MGA SALIK SA PAGLINANG NG NASYONALISMO

NASYONALISMO
nagmula sa salitang NASYON  nagmula sa Europa  katawagan sa samahan o pangkat ng mga taong may iisang mithiin, layunin sa buhay, kabilang sa iisang lahi, wika, tradisyon, relihiyon, at kaugalian

Pagsilang ng Diwang Makabansa Mga pangyayari noong ika-19 na siglo na naging dahilan ng pagusbong ng nasyonalismo sa bansa. Hen. •Liberal na pamamahala ni Gob. Carlos Maria dela Torre •Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan •Pagbubukas ng Canal Suez .

•Pagkakaroon ng pangkat na ilustrado •Pagkakaroon ng pangkat na ilustrado •Pagtatatag ng Kilusang Sekularisasyon •Pagbitay sa tatlong paring martir (GOMBURZA) .

Ilustrados .

binubuo ng mga paring Espanyol na kabilang sa mga orden  Sekular – binubuo ng mga paring Pilipino  .KILUSANG SEKULARISASYON 2 uri ng pari: Sekular at Regular  Regular .

 Rafael de Izquierdo – pumalit na gob hen kay dela Torre  Francisco Zaldua – sundalong Bikolano na tumestigo laban sa GOMBURZA  Pebrero 17. 1872 – binitay ang GOMBURZA .

 ARSOBISPO GREGORIO MELITON MARTINEZ – tumanggi na hubarin ng GOMBURZA ang kanilang abito bilang isang protesta .

Kilusang Propaganda Pag-usbong ng Nasyonalismo Reporma sa Mapayapang Paraan .

sila ng mga repormang panlipunan.  Naghangad .Kilusang Propaganda  Pagkatapos ng pagbitay kina GOMBURZA. sumidhi ang diwang makabansa ng mga Pilipino.

. Pangunahing layunin ng Kilusang Propaganda na bigyan ng kalutasan ang mga kamalian sa sistemang kolonyal ng mga Kastila sa Pilipinas.

.  Pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa harap ng batas.Layunin ng Kilusang Propaganda  Makaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa Cortes ng Spain.

. Gawing lalawigan ng Spain ang Pilipinas.  Ipagkaloob sa mga Pilipino ang katapatang pantao at kalayaan sa pagsasalita.

.La Solidaridad  Ang opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda.

Pumalit sa kanya si Marcelo H. Spain noong Pebrero 15. . del Pilar noong Disyembre 15. Unang inilathala sa Barcelona. 1889 sa pamumuno ni Graciano LopezJaena. 1889.

 Mapayapang paghingi ng mga repormang pulitikal at panlipunan. .Layunin ng La Solidaridad  Itaguyod ang malayang kaisipan at kaunlaran.

 Ilarawan ang kaawa-awang kalagayan ng Pilipinas upang gumawa ng mga hakbang ang Spain na ayusin ang mga ito. .

Graciano Lopez-Jaena  sumulat ng satirikong akda na Fray Botod ( Father Fatso) .

Marcelo H. del Pilar  naging pangalawang patnugot ng La Solidaridad .

Mga Nobela ni Rizal Noli Me Tangere (1887) El Filibusterismo (1891)  Sa mga aklat na ito. tinuligsa ni Rizal ang kasamaan ng mga prayle at kabulukan ng sistema ng pamahalaang Español. .

Jose Rizal – Laong Laan. 2. 3.Mga sagisag-panulat 1. 4. Kalipulako at Tikbalang Dominador Gomez – Romiro Franco . Dimasalang Marcelo del Pilar – Plaridel Mariano Ponce – Naning.

Jomapa . Jose Ma. Antonio Luna – Taga-ilog 6.5. Panganiban .

.  Layunin ng samahan na magkaisa ang lahat ng Pilipino sa paghingi ng reporma sa mapayapang paraan.La Liga Filipina  Itinatag ni Rizal noong Hulyo 3. 1892 matapos makabalik sa Pilipinas.

Mga nahalal na opisyal Pangulo – Ambrosio Salvador Pangalawang Pangulo – Agustin dela Rosa Kalihim – Deodato Arellano Ingat-Yaman – Bonifacio Arevalo .

1892 upang ipatapon sa Dapitan. Sa kasamaang palad. Zamboanga . hindi nagtagal ang samahan dahil ipinahuli ni Gobernador-Heneral Eulogio Despujol si Rizal noong Hulyo 7.

Pagkakahati ng La Liga Filipina La Liga Filipina Cuerpo de Compromisarios Katipunan Paghingi ng reporma sa mapayapang paraan Paglunsad ng rebolusyon laban sa mga Español .

rin sa dahilan ng pagkabigo ng kilusan ang kawalan ng pondo upang maipagpatuloy ang mga gawain ng samahan.  Isa .Konklusyon  Nabigo ang Kilusang Propaganda dahil hindi dininig ng Spain ang mga karaingan ng mga Pilipino.

 Ang pagkabigo ng Kilusang Propaganda ang naging simula ng Rebolusyon. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful