ANIS SOFIAH ABD HALIM NURAKHMALYNA ABD HAMID MUHAMMAD FARHAN MESWAN

. BERSIKAP DAN BERKOMUNIKASI SECARA TERBUKA ANTARA SATU SAMA LAIN DAN JUJUR SEMASA BERHUBUNGAN.2005) TERBENTUK APABILA AHLI-AHLI DALAM SESEBUAH KOMUNITI ITU MENGUTAMAKAN KEBAJIKAN AHLIAHLINYA.• BUDAYA PENYAYANG (LARRIVEE.

mengambil berat. pandangan dan emosi tanpa prejudis dan diskriminasi. Golongan ini saling menghormati. .  Mereka juga boleh terima ahli-ahli lain tanpa syarat dan mengakui bahawa setiap ahli lain mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. ingat-mengingati dan boleh berkongsi emosi/perasaan dengan jujur  Mereka juga boleh berkongsi idea.

• GURU MENUNJUKKAN AMALAN-AMALAN & KONSEP PENYAYANG YANG DIKEHENDAKI PERINGKAT SEMASA BERHUBUNGAN DENGAN MURID. PERTAMA • GURU MENGAWASI & MENERAPKAN AMALANAMALAN PENYAYANG DALAM KALANGAN MURID PERINGKAT DENGAN MENUNJUK AJAR SERTA MENEGUR MURID. KEDUA .

HORMAT AUTENTIK INGATAN INTEGRITI EMOSI .

PENERIMAAN INTERAKSI DUA HALA HORMAT BERI PERHATIAN & AMBIL BERAT KEPERCAYAAN .

MENJADI DIRI SENDIRI MEMBERI MAKLUM BALAS DENGAN JUJUR TIDAK TAKUT UNTUK MENGAKU BERSALAH BERTANGGUNGJAWAB ATAS TINGKAHLAKU SENDIRI MENYEDARI EMOSI SENDIRI & ORANG LAIN SERTA MENGAWALNYA .

BERTIMBANG RASA PEKA KEPADA KEHENDAK & EMOSI ORANG LAIN MENGAMBIL BERAT SALING BEKERJASAMA BOLEH BERKONGSI MASALAH .

INTEGRITI EMOSI • BERKAITAN DENGAN KEJUJURAN DALAM MELUAHKAN PENDAPAT DAN EMOSI SERTA MEMPUNYAI AKAUNTABILITI ATAS TINGKAH LAKU TERSEBUT. .

MURID & GURU MENYEDARI EMOSI MASING-MASING DAN MENGAWALNYA DENGAN BAIK.KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI DIPERLUKAN DALAM INTEGRASI EMOSI MEREKA JUGA MEMAHAMI DAN MEMBANTU ORANG LAIN MENGENDALIKAN EMOSI. .

MURID KADANGKADANG KELIRU DENGAN PERASAAN SENDIRI APA YANG DILIHAT KADANG-KADANG TIDAK MENGGAMBARKAN EMOSI SEBENAR GURU HARUSLAH MEMBANTU MURID UNTUK MELUAHKAN EMOSI YANG TERSIRAT .

MENYERAPKAN SIFAT MENGAMBIL BERAT KOMITED DENGAN USAHA YANG BERTERUSAN STRATEGI MENGAMALKAN BUDAYA PENYAYANG MEMBINA SEMANGAT KEKITAAN DAN KEPUNYAAN GURU MENGAMALKAN CIRI-CIRI PENYAYANG DAN MENJADI MODEL KEPADA MURID .