HARTA HARTA PARADISE SANDY BEACH RESORT PARADISE SANDY BEACH RESORT INTELEK INTELEK PENANG PENANG

ZON UTARA ZON UTARA 19 - 21 OGOS 2009 19 - 21 OGOS 2009

APA ITU HARTA INTELEK?  Merujuk kepada hasil ciptaan berasaskan fikiran seseorang.  Contoh: rekacipta, hasilkarya, rekabentuk dan penggunaan imej atau simbol  Nama “Harta Intelek” itu diberi kerana segala penciptaan atau hasilkarya yang bernilai itu melibatkan daya pemikiran atau keintelektualan seseorang

HAK CIPTA

HARTA INDUSTRI

Dilindungi Oleh Akta Hak Cipta 1987 – Akta 332 Reka Cipta (Paten dan Pembaharuan Utiliti) Cap Dagangan Rekabentuk Perindustrian Petunjuk Geografi

Dilindungi oleh paten atau Pembaharuan Utiliti Di bawah Akta Paten 1983 – Akta 291 pindaan 1986

Dilindungi Oleh Akta Cap Dagangan 1976 – Akta 1975 Peraturan Cap Dagangan 1983

Dilindungi Oleh Akta Perindustrian 1996 (Akta 552) dan Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999

HARTA INTELEK

HAK CIPTA
Hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik karya yang berhak bagi satu tempoh yang ditetapkan. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada akta Hak Cipta 1987. Malaysia tidak mempunyai sistem pendaftaran Hak Cipta. Sesuatu karya adalah dilindungi secara automatik sebaik sahaja ia memenuhi syarat syarat berikut: >>Usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk mejadikan karya itu bersifat asli >>Karya tersebut telah ditulis, direkod atau dijadikan dalam bentuk bahan >>Penciptaan adalah orang yang berkelayakan atau karyanya telah di buat di malaysia atau karyanya mula mulanya diterbitkan di

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH

TUJUAN UTAMA
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA IALAH UNTUK MEMPERGIATKAN : I) II) PERTUMBUHAN ILMU DAN PEMBELAJARAN KEBUDAYAAN DAN PENYEBARAN MAKLUMAT HAK CIPTA SUATU KARYA ADALAH KEPUNYAAN PENCIPTANYA: -BOLEH DIPINDAH MILIK DAN DIJUAL BELI -MASA INI TIDAK ADA SISTEM PENDAFTARAN DI MALAYSIA -SESUATU KARYA DILINDUNGI SECARA AUTOMATIK SEBAIK SAHAJA KARYA ITU MEMENUHI SYARAT TERTENTU -JANGKAMASA HAYAT HAK CIPTA – SEPANJANG HAYAT PENCIPTANYA + 50 TAHUN SELEPAS KEMATIANNYA

HARTA INTELEK HAK CIPTA Karya.karya yang layak mendapat perlindungan Hak Cipta Karya sastera Karya muzik Karya seni Filem Rakaman bunyi Siaran Karya terbitan .

HARTA INTELEK .

REKA CIPTA – Takrif : Idea seseorang pereka cipta memberi penyelesaian satu masalah tertentu dibidang teknologi HARTA INDUSTRI REKA CIPTA DILINDUNGI OLEH PATEN ATAU PEMBAHARUAN UTILITI (INOVASI) DI BAWAH AKTA PATEN 1983 – AKTA 291 – PINDAAN 1986 .

. samada suatu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu ataupun untuk penyelesaian teknikal terhadap sesuatu masalah.HARTA INDUSTRI HARTA INDUSTRI HARTA INTELEK PATEN DAN PEMBAHARUAN UTILITI •Paten adalah hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu reka cipta. •Pembaharuan Utiliti adalah hak ekslusif yang diberikan tehadap suatu reka cipta minor yang tidak memerlukan ujian langkah mereka cipta sebagaimana yang dipelukan untuk mendapat paten.

•Tidak bercanggah moral. •Mempunyai langkah merekacipta yang mana rekacipta tesebut tidak ketara kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang teknologi rekacipta tersebut •Dapat digunakan pada industri yang bemaksud dapat dibuat atau digunakan untuk berbagai jenis industri. tatasusila. suatu reka cipta hendaklah •BARU : bermaksud sesuatu rekacipta itu masih belum dizahirkan kepada awam di mana mana di dunia ini.HARTA INTELEK PATEN REKA CIPTA YANG BOLEH DIPATENKAN Untuk mendapat paten . keselamatan negara .

-  Skim . selain mikro-oganisma hidup buatan manusia.HARTA INTELEK PATEN REKA CIPTA YANG TIDAK BOLEH DIPATENKAN - PENEMUAN . proses mikrobiologi dan keluaran daripada proses mikroorganisma. . melakukan perbuatan perbuatan mental semata mata atau bermain apa apa permainan -   Cara untuk merawat tubuh manusia atau binatang melalui pembedahan atau terapi dan cara diagnosis yang dilakukan ke atas tubuh manusia atau binatang. kaedah atau cara menjalankan perniagaan . TEOI TEORI SAINTIIK DAN Kaedah kaedah matematiik -  Kepelbagaian tumbuhan atau binatang atau proses biologi yang perlu bagi pengeluaran tumbuhan atau binatang .

PATEN HARTA INTELEK SIAPA YANG BOLEH MEMOHON 1. SYARIKAT •Semua orang boleh mengemukan permohonan paten/pembaharuan utiliti. SECARA PERSEORANGAN 2. •Perkataan “orang” tidak terhad kepada orang perseorangan sahaja malah ianya juga termasuk sesuatu syarikat. . •Samada secara individu atau dengan perkongsian.

HARTA INTELEK TEMPOH PERLINDUNGA N PATEN DILINDUNGI SELAMA 20 TAHUN DARI TARIKH PEMFAILAN. PEMBAHARUAN UTILITI DILINDUNGI SELAMA 10 + 5 + 5 TAHUN DARI TARIKH PEMFAILAN BERGANTUNG KEPADA BUKTI PENGGUNAAN .

.

.

 Cap Dagangan anda adalah harta intelek yang berharga .HARTA INTELEK CAP DAGANGAN  Cap Dagangan merupakan nama atau logo yang membezakan produk atau perkhidmatan setiap peniaga atau perkhidmatan setiap peniaga atau pedagang. huruf.imej atau kombinasi elemen tersebut. Ia boleh dicipta daripada perkataan .nombor.

Angkatan Tnetera Di Raja Malaysia ( darat. 2. lencana. . Kebangsawanan atau lambang kebesaran. Cap yang serupa atau hampir merupai cap berdaftar yang mempunyai oleh pemilik. bangunan kerajaan . bendera kebangsaan dan perkataan ataui logo ASEAN. Bulat sabit merah. Mahkota atau lambang di Raja atau Imperial . laut dan udara) dan polis di Raja Malaysia. lambang. 3 4 5 6 Bunga kebangsaan . Tuan Tuan Yang terutama Yang Di Pertua Negeri. palang Geneva dan palang palang lain. DYMM Sultan sultan.HARTA INTELEK CAP DAGANGAN CAP DAGANGAN Cap Dagangan yang tidak boleh didaftarkan 1 DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong.

Menjadi kebiasaan pengguna membeli sesuatu keluaran kerana terpengaruh dengan iklan yang berterusan Fungsi Ekonomi – Cap-cap yang telah “established” di pasaran menjadi aset yang sangat bernilai.FUNGSI CAP DAGANGAN Fungsi Asal – Cap Dagangan dapat menunjukkan sumber yang bertanggungjawab mengeluar atau menjual sesuatu barangan / perkhidmatan Fungsi Pemilihan – Cap Dagangan memudah dan mempercepatkan pengguna membuat pilihan semasa membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan Fungsi Kualiti – Pengguna memilih cap-cap tertentu kerana berkeyakinan barang atau perkhidmatan berkenaan terjamin kualitinya. Fungsi Pemasaran – Peranan Cap Dagangan selaku alat pengiklanan sangat berkesan. Cap tersebut boleh dilesenkan atau di “franchise” kan .

.HARTA INTELEK Label tulen adalah satu cap dagangan yang dilengkapi oleh ciri ciri keselamatan dan dilekatkan pada barangan untuk pengesahan produk tulen Di keluarkan oleh Ibu Pejabat Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal EhwalPengguna.

CAP DAGANGAN 20 .

.HARTA INTELEK REKA BENTUK PERINDUSTRIAN Merupakan aspek hiasan/estetik sesuatu barang dan rupa bentuk estetika 2D dan 3D sesuatu produk.

membuat.HARTA INTELEK HAK EKSLUSIF PEMILIK REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BERDAFTAR  Diberi hak mengimport. menjual dan menyewa apa-apa barang padanya reka bentuk perindustrian berdaftar telah digunakan  Pengguna harus mendapat kebenaran pemilik berdaftar sebelum menggunakan sesuatu reka bentuk .

REKA BENTUK PERINDUSTRIAN HARTA INTELEK Berapa lamakah tempoh perlindungan yang diberi?  Perlindungan selama 5 tahun dari tarikh pemfailan  Boleh dilanjutkan 2 tempoh lagi dengan perlindungan 5 tahun setiap kali lanjutan .

HARTA INTELEK .

.

.

.

 Boleh digunakan pada keluaran semulajadi pertanian. . keluaran kraftangan atau industri.HARTA INTELEK PETUNJUK GEOGRAFI  Merupakan petunjuk yang mengenalpasti di mana barangan itu berasal. Dari negara atau wilayah atau sesuatu kawasan atau tempat dalam negara atau wilayah.

Harta Intelek 29 .HARTA INTELEK LABU SAYONG THAI SILK KEROPOK LEKOR/LOSONG Kek lapis sarawak Pengenalan Kepada U.

30 .  Ia merupakan produk yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu fungsi elektronik. misalnya dalam menggerakkan fungsi sesuatu komputer.HARTA INTELEK REKA BENTUK SUSUN ATUR LITAR BERSEPADU  Reka bentuk susunatur litar bersepadu adalah merupakan unsur-unsur litar bersepadu yang disusun atur dan disediakan dalam bentuk tiga dimensi untuk tujuan pengeluaran.

HARTA INTELEK 31 .

REKA BENTUK SUSUN ATUR LITAR BERSEPADU .

masyarakat setempat dan orang asli berkaitan dengan pembiakan baka tumbuhan baru.  Memberi pengiktirafan dan perlindungan kepada sumbangan yang diberikan oleh peladang.HARTA INTELEK AKTA KEPELBAGAIAN TUMBUHAN BARU  Memberi perlindungan kepada pembiak baka tumbuhan baru.Harta Intelek 33 . Pengenalan Kepada U.

PENGUATKUASAAN  INDIVIDU  REMEDI SIVIL  KERAJAAN  TINDAKAN JENAYAH 34 .

HARTA INTELEK PROSEDUR PERMOHONAN DAN MENGELUARKAN SIJIL PATEN PENCARIAN PATEN -my. EP paten -Yuran RM 120. us.US dan Eropah .00/subjek -Laporan : masa 14 hari bekerja Untuk mengesahkan samada ada inovasi yang dihasilkan adalah baru atau inventif Memastikan ciptaan meliputi hasil paten seluruh negara.

000 -Yuran ejen paten untuk menfail permohonan RM 800 _yuran rasmi pemfailan paten RM 900 Spesifikasi paten Borang permohonan rasmi – Borang 1 dan 14 .Yuran rasmi.HARTA INTELEK MENYEDIAKAN DOKUMEN RELEVEN -Draf spesifikasi paten -Yuran mendraf paten : minimum RM 4. .

HARTA INTELEK PEMFAILAN PERMOHONAN PATEN -Penyerahan spesifikasi dan borang rasmi –PHIM – Borang 5 dan 5A Pemeriksaan awal Pemeriksaan sokongan Pengeluaran sijil paten – jika tiada tentangan peringkat sokongan Bayaran yuran tahunan sebaik sijil paten diperolehi. .

pemohon dikehendaki memfailkan borang 5 berserta fee sebanyak RM 700. Dalam tempoh DUA tahun dari tarikh pemfailan.00 bagi tujuan memohon pemeriksaan substantif terhadap permohonan tersebut.HARTA INTELEK PROSIDUR PERMOHONAN PATEN 1 2 Pemohon perlu memfailkan borang 1 berserta dengan spesifikasi paten dan fee sebanyak RM 200.00 semasa membuat permohonan. .

HARTA INTELEK KRITERIA UNTUK PEMBERIAN PATEN BARU NOVELTY MELIBATKAN LANGKAH MEREKACIPTA BOLEH DIGUNAKAN SECARA INDUSTRI .

Akta paten 1983 .HARTA INTELEK Sesyen 28.Akta paten 1983 PERMINTAAN PERMOHONAN Permohonan akan diperiksa untuk menentukan satu tarikh pemfailan PERMINTAAN PERMULAAN Pemeriksa akan membuat laporan pemeriksaan formaliti Sesyen 29.

Akta paten 1983 PERMINTAAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN SUBSTANTIF YANG DIUBAHSUAIKAN Pemeriksa akan menjalankan carian dan pemeriksaan PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN Pemberian paten atau perbaharuan utiliti akan disiarkan Sesyen 31.Akta paten 1983 .HARTA INTELEK Sesyen 29A.

Tempoh perbaharuan utiliti adalah 10 tahun dari tarikh permohonan. ( boleh diperbaharui untuk 5 + 5 tahun Bergantung kepada bukti penggunaan ) .Akta paten 1983 TEMPOH TEMPOH PATEN 20 TAHUN dari tarikh pemfailan permohonan.HARTA INTELEK Seksyen 35.

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

KAJIAN HASIL KARYA PELAJAR .

Seksyen Perkhidmatan Harta Intelek En. Bahagian Harta Intelek. Mohd Nawawi Hussin 3. PHIM Harta Intelek – Aset Berharga teras pembangunan negara .Pusat Latihan Harta Intelek ( INTAN) 2002 Judul : Maklumat Am Harta Intelek 2.BIBLIOGRAFI 1.( KPDN HEP ) En. Redzuan Ali 4.

Link http://www.php3?op=getlecture&cloaking=no& http://www.napier.html http://www.shtml http://www.lawyerment.my/intellectual/computer.edu/treaties/berne/overview.gov.mipc.soc.com.ac.my/ .cornell.uk/module.law.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful