MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1

3 : FUNGSI PERNIAGAAN 3.1:- Pemasaran 3.11 Definisi dan peranan pemasaran i. Definisi ii. Pengurusan pemasaran iii. Hala tuju sistem pemasaran 3.12 Pendekatan Pemasaran i.Falsafah pengurusan pemasaran -Pendekatan pengeluaran -Pendekatan penjualan -Pedekatan pemasaran moden ii. Pendekatan strategik -Jenis portfolio perniagaan -Proses pemasaran 3.13 Gelagat pengguna dan penyelidikan pemasaran i. Model gelagat pengguna ii. Faktor yang pengaruhi gelagat pengguna. iii. Jenis-jenis keputusan pembelian -Proses pembelian barangan pengguna. -Proses pembelian barangan baru. -Proses pembelian barangan industri. iv. Penyelidikan pemasaran

3.14 Pemetakan Pasaran i. Pemetakan pasaran ii.Sasaran pasaran iii.Peletakan pasaran 3.15 Campuran pemasaran. i. Produk -Definisi -Ciri-ciri produk -Klasifikasi produk -Keputusan produk individu -Keputusan barisan produk -Keputusan campuran produk -Kitaran hayat produk ii. Pengedaran -Pengenalan saluran agihan -tingkahlaku saluran agihan. -Rekabentuk saluran agihan -Pengurusan saluran agihan -Pengurusan logistik dan agihan fizikal -Peruncitan -Agen -Pemborongan

2

iii) Penentuan harga -Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan harga. -penentuan harga umum. -penentuan harga produk baru -Strategi penentuan harga campuran produk -Strategi penyelarasan harga -Perubahan harga. iv) promosi -Tujuan promosi -Langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang berkesan. -Penetapan belanjawan promosi. -Campuran promosi: -pengiklanan. promosi jualan, publisisti dan perhubungan awam dan jualan bersemuka. -Perubahan dalam komunikasi pemasaran .

3.2 Pengeluaran 3.2.1 Definisi dan peranan i. Definisi ii. Latar belakang -Evolusi pengurusan pengeluaran -Kepentingan pengurusan pengeluaran. -Cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran -Perhubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, kewangan dan sumber manusia. 3.2.2. Proses pengeluaran. i. Sistem pengeluaran ii. Subsistem pengeluaran. 3.2.3 Perancangan. i. Lokasi kilang -Objektif -Faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan lokasi. ii. Susun atur kilang -Objektif -Jenis susun atur: secara tetap, proses dan produk. 3.2.4 Jenis-jenis pengeluaran i. Mengikut tempahan ii. Secara Massa iii. Secara berkelompok. 3

Definisi iii. Definisi ii.7Pengurusan inventori i. Rekabentuk Bantuan komputer/ Pembuatan bantuan komputer. ii. Penyenggaraan peralatan.2. i. i. -Definisi -Objektif -Kebaikan.2.2. Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) -Definisi -Objektif -Latar belakang -Prinsip-prinsip -Kebaikan.2.5 Kawalan kualiti. iv. Merekayasa (Reengineering) -Definisi -Objektif -Kebaikan. Definisi ii.8 Konsep pengurusan pengeluaran moden. Pemeriksaan -Pemeriksaan menyeluruh -Pelan persempelan. i.Kawalan proses secara statistik. Objektif 3. ii.Objektif iv.Kaedah penyelenggaraan 3. 3. 4 . Objektif iii.6 Kawalan inventori. (SPC) iv.3.Alat-alat kawalan kualiti . ISO 9000 -Maksud ISO 9000 -Cara-cara untuk mendapatkan ISO 9000 iii.

Peranan iii.4 Sumber Dana i.3. Penyata Perancangan kewangan -Penerimaan wang -Pembayaran wang -Aliran wang bersih -Lebihan/ kurangan wang 3.3 Objektif Kewangan i.3.3. Prinsip Takaful v. Kaitan kewangan dengan bidang lain iii. Ganti rugi/jaminan 5 .6 Perancangan Kewangan i. Kunci kira-kira iii.Memaksimumkan kekayaan pemegang saham syarikat 3.7 Insurans i. Penyata aliran dana 3. Jenis -Jangka pendek -Jangka panjang 3.3. Definisi ii.3:.Memaksimumkan keuntungan syarikat ii. Prinsip iv.3. Peranan pengurus kewangan 3. definisi ii.1 Definisi Dan Peranan i.5:.KEWANGAN 3. Penyata pendapatan ii.2 Penyata Kewangan i.Penggunaan Dana i. Jenis-jenis vi.3.3.3. Jenis -Ikut jangkamasa -Ikut tuntutan 3.

ii. -syarat perkhidmatan v.5 Penilaian. 3.4.3. Proses perancangan sumber manusia iii. i) Definisi ii) Peranan dan kepentingan iii)Pembentukan dan pelaksanaan program iv) Jenis latihan yang dikendalikan serta kebaikan dan kelemahannya 3. Induksi -Tujuan .4.4. Pengrekrutan -dalaman -luaran.Borang permohonan . analisis kerja -huraian kerja -spesifikasi kerja. iii.semakan rujukan .2 Perancangan sumber manusia. -Definisi -Proses dan masalah dalam tindakan disiplin. Cabaran 3.4 Sumber Manusia 3. iv.4.4 Latihan dan pembangunan.1 Definisi dan peranan i.4. iii. i. Peranan dan kepentingan. i. 3. iv.ujian. v) Masalah dalam penilaian. Definisi ii. Proses Pemilihan .3 Pengambilan tenaga manusia. Penawaran kerja. 3. ii) Tindakan disiplin. Sumber tenaga. -dalaman -luaran. Definisi ii. ganjaran dan tindakan disiplin. Fungsi jabatan sumber manusia.Kandungan program .6 Faedah.temuduga . -Hukuman 6 .Masalah pelaksanaan.4. i) Faedah dan ganjaran -Bentuk wang -Bukan wang -Penentu-penentu ganjaran. i) Definisi ii) Peranan dan kepentingan iii) Kaedah-kaedah iv) Ciri-ciri penilaian yang berkesan.

7 .

pakaian) . Contohnya.adalah pelengkap kepada keperluan dan ianya tidak terhad.Konsep • Keperluan -adalah asas kepada kehidupan manusia dan terhasil secara semulajadi tetapi boleh dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran . manusia memerlukan makanan(nasi) semasa lapar tetapi mereka boleh memilih untuk makan nasi kandar.Permintaa hanya berlaku jika seseorang yang mempunyai kehendak & kemampuan utk membeli (kehendak yg disokong oleh kuasa beli) • • 9 . penghargaan diri(ingin dihormati) & pencapaian diri(sesuatu yang dapat dicapai seperti memenangi pingat Olimpik) Kehendak . Ianya terbentuk dan dipengaruhi oleh budaya serta personaliti seseorang individu.Keperluan terdiri daripada keperluan fisiologi(makanan/minuman. nasi beriyani ataupun nasi putih seperti yang dikehendaki Permintaan . sosial(kasih sayang). keselamatan(tempat tinggal).

Produk ialah sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian. Pasaran . dan sifat-sifat tidak ketara seperti jaminan. milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli. waranti. Ciri produk merangkumi sifat-sifat ketara seperti bahan. kredit. Nilai –Perbezaan antara faedah memiliki ddan menggunakan produk yang telah dibeli dengan kos untuk mendapakannya.• Produk . Transaksi/urusniaga -iaitu urusniaga antara dua pihak di mana kedua-dua pihak mendapat sesuatu yang bernilai yang diperlukan oleh mereka. khidmat selepas jualan Pertukaran – ialah suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu produk daripada pihak lain bagi memuaskan keperluan dan kehendaknya dengan menawarkan sesuatu yang berbeza.saiz dan bentuk.Pasaran ialah tempat di mana kedua-dua pihak pembeli dan penjual membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak • • ▪ • 10 . warna.

Definisi Pemasaran: Merupakan proses perancangan dan pelaksanaan konsep berkaitan dengan perletakan harga. atau idea. 11 . untuk mewujudkan pertukaran bagi memenuhi objektif individu dan matlamat organisasi. pengagihan barangan ataupun perkhidmatan.

Ledakan sistem maklumat iaitu perdagangan elektronik (e-commerce) yang telah membuka cabang pemasaran baru kepada pengeluar dan pembekal produk. tiada lagi sekatan atau tarif dan pasaran menjadi lebih besar dan tahap persaingan adalah tinggi. Mereka yang mempunyai kelebihan bersaing berupaya mengikut perubahan pasaran dan ekonomi yang dinamik iaitu perubahan kepada ekonomi yang baru. globalisasi.Peningkatan tanggungjawab sosial masa kini mempengaruhi corak aktiviti pemasaran sesuatu produk kerana pengguna lebih peka dan perihatin terhadap alam 12 sekeliling . Pasaran adalah lebih luas. .Globalisasi wujud akibat daripada perdagangan elektronik yang menjadikan dunia semakin kecil dan tidak dipagari oelh sempadan(dunia tanpa sempadan) . mudah dan murah dengan menggunakan komputer berinternet di mana-mana sahaja di dunia ini. merancang. dan peningkatan tanggungjawab sosial. Pengeluar atau pembekal yang mempunyai kelebihan sahaja mampu bersaing dan merebut peluang. .Akibat globalisai (Perubahan ekonomi baru).Pengurusan Pemasaran Pengurusan Pemasaran didefinisikan sebagai aktiviti menganalisis. perubahan kepada ekonomi baru. melaksana dan mengawal program yang direka bentuk untuk membina dan menyenggarakan hubungan pertukaran yang berfaedah antara organisasi dan pembeli sasaran dengan bermatlamat untuk mencapai objektif organisasi Hala tuju sistem pemasaran Ianya bergantung kepada faktor persekitaran global dan domestik yang amat dinamik Faktor-faktor yang mempengaruhi HTSP ketika ini ialah ledakan sistem maklumat. .

-Pengeluar lebih menumpukan kepada pengeluaran dan bukan pemasaran.pengguna akan membeli produk syarikat dengan banyak jika syarikat tersebut mengadakan jualan secara besar-besaran daan kempen promosi yang menyeluruh.2 Pendekatan pemasaran i. Falsafah pengurusan pemasaran Pendekatan pengeluaran -Andaian-pengguna akan membeli atau menerima apa sahaja yang dikeluarkan oleh pengilang dan senang didapati dengan harga yang berpatutan. . Semua tenaga serta kemahiran ditumpukan kepada pengeluaran barangan sebanyak yang mungkin bagi memenuhi permintaan pengguna. Pendekatan penjualan .Andaian.1.Jurujual dan iklan memainkan peranan penting dalam menyakinkan pengguna untuk membeli sesuatu produk -Syarikat perlu membentuk iklan yg kreatif dan membuat jualan peribadi bagi menyakinkan pengguna untuk membeli produk tertentu 13 .3.

Pendekatan pemasaran moden -jualan tidak bergantung kpd jualan yang agresif tetapi pemasaran adalah faktor penting dalam penjualan produk Penekanan diberikan kepada memuaskan keperluan dan kehendak konsumer Dikenali sbg konsep pemasaran di mana syarikat (i) berusaha memnuhi kehendak konsumer dan (ii) pada masa yang sama mencapai matlamat syarikat iaitu memperolehi keuntungan 14 .

Pendekatan strategik A. realistik(boleh dicapai dan sesuai dengan persekitaran/kehendak pasaran).Apakah yang sepatutnya diniagakan oleh syarikat? Misi syarikat yang baik : berorientasikan kepada pasaran @ konsumer.ii. Misi boleh dijadikan penunjuk arah @ wawasan untuk mencapai kejayaan 15 .Apakah jenis perniagaan yang ingin dijalankan pada masa akan datang? .Apakah perniagaan yang sedang dilakukan? . Jenis porfolio perniagaan Antara beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh syarikat dlm pendekatan strategik ialah: a) Mendefinisikan misi syarikat yang sebenar b) Membentuk objektif @ matlamat Syarikat c) Menganalisis jenis portfolio perniagaan yang sedang dijalankan a) Mendefinisi misi syarikat .Siapakah pelanggan syarikat? .

Bank EON dan bas Intrakota.b) Membentuk objektif Objektif. Setiap jenis atu bidang perniagaan yang diceburi oleh organisasi dikeniali sebagai unit perniagaan strategik -Contoh: Syarikat.sesuatu yang ingin dicapai oleh syarikat. satu lini produk. .Aktiviti Utama dalam perancangan strategik di mana pihak pengurusan perlu menilai semula jenis-jenis perniagaan yang dijalankan oleh syarikat.Pihak pengurusan perlu mengenalpasti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat. yangg ingin dicapai mestilah konsisten dengan objektif fungsi-fungsi atau jabatan-jabatan lain dalam syarikat.pengeluaran kereta Proton. DRB Hicom. satu produk atau satu jenama 16 . Objektif. Ketiga-tiga ini – unit perniagaan strategik DRB .Unit perniagaan strategik juga merujuk kepada sebuah jabatan dalam syarikat. Objektif mestilah memfokuskan kepada kepuasan pelanggan dan seterusnya perolehan keuntungan c) Menganalisis jenis portfolio perniagaan . Berdasarkan misi syarikat.

d. b.Peranan yang dimainkan oleh pemasaran dalam mencapai objektif strategik: a. c. Menganalisis peluang-peluang pemasaran Memilih sasaran pasaran Membentuk campuran pemasaran Mengurus usaha-usaha pemasaran 17 .

4. Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran. Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi pemasaran. Proses mengurus aktiviti pemasaran 18 . 2. Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran. Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi pemasaran. Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran. 3. Proses mengurus aktiviti pemasaran Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran.B. Proses Pemasaran Proses pemasaran terdiri daripada empat proses utama iaitu:1.

Persekitaran DemografiEkonomi Proses Pemasaran Pengantara Pemasaran Persekitaran Teknologi P e m b e k a l Persekitaran Politik & Undang2 Analisis Pemasaran Produk Perancangan Pemasaran Tempat Sasaran Harga Pengguna Promosi Pelaksanaan Pemasaran Orang Awam Kawalan Pemasaran Pesaing Persekitaran Sosio-budaya 19 .

3.3 Gelagat pengguna dan penyelidikan pemasaran i. menggunakan barangan dan melupuskan barangan yang dibeli. Model ini terdiri daripada tiga elemen iaitu:a) Rangsangan-rangsangan b) Kotak hitam pengguna c) Maklumbalas pengguna 20 . Gelagat pengguna adalah berkaitan dengan mencari jawapan kepada persoalan berikut: Apakah yang dibeli? Di mana membeli? Bagaimana membeli? Banyak mana membeli? Bila membeli? Kenapa membeli? Model Gelagat pengguna Satu model yang menerangkan bagaimana pengguna memproses dan memahami rangsangan-rangsangan yang diterima dalam membuat pilihan pembelian.1. Model Gelagat Pengguna Gelagat Pengguna Gelagat Pengguna merupakan proses yang dilalui oleh pengguna dalam membuat keputusan belian.

Model gelagat pengguna Rangsanganrangsangan Pemasaran Produk Harga Tempat Promosi Lain-lain Ekonomi Teknologi Politik Budaya Kotak hitam pengguna Ciri-ciri Proses keputusan pengguna pengguna Budaya Sosial Individu Psikologi Kenalpasti keperluan Mencari maklumat Menilai alternatif Keputusan membeli Gelagat selepas membeli Maklum balas pengguna Maklum balas pengguna Memilih produk Memilih jenama Memilih peniaga Masa membeli Jumlah belian 21 .

Faktor situasi Demografi Umur Pendidikan Bangsa masa tempat cara/bagaimana Tujuan Perasaan semasa membeli Campuran Pemasaran  Produk Jantina Pendapatan Kewarganegaraan ii.FAKTOR MEMPENGARUHI GELAGAT PENGGUNA  Harga  Tempat  Promosi Dalaman(Psikologi)  Motivasi Persepsi Personaliti Sikap Luaran (Sosial)  Budaya Kelas Sosial Kumpulan Rujukan Keluarga 22 .

Proses Pembelian Barangan Pengguna Proses Pembelian Barangan Baru 3. Jenis-jenis Keputusan Pembelian 1. 2.iii. Proses Pembelian barangan industri 23 .

Proses Pembelian barangan pengguna Mencari maklumat Mengenalpasti keperluan Menilai alternatif Gelagat selepas belian Membuat keputusan 24 .

dilalui a/b membeli brgan baru. Mencari maklumat Setelah mengenalpasti keperluan & dirangsang oleh stimuli dlman dan luaran. Mengenal pasti keperluan Proses pembelian bmula a/b konsumer menyedari keperluan Cth. Hamidah mencari maklumat lanjut ttg kereta Proton. brgan yg penting. 25 . dr pelbagai sumber spt sumber komersial. ia dikatakan berada pd tahap peglibatan yg tinggi – melalui semua langkah2 dlm proses pembelian Tahap penglibatan tinggi. Hamidah menyedari keperluan sebuah kereta utk ke tempat kerja Keperluan dirangsang oleh faktor dlman (keperluan kpd pengangkutan) atau faktor luaran(iklan kereta Proton yg disiarkan dlm akhbar) 2. peribadi dan awam Sekiranya ia sgt memerlukan kereta pd masa tsbt. kptsn pembelian pd tahap penglibatan yg rendah – memendekkan proses pembelian – melangkau langkah dlm proses pembelian Sebaliknya. Makl.1.kmdn Pn. berisiko tinggi & brgan kompleks spt komputer . Pn.

Membuat Keputusan pembelian Slps kriteria dipertimbang & disenaraikan mengikut keutamaan. pengguna akan membeli alternatif kedua terbaik drpd yg disenaraikan 5.jaminan. pendaftaran Keutamaan kriteria jg bgtg kpd nasihat yg diterima drpd jurujual. Konsumer menyenaraikan jenama.3. harga dan agen sbg kriteria pembelian Misalnya mungkin harga yg murah & pembelian yg mudah diproses mjadi keutamaan berbanding dgn warna kereta @ no. kawan-kawan & kptsn2 yg pernah dibuat pd masa lalu 4. Menilai alternatif Pengguna memproses maklumat untuk mencapai kepada keputusan belian Penilaian bgtg kpd pengguna itu sendiri dan situasi belian yg dihadapinya. pengguna akan mencapai satu kptsn utk memilih alternatif terbaik yg disenaraikan spt kereta yg plg murah harganya Sekiranya pilihan itu tidak ada. Gelagat selepas belian Langkah2 selanjutnya yg diambil oleh konsumer slps pembelian – pembelian memuaskan @ tidak Pembelian tidak menepati jangkaan – dpt makl tambahan dr kawan yg memiliki kereta yg sama Pembelian menepati jangkaan – merasa puas dgn pembelian – akan diberitahu kpd kwn Kaedah oleh pemasar. polisi pemulangan brg & pkhdm slps jualan kpd pengguna 26 .

Keinginan 4. Membuat keputusan dan menilai prestasi barangan. Mengadakan rundingan pembelian 5. Menentukan Spesifikasi Barang 3. 27 . Penerimaan Proses Pembelian barangan industri 1. Minat 3. Mengenalpasti Keperluan 2. Kesedaran 2. 4.Proses Pembelian Barangan Baru 1. Pencarian maklumat dan penilaian pembekal.

Penyelidikan pemasaran Definisi Penyelidikan Pemasaran Merupakan teknik mengumpul data atau maklumat pasaran secara sistematik. Mendefinisikan objektif kajian 2. Analisis dan Interpretasi Data. membuat analisis. pelanggan dan pesaing Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan Pemasaran 1. Mengumpul Data Primer 5.iv. Mengumpul Data Sekunder 4.Reka Bentuk Penyelidikan 3. dan interpretasi data berhubung dengan pasaran syarikat. 28 .

-tekanan persaingan -meluaskan pasaran -kos pemasaran yang tinggi -jangkaan konsumer yang semakin meningkat 29 .Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan Pemasaran Antara faktor yang mendorong syarikat untuk menlakukan penyelidikan pemasaran.

3.1.4 Pemetakan Pasaran
Pasaran Tempat di mana kedua-dua pihak pembeli/ Pengguna dan penjual/peniaga membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

i. Pemetakan pasaran Petakan pasaran Satu proses membahagikan pasaran kepada beberapa kumpulan pembeli yang mempunyai keperluan, ciri-ciri atau kelakuan yang berbeza yang memerlukan keluaran dan campuran pemasaran yang berlainan.

Tujuan Pemetakan Pasaran - Untuk membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai bagi memenuhi keperluan satu atau lebih daripada satu segmen. - Mengenalpasti profil pengguna. - Mengenalpasti perbezaan pengguna bagi setiap segmen.

30

Kepentingan Pemetakan Pasaran
1. 2. 3. 4. 5. Membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai. Menumpukan kepada segmen/bahagian yang dikenalpasti. Merancang dan membaharui produk mengikut keperluan asas pemetakan Merancang strategi pemasaran yang sesuai. Mengenalpasti peluang pasaran bagi produk sedia ada.

Asas Pemetakan Pasaran Barangan Pengguna
1. 2. 3. 4. 5. Pemetakan berdasarkan geografi. Pemetakan berdasarkan demografi. Pemetakan berdasarkan psikografi. Pemetakan berdasarkan gelagat /Kelakuan. Pemetakan berdasarkan faedah.

Asas Pemetakan Pasaran Barangan Industri
1. 2. 3. 4. Pemetakan berdasarkan demografi. Pemetakan berdasarkan angkubah operasi. Pemetakan berdasarkan faktor situasi. Pemetakan berdasarkan ciri-ciri personal.
31

ii. Sasaran pasaran
Kriteria utk penyasaran - Saiz & pertumbuhan segmen -Potensi persaingan -Kesesuaian dgn objektif syarikat

Pemilihan Strategi sasaran pasaran 1. Pemasaran tak terbeza/Strategi pemasaran massa - syk tidak mengambilkira perbezaan yg tdpt dlm pasaran - syk menawarkan produk kpd semua segmen dgn mgunakan campuran pemasaran yg sama - menjimatkan kewangan syk krn pengeluaran dilakukan secara massajumlah yg banyak - digunakan syk2 besar spt Pepsi, Coke 2. Pemasaran tertumpu - syk memilih satu @ dua segmen pasaran yg blh disasarkan dgn campuran pmsrn yg sama - syk popular oleh syk2 kecil krn sumber terhad - syk boleh menapak & menguasai pasaran yg mpyi kemungkinan dimasuki pesaing lain. - Cth AirAsia –pemasaran tertumpu kpd penumpang domestik utk 32 terbang dgn cepat & murah

faktor spt produk.syk menyasarkan kpd bbrp segmen pasaran & cuba mereka bentuk tawaran @ produk yg berbeza bg setiap segmen .Cth: Proton mengeluarkan pelbagai model spt Wira.Putra dll .3.Iswara. Pemasaran Terbeza .hargadan promosi berbeza bagi setiap segmen pasaran 33 .Strategi campuran pmsrn iaitu pengedaran yg sama iaitu pemasaran semua model melalui Edaran Otomobil Nasional(EON) .Satria.

iii. Peletakan pasaran
• • • • • • • Dilakukan setelah pemetakan dan penyasaran psrn dibuat Merujuk kpd persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dgn keluaran pesaing Mengandaikan bhw pengguna membandingkan produk berdasarkan ciri2 utama produk sebuah syk dgn produk pesaing. Cth: Pengguna-surirumah lebih suka mgunakan serbuk kari Adabi dlm masakan bbanding keluaran lain yg tdpt di pasaran. Ini krn keluaran Adabi – sedap serta halal & tjamin kebersihannya. Sedap,halal&bersih adalah tiga ciri produk penting dijadikan strategi oleh Syk Adabi utk mbuat perletakan psrn produk keluarannya. Ciri2 lain sbg strategi perletakan pasaran -harga rendah(Mydin Wholesaler, GlobeSilkStore) -prestij (Mercedes Benzs) Pemasar perlu membuat penilaian mengenai kelebihan2 persaingan dan kemudian memilih satu kedudukan yang boleh meletakkan dan mengekalkan perletakan tersebut diminda pengguna. Perletakan pasaran mempunyai 3 peranan • • • Mendefinisikan produk kpd pengguna Membantu pengguna mengingati produk Menyampaikan ciri-ciri produk yg relevan kpd pengguna

Utk mencapai tujuan tsbt, pengiklanan digunakan sbg saluran komunikasi bg membentuk & mengekalkan perletakan pasaran di minda pengguna

34

3.1.5 Campuran Pemasaran
Campuran Pemasaran terdiri drpd: • • • • Produk (Product) Pengedaran (Place) Promosi (Promotion) Penentuan Harga (Price)Price) Dlm Pmsrn, akt. Utama yg perlu dilakukan dibahagikan kpd 4 kategori – 4P (Product,Place,Promotion,Price)

i. Produk • Definisi - Sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian, milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli. Ciri-ciri produk merangkumi sifat-sifat ketaranya seperti bahan,warna,saiz dan bentuk. Sifat-sifat tak ketara seperti jaminan,waranti,kredit,khidmat selepas jualan

35

Klasifikasi Produk A. Produk pengguna
• Produk yg dibeli oleh individu @ seisi rumah utk kegunaan peribadi @ sendiri

1. Produk mudah beli - Produk & perkhidamatan yg biasanya dibeli oleh pengguna dgn kerap dgn kadar perbandingan yg minimum. - misalnya, sabun, suratkhabar dll - biasanya berharga murah & pemasar meletakannya di byk saluran utk kemudahan org lain 2. Produk beli-belah - pengguna membeli dgn kadar yg kurang kerap-sebulan,setahun @ 5 tahun sekali -mrk akan membandingkan kesesuaian, mutu, harga & stail produk sblm mbuat keputusan utk membelinya. - Pengguna akan berusaha utk mdpt makl. & membuat perbandingan - cth: perabot,pakaian,kereta,jam,alat kosmetik - pemasar akan menjual produk mrk melalui saluran yg terhad ttp memberi sokongan jualan yg lebih mdalam kpd pengguna
36

. Produk tidak dicari . Produk khas .Cth: insurans nyawa. . barangan antik. gaya @ jenisnya.produk ini memerlukan byk pengiklanan.Misalnya.3. derma darah . ensiklopedia. penjualan peribadi dan usaha-usaha pemasaran yg lain 37 . kereta Rolls-Royce .Pengguna biasanya tidak membandingkan produk khas 4.produk yg mpyi ciri2 unggul @ unik yg disukaioleh pengguna dr segi jenama.produk yg tidak diketahui oleh pembeli akan kewujudannya di pasaran @ tidak pernah difikirkan tentang pembeliannya. Pengguna sanggup berusaha utk mperolehinya tidak kira berapa kos yg akan ditanggungnya.

kayu balak. bekalan & perkhidmatan Bahan dan bahagian . pengeluaran barangan lain @ utk dijual semula kpd pihak lain. bhn mentah->meliputi produk ladang (cth:gandum.kerusi) 38 • • • . Merangkumi bahan & bahagian. item kapital.tmsk pemasangan & kelengkapan aksesori 1.ternakan dll) dan produk semula jadi(ikan.tayar) Item kapital . bhn pembuatan&bahagian->bahan2 komponen(besi. Cth: minyak masak yg dibeli oleh restoran Perbezaan antara produk pengguna dgn produk industri adalah tujuan pembelian produk tsbt. sistem komputer yg besar. Kelengkapan aksesori-peralatan kilang mudah alih serta alat2 & kelengkapan pejabat (faks.bhn mentah serta bhn pembuatan & bahagian 1.lif) 2. kelengkapan tetap (generator.kapas.petroleum dll) 2.B. Produk industri • • • Produk yg dibeli oleh individu @ organisasi utk tujuan digunakan dlm operasi syk.produk2 industri yg membantu pembeli dlm proses pengeluaran @ operasi . wayar.simen dll) dan bahagian komponen(motor kecil.pejabat).meja. Pemasangan-pembelian utama spt bangunan(kilang.

pengiklanan) Keputusan Produk Individu Sifat2 produk FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBEZAKAN PRODUK SYARIKAT DENGAN PRODUK PESAING penjenamaan pembungkusan penglabelan Perkhidmatan sokongan produk 39 .pensil. kertas.minyak) ii) item-item pembaikan & penyelenggaraan (cat. Perkhidmatan i) penyelenggaraan&pembaikan (membersihkan cermin tingkap.bekalan i) bekalan operasi (arang batu.memperbaiki komputer) ii) perkhidmatan nasihat (undang-undang. rundingan pengurusan.paku.• Bekalan & perkhidmatan 1.penyapu) 2.

bijirin.pengedaran & pembeli serta harga 40 .Campuran lebih dlm dpt menarik lebih segmen pengguna & memberikan lebih pilihan kpd pengguna • Ketekalan produk.jenama @ saiz produk yg dijual oleh syk.kaitan ant bbrp barisan produk dr segi kesamaan penggunaan.Cth:Avon memasar gincu bibir dll alat kosmetik Campuran produk.bilangan barisan/lini produk yg ditawarkan oleh pengeluar kepada pengguna.bilangan item produk yg tdpt dlm sstu barisan produk. Cth: Nestle memasarkan minuman coklat.merangkumi beberapa & pelbagai lini @ barisan produk yg ditawarkan oleh syk. Campuran yg lebar atau luas dapat menarik pelbagai segmen pasaran • Kedalaman/kepanjangan campuran.Keputusan Campuran produk • • Item Produk – satu model.susu bayi dll • DEMENSI-DEMENSI ASAS DALAM CAMPURAN PRODUK • Kelebaran campuran produk.produk yg dijual lebih kurang sama jenisnya @ yg berkaitan ant satu sama lain. Cth Proton jual Perdana Lini Produk.

Untung Kitaran Hayat Produk Peringkat pertumbuhan Peringkat pengenalan Peringkat matang Peringkat kemerosotan 0 Masa 41 .Kuantiti Jualan.

42 . Keuntungan maksimum akan dicapai.matlamat syarikat mendapat tempat di pasaran -perlukan promosi agresif untuk galakkan penerimaan produk itu krn masih dicari oleh pembeli. -Memerlukan perbelanjaan wang yang banyak utk dapat keuntungan pd masa akan datang • Peringkat pertumbuhan/perkembangan -jualan mula meningkat dan syarikat mula mendapat keuntungan yang besar.pengedaran dan pembentukan produk baru.bentuk produk baru atau jenama baru dilancarkan.• Peringkat Pengenalan -Kategori produk baru.kerugian dihadapi krn terpaksa membelanjakan wang yg banyak utk promosi. Bakal pembeli mesti diberitahu kewujudan produk di pasaran.kebaikan serta kegunaanya. Jualan sangat rendah. Ciri peringkat ini. Ciri penting peringkat ini terjadinya pertandingan berbentuk monopoli. Pesaing mula memasuki pasaran dan mereka akan mencuba mengeluarkan barangan terbaik dari segi rekabentuk dll. -Jualan keseluruhan meningkat dgn cepat kerana pembeli semakin ramai.

promosi dan keluaran -Pemasar perlu sentiasa memanjangkan hayat produk Peringkat penurunan/kemerosotan -produk baru menggantikan produk lama. mereka mungkin masih mendapat keuntungan -Edaran hayat produk berbeza bergantung kepada jenis produk. Amnya. Tidak banyak perbezaan antara produk syarikat yg ditawarkan kerana pesaing telah mengetahui cara tarikan yang paling berkesan. -Promosi menjadi penting.• Peringkat kematangan . edaran hayat semakin singkat kerana persaingan semakin kuat di kalangan pesaing yang meniru produk lain. Meniru produk pesaing menjadi satu kebiasaan dan dalam pertandingan monopoli terdapat pertandingan hebat pada harga.Ramai pesaing memasuki pasaran. Persaingan menjadi lebih agresif dan keuntungan terus jatuh disebabkan kos promosi semakin tinggi dan ada pesaing mula menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Pertandingan harga di kalangan pengeluar yang masih ada menjadi semakin agresif tetapi bagi pengeluar yang masih ada pembeli setia. Syarikat perlu memikirkan strategi untuk mengembangkan keluarannya menjalani edaran hayat yang lengkap • 43 .

Pengedaran • Proses memindahkan dari pusat pengeluaran kepada pengguna di lokasi dan masa yang dikehendaki mereka. Pengedaran memerlukan saluran agihan untuk menggerakkan barangan daripada pengeluar kepada pengguna Pengedaran Penentuan harga Penyelidikan pemasaran Fungsi-fungsi yang dilakukan dalam saluran pengedaran Pembelian Perancangan produk Promosi Perkhidmatan pelanggan 44 .ii.

Konflik yg berlaku ant.Tingkah laku saluran agihan . misalnya ant.Konflik ant bbrp tahap yg berbeza dlm saluran yg sama. melalui kepimpinan pemimpin saluran yg boleh menguasai ahli2 dgn kuasa & autoriti yg ada pdnya. Sbb lain konflik berlaku = perbezaan matlamat.Konflik berlaku pd dua peringkat iaitu : a) Konflik mendatar .Cara penyelesaian konflik ini. Firma di peringkat yg sama dlm saluran agihan spt ant dua @ lebih peruncit. memimpin & menyokong ahli2 lain dlm saluran agihan utk sama2 mencapai objektif 45 .Cth: pengedar kereta proton di sp merungut ttg kereta toyota di pp yg mencuri pelanggannya dgn memberi tawaran harga yg rendah serta melakukan pengiklanan yg agresif di luar kawasan jualan yg telah ditetapkan .Keadaan ini berlaku a/b org2 tengah tidak diberikan hak pengedaran eksklusif @ utama oleh pihak pengeluar B) konflik menegak . pengeluar juga menjual brgan yg sama secara terus kpd pengguna -Cth: nestle menjual MILO terusa kpd pengguna & pd masa sama dia masih lagi mguna khidmat org tengah .Pengeluar bersaing dgn pemborong utk mdptkan jualan drpd pasaran yg sama. . Pengeluar dgn pemborong @ pemborong dgn peruncit -Pengeluar tlh memberikan hak jualan dan pengedaran kpd pemborong ttp pd masa yg sama. salah faham dll . Pemimpin saluran boleh mengarah.

Lebih byk yg terlibat pd sesuatu peringkat. Reka bentuk saluran agihan 2 jenis saluran agihan A.pengeluar memberi amanah @ tanggungjawab pengedaran barangan beli belah spt kereta B) saluran agihan berdimensi mendatar .Merujuk kpd jumlah ahli saluran yg mengendalikan sesuatu produk pd satu peringkat @ tahap dlm suatu saluran . bantuan guaman dll ii. salun.Pengeluar menjual terus kpd pelanggannya Cth: Jualan langsung AVON. Saluran terus/langsung . Saluran agihan berdimensi menegak I. Saluran tidak langsung .3.Saluran utk proton lebih luas pd peringkat peruncitan jika dibandingkan dgn mercedes – proton ada byk pengedar 46 . TUPPERWARE. maka lebuh luas sesuatu saluran tsbt & sebaliknya .

Jenis-jenis saluran agihan – Produk Konsumer/pengguna Pengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar Agen/broker Pemborong Pemborong Peruncit Peruncit Peruncit Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna 47 .

Jenis-jenis saluran agihan – Produk Industri Pengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar Agen Agen Pengedar Industri Pengedar industri Pengguna Industri Pengguna Industri Pengguna Industri Pengguna Industri 48 .

-Strategi menghadkan pengedaran kepada beberapa pengantara atau orang tengah di satu kawasan geografi berdasarkan prestasi yang ditunjuk oleh mereka. -memastikan produk mudah didapati oleh pengguna di merata kedai -Pengantara pemasran perlu menyimpan stok produk yang banyak -Cth: pengeluar produk mudah beli seperti tisu. 49 . istimewa & industri yang memrlukan usaha jualan yang berbeza atau khusus oleh pihak pengantara pemasaran.minuman ringan. • Pengedaran selektif -Barangan beli-belah.Tahap Liputan Pengedaran Pasaran Pada Peringkat Peruncitan •Pengedaran intensif -Merangkumi liputan paling luas atau maksimum . -Strategi untuk menghadkan pengedaran hanya kepada satu outlet/ kedai dalam satu kawasan geografi -Untuk pengeluar yang iginkan penolakan ke dalam pasaran secara maksimum oleh pengantara pemasaran -Bagi pengatara pemasaran kerana usaha promosi yang dilakukan memberikan faedah yang eksklusif kepada mereka dalam kawasan pasaran mereka beroperasi. -Digunakan kerana jumlah pembeli sedikit tetapi menyumbangkan sebhgin besar jumlh jualan •Pengedaran eksklusif -Produk yang dianggap istimewa oleh pengguna seperti jam tangan ROLEX barang kemas ekslusif.sabun.

Tahap Liputan Pengedaran Pada Peringkat Peruncitan Intensif Pengeluar Selektif Pengeluar Eksklusif Pengeluar Pemborong Pemborong Banyak Peruncit Contoh: Coca-cola Peruncit 1 Peruncit 2 Peruncit 3 Contoh:Kasut Bally Peruncit Terpilih Contoh: Jam tangan Rolex 50 .

serta pengurusan inventori & pulangan barangan. 51 .Pengurusan Saluran Agihan  Memilih ahli saluran agihan -Supaya ahli yang dipilih sesuai dengan kehendak piawaian syarikat  Memberi Motivasi ahli saluran agihan -Supaya ahli sentiasa mencapai prestasi yang baik  Menilai prestasi ahli saluran agihan Supaya ahli dapat dinilai berdasarkan standard yang telah ditetapkan seperta dari segi kuota jualan. perkhidmatan kepada pelanggan.

-Contohnya: kapal terbang perlu terus kepada pelanggannya. Faktor Produk. kompleks atau dibuat khas atau mudah pecah maka perlu memikirkan saluran aguhan yang sesuai. -Faktor ini bergantung kepada petakan pasaran. -Persaingan yang sengit akan menyebabkan syarikat menggunakan saluran agihan yang ringkas dan pendek supaya produknya terus sampai kepada pelanggan. Faktor Pengeluar. -Pengeluar yang mempunyai sumber kewangan yang banyak boleh membentuk saluran agihan sendiri dan boleh membentuk konsep pemasaran yang sesuai. 52 . -Bergantung kepada jenis produk samada yang mahal. 4. 3.FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMILIHAN SALURAN AGIHAN 1. -Contohnya bagi produk kesihatan sesuai menggunakan saluran agihan yang terus kepada pengguna 2. Faktor Persaingan. Faktor Pasaran.

Meminimakan jumlah kos logistik pada satu tahap perkhidmatan yang telah ditentukan dengan memastikan pengagihan dibuat untuk produk. Objektif Utama Logistik 1. 2. pergudangan.pengendalian bahan atau sumber dan perkhidmatan pelanggan. tempat yang betul dan pada masa yang tepat.Pengurusan Logistik Dan Agihan Fizikal Definisi Logistik Aktiviti yang berkaitan dengan pengaliran atau pemindahan bahan mentah dari tempat pengeluaran ke tempat pemprosesan. pemindahan bahan mentah. produk separuh siap & siap di dalam dan antara kilang dengan tempat penrgudangan serta pemindahan barangan siap kepada pengguna akhir. Aktiviti logistik Termasuk pembelian. menyediakan perkhidmatan pelanggan yang sempurna dan cekap kepada pengguna pada kos yang berpatutan) 53 .

Elemen-elemen dalam Sistem logistik Pengangkutan Pemprosesan Pesanan Sistem logistik Pergudangan Pengendalian Barang Kawalan inventori 54 .

-Sekiranya inventori pada tahap yang rendah syarikat menghadapi risiko kehilangan jualan dan syarikat perlu mengimbangi risiko supaya berada pada tahap yang rendah. Kawalan inventori -Tujuannya adalah untuk menperkembangkan dan mengekalkan tahap serta jenis barangan yang dikeluarkan oleh syarikat. 55 .Elemen-elemen dalam Sistem logistik Pengangkutan -Proses menggerakkan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. memesan dan menghantar barangan. -Terdapat beberapa pengangkutan seperti. Pergudangan -Merupakan satu kegiatan yang diatur atau disimpan supaya terdapat barangan apabila diperlukan. udara dan darat. menyimpan barang. pegangkutan air. menyusun. -Meliputi aktiviti seperti menerima dan mengenalpasti barangan.

-Keadaan ini penting kerana akan memberi kesan ke atas kepuasan pelanggan dan koskos disebabkan kerosakkan barang. 56 . Pemprosesan Pesanan Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk menerima dan memfailkan pesanan-pesanan pelanggan. Pemprosesan pesanan yang tepat dan cepat akan memberikan kelebihan kepada syarikat.Pengendalian Barang -Pengendalian barang bagi item-item barangan semasa pegangkutan dan pergudangan dinyatakan sebagai pemegangan bahan.

Huraian berkaitan dengan Ejen -Ejen boleh memperolehi komisen daripada pengeluan . -ejen juga boleh menjual terus barangan kepada pengguna. Definisi broker: Orang tengah yang mempertemukan pengeluar atau penjual dengan Pengguna. Ejen Definisi Ejen: Merujuk kepada orang tengah yang biasanya terlibat dalam memasarkan barangan industri tanpa mengambil hak ke atas produk tersebut dan menjual produk bagi pihak pengeluar. Broker akan memperolehi komisen daripada pertemuan yang dilakukan oleh kedua-dua Pihak. 57 . -Ejen juga boleh menjadi broker.AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN 1.

Tiga kategori utama pemborong: a) Pemborong saudagar Pemilik persendirian syarikat pemborongan dan tidak dikawal oleh syarikat pengeluar. 58 . Mengkhusus dalam penjualan produk industri sebaliknya yang mengkhusus dalam penjualan produk konsumer dipanggil jober b) Broker dan Agen Orang tengah antara pembeli dan penjual dan dibayar komisen untuk perkhidmatan yang diberikan. Huaraian berkaitan pemborong.AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN 2. Pemborongan Definisi Pemborong: Merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembelian secara pukal produk dari pengilang oleh orang tengah dan menjual kembali produk tersebut kepada pengguna awam tau pengguna industri. c) Pejabat dan cawangan jualan pengilang Syarikat pengeluar yang mengendalikan sendiri semua aktiviti pemborongan. Mereka mengendalikan produk tetapi tidak mempunyai hak ke atasnya.

Peruncitan Definisi Peruncitan: Merujuk kepada semua aktiviti yang melibatkan penjualan atau penyewaan produk secara terus kepada pengguna akhir untuk kegunaan mereka atau organisasi. televisyen.kedai mudah beli.pasar raya.jualan langsung. Huraian berkaitan dengan peruncitan • Aktiviti peruncitan boleh diklasifikasikan antaranya berdasarkan perkhidmatan dan perletakan harga • • Peruncit khidmat penuh-menawarkan pelbagai perkhidmatan kpd pelanggan seperti penghantaran barang. telefon.kedai berjabatan. kedai istimewa. pemasaran langsung. Contohnya. Peruncitan berkedai – amalan jualan kepada konsumer melalui kedai. katalog.pembelian secara elektronik dan peruncitan secara automatik 59 .AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN 3.superstore dan Hypermarket • Peruncitan tanpa kedai – amalan jualan kepada konsumer tanpa melalui kedai tetapi melalui kaedah seperti mel. internet Contohnya.

bentuk pengedaran dan jenis promosi. Kepimpinan kualiti produk – syarikat mestilah mengeluarkan produk yang berkualiti dan harga tinggi dikenakan untuk menarik pengguna yg mementingkan kualiti b)Strategi campuran pemasaran Harga yang ditawarkan mestilah mengambil kira reka bentuk produk. Memaksimakan keuntungan semasa – harga yang ditetapkan pada paras yang menghasilkan keuntungan iii. c)Kos Harga yang dikenakan mestilah mampu menampung kos pengeluaran iaitu kos berubah dan kos tetap d) Pertimbangan organisasi Syarikat akan menentukan siapakah yang akan membuat keputusan bagi 60 menentukan harga produk yang dikeluarkan . Penentuan harga Definisi Harga : Jumlah wang yang dikenakan untuk pemilikan atau penggunaan sesuatu produk atau nilai wang yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan sesuatu produk Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penentuan Harga 1. Penakatan(survival) – syarikat akan cuba untuk terus beroperasi dalam pasaran bukan lagi untuk memperolehi keuntungan.iii. Faktor dalaman a)Objektif pemasaran i.Harga produk pada paras yang rendah ii. Pemimpin pasaran – syarikat meletakkan harga pada paras yang rendah bg menggalakkan peningkatan permintaan produk dlm pasaran iv.

persaingan oligopolistik dan persaingan monopoli.persaingan monopolistik. Bagi produk yang permintaannya tinggi harga yang diletakkan terhadap produk tersebut pada tingkat harga yang tinggi dan sebaliknya. Faktor Luaran a) Pasaran dan permintaan Pemasar perlu memahami hubungan pasaran dan permintaan sesuatu produk sebelum meletakkan harga.2. b) Persaingan kos. kerajaan yang membuat kawalan harga dan faktor sosial di mana harga tidak membebankan pengguna 61 . Empat jenis pasaran iaitu persaingan tulen.harga dan tawaran yang dibuat oleh pesaing juga mempengaruhi penentuan harga. Strategi penentuan harga memberi kesan kepada bentuk persaingan dalam pasaran c) Persekitaran Keadaan ekonomi negara dan dunia.

Penentuan harga berdasarkan nilai pembeli -Harga ditentukan berdasarkan persepsi pembeli bukannya kos yang ditanggung oleh penjual 3. 2 jenis iaitu i)penentuan harga dengan kadar berterusan.Penentuan harga berdasarkan pesaing -Pengguna akan menilai harga sesuatu produk dengan membuat perbandingan harga pesaing. Penentuan harga tokokan kos ii. Strategi ini untuk mendapatkan pulangan yang yang cepat atas kos R&D B) Harga penembusan pasaran Harga permulaan yang rendah untuk menembusi pasaran yang luas iaitu menarik dan mendapatkan pembeli yang ramai. ii) penentuan harga tawaran tertutup Penentuan Harga Produk Baru Dua strategi digunakan: A) Penentuan harga penarahan pasaran Harga pengenalan yang tinggi dikenakan untuk menarik pembeli yang mementingkan kualiti bukannya harga.Penentuan harga berdasarkan kos Dua pendekatan boleh digunakan: i. Matlamat utama membina syer pasaran yang 62 besar dan membentuk kesetiaan pengguna bagi jenama baru .Penentuan Harga Umum 1. Penentuan harga pulangan modal dan harga untung sasaran 2.

Penentuan harga pakej (Bundle product) Penjual akan mencampurkan beberapa produk dan menjualnya pada harga tawaran. Contoh: sewa hotel (produk utama) dengan menjual pakej penginapan termasuk sarapan dan permainan golf percuma (produk opsyenal) 63 . Penentuan harga produk tawanan Penentuan harga digunakan bagi produk yang dijual bersama produk utama. 5. Minyak kelapa sawit (produk utama) dan hampas kelapa sawit (produk sampingan). Perbezaannya ditetapkan oleh syarikat berdasarkan kos pengeluaran yang berbeza 2. Penentuan harga barisan produk (Product line pricing) Harga anatara produk dalam barisan produk berbeza antara satu sama lain. tetapi harga pisau cukur(produk tawanan) lebih mahal kerana altenatif pencukur tidak dapat digunakan tanpa pisau. Penentuan harga produk opsyenal Harga produk opsyenal berasingan dengan harga produk utama iaitu penentuan harga produk aksesori yang dijual bersama dengan produk utama. 4.Strategi Penentuan Harga Campuran Produk 1. Penentuan harga produk sampingan(by product) Syarikat mengenakan harga harga produk sampingan bagi menjadikan produk utama lebih kompetitif.Cth: harga alat pencukur(produk utama) lebih rendah. 3.

Penentuan harga promosi Harga diturunkankan sementara untuk mendapat syer pasaran yang tinggi dalam jangka masa pendek 4.mengikut produk. Strategi yang digunakan seperti harga ganjilgenap.Strategi Penyelarasan Harga 1. Elaun terdiri daripada elaun tukar beli (trade in) dan elaun promosi 2.diskaun kuantiti.pembarisan harga 3. Penentuan harga berdasarkan diskaun dan elaun Diskaun terdiri daripada diskaun tunai.harga prestij.mengikut tempat dan mengikut masa 5. Empat jenis penentuan harga geografi: i) berdasrkan kos penghantaran ii)secara umum iii)mengikut zon iv) kos pengangkutan diserapkan 64 .diskaun perdagangan dan diskaun bermusim. Penentuan harga melalui nilai produk Syarikat akan menawarkan kombinasi dia antara kualiti produk yang baik dan perkhidmatan yang baik pada harga yang sepatutnya. Penentuan harga melalui pemetakan harga Syarikat mengenakan harga yang berbeza terhadap produk yang sama berdasarkan kepada pemetakan pengguna. 6. Penentuan harga geografi Harga produk ditentukan berdasarkan kepada kedudukan geografi produk itu akan dijual. Penentuan harga psikologi Harga psikologi digunakan dengan andaian pengguna membuat belian berdasarkan emosi dan bukan secara rasional.

Menaikkan harga Harga dinaikkan untuk menaikkan kadar keuntungan.Perubahan Harga 1. 65 . Membuat potongan harga Harga diturunkan berbanding dengan harga pesaing bagi meningkatkan perolehan syarikat 2.

Untuk megingatkan pelanggan tentang produk yang ditawarkan. 8. Menarik perhaian pelanggan terhadap produk.iv. Promosi Definisi Promosi: Proses untuk mempengaruhi seseorang dengan berkongsi idea. 3. Mengekalkan daya saing perniagaan. Menimbulkan minat pelanggan terhadap produk 6. 66 . Memberi pengetahuan kepada pelanggan tentang sesuatu produk 4. 2. Menaikkan emej syarikat dan produk. maklumat dan perasaan. Untuk memujuk dan mempengaruhi pelanggan membeli produk syarikat 7. 5. Juga dikenali sebagai komunikasi pemasaran dimana ianya merupakan usaha-usaha yg dilakukan oleh pemasar untuk berkomunikasi dengan sasaran pengguna Tujuan promosi: 1. Untuk memberitahu atau memperkenalkan produk kepada pelanggan.

Langkah-langkah Dalam Mengembangkan Komunikasi Yang Berkesan 1. Memilih media 7. Mengenalpasti sasaran pengguna 2. Mereka bentuk mesej 4. Mendapatkan maklumbalas Penetapan belanjawan promosi 4 kaedah yang sering digunakan dalam penetapan belanjawan promosi iaitu: a) Kaedah mengikut kemampuan b) kaedah peratusan jualan c) Kaedah bersaing d) Kaedah objektif dan tugas 67 . Struktur mesej 5. Menentukan objektif atau matlamat komunikasi 3. Format mesej 6.

telepemasaran yang menggunakan telefon dan televisyen. potongan harga. Pengiklanan – Komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pihak pengeluar melalui media massa. internet atau mel langsung 2. Contohnya kupon. 68 . Promosi jualan –syarikat menawarkan insentif jangka pendek kepada pembeli bagi mendorong pembelian oleh pengguna.sampel. Perubahan dalam komunikasi pemasaran • Wujudnya konsep pemasaran baru seperti e-pemasaran(pemasaran elektronik) yang menggunakan internet. online shopping yang memberi kemudahan kepada pengguna tanpa perlu berhubung secara langsung dengan pengeluar.premium. Ia adalah alat paling berkesan dari segi kos pada peringkat akhir proses pembelian.peraduan. Publisiti dan perhubungan awam – Publisiti ialah penghebahan ke atas sesuatu produk. rebat/pemulangan tunai. Perhubungan awam digunakan untuk membina hubungan baik antara syarikat dengan pelbagai lapisan masyarakat 4. papan iklan.Campuran promosi 1. perkhidmatan atau perniagaan melalui berita-berita komersil yang disiarkan melalui media elektronik dan cetak.tawaran istimewa dll 3. Jualan bersemuka – syarikat akan menggunakan jurujual untuk melaksanakan jualan secara peribadi kepada pengguna.

69 .

Kemajuan teknologi dan penggunaan sistem pengurusan yang berkesan telah menyebabkan pengeluaran telah meningkat dengan pesatnya hingga menyebabkan peningkatan dalam aktiviti perniagaan. Namun pengurusan pengeluaran telah mengalami perkembangan pesat apabila revolusi perusahaan berlaku di England dan negara-negara eropah sekitar kurun ke 18. 70 . Proses ini melibatkan suatu perancangan dan penyusunan. mesin dan lain-lain bagi menghasilkan satu output dalam bentuk produk barangan atau perkhidmatan. penstafan. Ia sudah dimulakan semenjak dari manusia mengenali tamadun. Penggunaan mesin dalam pengeluaran . penggunaan buruh mahir. buruh.3.2 PENGELUARAN 3.1 Definisi dan Peranan Definisi Merupakan satu proses transformasi input yang terdiri daripada gabungan bahan mentah. Latar belakang Proses pengeluaran bukanlah satu proses yang baru dan terlalu sukar. kaedah-kaedah pengkhususan dalam pekerjaan telah meningkatkan jumlah output dalam pasaran.2. pengarahan dan juga pengawalan bagi aktiviti-aktiviti yang terlibat.

71 . jadi ia perlu diurus dengan bijak dan berhati-hati untuk meningkatkan produktiviti. bertanggungjawab terhadap masa pengeluaran. -Pengeluaran melibatkan kos yang tinggi. produk yang dikeluarkan mematuhi standard atau kualiti yang telah ditetapkan c.Peranan dan kepentingan -merupakan satu daripada tiga fungsi utama bagi sebarang bentuk perniagaan selain pemasaran dan kewangan . memastikan produk yang dikeluarkan dapat memenuhi spesifikasi pengguna b.Perlu memahami proses pengeluaran atau penghasilan sesuatu barangan bagi tujuan untuk penambahbaikkan. Tanggungjawab pengurus pengeluaran ialah: a. iaitu barangan hendaklah dikeluarkan mengikut tempoh yang dikehendaki oleh pelanggan. mengurangkan kos dan pembaziran serta memaksimumkan keuntungan.

Cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran -Persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah-ubah memerlukanpengurus pengeluaran yang sentiasa peka dan berpengetahuan terkini. 6. Penekanan kepada kualiti produk. memastikan pekerjanya sentias dilatih bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan -Perlu sedar akan keolehgantian antara modal dan buruh serta kos yang sentiasa berubah. Pasaran. modal dan pengurusan untuk meningkatkan produktiviti 1. 8. -Sebagai pemangkin produktiviti. Kemajuan dalam teknologi pengeluaran. perlu bijak dalam penggunaan buruh. 3. Penglibatan pekerja dalam pembuatan keputusan Kesedaran tentang alam sekitar 72 . sumber dan kewangan global. Mesti fleksibel dalam tindakan. 9. 7. 5. Produk yang beraneka jenis di pasaran Perkhidmatan yang lebih diperlukan oleh pengguna. Persaingan yang semakin hebat terhadap produk syarikat. 4. 2. 10. Kepentingan strategi dalam sesuatu perancangan.

i. jabatan kewangan dan jabatan sumber manusia. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan sumber manusia -menentukan sumber manusia yang diperlukan dalam sesuatu pengeluaran -mengambil dan melatih pekerja bagi aktiviti-aktiviti pengeluaran 73 . -Mengumpul maklumat dan rungutan pelanggan bagi pengubahsuaian produk dan perkhidmatan -Menerima pesanan berdasarkan kapasiti pengeluaran. -Kemudahan pengeluaran di lokasikan bagi melayan kehendak pelanggan. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran -Mewujudkan permintaan bagi barangan baru atau barangan sedia ada. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan kewangan -Menentukan keberuntungan pelaburan bagi sesuatu keluaran -Menentukan titik pulang modal bagi tempahan khas yang diterima -Penambahan modal bagi pembangunan produk seterusnya iii. ii.Perhubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran.

Subsistem Pengeluaran Subsistem ialah sistem yang lebih kecil dalam suatu sistem yang besar dan rumit. aras inventori dan jadual pengeluaran.3. Untuk berfungsi dengan baik.2. subsistem penyenggaraan. setiap sistem harus mempunyai aliran maklumat yang dinamakan sebagai gelungan maklum balas. subsistem pembelian. logistik . ii. 74 . kawalan dan sebagainya lagi. Contohnya fungsi pengeluaran dilihat sebagai satu sistem yang terdiri daripada beberapa subsistem yang lebih kecil seperti subsistem inventori dan penjadualan. Fungsi pengeluaran merupakan satu sistem tranformasi yang menukar input kepada output ( barangan atau perkhidmatan). keputusan kapasiti. Sistem pengeluaran merangkumi semua yang mempengaruhi rancangan proses pengeluaran.2 Proses Pengeluaran i. Sistem Pengeluaran Sistem adalah satu set pemboleh ubah yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu objektif atau misi. standard kualiti.

Kemudahan pendidikan . Lokasi Kilang Faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan sesuatu lokasi .Kemudahan prasarana .Sikap dan penerimaan komuniti terhadap perniagaan/ jenis perniagaa yang dijalankan.Keadaan cuaca dan musim setempat .Menggalakkan langkah-langkah keselamatan -Memudahkan aktiviti penyeliaan 75 .Memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan licin .Ruang dapat digunakan dengan optim .3. .Kos sewaan dapat dikira .3 Perancangan Pengeluaran i.2.Memudahkan aliran keluar masuk bahan mentah dan produk .Kadar jenayah . Perkembangan masa depan Nilai tanah sesuatu tempat Kadar sewa dan hak milik tanah Susun Atur Kilang Objektif .Sistem kerajaan tempatan .Maklumat dapat dialir dengan pantas .

Peralatan yang digunakan biasanya bersifat sementara. mesin-mesin dan pasukan kerja dibawa ke tapak pengeluaran tersebut . Mengikut proses. . .Semua mesin disusun mengikut barisan operasi yang diperlukan untuk memasang sesuatu produk.Jenis susun atur: secara tetap.Sesuai untuk industri besar dan berat .Ia lebih mirip kepada barisan pemasangan yang terdapat di kilang-kilang pengeluaran .Peralatan ini dikendalikan oleh pakar atau orang yang profesional Mengikut produk . .Pekerja akan melakukan sesuatu kerja secara berulang-ulang 76 .Sesuai untuk peralatan yang digunakan secara am .Peralatan-peralatan.Dikenali sebagai susun atur fungsian atau jobshop .

Memerlukan modal yang banyak dan teknologi tertentu . melibatkan penghantaran dan pelaburan yang besar .4 Jenis-jenis Pengeluaran i.Mungkin mengambil masa yang lebih.Perlu mengiklut spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna ii. Saiz pengeluaran mengikut kehendak pelanggan 77 . Pengeluaran secara berkelompok Biasanya memproses banyak jenis produk dalam satu tempoh masa.Mengikut kemahuan atau tempahan pelanggan. iii.3. Pengeluaran mengikut tempahan . Dikenali sebagai jobshop . Pengeluaran secara massa (mass production) Menghasilkan kuantiti yang banyak Produk yang dihasilkan mengikut standard dan permintaan yang stabil Berorientasikan modal dan bilangan pekerja yang ramai.2. .

.2. Objektif .Merupakan satu proses menyemak produk bagi memastikan produk yang dikeluarkan mematuhi piawaian tertentu yang telah ditetapkan.Bagi mengelakkan pembaziran akibat produk dipulangkan semula dan kos pembaikan semula.Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standard kualiti yang ditetapkan.Menentukan supaya proses pengeluaran mengikut spesifikasi dan peraturan undangundang dari semasa ke semasa. 78 . ii.Bagi mengelakkan berlakunya kecacatan dan kesilapan semasa proses pengeluaran .3. Definisi . .5 Kawalan Kualiti i.

semasa proses pengeluaran untuk memastikan produk akhir berkualiti tinggi. Kawalan Proses Secara Statistik (Statistical Process Control – SPC ) Memberi fokus terhadap produk semasa dihasilkan..Jika purata berada pada had kawalan. Jika pengeluaran cacat dan bervariasi .... . 79 . dan atasinya ..Ambil sampel secara berkala.! Sebab unik yang dapat dikenal pasti punca-puncanya.. Proses banyak bergantung kepada peralatan. proses itu berada diluar kawalan...i... . kenapa?.Periksa samada purata berada pada kawalan yang dibuat ..Kesan punca masalah...Jika tidak . Alat-alat kawalan kualiti Alat kawalan yang biasa digunakan ialah . proses akan terus beroperasi. Peralatan rosak Bahan cacat Operator letih Kaedah kerja yang lemah Kekurangan latihan.. Periksa peralatan . .

Pemeriksaan Menyeluruh Ambil setiap sampel keluaran untuk dipantau dan diperiksa.Kos yang tinggi dan masa yang panjang terpaksa diambil. Setiap item pengeluaran akan diperiksa.Bagi mengelakkan masalah-masalah kesilapan. dan c) sampel berganda. 80 . .ii. b) sampel kembar . Pelan Persampelan Boleh dilakukan melalui a) kaedah sampel tunggal.Pemeriksaan . Cara ini akan dapat menghindari kecacatan item kerana keseluruhan item yang dikeluarkan akan diperiksa. perlulah di adakan pemeriksaan. keluaran bervariasi dan sebagainya. Dua cara pemeriksaan boleh dilakukan: i. ii. kecacatan produk.

Bc = 2. b) Sampel Kembar .Sekiranya sampel tunggal tiada membawa sebarang keputusan yang dikehendaki oleh pengurus . maka keseluruhan lot akan ditolak .. Jika bilangan item yang cacat adalah 3 atau lebih.Banyak bergantung kepada kualiti sampel pertama adalah tinggi. maka lot itu diterima tanpa perlu persampelan kedua.Contoh: n = 100 . . di kategori sebagai “baik” atau “cacat” . iaitu saiz sampel (n) dan bilangan item cacat yang boleh diterima (Bc) .Pelan ini ditentukan oleh dua parameter .a) Sampel Tunggal . diperiksa.Mana-mana sampel yang melebihi had akan ditolak . jika item cacat adalah 2 atau kurang keseluruhan lot akan diterima.Jika kualiti lot pertama rendah.Satu sampel rambang diambil dari setiap lot . maka lot itu akan ditolak.Satu persampelan kedua akan dibuat. . item diperiksa dan satu keputusan diambil samada menerima atau menolak lot kedua itu 81 .

Persampelan kembar akan menetapkan kayu ukur atau syarat-syarat penerimaan atau penolakan untuk sampel pertama. 6 atau lebih . n¹ = saiz sampel pertama dan n¹ = 50 n² = saiz sampel kedua n² = 100 Bc¹ = Bilangan item cacat yang Bc¹ = 2 Boleh diterima untuk Persampelan pertama Bc² = Bilangan item cacat yang Bc² = 5 Boleh diterima untuk Persampelan kedua Tc¹ = Bilangan item cacat yang Tc¹ = 5 Tidak boleh diterima untuk Persampelan pertama Tc² = Bilangan item cacat yang Tc² = 6 Tidak boleh diterima untuk persampelan kedua Akan diterima jika cacat antara 0-5. Jika bilangan item cacat 5 atau lebih. keseluruhannya ditolak. 82 . Contoh: Katakan. maka keseluruhan lot akan diterima. jika item cacat antara 3 atau 4. maka persampelan kedua dibuat dengan saiz 100. tiada keputusan boleh diambil. keseluruhan lot akan ditolak Namun. Ini bererti sampel pertama diambil sebanyak 50 item secara rawak dan diperiksa Jika bilangan item cacat antara 0 – 2.

c) Sampel Berganda .Tentukan saiz sampel dan had atas dan had bawah bagi setiap sampel . Cuma sampel lebih dari dua .Sama seperti sampel berkembar.Lot akan diterima jika nombor kumulatif kurang atau sama dengan had bawah .Sampel akan diambil semula dan proses akan diulang sehingga lot diterima atau ditolak apabila nombor kumulatif kecacatan terletak antara kedua-dua had (atas dan bawah) 83 .Pengambilan sampel akan dihentikan dan lot akan ditolak apabila nombor kumulatif kecacatan sebarang sampel yang melebihi had atas yang dikhaskan untuk sampel tadi .

Bagi menentukan bahawa inventori sentiasa berada pada paras yang mencukupi dan menguntungkan . Kawalan inventori merujuk kepada bagaimana organisasi menentukan supaya inventori dapat diagihkan dengan cekap dan berkesan ii.3.Bagi mengelakkan pembaziran seperti lebihan stok .2. Objektif . Permintaan pengguna dapat dipenuhi dengan cepat dan berterusan. barang dalam proses dan juga barang siap.Bagi mengelakkan daripada tempahan stok tergendala akibat kekurangan stok bagi mengurang atau mengelakkan rasa tidak puas hati pelanggan dan masalah penghantaran barangan yang lambat 84 . Terdiri daripada bahan mentah. Definisi Inventori ialah bahan-bahan atau barangan yang disimpan di dalam stor. Penyimpanan inventori penting bagi memastikan proses pengeluaran dapat berjalan lancar dan sempurna.6 Kawalan Inventori i.

Terdapat tiga kelas item yang sentiasa diamalkan iaitu: A . Semua inventori itu kemudiannya disusun mengikut nilai ringgit penggunaan masing-masing – Tahap kawalan inventori sama ada ketat atau tidak akan ditentukan oleh nilai ringgit penggunaan inventori tadi. 85 .Kurang penting Prinsip penting dalam kaedah ini ialah semakin tinggi nilai ringgit bagi inventori itu semakin ketat kawalan inventorinya. Pengurusan Inventori Terdapat tiga kaedah pengurusan inventori iaitu: a) Analisis ABC Sistem analisis ABC mengelaskan inventori mengikut nilai ringgit penggunaan.Sangat penting B .3. Nilai ringgit penggunaan inventori boleh diperolehi dengan mendarabkan kos seunit item inventori dengan permintaan tahunan item tersebut.2.Sederhana penting C .7.

Permintaan adalah tetap ii. Masa senggang atau menunggu adalah tetap dan tidak berubah iv . Hanya dua kos relevan. iaitu kos pesanan dan kos pegangan v. Keputusan untuk sesuatu item tidak bergantung kepada keputusan bagi item yang lain. Kebaikan EOQ ialah ia dapat meminimumkan jumlah kos pegangan dan kos pesanan inventori 86 . Tiada kekurangan dibenarkan iii. Tiada kekangan atau had ke atas saiz lot item vii. D = Permintaan sebenar untuk penggunaan inventori O = Kos pesanan inventori C = Kos pegangan seunit Inventori ( carrying cost) Andaian yang digunakan bagi model ini ialah: i. Pada sesuatu masa hanya satu item yang terlibat.b) Analisis Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Model Economic Order Quantity) Kegunaan model ini ialah untuk menentukan kuantiti pesanan optima Bagi menentukan kuantiti optima yang patut untuk memesan semula inventori ialah dengan menggunakan formula berikut: EOQ = √ 2DO C Di mana.

5. 6. 87 .c) Analisis Just In-Time (JIT) Ia berasal dari konsep pengurusan Jepun yang dikenali dengan sistem “kanban” Merupakan satu pendekatan bagi meminimumkan kos pegangan inventori dengan hanya menempah inventori yang diperlukan sahaja. 4. ELEMEN-ELEMEN UNTUK MELAKSANAKAN JIT 1. 3. 8. 2. Pekerja boleh melakukan pelbagai tugas. Tahap kualiti yang tinggi Inventori yang sedikit. Saiz lot yang kecil Pemasangan produk yang cepat dan mudah Susun atur yang sistematik. 7. Konsep ini bertujuan bagi menghapuskan pembaziran dan meminimumkan inventori dan risiko pegangannya yang tinggi. Semangat bekerjasama dalam organisasi Pembekal yang boleh dipercayai.

Semua mesin dan peralatan berada dalam keadaan baik dan boleh guna .Pembaikan dapat dilakukan dengan cepat jika berlaku kerosakan .Penyenggaraan Peralatan i.Kos berada pada paras minima 88 . Pembaikan dan pemulihan dijalankan secara berterusan agar sistem pengeluaran dapat berjalan seperti yang dijadualkan dan berfungsi sepenuhnya. Definisi Semua aktiviti yang melibatkan dengan penjagaan peralatan supaya alat-alat sentiasa berada dalam keadaan yang baik.Sistem operasi dapat berjalan lancar . ii. Objektif .

pembersihan. 89 .Kaedah berbentuk proaktif . Penyengaraan kerosakan kaedah ini digunakan apabila mesin atau jentera mengalami kerosakan penyenggaraan ini juga dikenali sebagai reaktif iaitu penyenggaraan dilakukan selepas kerosakan berlaku b.Adakan alat-alat sokongan atau bantuan (back-up) yang boleh digunakan dengan segera . pertukaran atau pemeriksaan bahagian-bahagian peralatan yang telah lama digunakan.Lantik mekanik yang boleh menjalankan kerja pembaikan kecil .i. Kaedah Penyelenggaraan Terdapat dua kaedah penyenggaraan iaitu: a.Bertujuan untuk mengurangkan kerosakan melalui program pelinciran.Wujudkan pasukan pembaikan yang terlatih bagi memeriksa dan mengatasi sebarang masalah mengenai pembaikan.Adakan inventori alat gantian yang boleh dipasang dengan cepat untuk mengurangkan tempoh menunggu alat ganti . Program pencegahan kerosakan Untuk mengurangkan risiko kerosakan: . Penyenggaraan pencegahan .

b.a. Pastikan reka bentuk peralatan mudah untuk disenggarakan Pastikan pekerja melakukan kerja mengikut proses kerja yang betul - 90 . - Penggantian Apabila kerosakan kerap berlaku Kos penggantian yang efisyen lebih murah secara relatifnya Keperluan kepada penggantian peralatan yang lebih canggih Penyenggaraan pencegahan Matlamat mengurangkan kes-kes kerosakan pada peralatan Dijalankan mengikut jadual dan dijalankan secara berkala Simpan rekod penyenggaraan supaya mudah untuk diselidik Latih pekerja untuk senggara alat yang sering digunakan dan bertanggungjawab keatasnya.

Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Maksud TQM Merupakan satu proses pengurusan kualiti yang bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh kearah melahirkan satu organisasi yang cemerlang. sistem dan prosedur. penglibatan kakitangan dalam semua aspek organisasi dan penambahbaikan yang berterusan dari segi kualiti. Ia juga merupakan satu proses pengubahsuaian budaya dari segi sikap dan nilai. berteraskan kepada tiga asas utama iaitu kepuasan pelanggan.8 Konsep Pengurusan Pengeluaran Moden i.2.3. 91 . amalan-amalan dan struktur organisasi kearah yang lebih cemerlang.

6. Pengurangan ralat dan pembaziran 3. Latihan dan pendidikan berterusan diberikan kepada semua pekerja sebagai asas kemajuan kualiti berterusan. Dapat bersaing dengan lebih efektif 92 . 9. Pengguna yang mendefinisikan kualiti dan berbalik kepada pelanggan Pihak pengurusan menjadi pemimpin dalam pengurusan kualiti Mengurus dengan fakta yang kukuh Penambahbaikan yang berterusan Pemberian kuasa kepada pekerja membuat keputusan Melibatkan kerja berpasukan Kemajuan kualiti serta kaedah penyelesaian masalah adalah berdasarkan kaedah kawalan proses statistik (SPC) 8. meningkatkan kecekapan operasi seluruh organisasi 5. 4. 3. 1. 2. 5. Komunikasi lebih berkesan 2.tiada kecacatan dalam proses ( buat betul pada kali pertama) Kebaikan TQM Peningkatan kualiti produk yang boleh membawa kepada peningkatan kepuasan pelanggan dan produktiviti organisasi. Kecacatan sifar.Prinsip-prinsip Kualiti Menyeluruh (TQM) 1. 7. komitment kerja yang tinggi dari individu dalam organisasi 4.

• Prinsip-prinsip ISO 9000 • 1. bukannya mengatasi masalah selepas ia berlaku. Menekankan pencegahan. 4. • 93 . ISO 9000 Maksud ISO 9000 ISO 9000 ialah satu gelaran standard bertulis yang menetap dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan. Menggariskan keperluan asas secara umum tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam menjayakan sesuatu prosedur. ISO 9000 adalah standard bagi kualiti bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan 2. Berdasarkan dokumentasi. iaitu mencegah daripada berlakunya masalah. 3. Prinsip ini menekankan kepada : • Dokumenkan apa yang dibuat • Buat apa yang didokumenkan • Buktikan.• • • • • i.

ISO 9003 Model kepastian kualiti untuk pemeriksaan akhir dan pengujian. 94 . ISO 9001 Model kepastian kualiti untuk reka bentuk. Juga memberikan definisi istilah dan konsep berkaitan dengan kualiti. ISO 9004 Garis panduan bagi melaksanakan elemen sistem pengurusan kualiti.Siri ISO 9000 ISO 9000 Garis panduan yang memperkenalkan standard-standard yang lain dalam siri ISO 9000. pemasangan dan perkhidmatan. pengeluaran. ISO 9002 Model kepastian untuk pengeluaran. pembangunan. instalasi dan perkhidmatan.

Faedah-faedah Pensijilan ISO 9000 1. 4. Memudahkan aktiviti-aktiviti audit samada audit dalam atau audit luaran. seterusnya dapat menjalankan kerja dengan betul pada kali pertama dan setiap kali. 2. ini dapat mengurangkan tindakan pembetulan Setiap proses kerja yang kritikal didokumentasikan. Mengelakkan masalah daripada berlaku. Ini akan memudahkan rujukan. 95 . Menyediakan format dokumentasi standard yang dapat digunakan oleh keseluuruhan organisasi. membolehkan setiap pekerja memahami tanggungjawab masing-masing. program latihan dan usaha-usaha penambahbaikan. Memudahkan pihak pengurusan membuat keputusan. 3. 5. kerja-kerja mengemaskini proses kerja.

Untuk mencapai kemajuan besar dalam prestasi perniagaan Kebaikan 1.Memberi fokus kepada proses perniagaan. bagi menyediakan produk yang lebih baik dan murah kepada pengguna. bagi mengenalpasti cara yang lebih baik untuk menyelaras dan menyatupadukan aktiviti-aktiviti supaya produk dan perkhidmatan dapat disediakan kepada pengguna.Jika proses merekayasa berjaya. keuntungan yang diterima adalah besar dalam jangka panjang. iaitu sebarang aktiviti yang penting dalam penghantaran cepat produk dan perkhidmatan kepada pengguna. Contohnya ialah memproses pesanan.Menyediakan produk dan perkhidmatan yang baik dan berkualiti dengan kos paling rendah 2. kawalan inventori dan reka bentuk produk.Cara-cara yang lebih baik untuk menguruskan aktiviti-aktiviti supaya mengurangkan kos operasi. 96 . 3. Objektif 1. atau mempromosikan kualiti tinggi(dengan kos rendah).Merekayasa Definisi Melibatkan pemikiran semula asas-asas dan mereka bentuk semula secara radikal. Proses perniagaan akan melibatkan pengorganisasian semula dan diuruskan oleh pasukan yang boleh berfungsi bagi memaksimumkan kepuasan pengguna. 2.Memerlukan pihak pengurusan kembali kepada asas dan memecahkan setiap langkah dalam proses kerja . kualiti. Pembangunan produk kini dikendalikan oleh pasukan pakar dari berbagai jabatan. perkhidmatan dan kelajuan. 3. proses perniagaan untuk mencapai kemajuan dalam bidang-bidang tertentu seperti kos.

mengubahsuai dan menganalisis sesuatu reka bentuk barangan.Rekabentuk Bantuan Komputer / Pembuatan Bantuan Komputer Mereka bentuk dengan komputer atau computer aided design adalah satu perisisn yang menggunakan grafik komputer untuk mencipta. . pengubahsuaian produk yang ditempah pelanggan .Dapat menyatu padukan setiap peringkat reka bentuk seperti reka bentuk produk.Barangan rekabentuk baru dapat dihasilkan dengan cepat . 97 . Pembuatan Bantuan Komputer atau Computer Aided Manufacturing pula merupakan penggunaan automasi dalam proses pembuatan sesuatu produk.Dapat membaiki teknologi pengeluaran tanpa menggunakan acuan (mould) .Mengurangkan masa untuk pengenalan sesuatu produk baru. dan reka bentuk pengeluaran. Idea baru dapat dihasilkan.menjimatkan masa pengeluaran . bagi memudahkan bahagian-bahagian distandardkan.memudahkan proses mereka bentuk. Kerja penyemakan rekabentuk dan pengubahsuaian lebih cepat berbanding cara manual . fungsi reka bentuk produk.Dokumentasi rekabentuk dapat dibuat dalam berbagai bentuk untuk tujuan penjualan .menjimatkan kos mereka bentuk sesuatu produk Kebaikan CAD/CAM .memastikan penghasilan produk adalah tepat seperti yang dikehendaki pengguna . Objektif .Kebolehan untuk memecahkan atau mengasingkan semula sesuatu reka bentuk.

98 .

3.3.1 Definisi dan peranan i. Jabatan kewangan perlu mencari sumber kewangan dari dalam dan luaran bagi membiayai belanja promosi. Jabatan pengeluaran Jabatan kewangan menyediakan belanjawan untuk pembelian aset. Kaitan kewangan dengan bidang lain Jabatan pemasaran Jabatan kewangan menyediakan & meluluskan belanjawan untuk promosi bagi meningkatkan jualan. Definisi Kewangan Kewangan merupakan satu fungsi perniagaan bertangungjawab bagi mendapat dan menguruskan dana dengan cekap dan berkesan dalam usaha mencapai matlamat organisasi ii.bahan mentah & inventori Jabatan Sumber Manusia Jabatan kewangan akan membuat bayaran gaji dan imbuhan.membuat bayaran caruman kepada KWSP 99 .

Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan 100 . Liabiliti 3.iii. kemampuan membayar 3.2 Penyata Kewangan i. Aliran tunai dari aktiviti operasi 2. Peranan pengurus kewangan 1. belanja 2. Ekuiti/Modal iii.Mengurus struktur modal – mengurus hutang/ekuiti. Aliran tunai dari aktiviti pelaburan jangka panjang 3.risiko syarikat – sumber penggunaan dana.Menjaga kecairan. Penyata aliran dana: 1.3. Untung/Rugi ii. Kunci kira-kira / Lembaran Imbangan: 1. keberuntungan. Aset 2. Hasil/jualan 3. penyata aliran tunai 2.Mengurus struktur aset 3.menentukan pembiayaan 4. Penyata pendapatan: 1.Analisis dan perancangan kewangan – menyediakan belanjawan.

pulangan juga tinggi Hayat perniagaan mungkin singkat kerana hanya mementingkan keuntungan Hayat perniagaan lebih panjang kerana syarikat mengambilkira semua faktor yang terlibat 101 . Masa aliran tunai sangat penting Mengambilkira risiko iaitu risiko tinggi.3.3 Objektif kewangan Perbandingan antara matlamat memaksimumkan keuntungan dan memaksimumkan kekayaan pemegang saham Matlamat memaksimumkan keuntungan Tumpuan kepada keuntungan sahaja dan tidak menyeluruh Tidak mengambilkira nilai masa wang sebaliknya mengambilkira jumlah aliran tunai Hanya melihat keuntungan.3. tidak mengambilkira ketidakpastian/risiko Matlamat memaksimumkan kekayaan pemegang saham Tumpuan lebih menyeluruh dan bukan keuntungan semata-mata Mengambilkira nilai masa wang.

4 Sumber Dana Ikut Jangka masa 1.3. Sumber Pembiayaan Jangka pendek – kurang dari setahun a) Overdraf – kemudahan kpd pelanggan mengeluarkan wang lebih drpd baki akaun semasa b) Pinjaman berkala – satu kekudahan di mana pelanggan/peminjam boleh membayar balik pinjaman dan faedah secara beransur dan jumlah bayarannya sama rata dalm kala tempoh ditetapkan c) Pemfaktoran/memfaktor akaun belum terima – satu kemudahan di mana pelanggan mendiskaunkan(menjual) invois kepada bank/syarikat pemfaktoran d) Nota janji – satu kemudahan jangka pendek di mana jumlah bayaran adalah sekali gus pada satu tarikh matang yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak peminjam dan pemberi pinjaman e) Kredit Dagangan – Kemudahan kredit yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli 102 .3.

Pembiayaan hutang -syarikat menerbitkan sekuriti hutang dan dijual kepada pelabur awam dan institusi -mempunyai obligasi untuk membayar faedah (bunga) dan prinsipal (bayaran pokok) 2. Penerbit bon berjanji membayar bunga/kupon sepanjang tempoh bon tersebut dan juga membayar pokok pada tarikh matang b) Saham biasa – syarikat menerbitkan sekuriti/syer yang diterbitkan dijual pada pelabur dan mencerminkan hak pemilihan syarikat c) pinjaman jangka panjang – kemudahan pinjaman yang diberikan oleh pihak institusi kewangan kepada pelanggan/syarikat dan pinjaman ini di bayar balik dalam jangka panjang (melebihi setahun).tiada obligasi untuk membayar dividen . Sumber pembiayaan jangka panjang-lebih dari setahun a) Bon – merujuk kpd instrumen/kemudahan pinjaman di mana peminjam menerbitkan sekuriti hutang iaitu bon. Pembiayaan ekuiti .2. Bayaran berkala bunga dan pokok. d) Debentur – kemudahan pinjaman jangka panjang dan tidak bercagar 3. Ikut tuntutan 1.syarikat menerbitkan saham biasa dan dibeli oleh pelabur awam dan institusi .modal – sumbangan pelabur/pemilik –perolehan tertahan 103 .

Contohnya belanja gaji tak langsung. Contohnya belanja membaiki dan menggantikan bangunan atau jentera yang rosak.sewa bangunan.belanja promosi B. Penggunaan dana jangka panjang Melibatkan perbelanjaan modal.5 Penggunaan dana A. Penggunaan dana jangka pendek Melibatkan perbelanjaan hasil dan digunakan berulang-ulang kali.3.belanja memasang mesin atau jentera 104 .3.

105 .6 Perancangan kewangan (Belanjawan) Definisi Perancangan Kewangan (Belanjawan) Perancangan kewangan melibatkan analisis jangkamasa pendek dan jangka masa panjang yang akan memberi gambaran aliran masuk dan keluar wang syarikat. Ramalan keperluan kewangan Membentuk Belanjawan Mewujudkan kawalan kewangan. 3. 3. 2. Kepentingan /tujuan belanjawan dibuat.3. Langkah utama dalam membuat perancangan kewangan 1. Perancangan Kawalan Kordinasi Motivasi Penilaian prestasi. 4.3. 5. 1. 2.

Menunjukkan semua perbelanjaan yang akan dibuat oleh syarikat Untuk kegunaan pihak luar. 5. 3. kreditor. Menunjukkan punca-punca pendapatan perniagaan. Untuk menilai prestasi syarikat dalam mengurus hal-hal kewangan. sumbangan modal (tunai dll) dan pembayaran seperti gaji.3. 2. Kegunaan Penyata aliran tunai. Menunjukkan keupayaan tunai perniagaaan untuk membayar semua tangunggan seperti pinjaman.6 Perancangan kewangan (Belanjawan) Penyata perancangan kewangan A. 6. sewa. 1. Merancang. pembelian bahan atau aset secara tunai dll. pembelian bahan dan lain-lian. Belanjawan Aliran tunai Definisi: Merujuk kepada perancangan kewangan yang menganggarkan penerimaan dan pembayaran tunai oleh syarikat dalam satu tempoh masa tertentu. Jika penerimaan tunai melebihi pembayaran tunai baki tunai adalah positif dan sebaliknya. 4. Contoh: Penerimaan seperti hasil jualan tunai.3. 106 . terutamanya bank. memantau dan mengawal tunai supaya syarikat sentiasa mempunyai wang yang cukup.

2. 5. Membuat ramalan jualan Membuat anggaran penerimaan tunai Membuat anggaran pembayaran tunai. Belanjawan modal Definisi: Anggaran/pelunjuran/ramalan/perancangan syarikat yang melibatkan pelaburan/ pembelian aset tetap untuk kegunaan sesuatu projek Contoh: Seperti pembelian mesin. 107 .Penyediaan penyata Kewangan Langkah-langkah Penyediaan penyata alir tunai 1. Tentukan alir tunai bersih. 4.bangunan dll. Tentukan lebihan (kurangan) tunai. 3. Contoh penyata alir tunai syarikat B.peralatan.

insurans kecurian Insurans perkapalan.3. 6. Melindungi perniagaan dari bencana Pampasan akan diberi Insurans kebakaran. Peranan 1.7 Insurans i.kemalangan pekerja Insurans liabiliti awam Insurans jaminan amanah 108 . 3. 4.3. 2. Definisi •Satu perjanjian atau kontrak ganti rugi antara penginsurans (syarikat yang menawarkan perlindungan insurans) dengan si diinsurans (pihak atau yang membeli insurans untuk melindungi dirinya atau hartanya daripada pelbagai risiko ii. 5.

iii. Hanya boleh menginsuranskan harta/nyawa yang mempunyai kepentingan langsung untuk dirinya 2. Gantirugi/pampasan tiada unsur keuntungan 4. Penuh kepercayaan si diinsurans tidak melindungi maklumat yang diberi/mendedahkan segala maklumat 3. Kepentingan boleh diinsuranskan ada kepentingan langsung. Prinsip 1. Doktrin punca terdekat gantirugi dibayar kpd punca secara langsung/punca yang diinsuranskan 109 .

3. Prinsip Takaful Prinsip ini berlandaskan prinsip al-mudharabah iaitu 1. : Al-gharar (tiada penjelasan dalam penjanjian) Al-maisir (perjudian) Al-riba (bunga / faedah) 110 . 2.iv.

Insurans nyawa – polisi seumur hidup. Ganti rugi berbentuk tunai Gantian barangan rosak atau hilang Pembaikan kerosakan Pembinaan semula bangunan yang terbakar dalam insurans kebakaran 111 . Ganti rugi / jaminan 1. Lain-lain insurans – insurans kecurian. polisi kargo.v. insurans kenderaan bermotor. polisi bayaran terhad 4. Insurans kebakaran – polisi bernilai. 2. Jenis-jenis 1. polisi bekal hidup. 2. polisi tidak bernilai 3. insurans jaminan setia. Insurans perkapalan/penerbangan-perkapalan seperti polisi rangka/jentera. 3. polisi terapung/terbuka. 4.polisi tambang manakala insurans penerbangan seperti polisi rangka dan polisi tanggungan 5. insurans kemalangan peribadi. Insurans kemalangan – seperti insurans pampasan pekerja. insurans liabiliti awam. gadaian vi.

112 .

serta keputusan yang mempengaruhi pekerja dalam organisasi. 2. Menjaga keselamatan pekerja. Aktiviti pengurusan sumber manusia ialah: Mengurus pekerja secara berkesan bagi mencapai objektif strategik dengan cara 1. program. Ia berkaitan dengan falsafah. 4.4.4 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3. 3. Mengadakan program-program untuk mengekalkan pekerja sedia ada dll. Merekrut dan memilih pekerja. Merancang keperluan pekerja. polisi. amalan.1 definisi dan peranan Definisi Merupakan fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi yang dapat membantu mempermudahkan penggunaan sumber manusia secara efektif untuk mencapai matlamat organisasi dan individu.3. 113 .

Sistem Perundangan . Membangunkan sumber manusia 5. Ekonomi 9. Kesihatan dan keselamatan Cabaran 1. Globalisasi 2. Perubahan Demografi 114 8. Mengurus perubahan 4. Tindak balas terhadap pasaran 6. Sebagai perancang bagi hal-hal yang berkaitan dengan penstafan 3. Pampasan dan Faedah 5. Pengurangan kos 7. Pembangunan sumber manusia 4. Bertindak sebagai orang tengah dalam isu-isu seperti disiplin pekerja dan berbincang dengan kesatuan sekerja. Fungsi Jabatan sumber Manusia 1. Menyediakan latihan dan peluang pembangunan kepada pekerja dalam organisasi 4. Memastikan pekerja adalah mencukupi dan diberi tugas yang sesuai 2. Perhubungan buruh dan pekerja 6. Teknologi 3. pengrekrutan dan pemilihan sumber manusia 3.Peranan dan Kepentingan 1. Memantau prestasi dan penawaran pampasan seperti ganjaran dan faedah kepada pekerja 6.Terdapat lima fungsi utama pengurusan sumber manusia: 2. Perancangan. Menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja 5.

3. matlamat dan strategi organisasi: ORGANISASI MISI . DAN OBJEKTIF STRATEGI PERNIAGAAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA 115 .2 Perancangan Sumber Manusia Definisi Merupakan satu aktiviti menganalisis keperluan terhadap tenaga kerja dalam organisasi dan membangunkan aktiviti yang perlu untuk memenuhi keperluan tersebut supaya tidak berlaku lebihan atau kurangan tenaga kerja.4. Tujuan PSM: Penggunaan sumber manusia secara berkesan bagi mencapai matlamat organisasi Membuat ramalan terhadap kekurangan atau lebihan tenaga kerja pada masa hadapan Merancang program-program latihan untuk pekerja Kaitan antara PSM dengan misi. MATLAMAT .

Proses Perancangan Sumber Manusia Ramalan Permintaan Perancangan Sumber Manusia Imbasan Persekitaran Analisis Lompang Rancangan Tindakan Penilaian Ramalan Penawaran Sumber Tenaga Terdapat dua sumber tenaga manusia iaitu: Sumber Dalaman Pekerja sedia ada untuk kenaikan pangkat Mengisi jawatan kosong yang baru diwujudkan Kelebihannya: Menjimatkan kos pengambilan dan rekrut Kos latihan dan pembangunan dapat dikurangkan Pekerja sudah biasa dengan organisasi Sumber Luaran Bila terdapat kurangan sumber dalaman Kesan dari kenaikan pangkat Wujud jawatan baru yang perlu diisi Tenaga dari luar organisasi: Pelajar lepasan maktab atau universiti Pekerja dari organisasi lain Individu yang sedang mencari pekerjaan Individu yang berdaftar 116 dengan Jabatan Buruh atau Agensi Pekerjaan .

Menyediakan spesifikasi kerja 117 .3 Pengambilan Tenaga Manusia Analisis Kerja “Satu proses sistematik untuk menentukan tugas sesuatu jawatan dan ciri-ciri pekerja yang patut diambil untuk mengisinya “ . Menyediakan penghuraian kerja 6.4.Piawai prestasi .Kelakuan Pekerja . Mengkaji orgnisasi secara keseluruhan dan melihat kesesuaian setiap pekerjaan 2.Mesin / Alat dan Kelengkapan . Menentukan cara bagaimana maklumat analisis pekerjaan akan digunakan 3.3. Mengumpul data dengan teknik-teknik analisis pekerjaan 5.Keperluan dan kelayakan pekerja .Aktiviti Kerja Langkah-langkah menganalisis kerja: 1. Memilih pekerjaan yang akan dianalisis 4.

Pengrekrutan “Proses mengenalpasti dan menggalakkan pemohon yang berpotensi memohon bagi mengisi kekosongan jawatan pada masa sekarang atau masa akan datang dalam organisasi “ Langkah-langkah dalam Proses Pengrekrutan Pekerja PERANCANGAN SUMBER MANUSIA KEKOSONGAN JAWATAN DIKENALPASTI PENYEMAKAN MAKLUMAT ANALISIS KERJA PENENTUAN SUMBER REKRUT SUMBER DALAMAN Kaedah: 1Meletakkan notis di Papan Kenyataan Organisasi 2Merujuk kepada Rekod Fail Peribadi Pekerja atau maklumat dalam inventori Sumber Mmanusia SUMBER LUARAN Kaedah: 1Pengiklanan 2Agensi Pekerjaan 3Persatuan Profesional 4Perekrut 5Program Latihan Amali 6Permohonan secara bertulis atau terus 7Rujukan Pekerjaan 118 .

Ia adala proses yang berterusan dalam memilih individu yang mempunyai kelayakan yang berkaitan atau sesuai bagi mengisi kekosongan pekerjaan yang sedia ada atau bagi pekerjaan yang akan datang” Proses Pemilihan Pekerja Sekumpulan calon yang diperolehi dari proses pengrekrutan Borang Permohonan Temuduga penapisan awal Pengujian Temu duga Pemilahan secara mendalam Siasatan Latar Belakang & Semakan Rujukan Ujian Jasmani / kesihatan Tawaran Kerja 119 .Pemilihan “Satu proses penilaian ke atas calon yang bertujuan untuk menghasilkan pemadanan yang terbaik antara individu dengan pekerjaan.

pekerjaan mereka. 120 .Tarikh mula bekerja .” Tempoh induksi bergantung kepada kandungan program yang ingin disampaikan kepada pekerja tersebut.Had atau larangan bagi pekerja Induksi “ Merupaka satu proses formal untuk membiasakan pekerja dengan organisasi.Lain-lain peraturan dan syarat kerja .Jenis jawatan yang ditawarkan .Penawaran Kerja Kandungan Tawaran Kerja .Tempoh kontrak .Tangga gaji .Ganjaran dan faedah . kepada siapa dan dengan siapa mereka bekerja atau memberi dan menerima arahan.Waktu kerja .

jangka pendek Fokus kepada pekerjaan semasa seorang pekerja Meningkatkan keupayaan khusus supaya pekerja dapat melaksanakan tugas semasanya dengan baik Bersifat jangka panjang Fokus kepada pekerjaan masa depan dalam organisasi yang bakal dilakukan oleh pekerja Kemahiran dan keupayaan baru yang diperlukan dari masa ke semasa 121 .4.4 Latihan Dan Pembangunan Definisi “ Latihan merupakan satu proses sistematik dalam meningkatkan penguasaan kemahiran dan keupayaan pekerja untuk memenuhi keperluan semasa yang boleh membantu pencapaian matlamat organisasi” “ Pembangunan ialah suatu usaha berterusan yang disusun secara formal untuk meningkatkan pengetahuan.3. kemahiran dan keupayaan pekerja sepanjang kerjayanya dalam organisasi tersebut” Perbezaan antara latihan dan pembangunan Latihan Pembangunan Lebih bersifat semasa.

Peranan dan Kepentingan 1. Meningkatkan produktiviti pekerja supaya dapat membaiki kualiti produk 2. Menambahkan kuantiti produk 3. Menguarangkan kos pembaziran dan penyenggaraan peralatan 4. Mengurangkan bilangan dan kos kemalangan 5. Meningkatkan motivasi dan komitmen pekerja 6. Meningkatkan kepuasan bekerja 7. Mengurangkan kadar lantik henti 8. Mewujudkan budaya ilmu dalam organisasi

Pembentukan dan pelaksanaan program Model Pendekatan sistem dalam membentuk dan melaksanakan program latihan:
Fasa 1: Analisis keperluan latihan Analisis organisasi Analisis tugas Analisis individu

Fasa II : Reka bentuk program latihan Objektif latihan Kesediaan pelatih Prinsip pembelajaran Ciri-ciri jurulatih

Fasa III: Pelaksanaan Program latihan Pemilihan kaedah latihan

Fasa IV : Penilaian Program latihan Tindak balas Pembelajaran Gelagat Hasil

122

Jenis latihan yang dikendalikan serta kebaikan dan kelemahannya Jenis-jenis latihan yang boleh diberikan: Latihan Sambil Bekerja Latihan Perantisan Latihan Berasas Komputer Pengajaran Terprogram Kaedah Kuliah Kajian Kes Main Peranan Kajian Kes Teknik Bekas Surat Permainan Pengurusan Simulasi

123

3.4.5 Penilaian
Definisi “Merupakan satu proses mengenalpasti dan menyampaikan kepada pekerja tentang prestasi kerjanya. Juga merupakan suatu usaha untuk menentukan sejauh manakah pekerja melaksanakan kerjanya dengan berkesan “ Peranan dan Kepentingan Pembanguanan kerjaya pekerja Motivasi pekerja Tujuan pembangunan & Pentadbiran Perancangan Sumber Manusia Memberi ganjaran dan Reward Menggalakkan komunikasi yang berkesan Keperluan perundangan Penyelidikan pengurusan sumber manusia

124

Kaedah-kaedah Pendekatan Sifat Kaedah Skala pengkadaran grafik Skala piawaian campuran Esei Cara Penilaian Penilaian berdasarkan satu set ciri atau sifat yang berkaitan dengan pekerjaan dengan menggunakan skala yang diberikan Pengkadaran berdasarkan perbandingan prestasi pekerja dengan piawaian sama ada baik. purata atau lemah Penilai menulis kenyataan yang menggambarkan sifat pekerja dan memberi cadangan untuk membaiki kelemahan pekerja Pendekatan Gelagat Kaedah Cara Penilaian Peristiwa kritikal Skala Pengkadaran berasaskan gelagat Skala semak gelagat Berdasarkan kejadian luar biasa yang berlaku dalam menilai prestasi pekerja.i. Penilaian ke atas setiap dimensi kerja berdasarkan satu ciri skala menegak yang disediakan Penilai dikehendaki memilih senarai kenyataan yang dapat menggambarkan gelagat atau ciri pekerja yang dinilainya berdasarkan senarai semak yang disediakan Penilaian prestasi berdasarkan cerapan terhada kekerapan125 berlakunya sesuatu gelagat tertentu Skala pemerhatian gelagat .

Pendekatan hasil Kaedah Pengurusan mengikut objektif Cara Penilaian Pekerja dikehendaki menentukan objektif ( seperti piawaian kualiti yang ingin dicapai) melalui perbincangan dengan penyelia dan kemudian objektif tersebut akan dijadikan asas untuk penilaian Penilaian berdasarkan output tertentu seperti volum hasil jualan. unit keluaran dan sebagainya Ukuran Produktiviti Ciri-ciri Penilaian yang Berkesan Mempunyai program penilaian yang formal dengan objektif yang jelas Keboleh percayaan Mudah difahami Mempunyai tahap keesahan yang tinggi Penilai yang terlatih dan tidak bias Maklum balas penialaian disampaikan kepada pekerja Terdapat prosedur rayuan bagi pekerja membuat rayuan 126 .

Kesilapan Kesemasaan .Kecenderungan memusat .Kesilapan Kesamaan .Terlalu tegas atau baik hati .Masalah-masalah dalam penilaian Kelemahan piawaian yang dibentuk Tidak berkaitan dengan matlamat dan kecekapan organisasi Skop yang tidak menyeluruh Tidak mengambil kira unsur-unsur diluar kawalan pekerja yang boleh menjejaskan prestasi pekerja Kesilapan penilai .Kesilapan perbandingan 127 .

3.4. Ganjaran dan Tindakan Disiplin Faedah dan ganjaran Ganjaran Berbentuk Kewangan Gaji Upah Bonus Komisen Elaun Perkongsian keuntungan Ganjaran Berbentuk Bukan Kewangan Pelan Insurans Perkhidmatan perubatan Pelan jaminan Bantuan Pendidikan Lain-lain perkhidmatan percuma Tujuan Ganjaran dan Faedah Menarik pekerja baru yang berbakat dari luar Memotivasi pekerja sedia ada Meningkatkan kepuasan bekerja Mengurangkan kadar lantik henti Mengekalkan daya saing Penentu-penentu ganjaran: Kemampuan majikan Keadaan pasaran buruh Kadar upah sekawasan Kos kehidupan Perundingan kolektif Keperluan Undangundang Tindakan Disiplin Kategori salah laku pekerja Salahlaku Kecil Salahlaku Besar 128 .6 Faedah .

7 Penyelenggaraan Pekerja Peranan dan kepentingan Pihak pengurus harus peka kepada isu keselamatan pekerja Hazard merupakan satu keadaan yang berpotensi menyebabkan kemalangan Mengurangkan kadar kemalangan ditempat kerja Mengurangkan perbelanjaan rawatan dan pampasan yang banyak Kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan pekerja Aspek-aspek penyelenggaraan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta Kilang dan Jentera 1967 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 129 .3.4.

8 Perhubungan Industri Definisi “ Merujuk kepada perhubungan antara pihak majikan dengan pekerja atau Kesatuan Sekerja yang mewakili pekerja” Melibatkan lima pihak: Kesatuan Sekerja Majikan Kerajaan Pekerja Mahkamah/tribunal Fungsi Kesatuan Sekerja Menggalakkan perhubungan perindustrian . status ekonomi.4. dan produktiviti Menggariskan hubungan sesama pekerja Menjadi perwakilan dalam pertikaian perusahaan Mengurus hal ehwal berhubung pertikaian perusahaan Mengatur dan membiayai mogok atau piket perusahaan Isu yang sering diperjuangkan: Jaminan kerja Ganjaran pekerjaan Waktu kerja Kemudahan tempat kerja Keselamatan dan kesihatan pekerja 130 . membaiki syarat pekerjaan.sosisl.3.

menakutkan. sungutan sejajar dengan perjanjian kolektif Menentukan semua perkara yang dipertikaikan dikendalikan oleh jentera yang sewajarnya Menggalakkan kerjasama yang membina dan positif di semua peringkat Mengadakan satu peraturan yang lengkap bagi penyelesaian sungutan.Kaedah mengekalkan hubungan harmonis antara majikan dengan pekerja Mengelak dari mengambil tindakan yang tidak sewajarnya berkaitan isu pertikaian perusahaan Menyelesaikan perselisihan.menganiayai dll 131 . Mematuhi langkah-langkah yang terdapat dalam peraturan. Mengelak dari menggunakan paksaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful