UNIT EKONOMI

AE015

1

UNIT EKONOMI

AE015

2

Ekonomi merupakan satu sains sosial yang mengkaji tentang gelagat / perlakuan manusia menggunakan faktor pengeluaran yang terhad untuk memaksimumkan kehendak manusia yang tidak terhad.
UNIT EKONOMI AE015 3

UNIT-UNIT EKONOMI
• Definisi setiap unit ekonomi/Objektif • ISI RUMAH – Memaksimumkan
kepuasan • FIRMA – Memaksimumkan keuntungan • KERAJAAN – Memaksimumkan kebajikan masyarakat. • SEKTOR LUAR UNIT EKONOMI AE015

4

• SUMBER EKONOMI / FOP:
• Merupakan input yang secara relatif bersifat kekurangan
yang diperlukan dlm proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Terdiri daripada:

• Buruh – Individu yang menawarkan tenaga secara mental dan • • •

fizikal untuk menghasilkan output: Contoh Buruh Mahir, separuh mahir, tak mahir. Tanah – Sumber alam semulajadi yang merangkumi sumber di daratan, lautan dan di dalam bumi. Contoh hutan, galian. Modal – Barang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai input bagi mengeluarkan barangan lain. Contoh: bangunan, mesin, jentera. Usahawan – individu yang mempunyai kemahiran mengabungkan FOP untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.
UNIT EKONOMI AE015 5

PUNCA MASALAH EKONOMI

SUMBER ADALAH TERHAD TETAPI KEHENDAK TIDAK TERBATAS

UNIT EKONOMI

AE015

6

MASALAH EKONOMI

1. KEKURANGAN 2. PILIHAN 3. KOS LEPAS

UNIT EKONOMI

AE015

7

Masalah ekonomi

 Masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit-unit
ekonomi ialah: 1. Kekurangan • Merupakan satu konsep yang membandingkan antara sumber ekonomi yang bersifat kekurangan dengan kehendak manusia yang tidak terhad.

• (Individu kekurangan pendapatan, Firma kekurangan
FOP – input, Kerajaan kekurangan sumber hasil).

• Kekurangan memaksa unit-unit ekonomi membuat
pilihan.
UNIT EKONOMI AE015 8

2. Pilihan

Masalah pilihan ialah masalah memilih barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Masalah ini wujud kerana kekurangan sumber.

UNIT EKONOMI

AE015

9

3. Kos Lepas • Kos lepas ialah pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan kerana membuat pilihan ke atas / atau mengeluarkan sesuatu barang atau perkhidmatan yang pertama terbaik.

• Contoh antara membina sekolah dengan
hospital. Jika kerajaan memilih untuk membina sekolah maka kos lepas ialah membina hospital.
AE015

UNIT EKONOMI

10

Unit Ekonomi Individu

Kekurangan Pendapatan

Pilihan Buku atau Handset

Kos lepas Buku

Firma

Faktor Pengeluaran

Intensif buruh @ modal Kem tentera @ sekolah
AE015

Modal

Kerajaan

Hasil Kerajaan

Kem tentera
11

UNIT EKONOMI

Masalah Asas Ekonomi Terdapat 3 masalah asas ekonomi: 1. Masalah apa dan berapa barang yang hendak dikeluarkan Wujud sebab FOP terhad tapi kehendak tidak terhad. Terpaksa buat pilihan untuk menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan Keluarkan barang yang perlu – kehendak – kepuasan.
AE015 12

• • •

UNIT EKONOMI

Sambungan:

• Melihat jumlah permintaan supaya
tidak berlaku lebihan atau kurangan. • Bergantung kepada jumlah FOP yg diperuntukkan.

UNIT EKONOMI

AE015

13

2. Bagaimana barang hendak dikeluarkan

• Merujuk kepada teknik pengeluaran
yang paling cekap dan harga relatif yang paling rendah. • Intensif modal atau intensif buruh.

UNIT EKONOMI

AE015

14

3. Untuk siapa barang hendak dikeluarkan • Diselesaikan melalui corak pengagihan kekayaan/ pendapatan dan kuasa beli. • Keluarkan barang kepada golongan yg mampu membayar. • Biasanya barang mahal diminta oleh golongan berpendapatan tinggi dan sebaliknya
UNIT EKONOMI AE015 15

BIDANG KAJIAN EKONOMI
• MIKROEKONOMI
- Satu cabang ekonomi yang mengkaji perlakuan dan pilihan manusia dalam unit ekonomi yang kecil. Mengkaji unit-unit ekonomi sahaja.

• MAKROEKONOMI
- Makroekonomi menjelaskan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan serta interaksi antara sektor isirumah, firma kerajaan dan negara asing dalam menentukan tingkat pencapaian ekonomi.
UNIT EKONOMI AE015 16

1.1.2 . SKOP KAJIAN MIKROEKONOMI Skop kajian terdiri daripada:

e. f. g. h. i.

Permintaan Penawaran Teori pengeluaran dan kos Struktur pasaran Peranan kerajaan dalam ekonomi
AE015 17

UNIT EKONOMI

1.1.3 . SKOP KAJIAN MAKROEKONOMI Skop kajian terdiri daripada:

e. f. g. h.

Pendapatan Negara Tingkat Harga Umum Guna Tenaga Imbangan Pembayaran

UNIT EKONOMI

AE015

18

1.1.4 . PENGKELASAN JENIS BARANG a.1. Barang Percuma

• Penawarannya tidak terhad. • Penggunaannya tidak perlu dibayar • Boleh didapati secara percuma tanpa perlu • • • •
mengorbankan barang lain. Ditawarkan oleh alam semulajadi anugerah Allah. Tidak mempunyai kos lepas - harga. Contoh udara, cahaya matahari, air hujan, air sungai dan sebagainya. **Hadiah yang diterima secara percuma bukan barang percuma.
AE015

UNIT EKONOMI

19

a.2. Barang Ekonomi

• • •

Penawarannya terhad. Mempunyai harga dan kos lepas. Manusia terpaksa mengorbankan sebahagian barang lain untuk mendapatkannya. • Contoh makanan, pakaian dan sebagainya. • Semua jenis barang yang ada di dalam dunia ini adalah barang ekonomi , kecuali barang percuma.
UNIT EKONOMI AE015 20

b.1. Barang modal / Barang Pengeluar

• Ialah barang yang dihasilkan oleh sesebuah

firma bukan untuk keperluan pengguna tapi akan diguna semula sebagai input oleh firma lain dalam pengeluaran barang. • Penggunaan bukan untuk tujuan akhir tapi untuk hasilkan barang lain. • Tidak hilang bentuk asal walaupun selepas digunakan. • Contoh – mesin , perkakas pejabat, kereta dan jentera. • Kereta adalah barang modal jika dijadikan teksi, tapi adalah barang pengguna jika untuk tujuan UNIT EKONOMI AE015 21 persendirian.

b.2.

Barang Perantaraan

• Barang yang mesti diproses semula
sebelum boleh dijadikan barang akhir dan barang siap. • Digunakan untuk mengeluarkan barang lain. • Permintaannya dikenali permintaan berkait atau permintaan terbitan . • Contohnya bahan mentah – getah, kelapa sawit, bijih timah dll.
UNIT EKONOMI AE015 22

b.3. Barang pengguna / Barang Akhir

• Barang yang dihasilkan oleh sesebuah firma • • • •
untuk kegunaan pengguna dan tidak akan digunakan untuk keluarkan barang lain. Boleh digunakan terus oleh pengguna tanpa melalui proses pemprosesan. Dapat dikelaskan kepada barang tahan lama dan barang mudah rosak. Barang tahan lama contohnya.- kipas angin dan dapur gas. Barang mudah rosak contohnya - ikan, sayur – sayuran .
AE015

UNIT EKONOMI

23

c.1. Barang Awam.

• Barang yang ditawarkan kepada semua • • • • •
individu tanpa pengecualian. Mempunyai sifat kegunaan bersama. Ditawarkan oleh kerajaan kepada orang ramai . Ada kos lepas Penggunaannya tidak perlu dibayar. Contoh jalanraya, lampu jalanraya, balairaya dsb.
AE015

UNIT EKONOMI

24

c.2 . Barang persendirian .

• Barang yang diperolehi dan dimiliki • • • •
oleh individu tertentu. Tidak boleh dinikmati oleh individu lain tanpa kebenaran . Tidak mempunyai sifat kegunaan bersama atau bersifat kekecualian. Dikeluarkan oleh pihak swasta. Contoh rumah, kereta dan sebagainya.
AE015 25

UNIT EKONOMI

1.2 Keluk Kemungkinan Pengeluaran
1.2.1.a. Takrif KKP KKP merupakan satu keluk yang menunjukkan tingkat maksimum kombinasi dua barangan yang boleh dikeluarkan dengan menggunakan semua sumber yang sedia ada pada tingkat teknologi yang tertentu.
UNIT EKONOMI AE015 26

1.2.1 b. Andaian KKP: i. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh. ii. Ekonomi hanya mengeluarkan dua barang sahaja. iii. Tingkat teknologi adalah tetap. iv. Jumlah faktor pengeluaran adalah tetap dan tidak berubah.

UNIT EKONOMI

AE015

27

JADUAL KKP

Kombinasi

A

B

C

D

E

Rumah

0

1

2

3

4

Kereta

100

90

75

55

0

UNIT EKONOMI

AE015

28

1.2.1.c. Keluk Kemungkinan Pengeluaran
Kereta 10 A 0 90 75 55 B C D

0

1

2

3

E 4

Ruma h

UNIT EKONOMI

AE015

29

• • •

Titik A –rumah 0 unit dan kereta 100 unit. Titik E – rumah 4 unit dan kereta 0 unit. Ini menunjukkan jika semua FOP digunakan untuk mengeluarkan rumah maka tiada kereta yang dapat dikeluarkan dan sebaliknya untuk titik E.

• Pergerakan dari titik A ke B – Jika
masyarakat memilih untuk mengeluarkan 1 unit rumah, maka sebanyak 10 unit kereta terpaksa dilepaskan (100-90)
UNIT EKONOMI AE015 30

• Dari titik B ke titik C – Tambahan
pengeluaran rumah sebanyak 1 unit iaitu dari 1 unit kpd 2 unit menyebabkan masyarakat terpaksa melepaskan 15 unit kereta iaitu dari 90 unit kepada 75 unit. • Ini menunjukkan kos lepas bagi tambahan 1 unit rumah ialah 10 unit kereta.
UNIT EKONOMI AE015 31

• Mengambarkan bahawa semakin banyak

KENAPA KKP BENTUK CEMBUNG?

sesuatu barang yang hendak dikeluarkan maka semakin banyak barang lain yang harus dilepaskan. ATAU • Sejumlah barang lain (brg x) yang terpaksa dikurangkan dengan jumlah yang semakin bertambah bagi mendapatkan tambahan satu unit barang (brg y),

• Ini menunjukkan kos lepas yang
semakin meningkat.
UNIT EKONOMI AE015 32

JADUAL KKP MALAR
Kombinasi A B C D E

Rumah

40

35

25

15

0

Kereta

0

1

2

3

4

UNIT EKONOMI

AE015

33

KELUK KKP MALAR
Ruma h A 40 35 25 15 B

C D

0
UNIT EKONOMI

1

2
AE015

3

E 4

Kereta
34

KENAPA KKP MALAR?
• KKP berbentuk garis lurus yang
mencerun ke bawah dari kiri ke kanan

• Mengambarkan kos lepas adalah

malar iaitu kos lepas sesuatu barang adalah tetap walaupun pengeluaran barang lain bertambah secara terus-menerus. UNIT EKONOMI AE015 35

1.2.1.d KONSEP KECEKAPAN KKP
Kereta 10 A 0 90 75 55

B C ●Y

D ●X

0

1

2

3

E 4

Rumah

UNIT EKONOMI

AE015

36

i.

Kekurangan

• Kombinasi pengeluaran yang berada di
sepanjang KKP. • Contoh titik A, B, C • Apabila semua sumber ekonomi telah digunakan, masyarakat tidak akan dapat menambah suatu barang tanpa mengurangkan barang yang lain. • Cth: Tambah kereta, kurangkan rumah
UNIT EKONOMI AE015

37

ii. Pilihan

• Di tunjukkan oleh pergerakan disepanjang
KKP yang merupakan pilihan kecekapan. • Masyarakat boleh memilih sebarang kombinasi disepanjang KKP sama ada untuk mengeluarkan satu barang sahaja (titik A & E) atau 2 barang titik B, C dan D. • Jika masyarakat memilih mengeluarkan lebih suatu barang, maka barang lain perlu dikurangkan kerana masalah kekurangan.
UNIT EKONOMI AE015 38

iii. Kos Lepas
• Jika masyarakat membuat pilihan,

mereka perlu menanggung kos lepas. • Contohnya pilihan untuk menambahkan bilangan rumah dari 2 kepada 3 unit, maka kos lepasnya ialah 20 unit kereta ( 75-55 unit kereta) • kecerunan KKP menggambarkan bentuk kos lepas sama ada kos lepas meningkat atau kos lepas malar
UNIT EKONOMI AE015 39

Pembaziran dan Pengangguran

• Sebarang titik yang berada di
dalam/bawah KKP seperti titik X, penggunaan sumber ekonomi adalah tidak cekap. • Pengeluaran dapat dilakukan tetapi tidak mencapai tahap maksimum kerana factor pengeluaran tidak digunakan sepenuhnya. • Titik terletak di bawah keluk kemungkinan pengeluaran.
UNIT EKONOMI AE015 40

Keluaran yang tidak mampu dicapai

Kombinasi pada titik Y menunjukkan kombinasi barang yang tidak dapat dikeluarkan/capai Hanya dapat dicapai sekiranya

v. faktor pengeluaran bertambah vi. teknologi berubah.
UNIT EKONOMI AE015 41

PERUBAHAN KKP : TEKNOLOGI
Brg y Qy o Brg y Qy 1 Qy o

Brg x Qx o Perubahan teknologi pengeluaran barang X sahaja UNIT EKONOMI Qx 1 Qo

Brg x

AE015

Perubahan teknologi pengeluaran barang Y > dari perubahan teknologi barang X 42

PERUBAHAN KKP : Kuantiti Sumber
Brg y Qx 1

Perubahan KKP secara selari

Qy o

Brg x Qx o
UNIT EKONOMI AE015

Qx 1
43

1.3 . SISTEM-SISTEM EKONOMI • Merupakan satu unit organisasi yang menyelesaikan masalah asas ekonomi dalam sistem-sistem ekonomi. • Sistem-sistem ekonomi terdiri daripada: a.Sistem Ekonomi Kapitalis/Pasaran Bebas b. Sistem Ekonomi Sosialis/Perancangan Pusat c.Sistem Ekonomi Campuran
UNIT EKONOMI AE015 44

a. Sistem ekonomi kapitalis
 Dikenali juga sebagai sistem ekonomi Laissez – faire  Tidak terdapat sebarang campurtangan kerajaan dalam  •
semua keputusan ekonomi. Pengeluaran barang dan perkhidmatan ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran (Mekanisme Harga). Matlamat: Motif pengeluar adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Oleh itu wujud persaingan dalam pengeluaran. Pemilikan: Faktor pengeluaran dimiliki oleh pihak persendirian. Keputusan Ekonomi Ditentukan oleh pihak swasta melalui permintaan dan penawaran UNIT EKONOMI AE015 45

• •
-

 Kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis • Mementingkan kebajikan pengguna - sebab • • • •

UNIT EKONOMI

individu bebas membuat keputusan dan kepuasan dapat dimaksimumkan. Menggalakkan persaingan - firma dapat meningkatkan kecekapan dan terus kekal dalam industri. Menggalakkan perkembangan teknologi dan reka cipta - dapat menjimatkan kos dan meningkatkan daya pengeluaran. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi bagi pengguna dan pengeluar . Pasaran memberikan maklumat yang tepat kepada pengeluar - maklumat tentang jumlah DD penting untuk hasilkan barang - untung maksimum.
AE015

46

 Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis • Kegagalan dalam menyediakan barang awam • • • •
sebab tujuan firma untuk mendapatkan keuntungan. Ketidakstabilan ekonomi - kerana harga ditentukan oleh mekanisme pasaran. Ketidakadilan dalam agihan pendapatan - golongan meskin terabai kerana jurang perbezaan pendapatan yang besar antara golongan kaya dan meskin. Mewujudkan monopoli dalam pengeluaran persaingan menyebabkan hanya firma besar saja yang terus dapat bertahan. Kesan luaran negatif (eksternaliti) - tujuan firma untuk memaksimumkan keuntungan menyebabkan tanggungjawab sosial diabaikan.
AE015 47

UNIT EKONOMI

 Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi - Dalam sistem ekonomi kapitalis, masalah apa dan
berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan bergantung kepada kuasa permintaan dan penawaran (mekanisme harga).

- Masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan bergantung kepada intensif buruh atau intensif modal untuk meminimumkan kos pengeluaran supaya motif pengeluar untuk memaksimumkan untung dapat dicapai. - Masalah untuk siapa barang dikeluarkan bergantung kepada agihan pendapatan isirumah.
UNIT EKONOMI AE015 48

b. Sistem Ekonomi Sosialis

• Semua FOP dimiliki oleh kerajaan. • Matlamat : - Motif pengeluaran adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan tiada motif keuntungan.

• Pemilikan :
- Semua sumber adalah milik kerajaan. - Tidak wujud persaingan dalam pengeluaran.

• Keputusan Ekonomi
-Kerajaan akan menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan.
UNIT EKONOMI AE015 49

Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis
– Pengagihan pendapatan adalah saksama - sebab semua faktor milik kerajaan dan tiada harta persendirian. – Penggunaan sumber ekonomi yang cekap - pengeluaran barangan dikawal oleh kerajaan dan ini menjamin kecekapan penggunaan sumber. – Matlamat sosial sentiasa diutamakan – kerana kerajaan lebih fokus kepada barang awam. – Keadaan ekonomi lebih stabil - kerana ekonomi tidak dipengaruhi kesan turun naik harga sebab dikawal oleh kerajaan. – Harga dan kos rendah - sebab dasar pemilikan negara menyebabkan tiada persaingan untuk pengiklanan.
UNIT EKONOMI AE015 50

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis • Kehilangan kuasa untuk memiliki
kekayaan – tidak bebas memiliki kekayaan dan mengumpul harta kekayaan. • Pekerja kurang motivasi dan inisiatif untuk kerja kuat. • Pembaziran sumber - kerajaan memilih insentif buruh dan daya pengeluaran jatuh. • Pentadbiran kurang efisien – wujud birokrasi.
UNIT EKONOMI AE015 51

Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi

• Apa

dan berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh kerajaan bergantung kepada keperluan untuk meningkatkan kebajikan.

• Bagaimana barang hendak dikeluarkan
bergantung kepada cara yang sesuai dan selaras dengan matlamat ekonomi negara. Jika kerajaan ingin menurunkan kadar pengangguran ia akan memilih intensif buruh dan intensif modal jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

• Untuk siapa barang dikeluarkan untuk semua rakyat
bergantung kepada keperluan isirumah.
UNIT EKONOMI AE015 52

c. Sistem Ekonomi Campuran

• Merupakan gabungan daripada sistem ekonomi
kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis.

• Rasionalnya - kerajaan perlu campurtangan dalam
sistem pasaran bebas untuk mengurangkan kelemahan yang wujud dalam pasaran bebas. Contoh campurtangan kerajaan ialah seperti perlaksanaan dasar kawalan harga, dasar pencukaian dan subsidi.

UNIT EKONOMI

AE015

53

• Matlamat : - Semua campurtangan kerajaan bertujuan membentuk sebuah
sistem ekonomi yang lebih mementingkan kebajikan sosial daripada terlalu mementingkan keuntungan persendirian.

• Pemilikan : - Kerajaan dan swasta • Keputusan Ekonomi
- Semua keputusan ekonomi ditentukan oleh kerajaan dan mekanisma harga, kerana sumber ekonomi dimiliki oleh pihak kerajaan dan swasta. Firma bebas bersaing tapi dikawal oleh pihak kerajaan.
UNIT EKONOMI AE015 54

Kebaikan Sistem Campuran
– Wujudnya motif untung persendirian dan motif kebajikan- Pengeluaran dibuat secara cekap dan kebajikan pengguna sentiasa dijamin. – Pertumbuhan ekonomi yang stabil- kerajaan boleh merangsang pertumbuhan ekonomi apabila ekonomi merosot dan mengurangkan inflasi jika ekonomi melambung – Penggalakan penggunaan teknologi- pengeluaran menggunakan sumber secara cekap mendorong peningkatan teknologi. – Kawalan kerajaan- pengeluaran tertakluk oleh undang-undang yang diwujudkan oleh kerajaan.
AE015 55

UNIT EKONOMI

 Penyelesaian Masalah Ekonomi • Masalah apa dan berapa banyak yang hendak dikeluarkan
masih ditentukan oleh mekanisme pasaran tetapi sekiranya wujud kelemahan (samada membebankan pengguna/pengeluar), kerajaan akan campurtangan.

• Masalah bagaimana barang dikeluarkan bergantung
kepada teknik pengeluaran yang paling cekap samaada intensif buruh/modal.

• Masalah untuk siapa barang dikeluarkan bergantung
kepada agihan pendapatan isirumah dan pada masa yang sama kebajikan masyarakat tidak diabaikan.
UNIT EKONOMI AE015 56

• Tujuan Campurtangan kerajaan dalam
Sistem Ekonomi Campuran

• • • • •

Mewujudkan kestabilan ekonomi. Menyediakan barang awam Mengelakkan amalan monopoli. Merapatkan jurang perbezaan pendapatan. Menghapuskan kesan luaran yang negatif. • Mengawal aktiviti pengeluaran yang bertentangan dengan undang-undang.
UNIT EKONOMI AE015 57

• Bentuk Campurtangan Kerajaan • Mengenakan peraturan dan undang-undang. • Penentuan tingkat harga - menetapkan dasar • •
harga maksimum dan dasar harga minimum serta kuota. Pencukaian - mengenakan cukai tak langsung kepada pengeluar. Hasil kerajaan naik dan untung berkurangan. Subsidi - mengurangkan kos pengeluaran.

UNIT EKONOMI

AE015

58

1.3.2 Sistem ekonomi Islam • Merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berlandaskan hukum syarak dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber rujukan. Contoh negara yang mengamalkannya ialah Arab Saudi dan Mesir.

UNIT EKONOMI

AE015

59

Prinsip Ekonomi Islam
• Hubungan manusia dengan Pencipta • Hubungan manusia dengan manusia • Hubungan manusia dengan alam • Tanggungjawab manusia sebagai
pemegang amanah.
UNIT EKONOMI AE015 60

b. Ciri-ciri Ekonomi Islam

• Terdapat lima ciri penting dalam sistem ekonomi
ini iaitu: 1. Matlamat : • Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 2. Pemilikan Harta • Terdapat hakmilik individu dan hakmilik umum.

• 3. Peranan kerajaan • Kerajaan berfungsi mengawal aktiviti ekonomi dan
melaksana hukuman yang ditetapkan dalam AlQura’an

• 4. Sistem zakat • Sistem zakat berfungsi menyeimbangkan agihan
UNIT EKONOMI

pendapatan.

AE015

61

c.Penyelesaian Masalah Ekonomi: Penyelesaian masalah asas ekonomi hampir sama dengan sistem ekonomi Campuran. Apa dan berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan bergantung kepada mekanisme harga dan barang yang haram tidak dibenarkan sama sekali. Kerajaan campurtangan untuk menjamin kestabilan ekonomi.
UNIT EKONOMI AE015 62

Bagaimana barang hendak dikeluarkan berdasarkan kecekapan dalam pengeluaran dengan tidak membebankan masyarakat. Manusia sebagai pemegang amanah Allah dan perlu menguruskan sumber ekonomi dengan cekap serta memakmurkan mukabumi dengan tidak meninggalkan kesan luaran yang negatif - pencemaran.
UNIT EKONOMI AE015 63

Untuk siapa barang dikeluarkan setiap individu dijamin memperolehi keperluan asas. Barang awam dikeluarkan oleh kerajaan dan barang ekonomi untuk mereka yang mampu. Yang berpendapatan tinggi akan memperolehi lebih banyak barang dan perlu membayar zakat dan yang kurang mampu dibantu dengan sistem zakat - agihan pendapatan lebih adil.
UNIT EKONOMI AE015 64

 1.3.3 Perbandingan Sistem Ekonomi

Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis

Aspek perbandingan berdasarkan :

5. Objektif 6. Ciri 7. Pendekatan menyelesaikan masalah
asas

UNIT EKONOMI

AE015

65

Sistem

Tugasan : senaraikan perbandingan sistem ekonomi berdasarkan jadual dibawah:

Ekonomi Islam

Ekonomi Kapitalis

Ekonomi Sosialis

Objektif

Ciri

Pendekata n UNIT EKONOMI Penyelesai

AE015

66

UNIT EKONOMI

AE015

67

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful