C-propedeuse – course 3

C3 Remediate

C-propedeuse – course 3

van papier…

C-propedeuse – course 3

naar digitaal…

C-propedeuse – course 3

een nieuw concept!

C-propedeuse – course 3

een nieuw concept!

C-propedeuse – course 3

een nieuw concept!

C-propedeuse – course 3

een nieuw concept!

C-propedeuse – course 3

… en de weg ernaar toe
Producten
Creatie

Analyse en ontwerp E-zine: werkende demo

Communicatie

Campagne-analyse Communicatieplan Toets HTML-CSS Eindpresentatie

C-propedeuse – course 3

Analyse & ontwerp
Opdrachtanalyse Probleemstelling Doelgroepanalyse Concurrentieonderzoek Programma van Eisen Conceptbeschrijving Navigatie-interactieontwerp Inhoud en Vormgeving

C-propedeuse – course 3

Communicatieplan
       

Situatieschets Communicatiedoelen Doelgroepen Boodschap Strategie Communicatiemiddelen Activiteitenplanning Begroting

C-propedeuse – course 3

Demo

Werkende demo in HTML-CSS

C-propedeuse – course 3

Course-vakken
Creatie
 Design it! – creatief proces  Make it! – HTML en CSS

Communicatie – Tell it!
 Campagne-analyse  Communicatieplan ter promotie van het E-zine

C-propedeuse – course 3

Casus
  Kidsweek Junior: 7-10 jaar Meidenmagazine: 9-14 jaar


  

Top-magazine: 10-12 jaar
Elle eten Op Pad Joie de vivre

C-propedeuse – course 3

Competenties
Niveau1  Analyseren  Ontwerpen  Adviseren  Realiseren

C-propedeuse – course 3

Competenties-indicatoren
Analyseren
Maakt een onderbouwde analyse van het project volgens de gegeven richtlijnen en werkt dit uit in een •opdrachtanalyse (situatieschets, probleemstelling, PvE) •conceptanalyse van het gekozen tijdschrift en dat van 3 concurrenten (basisidee, doel, vorm en inhoud) •een gebruikersanalyse (algemene kenmerken, internetgebruik en surfgedrag)
Bewijsmateriaal: analyse jeugdkrant + Communicatieplan

C-propedeuse – course 3

Competenties-indicatoren
Ontwerpen
Ontwikkelt vanuit de analyses een aansprekend totaalconcept t.b.v. het Ezine en de promotiecampagne
Bewijsmateriaal: analyse en ontwerp

C-propedeuse – course 3

Competenties-indicatoren
Adviseren
Schrijft een promotieadvies a.h.v. een samenhangend communicatieplan waarbij de student uitgaat van het ontwikkelde totaalconcept (zie Ont1.1).
Bewijsmateriaal: Communicatieplan

C-propedeuse – course 3

Competenties-indicatoren
Realiseren
Vertaalt doelgericht het visueel ontwerp naar een werkende demo waarbij HTML en CSS op de juiste wijze worden toegepast een heldere mappenstructuur wordt aangebracht de lay-out wordt opgebouwd d.m.v. divs metagegevens worden ingevuld (title, description, key-words) de webpagina’s met passende inhoud worden gevuld
Bewijsmateriaal: E-zine – werkende demo

C-propedeuse – course 3

Toetsing

 

alle op te leveren producten en presentaties Toets HTML-CSS Participatie-reflectieverslag

C-propedeuse – course 3

Handleiding
Lees de studentenhandleiding voor meer info over inhoud en opzet van de course

C-propedeuse – course 3

?