KEBUDAYAAN MELAYU

DISEDIAKAN OLEH : CHE ANIZA BINTI CHE MAN KHO LEE NAM NURUL JANAH BINTI AHMAD

KONSEP BUDAYA
berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal Budaya itu ialah perlakuanperlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran

budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia

terdapat pelbagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil dalam budaya

unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia, sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, kesenian dan mainan, ilmu pengetahuan dan agama serta magis

Elemen budaya

Budaya kebendaan adalah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya

Budaya bukan kebendaan adalah kepercayaan, adat istiadat dan undangundang.

Ciri-ciri budaya mempun yai unsur simbolik dan adanya .

berperasaan dan bertindak secara berlainan. menjadi satu budaya yang sama Satu proses percantuman antara etnik berlainan budaya sehingga membentukkebud ayaan yang sama A+B+C=A .Konsep asimilasi proses yang memerlukan kelompokkelompok yang berfikir.

Konsep akulterasi Satu proses penerimaan unsur kebudayaan kelompok yang lain terjadi apabila satu kelompok berhadapan dengan budayan yang berbeza dan budaya itu dterima dalam kebudayaan kelompok tersebut .

Konsep Akomodasi Setiap kelompok menyedari dan menghormati norma dan nilai kelompk yang lain Satu proses di mana setiap kelompok mempertahankan budaya hidup masing-masing A+B+C=A+B+C .

berbincang. bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat Kamus Dewan edisi keempat (2010). mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan. Masyarakat juga merupakan satu kumpulan atau kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi. Secara umum.KONSEP MASYARAKAT masyarakat membawa maksud manusia yang hidup secara berkumpulan dan berkelompok yang mengamalkan satu budaya yang sama. ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu temat dengan aturan dan cara tertentu .

deras dan tangkas) • Orang Melayubersifat tangkas dan cerdas Werndly .MASYARAKAT MELAYU Van der Tuuk & Hollander • Melayu beerti penyeberang dan pengembara kerana orang melayu suka menjelajah satu tempat ke tempat yang lain • Melayu berasal daripada perkataan ‘melaju’ (cepat.

‘malaya’ Tamil.‘malai’ Portugis.• • • • Sanskrit.‘malayo’ Yang bermaksud tanah tinggi Omar Amir Husin • Satu daerahdi negeri Persia iaitu “Mahaluyah’ • Berasal daripada nama guru-guru iaitu ‘Mulaya' Harun Aminurrashid .

Sumatera dan Kepulauan Riau Van Ronkel .• Sempena pokok gaharu I-Tsing • ‘Mo-lo-yue atau Mo-lo-you’ Darus Ahmad • Bangsa melayu ialah orang yang bertutur bahasa Melayu dan mendiami Semenangjung Tanah Melayu.

H.• Wujudnya dua kumpulan pengembara secara berperingkat iaitu Melayu Proto dan Melayu Deutro N.Kerne • Melayu berasal daripada campuran bangsa Melayu dan bangsa Mongol Hendrick Kern & Von Heine-Geldern .

KEBUDAYAAN MELAYU (POLITIK) SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN INSTITUSI SOSIAL SISTEM KEKELUARGAAN .

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN • Sistem pentadbiran dan pemerintahan yang diamalkan di Tanah Melayu telah mempengaruhi pembentukan lapisan masyarakat • Masyarakat Melayu dibahagikan kepada dua iaitu : a) Kumpulan memerintah (atas) b) Kumpulan diperintah (bawah) .

Raja Kerabat diraja Kumpulan atasan Pembesar. bangsawan. ulama Rakyat biasa Rakyat asing Hamba berhutang Hamba biasa Kumpulan bawahan .

memiliki hak keistimewaan . keagamaan.seseorang yang berdaulat (tulah / kimat) .pemimpin agama -Mempunyai kepakaran dalam bidang. kesenian.dipandang mulia dan bermutlak .Raja -Berkuatkuasa dalam undang-undang .tonggak menyatupadukan rakyat . kadi dan mufti Ulama .penulis dan perawi diraja -Khatib.orang penting dalam pemerintahan dan pentadbiran -Golongan paling hampir dengan raja Pembesar . kesusasteraan -Menjadi penasihat sultan dalam soal agama .

Golongan bawahan Rakyat biasa Rakyat asing Hamba Menetap Tidak menetap Hamba berhutang Hamba biasa Hamba abdi Biduanda Hamba dibeli .

Menjadi hamba seumur hidup secara turun-temurun Hamba berhutang -Orang yang tidak mampu membayar hutang -Dikenali sebagai hulan -Tinggal bersama dengan pemiutang untuk selesaikan hutang -Mereka boleh dijual dan dibeli -Menjadi rakyat biasa bila hutangnya selesai .Rakyat biasa -Rakyat yang bermastautin -Terlibat dalam aktiviti perniagaan dan perdagangan (orang kiwi) -Mahir dalam sesuatu bidang -Menjadi pengikut dan penyokong kepada pembesar -Tukang kayu dan tukang jahit (orang menderhaka) Rakyat asing -Orang dagang -Menjadi tentera upahan kerajaan -Menukar identiti supaya boleh menjadi rakyat biasa melalui pelbagai proses untuk rakyat asing yang menetap Hamba biasa .

Musyawarrah berbeza antara satu daerah dengan daerah yang lain . dijalankan oleh ketua atau pemangku adat setempat .Setelah kedatangan British. kuasa raja tergugat .Sistem perhambaan juga mengalami kemerosotan .Musyawarrah dijalankan untuk mengelola sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat .Sistem politik masyarakat Melayu bersifat musyawarrah..

teka-teki. ilmu perubatan dan perbomohan Formal Silat dan teknik peperangan . pantun. pantang larang.INSTITUSI SOSIAL Tidak formal Penerapan nilai dan pengajaran melalui bercerita. adat istiadat dan adab kesopanan Sistem pendidikan Separuh tidak formal Kemahiran pertukangan.

Dharmakirti Anak didiknya. Atisya menjadi pemimpin agama Buddha yang terkenal di negeri Tibet .Zaman Hindu Dimonopoli oleh rajaraja Terdapat sebuah pusat pengajian agama Buddha Ketua pendeta Buddha.

kanakkanak mempelajari bacaan al-Quran manakala sebelah malam untuk orang dewasa Institusi pendidikan madrasah atau pondok Menghafaz hukum fikah. Bagi yang cerdas boleh melanjutkan pelajaran di Mekah.Zaman Islam Pengajian di rumah Institusi pendidikan masjid dan surau Informal (rumah)  formal (masjid) .Penggunaan kitab sebagai buku teks Pada siang hari. nahu. al-Quran dan hadis nabi Sistem ini didirikan apabila terdapat tenaga pakar dari Mekah. Bacaan al-Quran (muaddam) Diajar oleh seorang guru Quran di rumahnya .

Pengajian di Mekah Merupakan pusat pengajian yang tertinggi bagi para ulama Pendidikan di istana Pusat pendidikan anak raja dan golongan bangsawan Contohnya Syeikh Nuruddin al-Raniri Pengajian yang tinggi disertai oleh raja-raja dan pembesar-pembesar negeri .

SISTEM KEKELUARGAAN Sistem adat pepatih Matrilineal Mementing keturunan sebelah ibu SISTEM KEKELUARGAAN Sistem adat temenggung Bilateral Penyamaan kedudukan keluarga sebelah ibu dan ayah .

KEBUDAYAAN MELAYU (SOSIAL) Kesenian Perubatan Nilai dan falsafah Pakaian Agama Islam. adat dan kepercayaan Bahasa Permainan .

Menerapkan keindahan dan kehalusan sesuatu karya .Menjadi bahan hiburan yang menyenangkan .Karya yang dicipta dengan bakat .Karya yang indah dan halus .Merapatkan hubunganantara ahli masyarakat .Menerapkan nilai-nilai estetika .KESENIAN Fungsi .Memperkaya dan memperkembangkan seni Melayu .Menonjolkan identiti bangsa Konsep kesenian .Menjadi identiti masyarakat Melayu .

. yang berkaitan dengan seni. Seni didefinisikan sebagai karya (sajak. dll) yang dicipta dengan bakat (kecekapan).Kesenian atau seni boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu : Seni Muzik Seni Persembahan Seni Tampak Menurut Kamus Dewan. Manakala kesenian bermaksud perihal seni. keindahan (kehalusan) Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun temurun lagi. muzik. Dengan adanya kesenian seperti ini identiti masyarakat Melayu lebih terserlah dan dikenali ramai. lukisan. hasil daripada sesuatu ciptaan.

SENI MUZIK Menurut Kamus Dewan. Muzik didefinisikan sebagai gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan. Ahli-ahli falsafah berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai minat terhadap muzik Muzik sebenarnya tidak dapat dilihat dan dinikmati dengan pancaindera penglihatan. Muzik adalah satu daya tarikan kepada manusia. tetapi dirasai dengan hati atau perasaan. . bunyi-bunyian.

kayu. kulit binatang (rebana) Alatan Gamelan. bonang. gendang dan gong Masa Upacara pertabalan. kerompong. saron. kemangkatan raja dan upacara mengadap Tidak tertentu .Muzik tradisi warisan Jenis Tradisi tinggi Tradisi rendah Golongan Atasan Bawahan (petani dan nelayan) Dibuat daripada bahanbahan sekitar seperti buluh.

SENI SUARA Seni vokal .lahir daripada pita suara yang boleh memberi kepuasan kepada pendengar. Setiap seni vokal itu berbeza mengikut masyarakat Seni vokal tanpa muzik Seni vokal dengan muzik Contoh -Dendang Siti Fatimah -Ulit anak -Nazam -Marhaban -Dikir -Hadrah -Beduan -Ghazal .

mata dan anggota badan yang lain. badan . Seni ini dapat dilihat pada gerakan tangan . Drama Tarian . kaki .SENI PERSEMBAHAN Seni gerak mengandungi segala gerakan tubuh badan yang mempunyai unsur – unsur keindahan .

ronggeng dan joget Tarian yang khusus ditarikan oleh kaum lelaki sahaja seperti tarian kuda kepang .SENI TARIAN Jenisjenis tarian Tarian istana iaitu tarian siti payung . asyik dan gamelan Tarian pengaruh Arab dan Parsi seperti tarian rodat dan hadrah Tarian rakyat seperti dondang sayang . mak inang . tarian labi – labi dan tarian berdayung .

Seni tari jenis ini ialah tarian yang dicipta daripada lagu Makan Sirih . TARIAN ASYIK Tarian ini adalah sejenis tarian di Kelantan (raja). Bentan . Asli Selendang . Telani . Asli Abadi dan sebagainya.CONTOH TARIAN TARIAN ASLI Tarian ini dicipta berdasarkan lagu – lagu melayu asli. . TARIAN CINTA SAYANG Tarian ini berasal dari yang menggambarkan keluarga nelayan. Tarian asyik ini ditarikan dalam upacara perkahwinan dan pada malam berinai. Asyik beerti kekasih. Gunung Banang . Sapu Tangan . Tarian ini menunjukan bagaimana keluarga nelayan mengucapkan selamat jalan kepada para nelayan sebelum turun ke laut.

Tarian ini ditarikan oleh gadis-gadis kampung dalam bentuk simbolik seperti melakukan pekerjaan sawah. Tarian ini diringi dengan nyanyian lagu ayam didik. Tarian ini berasal dari Perlis. TARIAN SITI WAU BULAN Tarian ini berasal dari negeri Kelantan. ditarikan pada musim menuai sempena dengan temasya dan permainan wau. TARIAN BALAI Tarian ini berasal dari Terengganu. Tarian Canggung berasal dari negeri Perlis.TARIAN AYAM DIDIK Tarian ini dikatakan berasal daripada gerakan berlaga ayam. CANGGUNG Kata tanggung berasal dari bahasa Thai yang bererti menari. .

TARIAN JOGET Tarian ini dipengaruhi oleh kebudayaan Portugis dan dijadikan sebagai tarian sosial di Malaysia.TARIAN DABUS Tarian ini berasal dari negeri Perak dan mengandungi unsur keagamaan yang berkait dengan kepahlwanan Sayidina Ali. . Tarian ini telah dikenali sejak 50 tahun yang lalu. TARIAN INAI Tarian ini adalah tarian istana yang ditarikan semasa majlis berkhatan anak pembesarpembesar istana. dipercayai berasal dari negeri Arab. TARIAN GAMBUS Tarian ini berasal dari Perak.

. Pakaian yang digunakan ialah baju melayu. TARIAN MAK INANG Tarian ini sangat popular ditarikan pada hari-hari kerja kahwin tetapi kini ditarikan majlis-majlis sosial. Ianya diringi dengan alat-alat muzik seperti dabus dan marwas.TARIAN KUDA KEPANG Tarian ini ialah tarian warisan budaya Jawa yang terpengaruh dengan islam. TARIAN ZAPIN Tarian ini dikatakan berasal dari negeri Parsi . Ciri kejawaan itu jelas pada pakaian penari-penari dan unsur islam jelas.

Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek. MAKYUNG Drama popular dinegeri Kelantan. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat. .SENI DRAMA MAIN PUTERI Popular di desa Kelantan. wayang wang. MENORA Menora ialah sejenis drama dipengaruhi oleh seni darama Siam. WAYANG KULIT Terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. Kedah dan Kelantan. wayang topeng dan wayang beber. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. Kini hanya wayang kulit yang masih kekal.

ukiran tebuk dan ukiran timbus SENI KRAFTANGAN • hasil seni yang dicipta untuk digunakan. ukiran terbenam.SENI TAMPAK SENI UKIR •Seni Ukir dalam masyarakat melayu mempunyai hubungan rapat dengan hasil-hasil kerja tangan yang dicipta melalui kepandaian mengukir. . tetapi digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk memberi bentuk yang indah dan menarik hati. •Ciri-ciri ukiran itu dihasilkan melalui ukiran timbul. • Proses penciptaan kraftangan tersebut memerlukan daya estetika demi untuk memberikan rekabentuk yang indah dan menarik. • Penciptaan kraftangan itu memerlukan keahlian dan kecekapan dalam penggunaan bahan-bahan asas yang teratur sejak dari proses awal hinggalah sesuatu hasil kraftangan itu tercipta.

lidi. SENI ANYAMAN • proses menjalin jaluran daun. akar. bakul dan mengayam tikar untuk mengalas tempat duduk. . buluh dan beberapa jenis tumbuhan yang lain. bekas mennyimpan makanan seperti jeruk. tudung saji. • Reka bentuknya dicipta berdasarkan fungsi sesuatu barang itu seperti periuk nasi. • Beberapa jenis reka bentuk kraftangan dihasilkan melalui nyaman demi untuk mencipta sesuatu alat keperluan harian • Contohnya menghasilkan topi. Perak. pekasam dan lain-lain.SENI TEMBIKAR • sejenis hasil kraftangan orang melayu yang menggunakan tanah liat yang dibakar dan digilap. rotan. • Perusahaan membuat tembiran secara tradisonal ini masih dilakukanoleh orang melayu khususnya di Sayung. bekas air.

kipas . pertabalan raja dan upacara – upacara kebesaran yang lain. upacara berkhatan . • Tenunan ini merupakan satu perkembangan daripada proses tenunan biasa. .TEKATAN • dikenali juga dengan nama suji dan merupakan sejenis seni kraftangan yang popular dalam masyarakat melayu. Jenis kain tenunan ini dikenali juga dengan panggilan kain benang emas. Sementara tenunan ikat pula dipercayai berkembang di istana raja – raja. tenunan ikat celup dan songket. • Penciptaannya lebih rumit terutama dalam proses menyongket solek atau menyolek. Tenunan songket merupakan tenunan yang paling lengkap dan cantik. • Tekatan menggunakan kain baldu sebagai kain dasar dan bentuk hiasannya mengambarkan rekabentuk bunga dan pohon – pohon. SENI TENUNAN • terbahagi kepada tiga jenis iaitu tenunan biasa . • Hasil tekatan ini dibuat bagi tujuan upacara tertentu seperti dijadikan hiasan pada upacara perkahwinan . • Tekatan digunakan untuk membuat kasut . muka bantal dan balutan tepak sirih.

Selanjutnya kain itu direbus dan divasuh sehingga bersih lalu dijemur hingga kering. •Alat-alat yang dicipta dalam proses seni tembaga ini digunakan dalam upacara-upacara adat khususnya diistana raja-raja melayu seperti alat-alat pertabalan raja. sudu. SENI TEMBIKAR •diperkenalkan denagn tujuan untuk mencipta alat-alat daripada tembaga yang canti dan indah bentuknya. •Alat-alat tembaga ini digunakan sebagi hiasan atau perkakasan kegunaan dirumah seperti dulang. upacara perlkahwinan atau upacara diraja yang lain.SENI BATIK • seni tekstil yang dihasilkan melalui proses menerapkan lilin dan mencelup kain. • Kemudian kain batik itu diterapkan dengan blok tembaga yang dicelupkan ke dalam lilin cair yang dipanaskan. bekas perenjis air mawar dan sebagainya . tempat letak sireh. Pada permulaannya kain putih yang hendak diproses menjadi kain batik itu direbus dan dikeringkan. tempat bara. • Selepas diterapkan kain itu akan diwarnakan dengan cara celupan yang berperingkat – peringkat.

Reka bentuk rumah-rumah melayu juga meperlihatkan wujudnya unsur-unsur seni bina dari daerah-daerah lain dialam melayu atau dari luar alam melayu. • Walaupun terdapat berbagai jenis rumah melayu namun struktur binaanya tdiak banyak berbeza .SENI BINA • Reka bentuk seni bina melayu lahir daripada bentuk rumah-rumah yang menjadi tempat penginapan orang melayu. • Contohnya rumah-rumah orang melayu di negeri Sembilan adalah bercorak seni bina rumah minangkabau .

ADAT DAN KEPERCAYAAN Bahasa dan sastera Intelektual Undang-undang Kepercayaan Adat istiadat Politik kesenian .Perubahan kedatangan Islam : AGAMA ISLAM.

PERUBAHAN KEDATANGAN ISLAM Bahasa. undang-undang dan perubatan -Penulisan tentang hikayat Kepercayaan Sebelum : -Mempercayai dewa-dewa Selepas : -Mempercayai Allah. nabinabi. Adat dan istiadat Sebelum : -Upacara tindik telinga -Melenggang perut -Upacara cecah garam Selepas : -Upacara cecah madu atau air zamzam ke mulut bayi -Majlis bercukur -Majlis berkhatan -Majlis perkhawinan (mengikut syarak) -Walaubagaimanapun. ilmu dan intelektual Sebelum : -Pengaruh Sanskrit dan Jawa kuno.teologi. rasul. . kitabkitab suci. megeluarkan zakat dan menunaikan haji. malaikat. falsafah. puasa. -Amal ibadat seperti sembahyang. hari akhirat dan qada dan qadar. kepercayaan dalam jampi dan mantera tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. -Tulisan dalam bentuk Pallava dan Kawi Selepas : -Pengaruh Arab -Tulisan huruf Jawi -Penambahan perbendaharaan kata Arab -Penubuhan pusat pengajian agama -Penulisan buku-buku ilmiah tentang agama. sejarah.

kadi dan penghulu . -Sistem feudalisme zaman -Seni khat dan kaligrafi kerajaan Abbasiyah -Seni lagu dan muzik -Raja perlu bersifat adil dan digunakan untuk mencegah kejahatan mengembangkan agama -Istana menjadi pusat Islam pengembangan Islam -Wujud ulama. pujangga Islam. imam.PERUBAHAN KEDATANGAN ISLAM Sistem politik Sebelum : -Sistem fedualisme Hindu -Konsep raja sebagai jelmaan dewa Kesenian Kesusasteraan Sebelum : -Epik-epik Ramayana dan Mahabharata -Cerita-cerita dari India Selepas : -Cerita-cerita Nabi Muhammad -Cerita-cerita para sahat dan tokoh Islam yang lain Selepas : -Seni bina masjid -Seni lukis Islam seperti hiasan yang menggunakan flora dan geometri bukan Selepas : fauna.

ADAT DAN KEPERCAYAAN ADAT KELAHIRAN ADAT PERKAHWINAAN ADAT KEMATIAN .

ADAT KELAHIRAN Melenggang perut Potong tali pusat Azan / Iqamat Berkhatan (perempuan) Cecah mulut Cukur rambut Turun tanah Bersunat (lelaki) .

ADAT KEMATIAN Memberitahu tentang kematian Bacaan ayat-ayat suci Mandikan jenazah Kafankan jenazah Pengembumian jenazah Bacaan talkin Kenduri arwah .

ADAT PERKHAWINAN Merisik Bertunang Majlis berinai Akad Upacara mandi sampat Majlis bertandang .

KEPERCAYAAN CONTOH Dilarang menumpahkan nasi pada waktu malam Keluar rumah perlu mulai dengan kaki kanan Biawak melintas di hadapan semasa dalam perjalanan Minum air kelapa di dalam tempurung Tidak boleh makan nasi di kuali Ibu hamil tidak boleh duduk di hadapan pintu AKIBAT Semangat padi akan lari dari rumah Dapat dielakkan dari bencana Berlakunya sial di rumah Untuk mengelakkan dibenci orang Muka lembam ketika bersanding Susah untuk melahirkan anak Kanak tidak boleh keluar senja Kanak dilarang bermain cermin muka Tidak boleh duduk di atas bantal Syaitan akan menganggunya Kanak akan mati lemas Mendapat bisul di punggung .

BAHASA Berasal daripada rumpun bahasa –bahasa Austronesia (Nusantara) Pada asalnya ditutur dalam bahasa yang sama iaitu Melayu Proto tapi disebabkan jarak maka bahasa Melayu Proto mengalami perubahan mengikut tempat masing-masing Pengaruh Hindu membawa bahasa Sanskrit iaitu bahasa kitab Veda dan bahasa kaum bangsawan Penulisan huruf kawi dan Nagari (Hindu) dan penulisan huruf Jawi (Islam) Selepas kedatangan Islam. bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi .

. Nilai banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam Penyampaian nilai-nilai sosial itu dapat dilakukan dengan berkesan melalui unsur-unsur hiburan dan mainan Nilai yang paling sinonim dengan masyarakat Melayu ialah nilai berbudi bahasa.NILAI Nilai dalam masyarakat Melayu mengalami proses difusi dan akultrasi.

Nilai rendah diri Nilai kesabaran Nilai pegang janji Menghormati orang lebih tua Nilai mentaati raja Nilai mematuhi adat Nilai pemurah Nilai ketekunan Nilai tolongmenolong Nilai perpaduan Nilai kebenaran Nilai berhati-hati .

sistematik dan sejagat . dengan berfikir secara radikal.FALSAFAH Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas berfalsafah ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran. tentang segala sesuatu yang dimasalahkan.

kunyit. . Jenis perubatan Penggunaan ubatan tradisional dan jampi Upacara perbomohan Dalam jampi. serai angi. kebiasaan seruan ke atas khadam (makhlus halus) dilakukan untuk membantu pesakit.PERUBATAN Ubatan tumbuh-tumbuhan Contohnya ialah daun sirih. mengkudu. daun tutup bumi dan lain-lain. halia.

PAKAIAN Songkok Kopiah Baju melayu Baju kebaya Baju kurung Sarung .

PERMAINAN alat komunikasi dalam masyarakat Pengasahan fikiran FUNGSI PERMAINAAN Menyerikan majlis keramaian Mengisi masa terluang Alat hiburan .

Sepak raga = tiada unsur pertandingan Gasing = Kemenangan bergantung kepada masa lama gasing itu berpusing Congkak = Pengumpulan buah congkak yang paling banyak dikira pemenang Sabung ayam = Pemenang dikira apabila dapat merebahkan ayam lawan atau ayam lawan keluar gelanggang Wau = Kemenangan bergantung kepada kecantikkannya dan ketinggiannya di udara .

KEBUDAYAAN MELAYU (EKONOMI) Pekerjaan Pengurusan harta .

PEKERJAAN • • • • • Pertanian Perikanan Perlombongan Kerja kemahiran Pencarian hasil hutan Ekonomi Komersil Ekonomi Sara diri • Aktiviti perniagaan dan perdagangan • Sumber kewangan kerajaan dan masyarakat .

PENGURUSAN HARTA 2 sisi (sebelah ibu dan ayah) 1 sisi (sebelah ibu) Pembahagian harta .

PENGARUH LUAR MASYRAKAT MELAYU Islam Hindu Barat .

ARAB Bahasa. Ilmu dan Intelektual Agama dan Kepercayaan Adat dan Istiadat Kesusateraan Undang-undang atau pentadbiran Kesenian Sistem Politik .

guru-guru dan ahli-ahli agama . ILMU DAN INTELEKTUAL bahasa Arab sebagai bahasa rasmi agama Islam Huruf Arab telah digunakan dalam penulisan bahasa Melayu yang dikenali sebagai huruf Jawi Penyesuaian perkataan Arab kepada bahasa Melayu. perbendaharaan.BAHASA. kata-kata bahasa Melayu diambil alih oleh bahasa Arab Pembukaan pusat pengajian untuk pelajaran al-Quran golongan bawahan juga mendapat peluang pendidikan yang sama usebagaimana golongan atasan para ilmiahwan dan ulama dalam masyarakat Melayu bagi menjadi pegawai-pegawai pemerintah.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah S.W.T)

sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji percaya kepada hari akirat dan kepada qadak dan qadar.

mereka juga mempercayai nabinabi, rasul-rasul, malaikat, kitab-kitab suci,

ADAT DAN ISTIADAT
Adat kematian

upacara berkhatan upacara bercukur rambut adat mencecapkan air zam-zam

diadakan istiadat untuk berkahwin

Wujudnya kadi, penghulu dan imam

sistem feudalism yang diperkenalkan pada zaman kerajaan Abbasiyah diperkenalkan

Ulama menjadi penasihat raja dan juga penulis kitab

SISTEM POLITIK

Perubahan konsep raja (penjelmaan dewa  khalifah Allah)

Istana berfungsi ebagai pusat pengembangan Islam

Hukum Kanun Melaka.Sistem perundangan tempatan mengalami perubahan UNDANGUNDANG ATAU PENTADBIRAN undang-undang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih dikekalkan Contohnya . Adat Pepatih dan Adat Temenggung .

seruling gambus. kecapi. gambang • Nasyid dan qasidah Seni khat atau kaligrafi • seni melukiskan ayat-ayat al-Quran dan lain-lain dalam bentuk yang indah . kompang.KESENIAN Seni bina • masjid dari Asia Barat telah mempengaruhi reka bentuk masjid-masjid di alam Melayu • Bangunan Sultan Abdul Samad dan Bangunan Ibu Pejabat Keretapi Tanah Melayu Seni ukiran • bentuk batu-batu nisan di makam-makam Seni lukisan • Hiasan pada barang-barang bermotifkan flora dan geometri Seni lagu dan muzik • rebana.

Hikayat Para Nabi dan Rasul. Bustanus-Salatin membabitkan cabang-cabang ilmu fekah. Hikayat Para Pahlawan Islam Sulatus Salatin. falsafah .A. ilmu tasawuf. Hikayat Para Sahabat. Tuhfat al-Nafis.KESUSASTERAAN Hikayat Nabi Muhammas S.W. ilmu kalam.

HINDU Agama Adat istiadat Kepercayaan Sistem pemerintahan Bahasa dan sastera .

AGAMA Agama Hindu menjadi anutan orang Melayu Konsep dewa Hindu disesuaikan dengan animisme orang Melayu Agama Buddha diperkenalkan dengan aliran Hinayana oleh Gunawarman Berlaku penyembahan patung Pencantuman agama antara Buddha dan Hindu .

KEPERCAYAAN Konsep ketuhanan agama Hindu menggantikan konsep percaya kepada penunggu Peninggalan kesan pengaruh Hindu dalam jampi dan mantera Penyebutan ‘om’ dan nama-nama dewa Hindu dalam jampi dan mantera Pembicaraan tentang alam kayangan dalam sastera .

Wujud jurang antara raja kasta tinggi dan rakyat kasta rendah Hukuman jenayah dijalankan dengan merujuk kitab Dharmasutra Pembesar mempunyai gelaran tersendiri seperti bendahara. laksamana dan lain-lain Sistem pemerintahan diwarisi mengikut keturunan .SISTEM PEMERINTAHAN Raja mmbawa konsep devaraja (pemerintah = dewa) Adat pertabalan diadakan untuk mengekalkan statusnya yang tinggi.

ADAT ISTIADAT Melenggang perut Kenduri kematian metiga hari Penggunaan sirih dan beras kunyit Kenduri kematian menunjuk hari Kenduri kematian 40 hari Kenduri kematian 100 hari Mencecah garam Menjejak kaki ke bumi Menidik telinga Perkahwinan menggunakan pelamin Berinai .

nirwana. Pancatantra dan Sukasapati Turut mempengaruhi cerita-cerita penglipur lara. dewa. cerita jenaka. neraka dan lain-lain. dosa. cerita berbingkai. boneka. mantera. Pengaruh sastera dari India seperti epik Ramayana dan Mahabharata Cerita binatang yang bercorak fable seperti Jakata. guru. karya. neraca dan lain-lain. dewi. syurga. negara.BAHASA DAN SASTERA Batu bersurat di Talang Tuwo dan Kedukan Bukit menggunakan kata-kata Sanskrit Pinjaman kata dalam keagamaan seperti sembahyang. seloka dan gurindam . Pinjaman kata dalam kehidupan seharian seperti budi.

BARAT Bahasa Pendididikan .

Kosa kata pinjaman ini diserap bagi mengungkapkan pelbagai idea dan maklumat seiring dengan arus globalisasi dunia. .BAHASA Banyak kosa kata yang dipinjam daripada Bahasa Inggeris diserap masuk dalam Bahasa Melayu.

. konsep atau amalan magis atau tahayul mula digantikan dengan sebab-munasabab saintifik Ubat-ubatan kimia juga mula digantikan dengan jampi serapah yang sebelum ini digunakan dalam masyarakat Melayu. idea dan kosmologi sains Alam semangat dan alam rohaniah orang Melayu semakin lama semakin terpencil pendedahan ilmu-ilmu berkenaan.PENDIDIKAN Golongan awam diberikan pendidikan yang sama dengan golongan bangsawan Pendidikan bersifat keinggerisann anak-anak Melayu didedahkan dengan kaedah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful