Disciplina

Beton Armat și Precomprimat (BAP I)

Anul II, sem. II

Click to edit Master subtitle style

Întrebări?
[1]

[1] : [1]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Simplă armare

De ce secț iune Click to edit Master subtitle style T?

[1] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[2]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Secț iunea T armare

Click to edit Master subtitle style

Forț e în echilibru

Moment capabil

M Rd = M Ed

[2] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[3]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Pasul 1

Click to edit Master subtitle style

[3] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[4]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Pasul 1

Click to edit Master subtitle style

[4] : [13]

4/5/12

cv – multiplu de 5 mm
Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN [5]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Dimensionarea secț iunii transversale

(Pasul 2)

Click to edit Master subtitle style

h – multiplu de 50/100 mm
[5] : [13]

4/5/12

b – multiplu de 50/100 mm
[6]

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Dimensionarea secț iunii transversale

(Pasul 2)

Click to edit Master subtitle style

Zoltan KISS, Traian Oneț , Proiectarea Structurilor de Beton dupa SR EN 1992-1, p. 179 4/5/12 Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN [6] : [13] [7]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Dimensionarea secț iunii transversale

(Pasul 2)

Click to edit Master subtitle style

[7] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[8]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Evaluarea încărcărilor Proprii: Utile: 1,35 1,50 x Valori caracteristice x Valori caracteristice Suma lor (SR EN 1990/A1)

(Pasul 3)

De proiectare:

Pasul 4

Click to edit Master subtitle style

[8] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[9]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Pasul 5

Click to edit Master subtitle style

[9] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[10]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Pasul 6

Click to edit Master subtitle style

[10] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[11]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Pasul 7

Click to edit Master subtitle style

[11] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[12]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Pasul 8

Click to edit Master subtitle style

[12] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[13]

Seminar 4

Secț iunea T simplu armată

Săptămâna 7

Click to edit Master subtitle style

Întrebări?
[14]

[13] : [13]

4/5/12

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

Disciplina

Beton Armat și Precomprimat (BAP I)

Anul II, sem. II

Temă
1.

Să se dimensioneze o secțiune T simplu armată pentru grinda și situația de încărcare propuse pe tablă.

Elena Sutac S.C. Sedcom Libris S.A. Iasi Tel: 0232/ 217811, 0232/ 234572 Fax: 0232/ 233080 email: email elena_sutac@yahoo.com email elenasutac@sedcom.ro

[1] : [1]

Asist. Dr. Ing. Dumitru MOLDOVAN

[15]