5. Azilina Binti Atan Juanarita Binti Hashim Noraimah Binti Effendi Rafidah Binti Munawar Siti Suhaila Binti Samijan Syafiah Binti Mohamad Noh Wan Ruzlia Binti Wan Abdullah . 6. 7. 4. 3.NAMA AHLI KUMPULAN 10 1. 2.

pengetahuan dan strategi penyelesaian masalah untuk menghasilkan kesimpulan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.  .DEFINISI PENAAKULAN Proses menggunakan fakta.  Murid perlu membuat rumusan dan keputusan daripada input yang diterima.

 Membezakan antara pernyataan yang benar dan pernyataan yang palsu  .TUJUAN PENAAKULAN Tujuan membina penaakulan matematik yang berasaskan pada logik ini adalah untuk membimbing minda kita ke arah berfikiran secara sistematik dan menghasilkan jawapan yang tepat dalam membuat sesuatu keputusan.

Bermula dari umum ke khusus.  . Digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta.JENIS PENAAKULAN 2 jenis penaakulan yang biasa digunakan iaitu:  Penaakulan induktif Bermula dari khusus kepada umum.Ia berdasar kepada pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu.  Penaakulan deduktif.

CONTOH PENAAKULAN INDUKTIF P: Harga sebiji oren ialah 72 sen.20 72 X 10 RM 7. Q: Harga sepuluh biji oren ialah ……… P→Q Jika harga sebiji oren ialah 72 sen. maka harga sepuluh biji oren ialah RM 7.20 .

CONTOH PENAAKULAN INDUKTIF  Sebuah kotak mengandungi 45 batang pen. Berapa batang penkah yang dapat diisi dalam 288 buah kotak yang sama? 1 kotak = 45 batang pen 288 kotak = ? Batang pen 288 45 12960 batang pen X .

CONTOH PENAAKULAN DEDUKTIF  Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. .

CONTOH PENAAKULAN DEDUKTIF 8 cm 4cm ABCD ialah sebuah segi empat tepat. Cari luas kawasan yang berlorek. Bongkah X dan Y ialah segi empat sama yang bersisi 2 cm. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful