5

OLEH: HASIFAH BT SUBTOO PENGAJIAN MATEMATIK 3

5 TOKOH MATEMATIK ARCHIMEDES OMAR KHAYYAM AL BIRUNI ISAAC NEWTON JOHN VENN .

Gelaran : Bapa Kalkulus SUMBANGAN :  Hukum Hidrostatik  Mencipta Takal  Skru Archimedes  Menemui pi Л . Mendapat pendidikan di Alexandria.Euklid.ARCHIMEDES (287-212 SM) Dilahirkan pada 287 sm.

OMAR KHAYYAM (1048-1131) Nama Sebenar : Ghiyath Al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim Al-Khayyam Dilahirkan pada 18 Mei 1048 SUMBANGAN :  Algebra  13 Jenis Bentuk Persamaan Kiub  Pembentukan Teori Garisan Selari  Memperkenalkan kalendar al-tarikh al-Jalali .

Khwarazm SUMBANGAN :  Menentukan arah kiblat  Menyatakan jejari bumi iaitu 6339.AL-BIRUNI(973-1050) Dilahirkan pada 15 September 973. Tempat Lahir : Kath.6 km .

SUMBANGAN :  Teorem Binomial  Hukum Newton .ISAAC NEWTON (1642-1727) Dilahirkan pada 1642 Tempat lahir : Lincoln. England.

England SUMBANGAN :  Gambarajah Venn  Logik dan Kebarangkalian . Yorkshire.JOHN VENN Dilahirkan pada 4 Ogos 1834 Tempat Lahir : Hull.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful