You are on page 1of 18

Cradle to Cradle in de Nederlandse woningbouw

Commissie:
Voorzitter: prof. ir. J.M. Post
Hoofdbegeleider: dr. ir. E.L.C. van Egmond- de Wilde de Ligny
Externe begeleider: ir. D.A.F. Anink (W/E adviseurs)
Inleiding

Presentatie
– Probleemveld
– Vooronderzoek
– Hoofdonderzoek
– Vragen
Probleemveld

 Klimaatproblemen
 Grote schadelijke ecologische voetafdruk
 De gebouwde omgeving
Vooronderzoek: Probleemstelling

Wat is het Cradle to Cradle concept en hoe


kunnen probleemgebieden bij de toepassing
daarvan worden geïdentificeerd?
Vooronderzoek: Resultaat

Kenmerken Cradle to Cradle:


– Sluiten van materiaalkringlopen (Afval=Voedsel)
– Bio- en sociologische diversiteit respecteren
– Geen schadelijke materialen gebruiken
– Er is energie genoeg
Vooronderzoek: Resultaat

Wetenschappelijke context:
Bestaande concepten:
• Duurzaam bouwen
• Ketenbeheer (LCA)
• Industriële ecologie
• Lifespan
• Eco-design
Vooronderzoek: Resultaat

Wetenschappelijke context:
Kritiek en aanmerkingen:
• Vraag en ruimte
• Toxische waarden
• Regeneratie biologisch afbreekbare materialen
• Verplaatsing milieudruk naar energie
• Complex
Vooronderzoek: Resultaat

Beschouwing:
Sluiten van materiaalkringlopen (Afval=Voedsel)
Bio- en sociologische diversiteit respecteren
Geen schadelijke materialen gebruiken
Ruimte en vraag
Regeneratietijd
Voedselproductie
Hoofdonderzoek: Doelstelling

Een (of meerdere) deeloplossing(en)


aandragen voor te identificeren
probleemgebieden bij de toepassing van het
Cradle to Cradle concept op Nederlandse
nieuwbouwwoningen.
Hoofdonderzoek: Probleemstelling

Welke probleemgebieden zijn te identificeren


die ontstaan bij de toepassing van het Cradle
to Cradle concept op Nederlandse
nieuwbouwwoningen en welke oplossing(en) is
(zijn) daarvoor geschikt?
Hoofdonderzoek: Methode
C2C ontwerp criteria uit
Exploratief vooronderzoek

Literatuur Mate van C2C van


materialen in de

Casus analyse
Nederlandse woningbouw

Globale Overzicht
materialisatie materialisatie
Nederlandse Nederlandse
woningbouw woningbouw

Materialisatie
casestudies

Eisen aan
materialisatie

Bestaande C2C Mate van aanpas-


materialen baarheid aan C2C

Probleem gebieden C2C


toepassing
Hoofdonderzoek: Planning

Tussencolloquium +/- 10 tot 20 november


– Probleemgebieden
– Oplossingsrichting
Eindcolloquium +/- 2 tot 12 maart
– Cradle to Cradle oplossingen uitgewerkt
Vragen

?
Vooronderzoek: Resultaat

Methode: Sluiten van materiaalkringlopen


Ontwerpen van industrie volgens ecosystemen
Concentrated Solar Power

Bron: Trec-UK
Netwerk van energie
Morfologisch overzicht
Criteria problematische bouwdelen

– De materialen in het bouwdeel voldoen (vrijwel) allemaal


niet aan de Cradle to Cradle ontwerpcriteria.
– Er zijn geen Cradle to Cradle gecertificeerde materialen
voorhanden die de materialen kunnen vervangen.
– Het vervangen van de materialen is erg lastig door de
aard van de (functionele) eisen die er aan worden gesteld.
– De acceptatie van vervangende materialen zal voor
problemen zorgen.