Lucrare 3

Caracterizarea suprafeţei de rulare a drumurilor

condiţiile de traseu. durata de exploatare. . condiţiile climatice. intensitatea traficului valoarea rugozităţii.Caracterizarea suprafeţei de rulare a drumurilor se face în funcţie de o serie de elemente cum ar fi: • • • • • • viteza de deplasare.

• caracteristicilor de zgomot • conformităţii materialelor rutiere • caracteristicilor tehnicilor de tratare asupra feţei . nu sunt hotaratoare in aprecierea accidentelor datorita deraparii. cum ar fi viteza vehiculelor. starea pneurilor.SCOPUL Scopul efectuarii acestei determinari este acela de a stabili calitatea antiderapanta a suprafetei drumurilor publice. Valorile rugozitatii folosite la evaluarea calitatii antiderapante a suprafetelor de rulare. deoarece pentru aceasta este necesar sa se ia considerare si alti factori care intervin in acest caz. conditiile meteorologice etc. Împreună cu alte încercări fizice pentru: • determinarea rugozităţii îmbrăcămintei.

circulaţia cu viteze până la 80 km/h • Suprafaţă nesatisfăcătoare. permite.Exemplu: • Suprafaţa bună. permite circulaţia cu viteze mai mari de 80 km/h • Suprafaţă satisfăcătoare. pericol de derapare .

Metode de încercare. Partea 1 : Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei prin tehnica volumetrică a petei. Rugozitatea SRT şi MTD (HS) se determina: • conform STAS 8849-83 .Lucrări de drumuri. Rugozitatea suprafeţei de rulare. .Determinarea rugozităţii SRT şi MTD (HS) a suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere Rugozitatea suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere este o caracteristică funcţională a drumului şi este caracterizată de valorile SRT sau MTD (HS) . Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Metode de încercare. • SR EN 13036-1 : 2002.

Metodele de masurare a rugozitatii suprafetelor de rulare a drumurilor sunt : Cu aparatul SRT Adâncimea medie a macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei. MTD .

Tipul suprafetei de rulare pentru care se aplica metoda de masurare a rugozitatii suprafetelor de rulare prin inaltimea de nisip: • Imbracaminti bituminoase. • Tratamente bituminoase. • Imbracaminti cu beton de ciment. Tipul suprafetei de rulare pentru care se aplica metoda de masurare cu aparatul SRT .

L >5 km 1 profil transversal pe km de drum. situate în puncte reprezentative pentru suprafaţa de rulare. Numărul profilurilor transversale este în funcţie de lungimea tronsonului omogen (L) în modul următor: L< 1 km 3 profiluri transversale.50 m de axa drumului. pe placi cu dimensiunile de 25x25 cm. Măsurările se efectuează în profiluri transversale amplasate în lungul tronsonului omogen de drum. . la distanţe aproximativ egale. sau in laborator.Locul de masurare Locul de masurare se poate stabili fie direct pe traseul rutier. L = 1-5 km 5 profiluri transversale. Pe drumurile cu 3 sau 4 benzi de circulaţie măsurările se efectuează pe una din benzile laterale. Punctele în care se fac măsurările într-un profil transversal se stabilesc pe una din benzile de circulaţie la distanţele de 1 m de marginea părţii carosabile şi de 0.

Rugozitatea SRT înălţimea nisip (HS) şi de MTD Perioada de măsurare. fără precipitaţii. la mai 150C temperaturi mari de . recomandată Aprilie-octombrie Recomandări Pe timp frumos.Perioada de măsurare Se stabileşte Caracteristica în funcţie de drumului condiţiile de măsurare.

315 mm ul de încercar e Sfere de sticlă solide. . cu granulaţie 0.160-0.Materialul de încercare Material Nisip fin. care să aibă minimum 90 % din masă granule care trec prin sita de 0. uscat. perfect rotunde.18 mm.25 mm şi rămân pe sita de 0.

6 0.6 … 0.7 >0.2 0. În cazul îmbrăcăminţilor din beton de ciment evaluarea rugozităţii drumului se efectuează cu ajutorul înălţimii de nisip MTD (HS).7 Valoarea rugozităţii SRT sau MTD (HS) luată în considerare este media valorilor individuale măsurate în profilurile transversale de pe tronsonul respectiv. se va adopta calificativul cel mai defavorabil. . dacă rezultatele măsurării rugozităţii cu aparatul SRT şi prin metoda înălţimii de nisip conduc la calificative diferite. Calificativ SRT REA MEDIOCRĂ BUNĂ FOARTE BUNĂ <55 55 … 70 70 … 80 >80 Rugozitatea MTD (HS) <0.Calificativul rugozităţii drumului se stabileşte în funcţie de valoarea SRT sau MTD (HS) . În cazul îmbrăcăminţilor bituminoase.2 … 0.

Valorile limita ale rugozitatii suprafetelor de rulare recomandate de Stas 8849-83 LUCRĂRI DE DRUMURI. circulaţia cu viteze până la 80 km/h. RUGOZITATEA SUPRAFEŢELOR DE RULARE.6 Suprafaţă satisfăcătoare. permite circulaţia cu viteze mai mari de 80 km/h 55 SRT < 70 0. în Înălţimea de nisip HS.2 <=HS < 0. în mm Caracterizarea suprafeţei de rulare Aparatul unităţi SRT SRT 70 HS >=0.6 Suprafaţa bună. pericol de derapare . Metode de măsurare sunt:   Valori limită ale rugozităţii determinat cu: SRT.2 Suprafaţă nesatisfăcătoare. SRT < 55 HS < 0. permite.

Se recomandă ca în etapele curente de măsurare să se menţină banda de circulaţie pe care se fac măsurările.Măsurarea caracteristicilor drumurilor se efectuează în următoarele etape: – etapa iniţială de măsurare. – etape curente de măsurare. . În cazul reţelei de drumuri în exploatare se recomandă ca banda de circulaţie măsurată să fie cea caracterizată prin starea de degradare cea mai accentuată. Caracteristicile drumului se determină pe o bandă de circulaţie. Perioada de măsurare se stabileşte în funcţie de condiţiile de măsurare.

etapa iniţială de măsurare se stabileşte după cel puţin 12 luni. Rezultatele obţinute constituie valorile de referinţă pe baza cărora urmează să se aprecieze evoluţia ulterioară a stării tehnice a drumurilor. . Pentru reţeaua de drumuri în exploatare. prima etapă de măsurare se efectuează pe baza planificărilor elaborate de administratorul drumurilor. Pentru structurile rutiere semirigide. – primei etape de măsurare a unor drumuri în exploatare. etapa iniţială de măsurare trebuie să aibă loc înainte de recepţia preliminară a lucrărilor pentru ca rezultatele să poată fi valorificate de către comisia de recepţie. dar nu mai târziu de 8 luni de la darea în circulaţie. Pentru structurile rutiere suple.Etapa iniţială de măsurare Corespunde: – primei etape de măsurare după modernizarea sau reabilitarea drumului sau după ranforsarea structurii rutiere. dar nu mai târziu de 18 luni de la darea în circulaţie a drumului.

Categoria drumului Drum naţional european (E) Intervalul între etapele de măsurare 3 ani Drum naţional principal Drum naţional secundar Drum judeţean 4 ani 5 ani Drum comunal 6 ani . dacă rezultatele etapei de măsurare anterioare pun în evidenţă o evoluţie rapidă a uneia din caracteristicile drumului.Etapele curente de măsurare Se stabilesc în funcţie de categoria drumului la intervale de 3 … 5 ani. Intervalul între etapele curente de măsurare poate fi redus.