NAMA PELAJAR : CHONG SHELLY  ANGKA GILIRAN : 2011252050006  NO.

K/P : 790122-01-5024  KUMPULAN/ UNIT : DPLI-SR (D1A- MT)  KOD DAN MATA PELAJARAN: SPK2102W  TARIKH PENYERAHAN : 29 FEBRUARI 2012

KONSEP MUZIK

Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci.

Konsep muzik merangkumi 7 elemen iaitu irama, melodi, harmoni, warna ton, tekstur, bentuk dan ekspresi.
Konsep Muzik
Irama Melodi Harmoni Warna Ton Tekstur Bentuk Ekspresi

Irama ialah gabungan pelbagai not muzik yang berbeza yang akan menghasilkan not irama yang berbeza. Ukuran masa atau tempo pada muzik, serta panjang pendek bunyi yang teratur, turun naik bunyi yang teratur pada lagu akan menghasilkan irama yang berbeza.

Irama merangkumi detik, meter, tekanan, tempo dan nilai not dan tanda rehat.
DETIK

NIALI NOT DAN TANDA

METER

IRAMA

TEMPO

TEKANAN

Jangka masa satu detik ke detik yang lain diukur dengan nilai not muzik.  .Detik bermaksud bit konsisten atau denyutan.  Dalam muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen fundamental yang penting dalam muzik.

 Meter ialah kiraan masa dalam sesuatu muzik. Biasanya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. 3. Ia dikumpulkan dalam kumpulan 2. Terdapat pelbagai kiraan masa dalam muzik. 4 dan seterusnya. .

 Meter boleh dikelaskan kepada meter lazim dan meter tidak lazim. . Ia dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa. Pengumpulan detik dikenali sebagai pembahagian meter.

Dalam meter lazim duaan 2 .I)  METER LAZIM Meter 2. 3 dan 4  3 4 4 dikenali sebagai meter lazim. Setiap detik krocet bersamaan dengan 2 nilai kuaver (♪ = ♪ ♪ ) . setiap bar 4 mengandungi dua detik krocet (♪).

” dimana setiap krocet bertitik ♪.. ♪.II) METER TAK LAZIM Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan 8  Setiap detik mempunyai nilai yang sama dengan nilai masa 3 kuaver (♪).mewakili 3 kuaver (♪♪♪)  .  Dalam suatu bar terdapat dua detik yang ditulis sebagai “♪.

.

Terdapat detik yang dibunyikan kuat dan ada yang dibunyikan kurang.Tekanan bermaksud detik yang dirasai lebih kuat dan diberikan penegasan.  .Semasa menyanyi sesuatu corak irama sering kali dapat dengar detik yang dirasakan lebih kuat atau diberikan penegasan daripada detikdetik yang lain.  Penegasan atau menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan.

Detik yang kuat dikenali sebagai tekanan dan disimbolkan sebagai tanda “ >” atau “ ^ ”  Contoh tekanan:  .

sederhana atau lambat. Cepat)  AN DAN TE (Sederhana Cepat)  ALLA MARCIA (March. Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeza sama ada cepat. Patriotik)  DAL CAPO (D. Tempo biasanya merujuk kepada kelajuan detik sesuatu lagu atau corak irama muzik.C) Irama diulang  Tempo juga boleh dinyatakan dalam unit digit iaitu♪ = 114 atau ♪ = 60  . Antara jenis-jenis tempo ialah:  ALLEGRO (Rancak.

Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. Berikut adalah bentuk-bentuk not yang terdapat di dalam seni muzik.: .  Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal. Contohnya minim bertitik.Panjang atau pendek sesuatu bunyi dilambangkan dalam bentuk not.

BENTUK-BENTUK NOT DAN TANDA REHAT .

Melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pic yang sama ada secara menaik.  Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membenuk irama melodi yang berkontur.  Melodi berubah apabila pic dan not berubah.  . Ia biasanya merujuk kepada irama sesuatu lagu. menurun atau mendatar.

FRASA PIC MELODI SKEL . Antara elemen yang terdapat dalam melodi ialah pic. skel dan frasa.

 Setiap aras pic mempunyai bunyi yang berbeza. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. Pic aras tinggi berbunyi nyaring manakala pic aras rendah berbunyi besar.  .

Gabungan beberapa rangkaian pic membentuk sebuah melodi lagu. Ton-ton dalam satu siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pic. Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi    . Pic boleh disusun secara berurutan.

.

 Tangga nada seperti nada skel major dan nada skel minor. Skel bermaksud pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut bagi mewujudkan kesan nada atau tonalti. .

.

. Frasa bermaksud sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.

CONTOH SKEL: .

 Kord mempunyai tiga not yang dikenali sebagai triad. Not yang digunakan untuk membentuk triad ialah not asas (not tonik).  .Adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak. not ketiga dan not kelima dari satu skel.  Gabungan not-not ini membenuk kord yang digunakan untuk mengiringi melodi.

CONTOHNYA: .

Lagu berkembar  . Lagu pusingan  ii.Nyanyian secara harmoni merujuk kepada 2 lagu iaitu:  i.

 Maksud: Lagu pusingan merujuk kepada lagu yang dinyanyikan secara berkumpulan dan bergilir-gilir. Contoh lagu : Rasa Sayang  .

 Kumpulan pertama menyanyikan lagu pada bar yang pertama “ ra-sa sa-yang eh” Kumpulan kedua mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 3. “ra-sa sa-yang sa-yang eh” Kumpulan ketiga pula mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 6.   .

 Kesemua kumpulan tidak akan berhenti serentak kecuali diarahkan untuk berhenti pada tempat yang sesuai. Contoh lagu yang dinyanyikan secara berpusingan ialah: Muzik is Fun (KateBaxter). murid harus mengetahui pic. ritma dan tempo lagu tersebut. A Thousand hairy Savages (Ken Lee/ Spike Miligan) dan Something Inside Me ( Kenneth Simpson)   . Sebelum menyanyikan lagu.

Kedua-dua lagu ini dinyanyikan serentak dalam tempoh yang sama. Lagu berkembar bermaksud dua lagu yang berbeza tetapi dinyanyikan serentak.   . Contoh lagu berkembar ialah “ Baa Baa Black Sheep” dan “Are You Sleping”. Kedua-dua lagu ini mempunyai kord yang sama dan harmoninya tidak bercanggah antara satu sama lain.

Contoh : Dram bes .bunyi berat Kastanet . Warna ton merupakan kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.bunyi ringan Vocal merujuk kepada suara manusia   .

  Perkusi vocal merujuk kepada bunyi perkusi tiruan yang dihasilkan melalui mulut seperti bunyi Cing…Dum… Tak . hentakan dan sebagainya. tepukan tangan. petik jari dan sebagainya. dipukul atau dipalu. Contoh dapat dilihat melalui bunyi hentakan kaki. Perkusi merujuk kepada alatan muzik yang dimainkan secara diketuk. Perkusi badan merujuk kepada bunyi yang dihasilkan melalui pergerakan bahagian badan manusia seperti tepukan.

 Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang yang terdapat dalam sesebuah gubahan.  .Definisi:  Tekstur bermaksud jalinan antara lapisanlapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu.

MONOFONI POLIFONI TEKSTUR HEMOFONI HETEROFONI .

 satu baris melodi atau muzik satu suara yang dimainkan tanpa sebarang iringan muzik.  . Contohnya apabila kita menyanyi sebuah lagu tanpa iringan muzik. kita sebenarnya sedang menyanyi secara monifoni.

 Ia mempunyai satu bars melodi yang dinyanyi atau dimainkan dengan iringan kord.Sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni.  Contohnya apabila seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi nyanyiannya dengan petikan gitar. Tumpuan utama apabila kita mendengarnya ialah kepada melodinya yang disokong dan diwarnai oleh bunyi-bunyi iringan kord oleh alatan muzik atau suara nyanyian.  .

 bermaksud berbilang suara .

Ia membawa maksud dua atau lebih lapis muzik yang dinyanyikan bersama.   . Setiap lapisan bunyi mempunyai ciri dan kepentingannya yang tersendiri tetapi menyokong antara satu sama lain dan memperkayakan ekspresi muzik tersebut. bermaksud gaya improvisasi dalam muzik polifoni.

Bentuk dalam bahasa muzik merujuk kepada susunan idea atau satu corak melodi yang mempunyai ciri-ciri yang khusus.  Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif.  .  Segmen-segmen muzik ini biasanya diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik. frasa dan seksyen.  Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik.

seksyen ini biasanya ditulis sebagai A B C dan seterusnya. Perlude dan Fugue.  Terdapat juga bentuk-bentuk lain seperti Ronda.  .  Dalam muzik.Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro. rangkai dan korus. Bahagian akhir lagu dinamakan “coda”.  Antara bentuk yang terkenal ialah Bentuk AB (Binari) dan Bentuk Tenari (ABA).

Bentuk binari merujuk kepada muzik yang hanya mempunyai 2 bahagian yang utama.  Setiap bahagian dilabelkan sebagai A dan B.  Bentuk binari biasanya berunsurkan soal jawab di mana bahagian A merujuk kepada unsur menyoal manakala bahagian B merujuk kepada unsur menjawab.  .

 . Dimana dia adik comel saya. Anak kambing saya da di tepi sawah.Terdapat juga bentuk Binari AB yang mempunyai bahagian kecil di dalamnya.  Contoh lagu yang berbentuk Binari ialah: “ Can Mali Can”  Bahagian A :  Dimana dia anak kambing saya. Adik comel saya yang pakai baju merah.

Can mali can ketipung payung  .Bahagian B:  Can mali can. Can mali can. can mali can. can mali can. Can mali can ketipung paying.

manakala yang ketiga dilabelkan sebagai A kerana bahagian ini adalah ulangan daripada bahagian yang pertama. . ini bermakna lagu-lagu yang berbentuk Teneri atau ABA mempunyai bentuk yang utama di mana bahagian pertama dilabelkan sebagai A. bahagian yang kedua dilabelkan sebagai B. Teneri membawa maksud tiga.

 . Ia merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vocal atau instrumental. Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.

 Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilakan interpretasi tersendiri. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.  .

bersemangat. Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. sedih dan sebagainya.  . Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan sama ada riang.

 . Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. Dalam skor Iagu. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( > ) dan beransur kuat( < ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful