Iskustveno učenje

Aleksandra Petrović 2011/2012

Učenje kao konstrukcija i rekonstrukcija iskustva i ličnosti.
Kontinuiran proces, i to proces manipulacije vlastitim iskustvom (iskustveno učenje).

“Proces transformacije iskustva u znanje, veštine i stavove, vrednosti i osećanja.” Jarvis

Učenje kao konstrukcija i rekonstrukcija iskustva i ličnosti.
Učenje se odvija kao koherentan i strukturalan proces.

Šta to znači?
Učenje se odvija kao pokušaj da se na racionalno prihvatljiv način internalizuje realnost kroz njene kompleksne celine i elemente i da se oblikuje njen jedinstven model ili koncepcija. Model ili koncepcija  mreža znanja

Mreže znanja
su strukturalne i funkcionalne celine čiji svaki poseban segment i element nosi i podrazumeva bogat potencijal informacija o realnosti i pretpostavkama na kojima se ona zasniva.

Sadrže: sistematsko-eksplicitno znanje (naučno) i implicitno (svakodnevno) znanje i iskustvo

Mreže znanja
Učenje i iskustvo modifikacija I transformacija osoba deluje I reaguje na raznolik ali jedinstven način

Integrisanje i odbacivanje informacija u zavisnosti od strukture mreze znanja.. Ako informacije protivrece postojecoj strukturi dolazi do transformacije te strukture

Zaključak
Covek ne uči, nije samo podvrgnut učenju i izlozen nekim sadrzajima, vec on aktivno konstruiše i rekonstruiše svoje znanje, svoj model ili koncepciju realnosti.
Učenje: slozen i kontinuiran proces konstrukcije ili samokonstrukcije licnosti.... Ima kognitivne, afektivne, psihomotorne i socijalne dimenzije i rezultat je njihove interakcije.

Iskustveno učenje
Iskustvo - ne moze se precizno definisati, ima veliku ulogu u samom činu učenja Bihevioristi-najveci uticaj na iskustveno učenje ..psihologija – teorija sposobnosti (Spirman), kognitivne teorije (Pjaze), psihologije licnosti (Rodzers, Maslov) pedagogija (Djui) andragogija (Lindeman)

Iskustveno učenje
Kolbovo shvatanje iskustvenog učenja – najkoherentniji model Kolb Levinov cetvorofazni model ucenja:
-konkretno iskustvo -posmatranje i promisljanje -formulisanje apstraktnih pojmova -testiranje njihovih implikacija u novim situacijama

Iskusveno učenje
Učenje je “proces transformacije znanja kroz iskustvo.” Kolb Kolbov model učenja se sastoji iz 4 faze: -konkretno iskustvo (doživljavanje)
-refleksivna opservacija (šta?) - konceptualizacija (analiza podataka, značenje?teorije) -aktivno eksperimentisanje ili testiranje implikacija u novim situacijama (razmatra se modifikacija znanja, šta će se desiti?)

Kolbov grafički oblik procesa učenja

Konkretno iskustvo Testiranje implikacija pojmova i novih situacija
s h v a t a nj e

transfor

misanje

Posmatranje i refleksija

Formulisanje apstraktnih pojmova i generalizacija

Kolb- stilovi učenja:
KonvergerDivergerAsimilatorpostoji samo jedno rešenje postoji vise rešenja

sintetizovanje u jedno celovito objašnjenje, bez zainteresovanosti za praktičnu primenu

Akomodator- oslanja se na druge, osnovna briga mu
je kako da realizuje plan ili odredjeni eksperiment i kako da se adaptira na specificne okolnosti.

Zaključak
Kolbov model ima znacajnu ulogu u obrazovanju odraslih zato što sledi shvatanje da je celokupno brazovanje odraslih u stvari “kontinuiran proces evaluacije iskustva”. (Lindeman)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful