Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Sekolah Menengah Tingkatan Satu

MERANCANG KURIKULUM PKJR
• Melahirkan generasi berhemah di jalan raya:
– sikap positif – mengamalkan perlakuan selamat.

• Rangka kerja PKJR:
– Kandungan Kemahiran PKJR dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia, Tingkatan 1 – 3.

• PKJR sebagai tema dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.

PKJR MEMBENTUK SIKAP DAN PERLAKUAN
Berupaya berkongsi jalan raya dengan selamat dan bertanggungjawab.

Perubahan perlakuan dan sikap

Pengetahuan menggunakan jalan raya Pengetahuan persekitaran jalan raya

Sikap, perlakuan dan nilai positif

Kemahiran menggunakan jalan raya

MEMBANGUNKAN KURIKULUM PKJR
• Berpandukan Kandungan Kemahiran PKJR dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia, Tingkatan 1 – 3. • Modul menjalani beberapa peringkat sesi pemurnian bahan melibatkan agensi-agensi berikut:
– JKJR (Jabatan Keselamatan Jalan Raya) – BPK (Bahagian Pembangunan Kurikulum) – MIROS (Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia) – IS (Innovate Solutions).

Berpilin

Pengetahuan menggunakan jalan raya

Pelbagai strategi p&p

Berpusatkan murid

KURIKULUM
Pelbagai jenis media pengajaran

PKJR

Simulasi dalam kelas

Bersesuaian dengan perkembangan usia & fizikal

Pemerhatian persekitaran sebenar

MATLAMAT PKJR SEKOLAH RENDAH

• Mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab.
• Mengenali bahagian jalan dan persekitaran yang selamat.


• •

Memahami peraturan dan undang-undang jalan raya.
Mampu melintas dengan selamat secara bersendirian. Memahami kegunaan alat keselamatan (topi keledar, tali pinggang keledar, alat pemantul cahaya). Menjadi penunggang basikal dan penumpang pengangkutan awam yang bertanggungjawab.

• Mampu melintas dengan selamat melalui bantuan orang dewasa.
• Menjadi penumpang yang bertanggungjawab.

TRANSISI KANAK-KANAK KE REMAJA
Peringkat transisi • Perubahan dalam perkembangan otak semasa akil baligh. • Kebebasan dan mobiliti. • Pengawasan yang minima. • Pengaruh rakan sebaya.

• Perlu bimbingan dalam membuat keputusan. • Terlibat dalam perlakuan berisiko.

GARIS PANDUAN PKJR SEKOLAH MENENGAH
Risiko dan akibat

Sikap dan tanggungjawab Faktor risiko nahas
• memecut • keletihan • dadah dan alkohol • gangguan

Pra pemanduan
(kepentingan memiliki lesen)

Alatan perlindungan

Buat keputusan bijak dan selamat.

Bertegas untuk mempertahankan keselamatan diri sendiri.

Keselamatan jalan raya tanggungjawab semua pengguna.

OBJEKTIF PKJR TINGKATAN 1

Memandu memerlukan kemahiran mencukupi.

MATLAMAT PKJR SEKOLAH MENENGAH
• Berhati-hati membuat keputusan kerana boleh membawa kesan positif atau negatif. • Kenal pasti perlakuan dan pengaruh rakan sebaya yang boleh meningkatkan risiko di jalan raya.

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful