tingkat pendidikan dan status sosial. Identiti sosial antara komunikator adalah berbeza . politik. teknologi dan lain-lain. agama. ras. Komunikasi silang budaya ialah komunikasi dengan mereka yang berlainan etnik dan jantina dalam pelbagai konteks seperti konteks pendidikan.Komunikasi silang budaya berlaku apabila kita bercakap dengan orang yang berbeza bangsa. bahasa. Orang yang meghasilkan mesej dan orang yang mentafsirkan mesej terdiri daripada individu yang berlainan budaya.

.

kegemaran. Mereka gagal memberi perhatian kepada cara komunikasi dalam proses mendapatkan hasil yang diingini Perbezaan gaya komunikasi disebabkan oleh perbezaan gaya pendedahan diri. Contohnya tingkah laku. Maklmat yang digunakan untuk menilai seseorang adalah terbatas kerana hanya merujuk kepada budaya sendiri Bias dalam komunikasi terdiri daripada dalam kumpulan dan luar kumpulan Ketidakpastian dan kerisauan akan menjejaskan keupayaan memproses maklumat kerana mereka merisau hasil komunikasi. wang serta personaliti. kerja dan belajar. . Salah faham akan menyebabkan proses komunikasi tidak dapat dijalankan dengan lancar Stereotaip ialah generalisasi atar sekumpulan orang. objek atau peristiwa secara luas berdasarkan satu budaya.HALANGAN INTERAKSI SILANG BUDAYA Perbezaan budaya akan meningkatkan risiko dalam komunikasi iaitu menyebabkan berlakunya salah faham.

ulang perkataan yang berpotensi disalah dengar atau menimbulkan salah faham. nilai dan sikap. Kita perlu perlahan kadar percakapan. . sabar. tidak mengambil berat terhadap konflik yang timbul dan menunjukkan perbezaan dari segi tabiat komunikasi. Kita perlu sedia berkompromi. Strategi tingkah laku terbahagi kepada akomodasi dan divergen. mempunyai sikap diplomasi dan sensitive kepada situasi. sesuaikan tabiat komunikasi dengan situasi serta memberi masa kepada komunikator untuk menyampaikan mesej. adat reasam. *Divergen ialah individu yang akan cuba mengelakkan daripada berinteraksi dengan orang yang lain.Memahami budaya orang lain sebelum berinteraksi dengannya Strategi kognitif ialah meningkatkan kefahaman budaya orang lain seperti melalui internet atau menanya orang berpengalaman. *Akomodasi ialah memberi tumpuan ketika orang lain sedang bercakap dan cuba memahami apa yang disampaikan olehnya. Pembelajaran bahasa tempatan akan memudahkan proses komunikasi Strategi afektif ialah berfikiran terbuka. Kita perlu bersifat adaptif dan flesible dengan keadaan yang sentiasa berubah. elak dari suasana yang mungkin akan timbul konflik. Kita perlu mengenal pasti perbezaan dan halangan komunikasi yang mungkin berlaku dalam interaksi sperti pola komunikasi. memandang perbezaan secara positif dan unik serta menyenangkan hati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful