You are on page 1of 24

Tempus/Cards Project CREATE Stimulating Croatia’s Entrepreneurial Activities and Technology Transfer in Education

Istraživanje tržišta kao neizbježan faktor uspješnosti modernog poslovanja

Renato Jerončić TEAM-CONSULTING Split, 22.06.2007.

• •

• •

Diplomirani ekonomist - 1995. Upravljanje marketingom Radno iskustvo: – BRODOMERKUR: 1995 - 2001 – SMS: 2001 - 2002 – HZZ PS Split: 2002 – TEAM-CONSULTING: 2006 Član: – HUOJ (Hrvatska udruga za odnose s javnošću), od 2003. – UPS (Udruga poslovnih savjetnika), od 2005. Vanjski suradnik Sveučilišta u Splitu na stručnim studijima: od 2004. – – 2006./2007. – predavač Suradnik na projektima: Tempus, Cards, civilne udruge, …

Sadržaj: • Definicije i pojmovi • Istraživanje tržišta i poslovno odlučivanje • Osnovne podjele istraživanja .

Pojam i definicija tržišta Posrednik između proizvodnje dobara i potreba ljudi za određenim dobrima Govorimo o tržišno posredovanom zadovoljavanju potreba ljudi .

Pojam i definicija tržišta Kategorije tržišta: Ponuda vrijednosti Potražnja za vrijednostima Konkurencija Proizvod ili usluga .

Pojam i definicija tržišta u marketingu Smjer utjecaja marketinga Odluka o kupnji POTRAŢNJA ŢELJE POTREBE .

) . Marketing je oblik vođenja poslovanja. potrošača. putem stvaranja i razmjene proizvoda i vrijednosti s drugima (P. u kojem pojedinci i grupe dobivaju ono što trebaju i žele.) Marketing je način stvaranja kupca. kupaca (P.Pojam i definicija marketinga Marketing je društveni i upravljački proces. Kotler. 1999. Druker. To je poslovni sustav viđen očima potrošača. 1999.

. planiranja.Pojam i definicija marketinga Upravljanje marketingom – zbroj vještina analize. koji su nastali s ciljem stvaranja i odrađivanja korisne razmjene s kupcima na ciljnim tržištima s krajnjom svrhom – postići ciljeve organizacije. ispunjenja i kontrole programa marketinških djelatnosti.

Alati managementa – izdvojeni dijelovi marketinga • Odnosi s javnošću • Oglašavanje • Istraživanje tržišta • Business intelligence • Competitive intelligence .

analiziraju i interpretiraju podaci sa svrhom dobijanja informacija potrebnih u odlučivanju i rješavanju problema na području tržišnog poslovanja . objektivni postupak dobivanja informacija koje služe poslovnom odlučivanju • Istraživanje tržišta predstavlja standardizirani postupak. zasnovan na principima znanstvene metode. kojim se prikupljaju.Pojam i definicija istraživanja tržišta • Istraživanje tržišta je sustavni.

Pojam i definicija istraživanja tržišta Definiranje problema i utvrđivanje ciljeva Određivanje izvora podataka i vrste istraživanja Određivanje metoda i formulara za prikupljanje podataka Određivanje vrste uzorka i prikupljanje primarnih podataka Analiza podataka i interpretacija rezultata Sastavljanje izvješća .

Proces istraživanja tržišta Definiranje problema i postavljanje ciljeva istraživanja “The formulation of the problem is often more essential than its solution” Albert Einstein .

istraživači •Računovodstvo •Korporacijsko planiranje •Agencije za IT •Promidžbene agencije .Uloga i značenje istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju Korisnici informacija •Uprava (CEO) •Planiranje •Voditelji marketinga •Pravna služba Pružatelji informacija (unutar tvrtke) •Odjel istraživanja tržišta •Služba analize prodaje Pružatelji informacija (izvan tvrtke) •Konzultanti (poslovni savjetnici) .

Krug odlučivanja Uloga i značenje istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju PROBLEM PRONAĆI ALTERNATIVNA RJEŠENJA ODLUČITI O NAJBOLJEM RJEŠENJU INFORMACIJE PRIMIJENITI RJEŠENJE .

Osnovne podjele istraživanja • Fundamentalna istraživanja • Primjenjena istraživanja • Razvojna istraživanja .

Osnovne podjele istraživanja – Nobelov komitet: ništa nije praktičnije od • nemaju tržišnu vrijednost u obliku gotovih proizvoda • objavljuju se kao znanstveni radovi • neposredno se izmjenjuju između zainteresiranih fundamentalnih istraživanja krajnje rezultate kojih nitko ne može predvidjeti!! .

Osnovne podjele istraživanja Izviđajna istraživanja tržišta Opisna istraživanja tržišta Uzročna istraživanja tržišta .

Izviđajna istraživanja tržišta Sekundarni podaci Dosadašnja iskustva IZVIĐAJNA ISTRAŢIVANJA Case study Skupni intervju Pilot studije Dubinski intervju Test asocijacije na riječ Test nedovršenih rečenica Projektivne tehnike Tehnika igara Test tematske apercepcije .

Panel 1 Kontinuirana istraţivanja Panel potrošača Panel u trgovini na malo Panel TV gledatelja .Opisna istraživanja tržišta Jednokratna istraţivanja OPISNA ISTRAŢIVANJA Analiza slučajeva Istraţivanje na uzorku Marketinški informacijski s.

ali i ne moraju biti jednake osobinama koje proizvođač smatra važnima .Segmentacija tržišta i pozicioniranje proivoda Pozicioniranje proizvoda je dakle subjektivan proces u kojemu kupci doživljavaju proizvod na svoj način i pridaju mu određene osobine koje su za njih važne Te osobine mogu.

Segmentacija tržišta i pozicioniranje proizvoda Segmentacija trţišta OdreĎivanje ciljne skupine Pozicioniranje proizvoda .

Segmentacija tržišta i pozicioniranje proizvoda • Strategije marketinga POSTOJEĆA TRŽIŠTA POSTOJEĆI PROIZVODI NOVI PROIZVODI NOVA TRŽIŠTA RAZVOJ TRŽIŠTA DIVERZIFIKACIJA TRŽIŠNA PENETRACIJA RAZVOJ PROIZVODA .

ili se tvrtka može koristiti uslugama drugih tvrtki • Kvaliteta poslovnih odluka uvelike ovisi o kvaliteti informacija i interpretaciji rezultata istraživanja tržišta • Istraživanje tržišta zahtijeva specijalna znanja iz vještine. a oslanja se uvelike na statističke metode . prije svega iz ekonomije. te može biti sastavni dio neke tvrtke.Zaključci • Istraživanje tržišta je vrlo važan i neizostavan dio razvoja svake organizacije.

jeroncic@yahoo... hvala na pažnji .com . renato.Tempus/Cards Project CREATE Stimulating Croatia’s Entrepreneurial Activities and Technology Transfer in Education ...