veda  Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai  Atharva Veda “ CATUR VEDAS”  Sama Veda.

Ia terdiri dari 2 kelompok :  VEDANGGA  UPAVEDA  . Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya.

Dalam kitab Veda. Tuhan teragung ialah Brahman. Brahmana. Aranyaka dan Upanishad. . Setiap Veda mempunyai empat bahagian iaitu Samhita.   Veda adalah kitab agama yang mengandungi nyanyian dan pujian terhadap Tuhan. lagenda Tuhan dan lain-lain.

Dewa Siva (Pemusnah) . Ini dinyatakan didalam kitab VEDA. Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai “Trimurti” iaitu :    (1).   Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman.Dewa Brahma (Pencipta) (2).Dewa Vishnu (Pelindung) (3).

Falsafah (Tattawa) (2).Yadnya (Upacara)  .Etika (Susila) (3).   Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1).

Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma. Yg baik akan lahir semula sebagai manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Mokhsa Brahman. Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / (Karma) binatang. Atman . Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.Brahman Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma Keyakinan terhadap hukum karma.

Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar . Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran . tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu. berguru bersungguh2.

kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana. Dalam ajaran agama Hindu. . Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat. Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi).

Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa. Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini.  . Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara.

 Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam.  . Ia bermaksud sebarisan pelita. Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil.

NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah. Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .

.

berdemokrasi dlm struktur organisasi. menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan. .Bahasa Pali “Sikkha” (2). Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu.“Sikh “ berasal dari (1).Bahasa Sanskrit “Sisya” bermaksud “ Pengikut / Pelajar. anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan. Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas.

bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB. penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan. GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. a living Guru 2 3 .1 “GURU” Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata “GU” dan “RU” “GU” – Kegelapan & “RU” – Cahaya “GURU” . Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh.Cahaya Yang Menghapuskan Kegelapan. Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU.

   Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh. Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib. . Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan.

Oleh itu.1 Politik. 3 . beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender. sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks. 2 Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia. sesama manusia. agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami.

kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan. .1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk “ SANGAT “ dan “ PANGAT”.Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta. 2 3 “SANGAT” – Himpunan Jemaah “PANGAT” .

Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya.

Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh. .1 2 Lebih dikenali sebagai “ The gateway of the Guru “ merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian.

1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA. .

 Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian. Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :    Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai. .

sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan). Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong. Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi)  .

.  Kirt Karni ▪ Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat.  3 AMALAN MULIA Naam Japna ▪ Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan. Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai.  Wandke Chakna ▪ Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik.

 

SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI)

melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand.

Dharam Khand ▪ Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri.  Gian Khand ▪ Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan  Saram Khand ▪ Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.

 Karam Khand

▪ Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna.  Sach Khand ▪ Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran, pandangan dan estetika. Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

 kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih)  kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru)  kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut)  kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). kes (rambut yang tidak dicukur). .

tidak kejam atau keterlaluan.Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani. Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. . Meliputi kesamaan sosial. Mengawal diri secara sederhana.

.

. Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S.   Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan.

    Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk. .

penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud ‘cara bukan tindakan’. Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana. Untuk mencapai perpaduan dengan Tao. bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. Ia bermaksud. . melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga.

 ‘jalan yang benar membawa ke hadapan. . tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian’. ‘jangan meneruskan atas jalan yang jahat’ dan ‘jangan berdosa secara sulit. yang salah ke belakang’.

 . berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung. Ianya merupakan ajaran tentang moral. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku.

. politik dan agama. Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia. sosial.

toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. kemanusiaan. kebajikan. Shu yang meliputi murah hati. Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang.   . Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain.

Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. peraturan dan tingkah laku seseorang. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan.   . Li meliputi nilai sopan santun.

Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku. Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka.  .

NILAI MASYARAKAT MALAYSIA 1.Perubahan nilai masyarakat Malaysia .Nilai tradisional 2.

Tugasan: Sila baca kertas kerja bertajuk “Penghayatan Nilai-nilai murni alam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia” Ulas dan email semula pada saya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful