Group Math IPGKPP PISMP Ambilan 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG EDU3102

SOALAN

Lakonan / simulasi: “ Tindakan ibubapa yang membina dan merosakan konsep kendiri yang positif di kalangan kanak-kanak ”. Rumuskan tindakan ibubapa. Senaraikan tindakan guru membina konsep kendiri yang positif.

LAKONAN DALAM BENTUK VIDEO

RUMUSAN TINDAKAN IBUBAPA
YANG MEMBINA DAN MEROSAKAN
KONSEP KENDIRI YANG POSITIF DI KALANGAN KANAK-KANAK

KONSEP KEPERCAYAAN
PERJALANAN CERITA:

Seorang ayah yang telah berjanji dengan anaknya yang bernama Boboi bahawa ingin membelikan basikal untuk anaknya jika anaknya mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR (5A). Boboi mempercayai pada kata-kata ayahnya dan mula berusaha dengan bersungguh-sungguh.

Akhirnya, Boboi mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR dan menanyakan tentang janji ayahnya kepadanya untuk membelikannya sebuah basikal.  Ayahnya menepati janjinya dan akan membelikan anaknya sebuah basikal.

a)
o

MEMBINA KONSEP KENDIRI POSITIF
janjinya dan

Ayah Boboi telah menepati membelikan Boboi sebuah basikal.

RUMUSAN: Seorang ayah yang telah membina sikap kendiri positif dalam diri anaknya dengan menepati janjinya dan dapat membina kepercayaan dalam diri anaknya.

B)

MEROSAKKAN POSITIF

KONSEP

KENDIRI
untuk tidak

o

Ayah Boboi memberi alasan membelikan Boboi sebuah basikal.

RUMUSAN: seorang ayah yang telah membuatkan anaknya hilang kepercayaan terhadap ayahnya.

KONSEP KEYAKINAN
PERJALANAN CERITA

Seorang anak yang bernama Boboi ingin bertanyakan soalan matematik yang dia tidak faham kepada ayahnya ketika ayahnya sedang membaca surat khabar.

A)

MEMBINA KONSEP KENDIRI POSITIF

Walaupun sibuk membaca surat khabar, ayahnya tetap melayani kerenah anaknya dan memberikan tunjuk ajar. RUMUSAN: Seorang anak akan menjadi lebih yakin dan akan selalu bertanyakan tentang perkara yang mereka ingin tahu.

B)

MEROSAKKAN POSITIF

KONSEP

KENDIRI

Ayahnya telah memarahi Boboi kerana suka bertanya serta menggangu konsentrasinya ketika membaca surat khabar. RUMUSAN: Seorang anak akan hilang keyakinan diri dan takut untuk bertanya walaupun kepada orang lain dan akan menjadi pendiam kerana takut untuk bersuara.

TINDAKAN GURU MEMBINA KONSEP KENDIRI
YANG POSITIF
Mengembangkan potensi yang sedia ada dalam diri murid2 samada dalam bidang akademik, kesukanan, bidang seni dan sebagainya Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha pembelajaran muridmurid

Tidak melabel muridmuridnya seperti memberi gelaran „bodoh‟

Memberi pujian kepada pelajar

Memberi peluang untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya

Menerima muridmurid sebagai dirinya

Mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka

Menggalakkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya

Memupuk nilai-nilai murni

RUJUKAN
Sumber ilmiah: Atan long (1988). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Penerbitan Adabi Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang (2012). Perkembangan Kanak-Kanak. Selangor: Multimedia Sdn. Bhd.
Sumbe internet:

http://ajengsari65.blogspot.com/2010/05/guru-pembentuk-konsep-kendiripelajar.html (Dimuat turun pada 25 Mac 2012)
http://eprints.utm.my/10353/1/bab6.pdf (Dimuat turun pada 4 April 2012) http://www.slideshare.net/MaskuriaOsman/pembentukan-personaliti-dankonsep-kendiri (Dimuat turun pada 5 April)