You are on page 1of 9

erik Analizi

zgr KARAGZ B100606018


06.04.2012 1

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

erik
- Bilgi, beceri, davran ve deerler btndr. - Bilgi ve konulardan oluur. - renenlerin kazanaca bilgi ve beceriler ierii oluturur. - renen dzeyine uygun olmas gerekir.

06.04.2012

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

erik Analizi
- erikte kullanlan bilgi ve becerileri tanmlama tekniidir. - Bilginin ynn gsterir.

06.04.2012

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

erik Analizi
erik Analizi

erik

eriin geni kapsamnn daha kk ve retim asndan daha kullanl birimlere blnme srecini ierir.
06.04.2012 4

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

06.04.2012

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

erik Analizi Nasl Yaplr?


renenlerin ihtiyalar dorultusunda hedefler yazlr. Stratejiler seilir. Tartlr, ayrntlandrlr. eriin eitleri ya da yaplar belirlenir.

06.04.2012

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

erik Analizi Yaplrken Nelere Dikkat Edilir?


- Bilgilerin, becerilerin ve grevlerin eleri analiz edilmelidir.
Bilgi zelliklerinin eitlilii salanr. ncelie sahip ierik belirlenir. retim stratejileri, retim materyalleri, renen performans

06.04.2012

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

erik Analizinin Gl Ynleri


- erik iin gerekli koullar tanmlanr.
Girdi niteliindedir. retimi planlamak iin gerekli beceriler belirlenir. Yeni teknolojiler iin de kullanlabilir.

06.04.2012

retim Ortam, renen, erik ve Grev Analizi erik Analizi

erik Analizinin Snrl Ynleri


Uzun srer. Grev analiziyle kartrlr. erik konusundaki alan yazn yeterince ak deildir.

06.04.2012