FOLKLORIZAM I FAKELORE

M. Bošković-Stulli Herman Buzinger Ričard Dorson

FOLKLORIZAM – Hans Mozer
  

Hans Mozer, 1964. definiše folklorizam Odnosi se na dvojake pojave: 1.na opšti interes za sve “narodno” i za sve rezervate “narodnog” 2. na praksu da se udovolji tim potrebama putem posrednog prenošenja “narodnog” u formi onog što je atraktivno

Šta znači “posredno prenošenje”?     Da se “autentični” oblici tradicije kultiviraju u određenom smeru Da se izdvoje iz svoje životne sredine Da se osamostale i umetnički preoblikuju Da se narodna tradicija imitira .

sa tendencijom “izvornosti”  Primarno komercijalan  U Funkciji industrije turizma.FOLKLORIZAM Posredno prenošenje i prikazivanje narodne kulture iz druge ruke. industrije zabave i reklame  .

atraktivni i komercijalni. prikažu van svojih izvornih situacija.Herman Bauzinger – dalja razrada pojma folklorizam   Nemački etnolog Herman Bauzinger smatra da je za folklorizam bitno: Da se izdvoje fenomeni narodne kulture. sa novim funkcijama i novim svrhama .

Herman Bauzinger – funkcija folklorizma    Mozerovu definiciju značajno upotpunjuje određenjem funkcije te pojave Ističe povratne uticaje folklorizma: Folklorizovane pojave se prihvataju i dalje održavaju u tradicijskim funkcijama .

teško ih je kategorički razdvojiti Fluidne granice Agrarne zemlje jače podstiču folklorizam Ne potcenjivati moć industrijalizovanih formi kulture i tehniciziranih društvenih odnsoa .Herman Bauzinger – fluidnost koncepta     Tradicije “iz prve” i “iz druge ruke” se prepliću.

već pretenziju na estetiku izvornog Relativizovana razlika između “istinskog” i “neistinskog” folklora .Herman Bauzinger – relativnost koncepta    Da li su to “falsifikati”? Neke pojave folklorizma nemaju pretenziju na istorijsku autentičnost.

Industrijalizovani i komercijalizovani folklor    “Pravi” folkloristi ga često označavaju kao “kič” i negativno kvalifikuju Folklorizam tada ne označava nešto “iz druge ruke”. deformacija izvornog. gušenje izvornog. već kao turističku. komercijalnu eksploataciju folklora Banalno. kič . trivijalno.

dokolica Kompenzaciona i ludička uloga folklorizma i turizma . Potrebe turista: Egzotičnost.Bauzinger . različitost. čežnja za drugačijim od svakodnevnice.Turizam i folklor    Folklorizam spada u širi horizont turizma. izvornost”.sentimentalnost. nostalgija.

Turizam i folklor     Turista:Traga za izgubljenom prirodom Traga za drugačijim od sebe “Spušta” se sa višeg stepena razvoja na raniji “prirodniji” stupanj i tako upotpunjuje svoju ličnost Domaći izlaze u susret turisti folkolorzujući svoju komercijalnu ponudu .Bauzinger .

običaja. muzike i pesama. rituala. nacionalna kuhinja i nošnja: operiše se aspektima starog.Bauzinger . Taiwan) sold in Italy. zavičajnog i nepatvorenog Suveniri su predmeti made in Japan (China. organizovane predstave igara.Turizam i folklor   Suveniri. admired in Germany .

Bauzinger – Reklama i folklorizam    Reklama ima zadatak da određenu ponudu učini poznatijom i traženijom. Da popularizuje određeni imidž Folklor je izvor građe za reklame .

“oaza” izvorne narodne tradicije Folklorizam kao igra. hobi Folklorizam kao “program za beg” od urbanog i industrijskog načina života .Bauzinger – savremeni koncept folklorizma     Folklorizam kao mitski stilizovan vid života. zabava. kao “alternativni svet” Folklorizam kao “kulisa” .

seljački slojevi neguju “izvorni”.čežnja za selom Građanska romantika – socijalni antipod – čežnja za narodom na selu Romantizacija drugih pretvara se u romantizaciju sebe . “tradicionalni” folklor – ruralni relikt Aristokratska romantika – socijalni antipod .Bauzinger – romantičarski koncept folklora     Niži.

Maja Bošković-Stulli – o pojmu folklorizma i kritici pojma  Stulli na tragu kritike folklora kao romantičarskog pokreta koji osuđuje folklorizam kao negativnu i pežorativnu pojavu Kritikuje domaće folkloriste koji su se gnušali folklorizma  .

“izvorne grupe izvođača”! Iluzija o vernom scenskom prikazivanju izvornog folklora Iluzija o uspešnoj saradnji stručnjaka folklorista i izvođača stilizovanog folklora Politička funkcija .Maja Bošković-Stulli – o izvornim grupama izvođača     Smatra naročito problematičnim tzv.

egzotikom. nostalgijom za izgubljenim zavičajem.funkcije današnjeg folklorizma   Spoljašnja: turističko-komercijalna i političko-propagandna funkcija Unutrašnja – psihološka funkcija – potrebe ljudi za jednostavnošću. za osećanjem nacionalnog i lokalpatriotskog .Maja Bošković-Stulli .

Sajmovi i Običajne manifestacije Muzičko-plesne scenske priredbe Novokomponovane narodne pesme TV emisije i reklame . Karnevali. nesigurnih tradicija Izmišljanje fiktivnih tradicija Suveniri.Neki oblici folklorizma       Obnavlajnje poluzaboravljenih.

Ričard Dorson . kao i pojam poplore   . Harvard Do 1970. kao i pojam poplore University Press 1976  Do 1970. godine uvodi pojam fakelore ili lažni folklor – Folklore and Fakelore. pojam fakelore ušao u opštu upotrebu.fakelore Ričard M. pojam fakelore ušao u opštu upotrebu.Dorson 1950.

Ričard Dorson . novinara i popularizatorskih pisaca Izdavači i pisci raznih “narodnih riznica” i priča “na narodnu” .fakelore    Sintetički proizvod nastao pod uplivom popularizacije i komercijalizacije folklornih sadržaja Proizvod masovne kulture.

1924 Ben Botkin i njegov A Treasury of American Folklore 1944 .Ričard Dorson .fakelore   James Stevens i mit o drvoseči Paul Banyan i njegov plavi vo Babe.

rade to u komercijalne svrhe . folklora koji nisu išli na teren.fakelore    Pravi distinkciju između: Pravilno prikupljenog i dokumentovanog folklora u neposrednoj “izvornoj” sredini. izdavača i popularizatora tzv. nemaju stručno obrazovanje.Ričard Dorson . njegovog tumačenja od strane akademski treniranih folklorista vs Pisaca.

mada uticajnu sliku o tome šta je američki folklor .Ričard Dorson .fakelore  Smatra da “lažni folkloristi” kompromituju pravi folklor i stvaraju lažnu i pogrešnu.

Pitanja o folklorizmu    Gde povući granicu između folklora i folklorizma? Šta je “izvorno” u današnje vreme? Zašto tome pridavati pežorativan karakter? Imamo li pravo da se borimo protiv šunda i kiča? Kako – estetizacijom ili traženjem “izvornog”? .

popularne i industrijske kulture? .Pitanja o folklorizmu     Treba li se boriti protiv folklorizma? Možemo li ga sprečiti? Da li treba da ga sprečavamo? Možemo li uticati na estetske kriterijume? Priznati folklorizam kao prirodni deo savremene masovne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful