•Membawa hubungan masa lalu dengan masa

kini. •Kesimpulan yang dilakukan berdasarkan persamaan atau keserupaan . •Contohnya analogi yang memisalkan dua benda yang berbeza tetapi memiliki satu atau lebih ciri-ciri keserupaan.

Menurut Garaghan: Analogi

menggunakan prinsip ganda iaitu sesuatu peristiwa yang berlaku itu pasti ada penyebab dan kesannya.

Sumbangan analogimenjalankansejarah  Membantu sejarawan dalam dalam
penyelidikan sejarah dengan mendedahkan aspek baru dan hubungannya dengan fakta, dengan cara menghuraikan pencanggahan yang meragukan untuk mencarian mencari kebenaran.

Mengemukan masalah baru dan

mencadangkan andaianandaian dengan mencetuskan data-data baru sebagai bukti.

 Menjelaskan hubungan persamaan dua benda yang

digunakan yang dikatakan mempunyai persamaan itu berkisar pada sifat asalnya dan dianggap berulang sebagai penyebab sesuatu peristiwa dalam kehidupan seharian.

Contoh analogi
 Persamaan antara revolusi Perancis dan Revolusi Rusia

yang merujuk kepada sistem pemerintahan mutlak dan tidak durjuk pula kepada bagaimana cara pemerintahan dilaksanakan

Kesalahan dalam analogi
 Kekaburan sejarawan untuk memahami sifat dalaman

(intrinsik) sesuatu peristiwa dengan hanya melihat faktor luaran dan dihubungkan pula dengan ciri-ciri persamaan.  Perbandingan sesuatu peristiwa dengan melihat dari aspek persamaan dan perbezaan yang melibatkan pertentangan waktu ataupun isi dengan menukarkan idea atau pandangan dari satu zaman ke zaman yang lain yang akan mewujudkan kontradiksi yg menyebabkan sesuatu fakta menjadi kabur

 Kesalahan juga berlaku apabila penulis cuba

meluaskan perbandingan dan gambaran peristiwa sehingga memasukan unsur imiginasi dengan memindahkan sifat dan keperibadian organisma haiwaan disesuaikan kepada institusi politik, perkara ini adalah tidak wajar

 Kesalahan analogi berlaku kerana proses analogi

mencampur aduk fakta yang sah dan fakta yang tidak sah walaupun analogi teersebut masih selari dengan kehendak sejarah.  Contoh perbandingan sejarah Roman Greek dibandingkan dengan sejarah Kristian pada masa kini.

Penggunaan analogi mengikut Garraghan
 Ciri persamaan yang ingin digunakan dalam analogi

perlu dikaji dengan sempurna untuk mendapat ketepatan.  Kesimpulan analogi yang bertentangan dengan fakta tidak sesuai digunakan  Persamaan analogi mestilah berpandukan sifat asalnya

 Kesimpulan yang terhasil dari analogi dianggap satu

kemungkinan  Sejarawan perlu berhati-hati dalam menetapkan hubungan analogi dengan peristiwa yang digunakan.

Pembuktian melalui statistik
 Data statistik antara kaedah penyelidikan dalam

penulisan sejarah  Pengumpulan, perbahasan dan analisis fakta, dalam jumlah tertentu yang diberikan kategori untuk pelbagai tujuan oleh sejarawan.  Contoh statistik digunakan menunjukkan pertumbuhan penduduk dalam satu dekad

 Data statistik dan kesimpulan dibuat berdasarkan

perangkaan yang ada adalah dengan tujuan bagi memudahkan untuk memahami kesinabungan antara keseluruhan fakta.  Contohnya data yg diambil daripada fakta yang mempunyai kategori yg sama sedangkan waktu dan tempat yg berbeza tetapi disebabkan sifat alamiah fakta tersebut.

 Penggunaan kaedah perbezaan statistik dalam sejarah

akan memudahkan kita mengetahui hubungan sebab dan akibat.  Contohnya, angka kematian ditempat tertentu pada masa tertentu dihubungkan dengan faktor tertentu seperti penyakit dan cuaca.

Hipotesis (andaian)
 Merupakan keterangan smentara yang bersandarkan

bukti-bukti untuk mengukuhkan fakta atau peraturan, kebiasaannya hipotesis digunakan untuk menguji sesuatu fakta.  Contohnya untuk menguji kekuatan, keteguhan teks, interpretasi dan kepercayaan.

Hipotesis penjelasan
 Yang bertujuan mengumpul fenomena atau penyebabnya.
 Digunakan untuk mencari penyebab terjadinya sesuatu

peristiwa dan dilakukan kerana manusia tidak puas untuk mencari sebab-akibat sesuatu peristiwa yang berlaku sehari-hari.  Pencarian hubungan sebab dan akibat adalah didasarkan kemampuan individu untuk menghuraikan persoalan tersebut.

 Bermacam hipotesis diajukan, fakta-fakta akan

digunakan dan apabila tidak sesuai akan ditinggalkan .  Proses ini berterusan sehingga terdapat penjelasan yang benar atau sengaja dihentikan.  Contohnya Carraghan menyebut kepler mengemukan 12 hipotesis yang berbeza tentang planet Mars sebelum ia mengesahkan satu hipotesis yang benar.

Kelemahan hipotesis
 Penipuan prosedur, fakta yang disesuaikan dengan

andaian, sepatutnya yang berlaku ialah hipotesis disesuaikan dengan fakta  Terdapat individu yang terlibat perlu berpandangan jauh sedangkan fakta yg ada terbatas  Kemampuan intelektual individu dan sikap jujur sahaja yg dapat menjauhi individu tersebut dari melakukan penyelewengan terhad hipotesis yg tidak benar.

 Hipotesis yg tidak benar akan menjejaskan aspek ilmu

pengetahuan, termasuk ilmu sejarah.  Kesukaran ahli sejarawan bukan hipotesis yg dibuat tetapi teori untuk menguasai penelitian hipotesis itu sendiri  Contohnya hipotesis adakalnya tidak dapat dibuktikan keadaan ini menyebabkan sejarawan perlu mendalami hipotesis tersebut kerana belum tentu ia berguna.

 Bertujuan memberi gambaran kerangka Hipotesis deskriptif kerja untuk persembahan data yg ada dan pengasingan (kelompok).

 Sebuah andaian untuk menerangkan faktor-faktor tetapi

sebagai rangka kerja atau sumber rujukan yg menjelaskan ada hubungan dengan erti yg ada pada data.  Hipotesis kerja dalam sejarah adalah bersifat penjelasan khususnya dalam bentuk pratikal dalam hipotesis ini akan memudahkan perlaksanaan penelitian ke atas sumber.

 Kegagalan hipotesis terjadi apabila hanya digunakan

untuk menghasilkan sesuatu yg baru

Penggunaan hipotesis mengikut garraghan
 Rangka andaian/hipotesis disusun berdasarkan kajian

yg saksama dan analisis data yg menjadi terasnya.  Rangka hipotesis harus disusun dengan beberapa kemunkinan yg patut dipertimbangkan apabila ada hal yg bertentangan kerana adakalnya kemungkinan kecil akan menghasilkan kebenaran dalam menerangkan sebuah teori.

 Sebuah andaian yg bertentangan dengan fakta harus

dibiarkan tetapi tidak harus ditafsirkan dengan teliti kerana hipotesis yg ada harus sesuai dengan semua fakta  Hipotesis berbeza untuk masalah yg sama pd waktu yg sama harus dijauhi  Sepatutnya hipotesis tidak muncul dalam hujahan naratif

 Semakin komplek sesuatu fakta maka perlu berhati-

hati dalam menyusun hipotesis, terutama untuk menangani kesan yg terhasil dari tindakan manusia.  Hipotesis mungkin wujud sebab dari satu konsep untuk menguji fakta-fakta yg harus dikaji.  Penggunaan kaedah hipotesis dpt membantu utk memberi kefahaman yg lebih baik dan menghasilkan sebuah penulisan sejarah yg tepat dan lengkap.

tekaan
 Mengamati fenomena atau fakta-fakta individu manakala

andaian/hipotesis mempunyai hubungan dengan isi fakta yg lebih luas  Memperbaiki tekaan merujuk kepda membaiki kesalahan atau membuang kata-kata tertentu dalam teks berdasarkan tekaan  Penggunaan tekaan dalam analisis sumber dan menganalisis data sejarah dapat menemui kembali sumber sejarah yg hilang dan mungkin merupakan sumber asal.

 Dalam kritikan sumber tekaan dapat menjadi huraian

kepada fakta  Tekaan akan memberi atau latar belakang kepada bahan rujukan yg digunakan dalam penghasilan sesuatu karya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful