PENULISAN MEKANIS

NAMA AHLI KUMPULAN
CHE SOFIAH BT AHMAD WAN NAIMAH BT WAN BAKAR ASMAH BINTI YAHAYA

PENGENALAN
Peringkat tulisan mekanis juga dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. Setelah murid menjalankan latihan pramenulis, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, mereka boleh dilatih membentuk lambanglambang tulisan.

Sambungan….
Kemahiran menulis mekanis bertujuan untuk menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad dengan betul dan selanjutnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat.Kemahiran ini dapat dikuasai melalui beberapa aktiviti seperti membuat corak, menekap, membentuk dan menyalin huruf.

Sambungan…
Pada peringkat awal, murid dicadangkan membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan, murid dilatih pula membentuk huruf pada halaman yang bergaris.

kawalan tulisan perlu dilakukan. Ianya harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis. .Sambungan… Apabila murid mula membentuk hurufhuruf pada kertas bergaris.

Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.TUJUAN PENULISAN MEKANIS Kemahiran mengawal dan memegang pensel. . mengenal. menyalin bentukbentuk huruf mengikut urutan. Meneliti.

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PENULISAN MEKANIS Menekap huruf-huruf mengikut urutan yang ditetapkan. Mengisi tempat kosong dalam ayat dengan perkataan gabungan vokal dan gabungan konsonan berpandukan gambar. . Menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan (a – z atau z – a). Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan.

Sambungan… Menyalin perkataan yang mudah Menyalin ayat yang mudah. . Menyalin peraturan-peraturan yang disenaraikan.

 Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang .  Menulis huruf-huruf yang dicontohkan berulang-ulang .  Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf .Aktiviti-Aktiviti Kemahiran Menulis  Latihan menulis bentuk yang bermirip kepada huruf mengikut teknik penulisan .  Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus . .

Sambungan…  Menyalin urutan-urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka dan tertutup  Menyalin perkataan-perkataan yang terhasil dari cantuman suku kata.  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal  Menyalin rangkai kata atau ayat  Menyalin rangkaian ayat dari buku .suku kata diatas.

BENGKEL AKTIVITI PENULISAN MEKANIS Menulis huruf kecil dan huruf besar dari a hingga z di atas kertas berkotak. . bergaris tiga dan bergaris satu. bergaris empat.

.OBJEKTIF Supaya murid dapat menulis huruf kecil (atau huruf besar) dari a hingga z di atas kertas berkotak (atau bergaris empat bergaris tiga dan bergaris satu ) TEMA Hidupan dan benda di sekeliling BAHAN BANTU BELAJAR Carta abjad. carta cara menulis huruf dan lembaran kerja.

Seterusnya guru menerangkan bahawa huruf-huruf a hingga z boleh ditulis dengan menggunakan: i) Kertas berkotak ii) Bergaris empat iii) Bergaris tiga iv) Bergaris satu (Setiap bahagian diajar secara berasingan /dalam P&P berbeza) . 3. Murid membaca huruf a hingga z. Berdasarkan pengetahuan sedia ada guru mempamerkan carta huruf a hingga z yang mempunyai huruf kecil dan besar.Cara Penggunaan/pelaksanaan Arahan : 1. 2.

MENULIS HURUF BESAR DAN KECIL PADA KERTAS BERKOTAK .

MENULIS HURUF PADA KERTAS BERGARIS EMPAT .

MENULIS HURUF PADA KERTAS BERGARIS TIGA .

MENULIS HURUF PADA KERTAS BERGARIS SATU .

4. *ALAT BANTU MENGAJAR *LEMBARAN KERJA MURID . Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja dan membimbing murid menulis huruf sambil menunjukkan alat bantu mengajar yang telah disediakan.

AKTIVITI PENULISAN MEKANIS Memadankan Huruf Kecil dengan Huruf Besar Menyesuaikan Nama Huruf dengan Huruf Memadankan Nama Huruf dengan Bunyi Huruf .

Bentuk Aktiviti : -Individu Cara Pelaksanaan Aktiviti: -Murid memilih satu kad huruf kecil(dalam pelbagai warna) yang diletakkan atas meja di hadapan kelas. kemudian murid diminta memadankan dengan pasangan huruf besar(diselit pada kad padanan) yang betul. Kad huruf kecil itu diselit di sebelah pasangan huruf besar. Seterusnya semua murid diminta memadankan huruf di dalam . Bahan Bantu Belajar : -Kad huruf kecil dan huruf besar.Tajuk Bahan: Pasangan Saya (Padankan) Tema : Warna Objektif : -Murid dapat memadankan huruf besar dengan huruf kecil dengan betul. kad padanan (bentuk kereta).

.Sambungan… Tajuk Bahan: Pasangan Saya (Padankan) Cara Pelaksanaan Aktiviti: -Murid memilih satu kad huruf kecil(dalam pelbagai warna) yang diletakkan atas meja di hadapan kelas. -Seterusnya semua murid diminta memadankan huruf di dalam lembaran kerja yang diberikan. Kad huruf kecil itu diselit di sebelah pasangan huruf besar pada kad padanan yang dilekatkan di papan putih. kemudian murid diminta memadankan dengan pasangan huruf besar(pada kad padanan) yang betul.

.Sambungan… Tajuk Bahan: Pasangan Saya (Padankan) Keistimewaaan: Murid seronok bermain dengan kad huruf(besar/kecil) dalam pelbagai warna yang menarik . serta secara tidak langsung menguji ingatan mereka daripada pelbagai aspek.

Bahan Bantu Belajar : Kad huruf dan kad gambar. . -Murid diminta menuliskan huruf mula berdasarkan gambar pada lembaran kerja. kemudian menyatakan gambar yang padan dengan bunyi huruf yang disebutkan.Tajuk Bahan: Siapa Saya? Tema : Alam benda Objektif : Murid dapat memadankan nama huruf dengan huruf dan nama huruf dengan bunyi huruf. Bentuk Aktiviti : Individu Cara Pelaksanaan Aktiviti: -Murid membunyikan huruf yang ditunjukkan.

menambahkan lagi minat murid untuk fokus kepada tajuk. Gambargambar dan huruf-huruf yang menarik. Guru juga dapat mengenal pasti murid yang lemah dalam membunyikan huruf. .Sambungan… Tajuk Bahan: Siapa Saya? Keistimewaan: Memberi peluang kepada murid untuk berlatih berfikir tentang bunyi huruf yang sedang disebutkan.

(mengikut urutan) Tema : Kenderaan Objektif : Murid dapat menyusun huruf (besar atau kecil) mengikut urutan yang betul. Bentuk Aktiviti : Individu atau berkumpulan.Tajuk Bahan: Jom Naik Keretapiku. . Bahan Bantu Belajar : Klip kertas dan kad huruf.

Sambungan… Tajuk Bahan: Jom Naik Keretapiku. (mengikut urutan) Cara Pelaksanaan Aktiviti: Jom naik keretapiku. Setelah selesai menyambung. murid menggunakan klip kertas bagi menyambung kepingan kad gerabak kereta api yang dilubangkan. gerabak tadi akan menjadi sebuah kereta api yang panjang (kad yang bersambung-sambung.) Keistimewaan: Melatih pergerakan tangan murid terhadap apa yang dilihat. Melatih motor halus murid bagi penyediaan aktiviti menulis. .

AKTIVITI PENULISAN MEKANIS Menulis suku kata Menulis perkataan Menulis ayat tunggal .

klip kertas dan kad manila. • Murid dapat menulis perkataan dengan betul berdasarkan gambar. batang pancing bermagnet.Tajuk Bahan : Mari memancing Tema : Alam benda Objektif : • Murid dapat menyebut. kad gambar . kad suku kata. Bahan Bantu Belajar : Kad carta . memadan dan menulis suku kata dengan betul. .

Sambungan… Tajuk Bahan : Mari memancing Bentuk Aktiviti : Individu / berkumpulan Cara pelaksanaan Aktiviti : 1)Guru memilih beberapa orang murid secara rawak . 2)Murid diminta memancing satu kad (bentuk ikan) daripada kolam (kad manila) dan menyebut suku kata yang terdapat pada kad. .

5)Semua murid diminta menyebut suku kata yang telah dipamerkan pada kad carta bersama-sama.Sambungan… Tajuk Bahan : Mari memancing 3)Kemudian murid diminta menampal kad suku kata pada papan carta bersama kad gambar yang betul. 4)Langkah 1 hingga 3 diulangi sehingga semua kad gambar telah dipadankan dengan kad suku kata. .

murid-murid diminta mengeja. Aktiviti Susulan : 7)Selanjutnya. 8)Guru memantau hasil kerja murid. menyebut dan menulis perkataan pada lembaran kerja (2) yang diberikan.Sambungan… Tajuk Bahan : Mari memancing 6)Semua murid diminta menulis suku kata berdasarkan gambar di dalam lembaran kerja(1). .

klip kertas. kad suku kata ( bentuk ikan).BAHAN BANTU BELAJAR Batang pancing bermagnet. . kad gambar dan papan carta.

Lembaran Kerja (1) .

Lembaran Kerja (2) .

uncang kain dan laptop/radio.Tajuk Bahan : Uncang Beracun Tema : Alam benda Objektif : Murid dapat menulis ayat tunggal (KVK) berbantukan gambar dengan betul. Bentuk Aktiviti : Secara berkumpulan ( satu kelas ) . Bahan Bantu Belajar : Kad perkataan.

Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun Cara pelaksanaan aktiviti : a)Cara bermain 1)Satu uncang kain yang mengandungi kad perkataan diserahkan kepada kawan yang berada disebelah kanan secara bergilir-gilir sehingga ke murid yang terakhir. semasa muzik dimainkan dan diulangi semula selagi muzik dimainkan. .

Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun 2)Jika muzik dihentikan. 4)Langkah 1 hingga 3 diulangi sehingga semua kad dipaparkan pada papan putih. . 3)Kemudian murid tersebut menampal kad perkataan di papan putih. pergerakan uncang dihentikan juga dan murid yang memegang uncang tersebut dikehendaki mengambil satu kad di dalam uncang dan membacanya.

Guru memainkan muzik dan permainan dijalankan sehinggalah selesai permainan ini. .Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun b)Arahan : .Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid menuliskan ayat tunggal berdasarkan gambar. .Guru menerangkan cara bermain kepada murid. .

BAHAN BANTU BELAJAR #Laptop/Radio (mainkan muzik) #Uncang kain # kad / kertas perkataan KVK .

Lembaran Kerja Murid .

. -Guru memantau hasil kerja murid.Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun .Guru meminta murid merujuk kad perkataan pada papan putih. jika murid menghadapi masalah mengeja perkataan berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful