Disediakan oleh: Mohd Khalis Zaqwan bin Roslan Raja Kamal Zulhafizie bin Raja Ibrahim Nurul Nadia

binti Mazuki

 Melibatkan:
-

Kementerian Pelajaran Malaysia (Bahagian Pendidikan Khas) Jabatan Pelajaran Negeri Pengurusan Sekolah Khidmat Sokongan Agensi Kerajaan Badan Bukan Kerajaan (NGO)

Pencalonan

Perancangan P&P Disleksia

LangkahLangkah Pengurusan Program Disleksia

Ujian Saringan

Ujian Diagnostik

Ujian & Buku Latihan       .  Pencalonan Akhir Tahun 1 (Murid KIA2M yang gagal Ujian Pelepasan 3) Selepas Ujian Semester 1 Dicalonkan oleh: Guru Besar Guru Kelas/Guru Subjek Guru Pemulihan/Disleksia Ibu Bapa Dibuat melalui: Pengumpulan Maklumat Borang Latar Belakang Maklumat Pencapaian.

satu mekanisme untuk meninjau pencapaian murid secara am dalam kemahiran asas BM dan MT yang dipelajari dalam kelas. dijalankan secara individu @ kumpulan kecil dan direkodkan. - Ujian Saringan ujian yang dijalankan untuk menapis atau menyaring murid-murid berkeperluan khas daripada kelas perdana. - - - . senarai kemahiran yang diuji direkodkan dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU). mengesan kekuatan dan kelemahan murid dalam pengurusan kemahiran asas secara individu bagi proses program disleksia. dijalankan setelah pencalonan diterima.

Skor yang lemah Adanya kelas disleksia Faktor murid diterima masuk ke kelas disleksia Jenis masalah .

     . bantu guru kenal pasti kumpulan tertentu ikut kebolehan murid. bantu guru rancang program P & P yang khusus. bantu guru kenal pasti punca kegagalan bagi atasi masalah murid. - Ujian Diagnostik Adalah satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid. Tujuan: bantu guru kenal pasti kesulitan yang dihadapi oleh murid. membolehkan guru bina BBM yang sesuai ikut tahap murid.

Ujian Bahasa Melayu Ujian Pengamatan Ujian Matematik Jenis Ujian Diagnostik .

 Setelah menguasai satu-satu kemahiran & bersedia untuk kemahiran baharu.Selepas dicalonkan dan hasil ujian saringan.  .

 JPU disediakan berdasarkan kemahiran ikut subjek.  Bentuk ujian-bertulis @ lisan.Kemahiran yang ingin diuji.  Kesukarah ikut nisbah 2:2:1  .  Kaedah menguji-individu @ kumpulan.  Kemahiran disusun dari aras mudah – aras susah.  Kemahiran yang telah diajar sebelum diuji.

hentikan ujian tersebut.dalam kumpulan kecil  Jawapan murid direkodkan.  Dimulakan dengan ujian lisan sebelum ujian bertulis. pemahaman.  Secara kumpulan @ individu.Dilaksanakan selepas ujian saringan @ pemilihan murid.penggunaan.  .  Ujian ikut turutan kognitif-pengetahuan.  Jika murid gagal jawab 3 kemahiran berturutan.individu  Ujian bertulis.  Pemerhatian guru perlu semasa ujian.  Ujian lisan.

Apakah yang murid ketahui sebelum pengajaran dimulakan???  Apakah yang perlu murid ketahui selepas pengajaran dilakukan???  .

 Jumlah kesalahan direkodkan dalam Borang Analisis.Dibuat ikut setiap kemahiran yang diuji.  Gagal setiap item: analisis-tidak menguasai  Gagal separuh item: analisis-belum menguasai.  .

 Objektif = Dapat menyebut abjad atau huruf kecil secara berurutan dengan betul.Contoh:  Analisis = Belum menguasai kemahiran abjad @ huruf kecil mengikut urutan. .

 Sedia BBM dan BBB.  Sedia aktiviti.  Sedia bahan Pemulihan Disleksia.  Tentu strategi. pendekatan & kaedah P & P yang sesuai.Tetapkan murid berdasarkan Ujian Diagnostik.  Sedia RPI.  .  Tentukan kumpulan murid.  Senaraikan kemahiran yang akan diajar.  Sedia RPH.

     Ujian: Formatif Sumatif Analisis Keputusan – teruskan program @ ke kelas biasa. .

 .Pemantauan dilaksanakan secara berterusan walaupun murid telah pulang ke kelas biasa.  Bekerjasama dengan guru kelas @ guru subjek.

 „pengurusan‟=bermaksud perihal kerja untuk menguruskan sesuatu. atau bahagian untuk diberikan perhatian.  „program‟= bermaksud rancangan yang menetukan dasar-dasar yang akan dijalankan. .sudut.  Aspek Pengurusan Program dapat dapat didefinisikan sebagai bahagaian yang berkaitan dengan masalah pembelajaran disleksia yang perlu diberi pemerhatian untuk memastikan usaha dan rancangan membantu murid disleksia dapat dilaksanakan dengan jayanya.Definisi dan konsep  „aspek‟=mengikut kamus dewan bermaksud segi.

 :-fleksibiliti dalam susun atur kelas bagi membolehkan kepelbagaian aktiviti.  :-fleksibiliti dalam penyediaan rrancangan pelajaran dan tidak terlalu terikat dengan sukatan pelajaran. .  Contoh:-fleksibiliti dalam pengaturan jadual waktu. Aspek Pengurusan Program=boleh diubah suai mengikut keadaan bertujuan untuk mengurangkan halangan pembelajaran murid melalui pelbagai perkhidmatan sokongan murid.

beberapa elemen biasa perlu difikirkan penyesuaiannya agar dapat mengurangkan masalah murid disleksia sewaktu menjawab soalan. .sewaktu proses pnp. Pengurusan Program Disleksia perlu akomodasi dengan keperluan dan masalah pembelajaran murid disleksia sama ada penyediaan bbb.semasa peperiksaan.  Contoh akomodasi dalam peperiksaan.

 Beberapa       elemen perlu penyesuaian ialah: Kertas soalan saiz A3 Saiz font 16 Soalan pada saiz 130% Font comic sans ataupun century gothic Format ups(5 soalan untuk 1 muka surat) Double spacing .

Masa tambahan diberi kepada calon .Pembaca memastikan murid memberi penumpuan pendengaran terhadapnya. Menjalankan peperiksaan kali ke 2 .PKSR di kelas perdana bersama murid lain.Permohonan dibuat oleh guru melalui Setiausaha Peperiksaan. . Memberi lebih masa . .Terdiri daripada guru disleksia .Pembaca soalan .Pembaca tidak mempengaruhi murid untuk memilih jawapan.Murid disleksia akan menjalani ujian bulanan. .Keputusan ujian dan PKSR di kelas perdana adalah keputusan rasmi yang akan direkodkan. .Membacakan soalan dengan jelas .Guru disleksia akan menjadi‟pembaca‟.

 Perkembangan khidmat sokongan dalam pen. Khas menjelang 1980-an  Cook et al. 1991 – mendefinisikan khidmat sokongan sebagai satu gaya perhubungan secara langsung antara 2 atau lebih kumpulan yang bersetuju dalam membuat keputusan ke arah matlamat yang sama .. Khas bermula sekitar 1970-an dan mula mendapat perhatian dalam pen.

 Knoblock (1987) mencadangkan khidmat sokongan yg patut ada di sekolah bukan hanya berbentuk fizikal tetapi juga berbentuk pengajaran  Strikland dan tumbull (1990) – perkhidmatan sokongan disumbangkan oleh penubuhan pasukan daripada kumpulan profesional dan pasukan sokongan . ibu bapa dan murid-murid lain. Sher dan baur (1991) – khidmat sokongan sepenuhnya merangkumi interaksi setiap anggota di sekolah yg melibatkan antara guru dengan ibu bapa murid khas. guru.

 Penting dalam membantu guru dan ibu bapa mewujudkan suasana P&P yang kondunsif dan berkesan  Terry overtan (1990) mengatakan fungsi kumpulan ini sbgai:    Mengenalpasti masalah murid bagi memastikan keberkesanan pogram pendidikan Bergabung tenaga dan menyediakan perkhidmatan kepada murid khas Memastikan murid khas mendapat penempatan yang adil dan sesuai mengikut tahap keperluan. minat dan latar belakang mereka .

 Membantu murid-murid khas dalam hal-hal berkaitan penempatan. latihan dan sebagainya  Mansour Faqih (2000) – .advokasi ialah media atau cara yg digunakan dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu .Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematik dan tersusun agar berlakunya perubahan ke arah kemajuan advokasi dalam pogram disleksia memastikan murid disleksia mendapat layanan yang setimpal seiring dengan murid normal  . saringan. rawatan.

00 setahun . Persatuan disleksia NGO yang menyediakan advokasi:    pusat disleksia Ampang Pusat disleksia Titiwangsa Pusat disleksia Subang  Menganjurkan seminar/bengkel pada ibubapa. terapi dll  Yuran daftar-rm30.00 dan yuran ahli rm50. pemulihan.

Kementerian pelajaran Kementerian kesihatan Kementerian pembangunan keluarga. wanita dan masyarakat .

 Kementerian      pelajaran Jabatan pendidikan khas Pogram latihan pendidikan khas Sekolah pendidikan khas disleksia Kelas inklusif Sekolah vokasional pendidikan khas  Kementerian    kesihatan Pogram-pogram imunisasi Institut kesihatan umum Bahagian pembangunan kesihatan keluarga .

 Kementerian  pembangunan keluarga. wanita dan masyarakat Perkhidmatan pendaftaran orang bekeperluan khas Program pemulihan dalam komuniti (PDK) Pemberian geran kepada pertubuhan sukarela Pemberian elaun. alat anggota palsu kepada orang bekeperluan khas Sukan bagi orang bekeperluan khas     . geran pelancaran.

boleh mengadvokasikan dengan meletakkan “grip” plastik atau getah pada pensel untuk mengkuatkan genggaman atau pensil tripod yang mudah dipegang .Advokasi – sokongan atau untuk menyokong  Aspek-aspek advokasi  Sokongan  Sokongan  Sokongan  Sokongan  bahan belajar bahan mengajar persekitaran luar  Contohnya : sekiranya pelajar tidak boleh memegang pensil dengan kuat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful