You are on page 1of 14

BAB 6: Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah Subtopik: Halangan Kepada Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

Oleh: Abdul Razzuhair Bin Abd Razak Nur Shera Nabila Binti Abdul Aziz Mariatulqibtiah Binti Samsudin

Hubungan Ibu bapa • Guru yang berhadapan dengan masalah disiplin di bilik darjah tidak mendapat kerjasama daripada ibu bapa murid. • Terdapat ibu bapa yang memandang ringan sesuatu perkara dan menganggap anak mereka tidak menimbulkan masalah di dalam kelas. • Jika terdapat anak mereka yang dihukum ibu bapa akan menyalahkan guru di atas tindakan yang dikenakan. .

• Guru boleh membuat kontrak tingkah laku dan murid perlu menandatangani kontrak tersebut jika membuat kesalahan. • Guru akan mempunyai bukti jika kesalahan tersebut berterusan dan kerjasama ibu bapa diperlukan. guru perlu mengetahui prosedur tindakan disiplin di dalam bilik darjah. • Guru tidak boleh mengambil tindakan sesuka hati dan mengikut perasaan.• Oleh itu. Setiap salah laku murid perlu direkod dan mempunyai bukti yang kukuh. .

• Apabila hubungan guru dan ibu bapa sudah terjalin. maka ia akan menyenangkan pihak guru untuk berbincang dengan ibu bapa tentang masalah anak mereka.• Bagi membina hubungan antara guru dan ibu bapa adalah lebih baik melibatkan ibu bapa dalam pengurusan bilik darjah pada peringkat awal. . • Guru juga boleh berhubung dengan ibu bapa untuk menyatakan kebaikan dan pencapaian anak-anak mereka.

. • Kumpulan ini adalah kumpulan kecil terbentuk di dalam bilik darjah yang terdiri daripada beberapa murid yang mempunyai nilai dan kecenderungan yang sama. • Pengaruh rakan sebaya membentuk dinamika kumpulan dalam bilik darjah.Pengaruh Rakan Sebaya • Kesan pengaruh rakan sebaya mendatangkan impak kepada pengurusan disiplin bilik darjah.

Dua orang murid saling bersahabat  Klik. kajian sosiometri boleh dilakukan bagi membantu guru mengenali dan mengawal dinamika kumpulan.  Dyad.Dua atau lebih murid memilih antara satu sama lain untuk menjadi sahabat-sahabat yang disukai. .murid popular yang banyak menerima pencalonan sebagai rakan baik dan rakan untuk menjalankan aktiviti. • Terdapat beberapa pola di dalam bilik darjah iaitu:  Bintang.• Oleh itu.

.murid tidak memilih sesiapa sebagai sahabat dan orang lain juga tidak memilih sebagai sahabat. Pencilan.  Singkiran.murid yang menamakan murid lain sebagai sahabat tetapi murid lain mengatakan dia sebagai murid yang tidak disukai.

• Dapatkan kerjasama kumpulan dalam menguruskan disiplin murid darjah. • Guru juga perlu mempunyai sikap dan nilai yang boleh diterima oleh mana-mana ahli kumpulan dinamika bilik darjah. setiap arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh guru akan diikuti oleh muridmurid. .• Guru harus mengetahui cara dinamika bilik darjah dengan bijak seperti melalui kajian sosiometri yang telah dibuat. • Oleh itu.

Keadaan persekitaran bilik darjah • Keadaan persekitaran yang tidak kondusif boleh menimbulkan halangan kepada pengurusan masalah disiplin bilik darjah • Guru yang tidak prihatin terhadap sikap dan sahsiah murid dengan membiarkannya duduk dalam kumpulan murid bermasalah akan mendatangkan masalah • Guru perlu peka terhadap susun atur murid dalam bilik darjah .

• Pelan bilik darjah yang kucar kacir dengan susun atur perabot bilik darjah yang tidak teratur boleh menghindarkan pengurusan masalah disiplin yang berkesan. • Rutin perlulah jelas supaya dapat dipatuhi oleh murid. • Keadaan bilik darjah yang panas. sesak dan tidak mempunyai pencahayaan yang baik juga akan mengundang keresahan kepada murid. . • Peraturan dan rutin bilik darjah perlu ditampal di tempat sesuai dan sentiasa dipantau oleh guru.

emosi. • Murid yang mempunyai masalah perkembangan fizikal. kognitif dan sosial akan menimbulkan masalah di dalam bilik darjah. • Contohnya. murid yang kekurangan dari segi fizikal mahupun emosi akan cuba menarik perhatian guru dengan cara yang salah.Masalah perkembangan murid • Guru perlu mengetahui latar belakang keluarga dan akademik murid. .

• Selidik latar belakang murid dan kaji sejarah akademik murid. . • Beri mereka peluang untuk meraih kejayaan dan perhatian dengan cara yang positif.• Semua masalah murid perlu ditangani dengan mengesan perkara dan permasalahan sejak dari awal.

.Salah laku yang tidak dijangka • Kadangkala. • Guru perlu bertindak segera seperti memisahkan tempat duduk bagi murid yang melakukan kesalahan dan berbincang dengannya setelah tamat P&P. • Walaupun langkah berjaga-jaga telah diambil. kita akan berdepan dengan murid yang mempunyai masalah disiplin dan emosi di luar jangkaan. namun kemungkinan utk berlaku distruptif semasa P&P tetap ada.

SEKIAN .