Design it!

01 Inleiding ontwerpfasen

Conceptontwikkeling/ Design it!

Doel:
 

Begeleiding bij ontwerpproces Reflecteren op concepten en de ontwikkeling

De Ontwerpfasen:
   

Analysefase Conceptfase Realisatiefase Evaluatiefase

Analysefase
Doel

Zicht krijgen op de ontwerpopdracht

Activiteiten
  

Oriënteren op de ontwerpopdracht Beschrijven van de doelgroep Verzamelen van informatie mbt het onderwerp

Eindproduct: analyserapport

Conceptfase:
Doel

Omzetten P.v.Eisen in een idee/concept

Activiteiten
   

Brainstorming Ideeontwikkeling: uitwerken meerdere concepten Conceptkeuze Verfijning concept

Eindproduct: ontwerprapport

Realisatiefase
Doel  Realiseren E-zine conform ontwerp Activiteiten  Omzetten van het concept in HTML  Een realistisch product

Eindproduct: demo/prototype

Evaluatiefase
Doel Vaststellen of:
 

het doel bereikt is het product voldoet aan het Programma van Eisen.

Activiteiten  Elkaars producten beoordelen: peer assessment