Piața mondială a asigurărilor generale

Aiordăchioaie Liviu

respectiv activitate de asigurare constituie piaţa asigurărilor  Operatorii specifici pe piaţa asigurărilor sunt: asigurătorul şi asiguratul. .Definiţia pieţei de asigurări  Cadrul organizatoric şi metodologic în care se realizează operaţiile de asigurare.

.

Caracteristicile pieţei asigurărilor      Omogenitatea produsului Transparenţa pieţei Atomizarea pieţei Libertatea de intrare-ieşire a participanţilor pe (şi de pe) piaţă Descentralizarea deciziilor .

Categorii de firme care alcătuiesc piaţa:    asigurători şi reasigurători intermediari – brokeri de asigurare – agenţi de asigurare firme ce oferă servicii specializate .

agenţii de subscriere. companii captive de asigurări şi reasigurări. asociaţii mutuale. Tipurile de companii întâlnite în piaţă ca asigurători şi reasigurători: companii de asigurări directe companii de reasigurări. sindicatele Lloyd`s.        . pool-uri de subscriitori.

sector în care îşi desfăşoară activitatea mari companii multinaţionale. Piața mondială a asigurărilor generale Totalitatea tranzacţiilor interne şi internaţionale de asigurări şi reasigurări formează piaţa mondială de asigurări. . sector caracterizat de o concurenţă acerbă.   Asigurările constituie astăzi un sector extrem de important pentru economia mondială.

.

schimbările intervenite în structura pieţelor de asigurări . globalizarea serviciilor financiare . îmbunătăţirea climatului în domeniul afacerilor directe.Factorii care au stat la baza evoluţiei rapide a pieţelor de asigurări sunt:     creşterea economică a ţărilor industrializate după al doilea război mondial.

Evoluţii ale pieţei internaţionale de asigurări şi reasigurări .

.

.

.

. cu o cotă de 10. Marea Britanie.73%. •Olanda.47%. cu o cotă de 22. •Franța.38%.•Austria. deține o cotă de 33. cu o cotă de 5.36%.

.

.

Scăderea este generată. Casco si RCA. dar şi persoanele fizice îşi chibzuiesc tot mai atent cheltuielile. . în primul rând. acum majoritatea vorbeşte de doar 10-12 procente. puternic afectate de reducerea vânzărilor de maşini noi. dar şi de prăbuşirea vânzărilor de credite cu garanţii.Concluzii Piaţa de asigurări resimte presiunile unei perioade în care companiile (clienţi de bază pentru anumite tipuri de poliţe). Astfel că. dacă anul trecut asigurătorii mizau pe o creştere a pieţei de 25-30%. de zona de asigurări auto. în cazul cărora incheierea unei poliţe de asigurare era obligatorie.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.