Group Math IPGKPP PISMP Ambilan 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KURSUS: PERKEMBANGAN KANAK-KANAK KOD KURSUS: EDU 3102

Tugasan: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fizikal Kanak-kanak Bermula dari Tahap Kelahiran dan Implikasinya terhadap Ibu Bapa dan Guru

Soalan tugasan
Soalan 4: • Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan

fizikal kanak-kanak bermula dari tahap kelahiran. Apakah
implikasinya terhadap ibu bapa dan guru?

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fizikal Kanakkanak Bermula dari Tahap Kelahiran

Faktor Persekitaran

Faktor Baka

Pemakanan

Keluarga

Ciri fisiologi

Kecacatan

Rakan sebaya

Sekolah

Tempat tinggal

FAKTOR PEMAKANAN
Makanan seseorang bayi perlu dijaga sejak peringkat

awal lagi.

Makanan yang seimbang dan berkhasiat membantu pertumbuhan dan perkembangan fizikal kanak-kanak serta melindungi mereka daripada pelbagai penyakit.

Faktor yang Mempengaruhi

Implikasinya terhadap Ibu Bapa

Implikasinya terhadap Guru

Pemakanan

i.
ii.

Menyusu anak-anak mereka.
Menyediakan makanan mengikut keperluan dan cita rasa anakanak.

i.

Memastikan pihak kantin
menyediakan makanan yang seimbang dan berkhasiat.

ii.

Memberi pendedahan kepada

iii.

Menggalakkan anak-anak mereka
makan sendiri.

para murid tentang amalan
pemakanan seimbang. iii. Menasihati murid yang mengamalkan pemakanan

iv.

Memastikan anak-anak mereka mengamalkan pemakanan yang

sihat dan elakkan makanan
segera. v. Membeli makanan tambahan kepada anak-anak mereka. iv.

yang tidak sihat.
Memberi Rancangan Makanan Tambahan (RMT) kepada murid yang datang daripada

vi.

Memastikan anak-anak mereka
makan makanan tambahan.

keluarga yang miskin.

FAKTOR KELUARGA
Keluarga mempunyai hubungan yang rapat dengan
seseorang individu.

Kanak-kanak dilindungi, diasuh dan dididik oleh ahli keluarganya.

Saiz

sesebuah

keluarga

mempengaruhi

perkembangan kanak-kanak.

Faktor yang Mempengaruhi Keluarga i.

Implikasinya terhadap Ibu Bapa Membeli barang mainan i.

Implikasinya terhadap Guru

Mencadangkan

agar

para

yang sesuai kepada anakanak mereka. ii. Mendidik anak-anak mereka ii. supaya berdikari.

murid meluangkan masa untuk
beriadah bersama keluarga. Menganjurkan Hari Keluarga di sekolah.

iii.

Mengenal pasti minat dan
kebolehan anak-anak mereka.

iii.

Merancang beberapa aktiviti
yang melibatkan penglibatan murid-murid dan ibu bapa.

iv. Mengamalkan gaya hidup

sihat dan aktif.

FAKTOR RAKAN SEBAYA
Sekumpulan individu yang mempunyai tingkat umur yang sama atau lebih kurang sama dengan individu tersebut. Mempunyai cita-cita, minat dan tahap kecerdasan yang hampir sama.

Rakan sebaya yang aktif membantu perkembangan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rakan sebaya i.

Implikasinya terhadap Ibu Bapa Menggalakkan dan i.

Implikasinya terhadap Guru

Merancang permainan kecil

memastikan anak-anak
mereka keluar bermain di luar rumah bersama rakan. ii.

yang boleh menarik minat
para murid. Perbanyakkan & pelbagaikan aktiviti berkumpulan.

ii.

Menghantar anak-anak ke
rumah rakan untuk bermain pada waktu petang.

iii.

Membeli alatan sukan dan
permainan yang secukupnya kepada anakanak mereka.

FAKTOR SEKOLAH

Kanak-kanak mengalami perubahan dalam ketinggian dan berat badan, tubuh lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yg lebih kompleks.

Sekolah dapat membantu kanak-kanak menentukan kebolehan

mereka melakukan sesuatu.

FAKTOR-FAKTOR

Kedudukan sesebuah sekolah

Sekolah yang mereka hadiri

Saiz sesebuah sekolah

IMPLIKASI-IMPLIKASINYA TERHADAP IBU BAPA DAN GURU

IBU BAPA
• Memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sempurna.

GURU
• Mengadakan lebih banyak aktiviti luar.

• Memastikan semua murid menyertai

• Sentiasa mengikuti perkembangan
anak-anak di sekolah.

sekurang-kurangnya 1 jenis sukan di
sekolah.

• Memberi kebenaran kpd anak-anak

• Menganjurkan pertandingan yg

utk melibatkan diri dlm aktiviti-aktiviti
yg dianjurkan oleh pihak sekolah.

menguji motor kasar dan motor halus
murid-murid.

• Meluangkan masa utk melibatkan diri

• Menyediakan latihan untuk membantu

dalam aktiviti yg dianjurkan di sekolah.

murid-murid membina daya tahan.

• Membantu anak-anak menerima perubahan dirinya, rupa dan bentuk

• Menyediakan aktiviti yg selaras dgn kematangan fizikal mereka

badannya.

FAKTOR BUDAYA/TEMPAT TINGGAL

Dipengaruhi oleh perhubungan sosial dalam keluarga, kejiranan, komuniti, negara dan dunia tempat mereka tinggal dan dibesarkan.

Kanak-kanak akan membentuk pola personaliti yang sesuai dengan

standard kebudayaannya.

Kekurangan kemudahan untuk belajar Kesibukan ibu bapa dan rakanrakan
BAGAIMANA YANG DIKATAKAN FAKTOR BUDAYA/TEMPAT TINGGAL

Gaya hidup setempat

menyebabkan
semangat kejiranan di kawasan bandar

Budaya kahwin awal

MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAKKANAK

kian luntur

IMPLIKASI-IMPLIKASINYA TERHADAP IBU BAPA DAN GURU

IBU BAPA
• Meminta @ berbincang dgn JKK untuk
menyediakan kemudahan/tempat khas untuk kanak-kanak bermain.

GURU
• Memberi nasihat dan menggalakkan pelajar supaya mlibatkan diri dengan

aktiviti yang melibatkan perkembangan
kemahiran motor halus dan motor

• Mengehadkan penggunaan internet di
rumah.

kasar.

• Menyediakan kemudahan mengajar
• Menggalakkan anak-anak menyertai seperti blok binaan , kertas warna dan tanah liat seperti yang disediakan di sekolah-sekolah bandar.

kelas-kelas spt tae kwan do, piano,
tarian dll.

• Mengenal pasti bakat dan kebolehan pelajar dan sekaligus membantu mereka untuk memajukan diri ke

peringkat yang lebh tinggi.

FAKTOR BAKA

CIRI FISIOLOGI
Kebanyakan kanak-kanak daripada ibu bapa yang sihat juga merupakan individu yang sihat.

Penyakit seperti diabetis, hemofilia dan kekerdilan adalah disebabkan oleh pengaruh baka.

Faktor yang Mempengaruhi Ciri Fisiologi i.

Implikasinya terhadap Ibu Bapa Ibu bapa seharusnya mengenal pasti latar belakang kesihatan

Implikasinya terhadap Guru

i.

Mengenal pasti tahap kesihatan murid-murid dan latar belakang

keluarga.
ii. Mengenal pasti tahap kesihatan anak-anak mereka. ii.

kesihatan keluarga
mereka. Kaji cara-cara untuk membantu murid yang

iii.

Sentiasa pantau perubahan
tingkah laku anak-anak.

berpenyakit.

iv. Mendapatkan nasihat doktor jika anak-anak mereka

menghidap penyakit.

KECACATAN MENTAL DAN FIZIKAL
• Sejenis penyakit otot dan jenis muscular dystrophy ini bergantung kpd paten gen yang

MUSCULAR DYSTROPHY

diwarisi . • Menyebabkan kemerosotan kekuatan otot

secara progresif .
• Perkembangan psikomotor mereka agak terhad. • Kecacatan di otak yg disebabkan oleh

neurologi motor yang tidak dapat berfungsi

CEREBRAL PALSY

dengan baik . • Tahap perkembangan yang lambat • Spastik , Ataxia , Athetoid/Diskinetik

• Berpunca daripada masalah yang disebabkan
oleh “extra copy” pada kromosom 21.

DOWN
SYNDROME (Trisomy 21)

• Sintom kecacatan ini berbeza bg setiap individu • Masalah pertuturan, tahap IQ yang rendah. • Mereka lemah dalam koordinasi mata dan otot dan kurang upaya meneroka

persekitaran.
• Brlaku 4x lebih kerap terdapat pada kanakkanak lelaki berbanding kanak-kanak

perempuan

DISLEKSIA

• Menghadapi kesukaran mengawal pergerakan tangan • Menterbalikkan perkataan misalnya „b‟ dan „d‟, „21‟ dan „12‟ atau „on‟ dan „no‟ dan m‟hdapi kskaran dlm matematik

IBU BAPA
• Menekankan kemahiran yang dapat membantu kanak-kanak berdikari.

GURU
• Perlu mengetahui tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak murid

mereka.
• Memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sempurna. • Peka terhadap keperluan murid.

• Memberi pujian dan sokongan apabila anak-anak berjaya melakukan sesuatu

• Proses P&P perlu dijalankan mengikut kemampuan dan kebolehan kanakkanak tersebut.

• Benarkan anak-anak menconteng buku atau kertas -kertas kosong. Sesekali cabar mereka untuk meniru huruf atau perkataan.

• Beri latihan dan peluang untuk mereka mempraktikkan apa-apa yang telah dipelajari.

BIBLIOGRAFI
Loanna Palaiologou, (2010), The Early Years Foundation Stage, Los New Delhi, Singapore and Washington: SAGE Publications. Ma‟rof Redzuan dan Haslinah Abdullah, (2002), Psikologi. Mc.Graw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd. Rohaini Abdullah, (2003), Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio, Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Thomas Keenan, (2006), An Introduction to Child Development, London: SAGE Publications. http://childdevelopmentinfo.com/ (Diakses pada 20 Januari 2012). http://rujuknota.blogspot.com/2009/07/peringkat-peringkat-perkembangan_08.html (Diakses pada 20 Januari 2012) Angeles, London,

KUIZ

SOALAN-SOALAN
• Apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan fizikal?

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanakkanak?

• •

Apakah perbezaan antara motor kasar dan motor halus? Nyatakan contoh-contoh aktiviti yang melibatkan kemahiran motor kasar dan motor halus.

Ali sudah berumur 3 tahun, namun dia masih tidak boleh berjalan. Sekiranya anda ialah ibu bapa Ali, apakah tindakan yang akan anda ambil?

Adakah perkembangan fizikal setiap kanak-kanak sama? Berikan pendapat anda.

• Sebagai seorang guru, bagaimanakah caranya untuk
membantu kanak-kanak dyslexia? • Anak anda tidak suka makan sayur-sayuran. Sebagai ibu bapa, apakah tindakan yang perlu anda ambil untuk mengatasi masalah ini?

• Sejauh manakah pengaruh rakan sebaya ke atas
perkembangan psikomotor kanak-kanak? • Bagaimanakah caranya untuk membantu meningkatkan perkembangan fizikal kanak-kanak Down Syndrome?