DASAR EKONOMI BARU (DEB

)

.Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein.

perpaduan negara Sampingan: susun semula ketidakseimbangan sosioekonomi. MATLAMAT UTAMA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful