PENULISAN MEKANIS

NAMA AHLI KUMPULAN
CHE SOFIAH BT AHMAD WAN NAIMAH BT WAN BAKAR ASMAH BINTI YAHAYA

PENGENALAN
Peringkat tulisan mekanis juga dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. Setelah murid menjalankan latihan pramenulis, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, mereka boleh dilatih membentuk lambanglambang tulisan.

Sambungan….
Kemahiran menulis mekanis bertujuan untuk menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad dengan betul dan selanjutnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat.Kemahiran ini dapat dikuasai melalui beberapa aktiviti seperti membuat corak, menekap, membentuk dan menyalin huruf.

Sambungan…
Pada peringkat awal, murid dicadangkan membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan, murid dilatih pula membentuk huruf pada halaman yang bergaris.

kawalan tulisan perlu dilakukan. .Sambungan… Apabila murid mula membentuk hurufhuruf pada kertas bergaris. Ianya harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis.

. mengenal. Meneliti.TUJUAN PENULISAN MEKANIS Kemahiran mengawal dan memegang pensel. menyalin bentukbentuk huruf mengikut urutan. Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.

.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PENULISAN MEKANIS Menekap huruf-huruf mengikut urutan yang ditetapkan. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Mengisi tempat kosong dalam ayat dengan perkataan gabungan vokal dan gabungan konsonan berpandukan gambar. Menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan (a – z atau z – a).

.Sambungan… Menyalin perkataan yang mudah Menyalin ayat yang mudah. Menyalin peraturan-peraturan yang disenaraikan.

Aktiviti-Aktiviti Kemahiran Menulis  Latihan menulis bentuk yang bermirip kepada huruf mengikut teknik penulisan .  Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang .  Menulis huruf-huruf yang dicontohkan berulang-ulang .  Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf .  Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus . .

Sambungan…  Menyalin urutan-urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka dan tertutup  Menyalin perkataan-perkataan yang terhasil dari cantuman suku kata.suku kata diatas.  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal  Menyalin rangkai kata atau ayat  Menyalin rangkaian ayat dari buku .

bergaris tiga dan bergaris satu. .BENGKEL AKTIVITI PENULISAN MEKANIS Menulis huruf kecil dan huruf besar dari a hingga z di atas kertas berkotak. bergaris empat.

OBJEKTIF Supaya murid dapat menulis huruf kecil (atau huruf besar) dari a hingga z di atas kertas berkotak (atau bergaris empat bergaris tiga dan bergaris satu ) TEMA Hidupan dan benda di sekeliling BAHAN BANTU BELAJAR Carta abjad. carta cara menulis huruf dan lembaran kerja. .

2.Cara Penggunaan/pelaksanaan Arahan : 1. Murid membaca huruf a hingga z. 3.Seterusnya guru menerangkan bahawa huruf-huruf a hingga z boleh ditulis dengan menggunakan: i) Kertas berkotak ii) Bergaris empat iii) Bergaris tiga iv) Bergaris satu (Setiap bahagian diajar secara berasingan /dalam P&P berbeza) . Berdasarkan pengetahuan sedia ada guru mempamerkan carta huruf a hingga z yang mempunyai huruf kecil dan besar.

MENULIS HURUF BESAR DAN KECIL PADA KERTAS BERKOTAK .

MENULIS HURUF PADA KERTAS BERGARIS EMPAT .

MENULIS HURUF PADA KERTAS BERGARIS TIGA .

MENULIS HURUF PADA KERTAS BERGARIS SATU .

Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja dan membimbing murid menulis huruf sambil menunjukkan alat bantu mengajar yang telah disediakan.4. *ALAT BANTU MENGAJAR *LEMBARAN KERJA MURID .

AKTIVITI PENULISAN MEKANIS Memadankan Huruf Kecil dengan Huruf Besar Menyesuaikan Nama Huruf dengan Huruf Memadankan Nama Huruf dengan Bunyi Huruf .

Kad huruf kecil itu diselit di sebelah pasangan huruf besar. kemudian murid diminta memadankan dengan pasangan huruf besar(diselit pada kad padanan) yang betul.Tajuk Bahan: Pasangan Saya (Padankan) Tema : Warna Objektif : -Murid dapat memadankan huruf besar dengan huruf kecil dengan betul. Bentuk Aktiviti : -Individu Cara Pelaksanaan Aktiviti: -Murid memilih satu kad huruf kecil(dalam pelbagai warna) yang diletakkan atas meja di hadapan kelas. Bahan Bantu Belajar : -Kad huruf kecil dan huruf besar. Seterusnya semua murid diminta memadankan huruf di dalam . kad padanan (bentuk kereta).

Sambungan… Tajuk Bahan: Pasangan Saya (Padankan) Cara Pelaksanaan Aktiviti: -Murid memilih satu kad huruf kecil(dalam pelbagai warna) yang diletakkan atas meja di hadapan kelas. kemudian murid diminta memadankan dengan pasangan huruf besar(pada kad padanan) yang betul. . -Seterusnya semua murid diminta memadankan huruf di dalam lembaran kerja yang diberikan. Kad huruf kecil itu diselit di sebelah pasangan huruf besar pada kad padanan yang dilekatkan di papan putih.

Sambungan… Tajuk Bahan: Pasangan Saya (Padankan) Keistimewaaan: Murid seronok bermain dengan kad huruf(besar/kecil) dalam pelbagai warna yang menarik . serta secara tidak langsung menguji ingatan mereka daripada pelbagai aspek. .

-Murid diminta menuliskan huruf mula berdasarkan gambar pada lembaran kerja.Tajuk Bahan: Siapa Saya? Tema : Alam benda Objektif : Murid dapat memadankan nama huruf dengan huruf dan nama huruf dengan bunyi huruf. . Bahan Bantu Belajar : Kad huruf dan kad gambar. kemudian menyatakan gambar yang padan dengan bunyi huruf yang disebutkan. Bentuk Aktiviti : Individu Cara Pelaksanaan Aktiviti: -Murid membunyikan huruf yang ditunjukkan.

Gambargambar dan huruf-huruf yang menarik. Guru juga dapat mengenal pasti murid yang lemah dalam membunyikan huruf.Sambungan… Tajuk Bahan: Siapa Saya? Keistimewaan: Memberi peluang kepada murid untuk berlatih berfikir tentang bunyi huruf yang sedang disebutkan. . menambahkan lagi minat murid untuk fokus kepada tajuk.

. Bentuk Aktiviti : Individu atau berkumpulan.Tajuk Bahan: Jom Naik Keretapiku. (mengikut urutan) Tema : Kenderaan Objektif : Murid dapat menyusun huruf (besar atau kecil) mengikut urutan yang betul. Bahan Bantu Belajar : Klip kertas dan kad huruf.

gerabak tadi akan menjadi sebuah kereta api yang panjang (kad yang bersambung-sambung. Melatih motor halus murid bagi penyediaan aktiviti menulis.Sambungan… Tajuk Bahan: Jom Naik Keretapiku. (mengikut urutan) Cara Pelaksanaan Aktiviti: Jom naik keretapiku. murid menggunakan klip kertas bagi menyambung kepingan kad gerabak kereta api yang dilubangkan. . Setelah selesai menyambung.) Keistimewaan: Melatih pergerakan tangan murid terhadap apa yang dilihat.

AKTIVITI PENULISAN MEKANIS Menulis suku kata Menulis perkataan Menulis ayat tunggal .

memadan dan menulis suku kata dengan betul. kad suku kata. kad gambar . Bahan Bantu Belajar : Kad carta . • Murid dapat menulis perkataan dengan betul berdasarkan gambar. batang pancing bermagnet.klip kertas dan kad manila. .Tajuk Bahan : Mari memancing Tema : Alam benda Objektif : • Murid dapat menyebut.

2)Murid diminta memancing satu kad (bentuk ikan) daripada kolam (kad manila) dan menyebut suku kata yang terdapat pada kad. .Sambungan… Tajuk Bahan : Mari memancing Bentuk Aktiviti : Individu / berkumpulan Cara pelaksanaan Aktiviti : 1)Guru memilih beberapa orang murid secara rawak .

Sambungan… Tajuk Bahan : Mari memancing 3)Kemudian murid diminta menampal kad suku kata pada papan carta bersama kad gambar yang betul. . 4)Langkah 1 hingga 3 diulangi sehingga semua kad gambar telah dipadankan dengan kad suku kata. 5)Semua murid diminta menyebut suku kata yang telah dipamerkan pada kad carta bersama-sama.

Sambungan… Tajuk Bahan : Mari memancing 6)Semua murid diminta menulis suku kata berdasarkan gambar di dalam lembaran kerja(1). Aktiviti Susulan : 7)Selanjutnya. murid-murid diminta mengeja. menyebut dan menulis perkataan pada lembaran kerja (2) yang diberikan. . 8)Guru memantau hasil kerja murid.

kad suku kata ( bentuk ikan). . kad gambar dan papan carta.BAHAN BANTU BELAJAR Batang pancing bermagnet. klip kertas.

Lembaran Kerja (1) .

Lembaran Kerja (2) .

Bentuk Aktiviti : Secara berkumpulan ( satu kelas ) .Tajuk Bahan : Uncang Beracun Tema : Alam benda Objektif : Murid dapat menulis ayat tunggal (KVK) berbantukan gambar dengan betul. uncang kain dan laptop/radio. Bahan Bantu Belajar : Kad perkataan.

.Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun Cara pelaksanaan aktiviti : a)Cara bermain 1)Satu uncang kain yang mengandungi kad perkataan diserahkan kepada kawan yang berada disebelah kanan secara bergilir-gilir sehingga ke murid yang terakhir. semasa muzik dimainkan dan diulangi semula selagi muzik dimainkan.

4)Langkah 1 hingga 3 diulangi sehingga semua kad dipaparkan pada papan putih. . pergerakan uncang dihentikan juga dan murid yang memegang uncang tersebut dikehendaki mengambil satu kad di dalam uncang dan membacanya. 3)Kemudian murid tersebut menampal kad perkataan di papan putih.Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun 2)Jika muzik dihentikan.

. .Guru menerangkan cara bermain kepada murid.Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid menuliskan ayat tunggal berdasarkan gambar. .Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun b)Arahan : .Guru memainkan muzik dan permainan dijalankan sehinggalah selesai permainan ini.

BAHAN BANTU BELAJAR #Laptop/Radio (mainkan muzik) #Uncang kain # kad / kertas perkataan KVK .

Lembaran Kerja Murid .

Sambungan… Tajuk Bahan : Uncang Beracun .Guru meminta murid merujuk kad perkataan pada papan putih. jika murid menghadapi masalah mengeja perkataan berkenaan. . -Guru memantau hasil kerja murid.